Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 03-01-2024

Triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

- Thực hiện Văn bản số 4621/UBND-NC, ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đôí với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

- Cụ thể, Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

- Mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề: Nhằm chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

- Mức vốn cho vay để đào tạo nghề tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Người chấp hành xong án phạt tù, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù; Cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

- Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn và triển khai thực hiện theo đúng quy định; Phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố rà soát đổi tượng và tổng hợp nhu cầu vay vốn, căn cứ kết quả rà soát, phối hợp với các phòng ban và các cơ quan liên quan tham mưu HĐND, UBND thành phố cung cấp bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thách qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Quyết định 22/2023/QĐ-TTg tải về tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/1Tjnp9X9nUKvMXtYDihAXodXmDdc1-rOi/view

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hội thi

Hội thi "Thiếu nhi tuyên truyền - Giới thiệu sách năm 2024"

Hội thi "Thiếu nhi tuyên truyền - Giới thiệu sách năm 2024"

Ngày đăng: 27-04-2024138
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 

Ngày đăng: 25-07-2023333
Giới thiệu sách Pháp luật

Giới thiệu sách Pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Ngày đăng: 25-07-2023367
Chuyến xe

Chuyến xe "Thanh niên Tình nguyện mùa đông 2020 - Xuân tình nguyện 2021"

Chuyến xe "Thanh niên Tình nguyện mùa đông 2020 - Xuân tình nguyện 2021"

Ngày đăng: 25-07-20231542
Bảo tàng - Thư Viện tỉnh luân chuyển sách cho các đồn Biên phòng 2023

Bảo tàng - Thư Viện tỉnh luân chuyển sách cho các đồn Biên phòng 2023

Bảo tàng - Thư Viện tỉnh luân chuyển sách cho các đồn Biên phòng 2023

Ngày đăng: 21-02-2023422
Thư Viện tỉnh luân chuyển sách cho các đồn Biên phòng 2021

Thư Viện tỉnh luân chuyển sách cho các đồn Biên phòng 2021

Thư Viện tỉnh luân chuyển sách cho các đồn Biên phòng 2021

Ngày đăng: 21-02-20231012
Bảo tàng – Thư viện phối hợp với Trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum

Bảo tàng – Thư viện phối hợp với Trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum

Bảo tàng – Thư viện phối hợp với Trung tâm văn hóa ...

Ngày đăng: 21-02-2023606
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Ngày đăng: 21-02-2023804
back-to-top