Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Lịch làm việc

Ngày đăng: 26-03-2021

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00

- Buổi chiều từ 13h30 đến 16h00 

STT

Tên Phòng

Làm Việc

Nghỉ

1

Phòng Internet

T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN

 

2

Phòng đọc tổng hợp

T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN

 

3

Phòng mượn sách

T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN

 

4

Phòng đọc báo - tạp chí

T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN

 

5

Phòng thiếu nhi

T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN

 

6

Phòng làm thẻ

T2, T3, T4, T5, T6

T7, CN

 

back-to-top