Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Hướng dẫn làm thẻ

Ngày đăng: 26-03-2021

HƯỚNG DẪN LÀM THẺ - QUY ĐỊNH CẤP THẺ THƯ VIỆN

- Thẻ Thư viện: Hiện nay Thư viện tỉnh Kon Tum tiến hành cấp cho bạn đọc 03 loại thẻ (Thẻ đọc, thẻ mượn và thẻ thiếu nhi).                                                                                               

a) Thủ tục làm thẻ Thư viện:

-  02 tấm hình 3x4

-  Lệ phí: 20.000 đ đối với thẻ người lớn, 10.000 đ đối với thẻ thiếu nhi.

- Tiền cược: 100.000 đ/ thẻ (đối với khoản tiền cược Thư viện sẽ trả lại cho bạn đọc khi bạn đọc trả thẻ không sử dụng tài liệu của Thư viện).

b) Thời gian cấp thẻ: Thư viện tỉnh cấp thẻ cho bạn đọc từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu trong tuần.

c) Sử dụng thẻ Thư viện:

- Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong 01 năm (kể từ ngày cấp thẻ), sau 01 năm bạn đọc phải làm thủ tục đổi thẻ.

- Không được sử dụng thẻ của người khác, không cho người khác mượn thẻ của mình. Khi mất thẻ bạn đọc phải báo ngay cho Thư viện biết và làm thủ tục cấp lại. Khi bạn đọc làm mất thẻ, Thư viện sẽ cấp lại thẻ cho bạn đọc và thu khoản tiền lệ phí cấp lại thẻ là 5.000 đ.

 

back-to-top