Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Lịch sử hình thành

Ngày đăng: 30-08-2021

- Vào tháng 10, năm 1991 tỉnh Kon Tum chính thức được tái lập sau khi tỉnh Gia lai - Kon tum được tách ra thành hai đơn vị hành chính riêng biệt  tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum.

- Năm 1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ra quyết định thành lập trung tâm Bảo tàng - Thư viện. Lúc này do chưa có điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất nên Bảo tàng và Thư viện hoạt động tại cùng một trụ sở. Sau đó đến tháng 2 năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định tách trung tâm Bảo tàng - Thư viện thành hai cơ quan riêng biệt là Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh.

- Lúc này, Thư viện Tổng hợp tỉnh Kon Tum chính thức được thành lập tại địa chỉ 92 Trần Phú - Thị xã Kon Tum. Vì mới được thành lập và gặp nhiều khó khăn về kinh phí nên diện tích của Thư viện tỉnh lúc này còn chật hẹp và trang thiết bị còn thiếu thốn. Nhưng Thư viện đã chính thức vào hoạt động và thu hút được rất nhiều bạn đọc.

- Đến năm 2005, Thư viện tỉnh Kon Tum được đầu tư xây dựng mới và chuyển trụ sở về địa chỉ 17B Trương Hán Siêu với tổng diện tích của Thư viện là 4.233,6 m2 .Trong đó, diện tích sử dụng là 2.010 m2. Thư viện tỉnh Kon Tum được thành lập trên quan điểm truyền thống và hiện đại tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn tài liệu và truy cập thông tin của độc giả.

- Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

back-to-top