Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Tiểu đoàn huấn luyện cơ động

Ngày đăng: 04-05-2021

- Hành trình xe Thư Viện lưu động đến với các chiến sĩ "Tiểu đoàn huấn luyện cơ động" huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

 

HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Ngày đăng: 15-04-202241
Đại sứ văn hoá đọc 2021

Đại sứ văn hoá đọc 2021

Ngày đăng: 30-08-2021140
Đại sứ văn hóa đọc 2020

Đại sứ văn hóa đọc 2020

Ngày đăng: 30-08-2021153
Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Ngày đăng: 27-08-2021111
back-to-top