Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 2021

Ngày đăng: 04-05-2021

⭐️ Hưởng ứng "Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 2021"

- Bảo tàng Thư viện tỉnh phối hợp với Phòng chính trị tổ chức hội thi "Tuyên truyền giới thiệu sách và Xếp sách nghệ thuật" với chủ đề "Sách và chiến sĩ"

 

 

 

HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Ngày đăng: 15-04-202241
Đại sứ văn hoá đọc 2021

Đại sứ văn hoá đọc 2021

Ngày đăng: 30-08-2021140
Đại sứ văn hóa đọc 2020

Đại sứ văn hóa đọc 2020

Ngày đăng: 30-08-2021153
Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Ngày đăng: 27-08-2021111
back-to-top