Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 2021

Ngày đăng: 04-05-2021

⭐️ Hưởng ứng "Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 2021".

- Bảo tàng Thư viện tỉnh phối hợp với trường TH THCS ChưHreng Thôn Đắkprông xã ChưHreng tổ chức ngày hội đọc sách.

 

HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Ngày đăng: 15-04-202240
Đại sứ văn hoá đọc 2021

Đại sứ văn hoá đọc 2021

Ngày đăng: 30-08-2021139
Đại sứ văn hóa đọc 2020

Đại sứ văn hóa đọc 2020

Ngày đăng: 30-08-2021153
Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Ngày đăng: 27-08-2021111
back-to-top