Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2022

Ngày đăng: 15-04-2022

- Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum phối hợp với trường TH Trần Phú tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề "Mỗi cuốn sách mở ra chân trời mới".

 

HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

Đại sứ văn hoá đọc 2021

Đại sứ văn hoá đọc 2021

Ngày đăng: 30-08-2021139
Đại sứ văn hóa đọc 2020

Đại sứ văn hóa đọc 2020

Ngày đăng: 30-08-2021153
Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Hoạt động ngoại khoá khai xuân năm

Ngày đăng: 27-08-2021111
Hành trình xe thư viện lưu động

Hành trình xe thư viện lưu động

Ngày đăng: 27-08-2021100
back-to-top