Nhân kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác (19/5/1980-19/5/2019)

BT - TV

BT - TV

Nhân kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác (19/5/1980-19/5/2019)
      Nhân kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác (19/5/1980-19/5/2019), 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh. Bảo Tàng – Thư Viện tỉnh xin được giới thiệu đến bạn đọc một số tài liệu về di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh hiện đang phục vụ tại Thư Viện tỉnh.


 

Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum