thu vien kon tum
sự kiện

Hiện trạng và một số giải pháp, kiến nghị - đề xuất để phát triển hệ thống TVCC trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Hiện trạng và một số giải pháp, kiến nghị - đề xuất để phát triển hệ thống TVCC trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hiện trạng và một số giải pháp, kiến nghị - đề xuất để phát triển hệ thống TVCC trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phát triển hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh là một công tác hết sức thiết thực, nhằm phát huy vai trò của văn hóa đọc đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời qua đó nâng cao được nhận thức của người dân, đẩy mạnh sự phát triển xã hội, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay Tỉnh Kon Tum gồm có 01 thư viện tỉnh, 07/10 thư viện cấp huyện (Riêng thành phố Kon Tum, huyện Iah D’rai và huyện Tu Mơrông chưa thành lập thư viện). Tính đến thời điểm tháng 4/2017 trên địa bàn tỉnh có 54/106 thư viện xã, phường. Thư viện tỉnh là đầu mối gắn kết các đơn vị huyện, xã, hiện nay cơ cấu tổ chức của thư viện tỉnh Kon Tum gồm: Ban giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp, phòng bổ sung biên mục, phòng thông tin thư mục và xây dựng phong trào, phòng phục vụ bạn đọc. Với chức năng thu thập, bảo quản và tổ chức khai thác các loại sách, báo, xuất bản phẩm địa phương trong nước và nước ngoài, hiện nay, vốn tài liệu của thư viện tỉnh Kon Tum là: 161.000 bản sách, và trên 170 loại báo, tạp chí và bộ sưu tập số về địa phương Kon Tum. Nhìn chung, thư viện tỉnh Kon Tum đã và đang từng bước phát triển hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn, góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một văn minh, hiện đại. Thật vậy, vừa qua Thư viện tỉnh đã tham mưu với Lãnh đạo Sở, xây dựng Đề án “Xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Thư viện tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017- 2020 và tầm nhìn đến 2030”
Đối với Thư viện cấp huyện, xã hoạt động đúng các quy định của Nhà nước trong tổ chức các hoạt động, thực hiện đúng nhiệm vụ chức năng của mình, phục vụ phong phú đối tượng độc giả trên địa bàn. Mỗi đơn vị đảm bảo 01 cán bộ phụ trách (hoặc kiêm nhiệm). Trong đó trình độ chuyên môn của 8 đơn vị có 04 đại học, 03 trung cấp (có 01 là trung cấp chuyên ngành Thư viện là Tv huyện Ngọc Hồi) và 01 sơ cấp. Thư viện cấp huyện hàng năm có xây dựng kế hoạch, thực hiện các nội dung sau khi được cơ quan chủ quản phê duyệt, một số Thư viện cấp xã thực hiện cũng khá tốt nhưng đa phần còn hạn chế về công tác tham mưu, lập các đề án để phát triển tủ sách.

Với 07/10 thư viện thuộc Phòng Văn hóa-Thông tin huyện và 02 tủ sách cấp huyện (Huyện Tumorong và Huyện Iahd’rai). Có 09 cán bộ phụ trách thư viện, trong đó có 08 cán bộ chuyên trách còn 01 cán bộ kiêm nhiệm (Thư viện huyện Đắk Tô đang kiêm nhiệm), trong đó chỉ có 01 thư viện (Ngọc Hồi) có cán bộ chuyên môn có nghiệp vụ thư viện, còn lại các Thư viện khác đều không có chuyên môn nghiệp vụ thư viện, đơn vị Thành phố chưa thành lập Thư viện. Hàng năm hệ thống Thư viện huyện thường xuyên tổ chức Hội báo xuân vào dịp Tết nguyên đán, trưng bày sách vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về công tác hoạt động của hệ thống Thư viện, thư viện huyện chỉ đạo chuyên môn và đôn đốc Thư viện cấp xã. Tổng thẻ đã được cấp của 9 huyện là 2.900 thẻ, lượt bạn đọc là 36.400 lượt và 75.956 lượt tài liệu luân chuyển.
Về cơ sở vật chất : Cho đến thời điểm hiện tại (tính đến đầu tháng 5/2017) mới chỉ có 02/07 thư viện huyện được đầu tư xây dựng trụ sở riêng (Thư viện huyện Đắk Hà được xây dựng từ nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu Quốc Gia, Thư viện huyện Ngọc Hồi được xây dựng từ nguồn kinh phí do UBND TP. Hà Nội hỗ trợ trong dịp tổ chức những ngày văn hóa Hà nội tại Tây Nguyên) còn lại thư viện các huyện khác, trụ sở thư viện được đặt trong khu vực làm việc của Phòng Văn Hóa Thông tin Huyện, hoặc là nhà tạm ghép với các hoạt động khác của phòng Văn Hóa Thông Tin huyện (như huyện Tumorong, huyện Đăk Tô, huyện Iahdrai). Có 79 giá sách, 71 máy vi tính trên tổng số 8 Thư viện-tủ sách huyện (đa phần máy tính được cấp từ Dự án BMGF-VN năm 2013, riêng huyện Tumorong không được hưởng Dự án).
Về tài liệu hiện có: Tổng số sách của 09 thư viện, tủ sách huyện là 94.133 bản, trong đó:
KonPlong   = 7.715       bản
Kon Rẫy     = 12.500     bản
Sa Thầy      = 10.000     bản
Ngọc Hồi    = 11.200     bản
Đắk Glei     = 7.448       bản
Đắk Tô       = 11.599     bản
Đắk Hà       = 28.671     bản
Tủ sách Tumorong = 5.000 bản
          Ngoài ra, chỉ có thư viện Đắk Hà có đặt báo, tạp chí phục vụ cho bạn đọc (Đắk Hà = 12 tên báo, tạp chí/năm) còn lại các Thư viện huyện khác chỉ có tạp chí của các nhà xuất bản biếu tặng
Về kinh phí hoạt động: Có 03/09 Thư viện huyện có kinh phí cho thư viện bổ sung sách (Thư viện Đắk Hà, Sa Thầy và TV huyện Đăk Tô) còn lại sách của thư viện các huyện hiện có là từ nguồn sách chương trình mục tiêu quốc gia do Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh cấp.
          Có 7/9 Thư viện-tủ sách được Dự án BMGF-VN tài trợ về trang thiết bị máy vi tính có đường truyền internet tốc độ cao, các Thư viện này đã phát huy được công tác phục vụ bạn đọc, là nơi người dân địa phương được hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu tìm tin áp dụng vào đời sống. Bạn đọc là học sinh các trường học trên địa bàn đến với Thư viện huyện nhiều hơn, tăng số lượng bạn đọc lên đáng kể và có nhiều kết quả nhất định trong việc phục vụ học tập suốt đời cho đối tượng trẻ này. Riêng huyện Tu morong đã được Thư viện tỉnh hướng dẫn, thực hiện các thủ tục để thành lập Thư viện huyện, đã hoàn tất hồ sơ và trình lên UBND huyện đang chờ phê duyệt thành lập Thư viện huyện, còn huyện mới Iah D’rai chưa đủ điều kiện để có đề nghị thành lập thư viện.
     Đối với hệ thống Thư viện xã, phường hiện thì tính đến thời điểm tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 54/102 thư viện xã-phường (chỉ tính các Thư viện được tài trợ sách hàng năm của Thư viện tỉnh từ nguồn ngân sách Thư viện tỉnh hoặc từ nguồn chương trình mục tiêu của Sở VH-TT-DL từ năm 2011 đến nay, trong đó có giá sách. Có 50 xã đã có quyết định thành lập Thư viện. Thư viện xã, phường không tổ chức cấp thẻ bạn đọc, một số có sổ bạn đọc còn đa phần không có sổ theo dõi bạn đọc đến đọc sách, nên việc thống kê bạn đọc và lượt luân chuyển tài liệu không cụ thể.
Qua đợt khảo sát, đến thời điểm hiện nay (5/2017) tổng số sách cho 54 thư viện xã, phường là 52.524 bản và 93 giá sách. Trong 54 thư viện xã, phường có 19 thư viện đạt chuẩn (mỗi thư viện có 02 giá đựng sách và có trên 1.000 bản sách), còn lại các thư viện khác chưa đạt chuẩn, hoặc đã đạt nhưng vì nhiều lý do, sách bị thất lạc nên không đủ tiêu chí. Vốn tài liệu bổ sung trong năm không được rõ ràng, đa phần không có kinh phí bổ sung sách, chỉ có sách tài trợ từ các nguồn khác của xã.
Về cơ sở vật chất: Chỉ có 09 thư viện xã có cơ sở riêng tách khỏi UBND xã hoặc phòng dành riêng cho Thư viện, còn lại hoặc ở trong Trung tâm học tập cộng đồng hoặc chỉ có 1-2 giá sách nằm chung trong phòng làm việc của cán bộ Ban văn hóa xã. Một số xã, Thư viện chỉ được bố trí một góc nhỏ trong nhà văn hóa cộng đồng, không có bàn ghế phục vụ bạn đọc. Tổng máy tính có 45 máy (máy tính chủ yếu được tài trợ từ Dự án BMGF-VN năm 2013, có 9 Thư viện xã được hưởng Dự án, mỗi xã 5 máy).
Về con người: Tổng số cán bộ có trình độ đại học là 20, cao đẳng 8, trung cấp 25 và 01 sơ cấp, hầu hết cán bộ thư viện xã đều kiêm nhiệm và không có chuyên môn nghiệp vụ về thư viện.
          Tóm lại, cán bộ văn hóa xã là người trực tiếp kiêm nhiệm công tác thư viện cơ sở, một số nơi có lồng ghép các thông tin tuyên truyền các dịch vụ thư viện vào công tác văn hóa cơ sở. Đối với 9 Thư viện xã được tài trợ máy tính của Dự án BMGF-VN, cán bộ phụ trách cũng đã triển khai các hoạt động Thư viện, như hướng dẫn bạn đọc tra cứu trên internet, hỗ trợ người dân trên địa bàn tìm tin phục vụ đời sống và sản xuất, thông qua đó cũng phát huy được tài liệu sách của Thư viện mình. Một số điểm phục vụ học sinh các trường tiểu học khá tốt như xã Ngọc Wang, xã Đăk Hring (Đăk Hà)..
Nhìn chung đối với Thư viện cấp huyện, Phòng Văn hóa thông tin các huyện chưa thật sự chú trọng đến hoạt động của thư viện huyện nên không bố trí kinh phí cho thư viện bổ sung sách và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ khác và việc bố trí cán bộ không có chuyên môn nghiệp vụ phụ trách thư viện kéo theo các hoạt động chuyên môn tại chỗ như công tác xử lý nghiệp vụ sách thư viện không thực hiện được do vậy không đáp ứng được nhu cầu tìm tin cho bạn đọc khi tới thư viện tra cứu…làm cho hệ thống thư viện công cộng cơ sở không phát triển.
Đối với Thư viện cấp xã, phường thì Thư viện xã do UBND xã Quyết định thành lập, Thư viện Tỉnh chỉ có trách nhiệm hỗ trợ cấp sách hoặc luân chuyển sách qua Thư viện huyện và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ (nếu xã yêu cầu). UBND xã có trách nhiệm bố trí nơi hoạt động, bố trí con người quản lý sách và tổ chức phục vụ cho nhân dân. Qua thời gian hoạt động và qua công tác đi kiểm tra của tổ khảo sát được biết, việc thưởng xuyên thay đổi cán bộ phụ trách Thư viện (mà cụ thể là Trưởng Ban văn hóa) thì việc bàn giao tủ sách cũng như quản lý sách sẽ bị ảnh hưởng bởi mất mát, từ đó dẫn đến việc bảo quản lỏng lẻo và cả việc không phát huy được giá trị tài liệu để bạn đọc được tiếp cận tủ sách.
Một số giải pháp để phát triển hệ thống thư viện huyện, xã trong điều kiện hiện nay, đó là đối với Thư viện cấp huyện thì cán bộ phải được học hỏi kiến thức tin học để quản lý và triển khai sử dụng hiệu quả phòng máy và tủ sách Thư viện. Hướng dẫn bạn đọc Thư viện truy cập thông tin đảm bảo chất lượng, lành mạnh, giúp đỡ tìm kiếm thông tin hữu ích cho người dân đến truy cập để áp dụng cho cuộc sống. Triển khai tổ chức các hoạt động vừa học vừa chơi qua mạng internet cho bạn đọc Thư viện, nhất là học sinh tiểu học, từ đó giới thiệu sách để bạn đọc tiếp cận. Thư viện tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các thư viện huyện xử lý tài liệu theo chuẩn nghiệp vụ, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm.
Xây dựng vốn tài liệu của Thư viện huyện, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hỗ trợ từng bước tin học hóa nghiệp vụ cho một số Thư viện hoạt động tốt và hiệu quả theo đúng mục tiêu của đề án đặt ra. Duy trì bền vững phục vụ tra cứu tìm tin trên internet của bạn đọc.
          Đối với Thư viện cấp xã, phường phải thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, có thể đi đến tận nơi tại các buôn, làng nhất là bạn đọc là người đồng bào dân tộc thiểu số, giới thiệu mục đích của dự án máy tính, hướng dẫn cách truy cập thông tin, tra cứu giúp cho họ những kiến thức cần thiết cho nông nghiệp, chăn nuôi... (đối với các xã được hưởng Dự án). Thư viện tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ Thư viện cho cán bộ cấp xã, phường để quản lý, xử dụng và phục vụ tài liệu sách, bổ sung sách cho các xã và phát triển mạng lưới Thư viện cơ sở.
Một số đề xuất, kiến nghị:
- Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Thư viện tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017- 2020 và tầm nhìn đến 2030”, phát triển Thư viện điện tử tại Thư viện tỉnh.
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở và trang thiết bị, nguồn kinh phí bổ sung vốn tài liệu cho thư viện cấp huyện để tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc ở địa phương.
- Đề nghị Phòng Văn hóa thông tin các huyện bố trí cán bộ chuyên trách, chú trọng đến hoạt động của thư viện huyện. Bố trí kinh phí cho thư viện bổ sung sách và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ khác của Thư viện.
- Đề nghị UBND xã bố trí không gian riêng cho thư viện tủ sách cơ sở, bố trí con người quản lý sách và tổ chức phục vụ cho nhân dân.
- UBND xã hỗ trợ kinh phí cho trưởng ban văn hóa xã, vì họ vừa phải kiêm nhiệm rất nhiều việc tại cơ sở, trong khi đó lại vừa phải chịu trách nhiệm quản lý và phục vụ tủ sách Thư viện.
Bằng các hoạt động thiết thực của mình, trong những năm qua, thông qua việc phục vụ các nhu cầu đọc và cung cấp thông tin, hệ thống thư viện công cộng tỉnh nhà đã góp phần đắc lực trong việc nâng cao dân trí. Hy vọng trong 10 năm tới (2017-2027), hệ thống TVCC Việt Nam nói chung và Kon Tum nói riêng sẽ trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục hữu ích, thân thiện, bình đẳng và hiện đại, tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời của người dân ở địa phương.
 
Tác giả bài viết: Thế Phiệt
Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 2007
  • Tháng hiện tại: 100135
  • Tổng lượt truy cập: 2815015

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý