thu vien kon tum
sự kiện

Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực Thư viện giai đoạn 2011 - 2015 của Thư viện tỉnh, những thành quả - khó khăn và giải pháp

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực Thư viện giai đoạn 2011 - 2015 của Thư viện tỉnh, những thành quả - khó khăn và giải pháp

Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực Thư viện giai đoạn 2011 - 2015 của Thư viện tỉnh, những thành quả - khó khăn và giải pháp

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực Thư viện là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong việc truyền tải thông tin, đưa tài liệu sách đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là chương trình có mục tiêu toàn diện, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần của người dân nông thôn, chiến sĩ nơi biên giới. Ngay từ đầu năm 2011, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc lựa chọn danh mục sách và nội dung tài liệu, Thư viện tỉnh đã tổ chức triển khai, lên danh mục cụ thể tham mưu với Lãnh đạo Sở VH-TT-DL để Sở kịp thời nắm bắt cung cấp cho Kho luân chuyển của Thư viện tỉnh và cơ sở nội dung gồm có sách phổ cập phù hợp với nhu cầu bạn đọc và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương đúng tiêu chí của mục tiêu đưa của dự án đề ra. Thư viện tỉnh tiếp nhận sách xây dựng kho luân chuyển của Thư viện tỉnh số lượng 545 tên sách (2.902 bản sách). Tiếp nhận sách hạt nhân cho kho luân chuyển của Thư viện tỉnh với số lượng 326 tên sách (1.951 bản sách các loại) và tài liệu phục vụ người khiếm thị trên 1.000 CD sách nói kỹ thuật số.
Qua 5 năm thực hiện, Kho lưu động Thư viện tỉnh đã tiến hành xử lý nghiệp vụ phân loại toàn bộ số sách đã được tiếp nhận với tỉ lệ bổ sung 35% sách văn học, nghệ thuật; 30% sách khoa học tự nhiên và ứng dụng; 15% sách chính trị xã hội; 15% sách thiếu nhi và các sách tham khảo phục vụ cho học sinh các cấp; 05% sách loại khác. Đăng ký cá biệt lưu kho và triển khai đóng bảo quản luân chuyển cho cơ sở. Thực hiện công tác “đưa sách đến với bạn đọc”, Thư viện tỉnh luân chuyển sách đến 16 đồn biên phòng (trên 02 tuyến biên giới Lào và Campuchia), 01 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh - trẻ khuyết tật, Cô nhi viện Vinh Sơn I (TP Kon Tum), 01 đơn vị cảnh sát cơ động và 01 đơn vị Bộ đội (trung đoàn 66 - Sư đoàn 10) đóng quân trên địa bàn thành phố Kon Tum và 01 Tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng và 11 trường học trên địa bàn Thành phố Kon Tum, cụ thể:
+ Trong năm 2011 đã luân chuyển 1.610 cuốn sách cho cơ sở: Luân chuyển cho các đồn biên phòng: 703,  711, 715, 705; Phòng PC65 cảnh sát cơ động; 02 cơ sở của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, cô Nhi viện Vinh Sơn 1.
+ Trong  năm 2012, luân chuyển 910 cuốn sách cho cơ sở: Đã tổ chức nhiều đợt luân chuyển cho các đồn biên phòng: C19, 703, 715,713; Phòng PC65 cảnh sát cơ động; Trường Trung học Ngô Mây-TP Kon Tum; Cô Nhi Viện Vinh Sơn 1 và 02 cơ sở của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.
+ Trong  năm 2013, luân chuyển 5.002 cuốn sách cho cơ sở: Tổ chức nhiều đợt luân chuyển đến Trường Ngô Mây (720 cuốn) Trường Trường Chinh (762 cuốn); Trường Phan Đình Phùng (868 cuốn); Trường Phan Chu Trinh (740 cuốn); Trường Ngô Quyền (650 cuốn);  02 cơ sở của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (400 cuốn); Cô nhi viện Vinh Sơn 1 (100 cuốn);  Trung đoàn 66 bộ đội Sư đoàn  10 (362 cuốn);  các đồn biên phòng 705, 677, 669, 675 (400 cuốn)  .
+ Trong năm 2014 tổ chức luân chuyển 4.977 cuốn sách đến các trường học và đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh, luân chuyển 01 đợt sách (200 cuốn) về pháp luật cho Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh.
+ Năm 2015, phối hợp với Trường tiểu học Trần Phú tổ chức tuần lễ học tập suốt đời: Thư viện tỉnh đã  luân chuyển 400 cuốn sách, tổ chức phát động phong trào đọc sách trong học sinh và giáo viên, cử cán bộ phục vụ các em thiếu nhi đọc sách. Luân chuyển 200 bản sách thiếu nhi đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, phục vụ 1.034 lượt bạn đọc, với 2.068 lượt tài liệu luân chuyển tại chỗ. Cử cán bộ luân chuyển: 5.877 bản sách đến các trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum (năm 2015 đã mở rộng thêm được 03 điểm trường nâng tổng số trường hiện nay lên 11 trường học).
+ Luân chuyển cho 02 điểm Bưu điện văn hóa xã (mới phối hợp năm 2014) tổng sách 200 cuốn.Kho sách lưu động - Phần lớn là sách từ chương trình mục tiêu quốc gia
 
Qua 5 năm thực hiện, hàng năm Thư viện tỉnh có lập chương trình, kế hoạch luân chuyển sách đến cơ sở, phát huy tài liệu sách chương trình mục tiêu, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn nhất định: Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 54/96 tủ sách xã, phường, (trong đó có 47 xã đã có quyết định thành lập Thư viện cấp xã, 07 xã có tủ sách mà Sở VH-TT & DL và Thư viện đã cấp sách và giá sách từ Chương trình mục tiêu, những xã còn lại CB phụ trách của Thư viện tỉnh chưa tiếp cận được với Lãnh đạo Xã để tạo điều kiện cho việc phát triển tủ sách, một phần do vùng sâu vùng xa, đường sá khó khăn, chưa có điều kiện để vận chuyển tài liệu sách đến với cơ sở). Riêng các Phường thuộc TP Kon Tum do bạn đọc đa phần đều tập trung về Thư viện tỉnh, nên chỉ phối hợp luân chuyển hoặc cấp sách báo theo yêu cầu của Phường. Nguồn sách chương trình mục tiêu, theo được biết đến nay cũng đã cắt không triển khai nữa, nên các xã còn lại không có cơ hội để phát triển tủ sách, trong khi đó nguồn sách cấp hàng năm cho các xã vùng sâu từ kinh phí của Thư viện tỉnh lại quá hạn chế, không đủ để triển khai. Giá sách lại không có, một số Thư viện xã có sách nhưng lại không có giá kệ, và ngay cả Kho sách Luân chuyển của Thư viện tỉnh vẫn thiếu giá để trưng bày. Hầu hết cán bộ thư viện xã đều kiêm nhiệm và là cán bộ hợp đồng (Ban văn hóa xã) và không có chuyên môn nghiệp vụ về thư viện, nên công tác quản lý sách từ chương trình cũng như phục vụ hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được đúng đối tượng mà Chương trình đã đề ra. Thư viện xã không có kinh phí để hoạt động. Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, chưa đưa sách kỹ thuật số đến được với đối tượng người khiếm thị. Máy móc thiết bị để đọc sách số quá cũ (có 01 máy tài trợ từ năm 2003 gần như không đọc được CD), thiếu trang thiết bị để hỗ trợ người khiếm thị. Công tác quản lý sách báo tại các Đồn biên phòng khá tốt, có trách nhiệm với công việc đã giao, có phòng đọc sách sạch sẽ, đủ tiêu chuẩn của tủ sách cơ sở, là nơi phát huy tối đa được vốn tài liệu từ Chương trình mục tiêu. Tuy nhiên do vì điều kiện Thư viện tỉnh không có xe (mỗi lần đi luân chuyển sách đều phụ thuộc xe theo các đợt công tác của Bộ chỉ huy biên phòng, đối với việc luân chuyển đến các trường học, cán bộ luân chuyển phải vận chuyển bằng xe gắn máy) nên không thường xuyên phối hợp luân chuyển sách được, hạn chế cho việc phát triển tủ sách.Chuẩn bị sách luân chuyển cơ sở

Để khắc phục những khó khăn trên, Thư viện tỉnh Kon Tum tiếp tục liên hệ, xây dựng phát triển mạng lưới tủ sách tại các phường, xã vùng sâu vùng xa, các xã chưa có tủ sách. Chủ động phối hợp với Điểm Bưu điện văn hóa xã phát huy hiệu quả phục vụ tài liệu kho sách Lưu động, sách từ chương trình mục tiêu. Liên hệ, làm việc với Lãnh đạo cấp trên để có sự tham mưu kịp thời tiếp tục tiếp nhận các dự án, chương trình về lĩnh vực Thư viện, quan tâm giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như tìm nguồn sách, giá sách đầu tư thêm cho những xã còn lại của Tỉnh. Tham mưu với Lãnh đạo xã quan tâm đến hoạt động Thư viện, hỗ trợ một phần kinh phí để tủ sách hoạt động tốt hơn. Thư viện tỉnh lên kế hoạch triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện huyện, xã, phường, TV trường học và cán bộ phụ trách tủ sách của các Đồn biên phòng. Đầu tư kinh phí và hỗ trợ máy móc, thiết bị chuyên dụng để Thư viện tỉnh có chương trình, kế hoạch tiếp cận với đối tượng là người khiếm thị trong Tỉnh. Tham mưu, quan tâm đến công tác luân chuyển đến các đồn Biên phòng, tủ sách cơ sở, vùng sâu vùng xa như hỗ trợ xe ô tô bán tải để vận chuyển sách.
Tác giả bài viết: Thế Phiệt
Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 840
  • Tháng hiện tại: 46801
  • Tổng lượt truy cập: 2007963

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý