thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục thông báo tài liệu địa chí

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục thông báo tài liệu địa chí

Thư mục thông báo tài liệu địa chí

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
 
 
Cây thuốc và động vật làm thuốc tỉnh Kon Tum. - Kon Tum, 2007. - 744tr ; 26cm
       Tóm tắt: Giới thiệu những loài cây, động vật ở Kon Tum có thể làm thuốc chữa bệnh cho con người.
           ĐC/377
Chào mừng qúy khách đến Kon Tum : Thông tấn. - 50tr ; 19cm
          ĐC/413
Chiến dịch tiến công Đắk Tô 1967. - H : Quân đội nhân dân, 1996. - 94tr ; 19cm
       Đầu TTS ghi: Bộ quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
          ĐC/467-468
Chiến dịch tiến công Tây Nguyên ( Xuân 1975). - H, 1991. - 109tr ; 19cm
       Đầu TTS ghi: Bộ quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
          ĐC/ 469-470
Du lịch Kon tum trên đường phát triển. - Kon Tum : Sở văn hoá thể thao và du lịch, 2011. - 447tr ; 21cm
          ĐC/528
Giao bưu thông tin các tỉnh Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975). - H. : Nxb: Chính trị quốc gia, 1990. - 303tr ; 30cm
          ĐC/370-371
Kon Tum 100 năm lịch sử và phát triển. - H : Chính trị quốc gia, Sự thật, 2013. - 608tr ; 24cm
       Tóm tắt: Nội dung cuốn sách phản ánh lịch sử Kon Tum trên các lĩnh vực: Quá trình hình thành và phát triển  đơn ṽ hành chƯnh; tình hình Chính trị , kinh tế- xã hội, an ninh -quốc phòng và quan hệđối ngoại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum; nhằm nâng cao hơn nữa niềm tự hào về bề dày truyền thống vẻ vang của tỉnh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ  quê hương, đất nước.
          ĐC/399-401
Kon Tum hình ảnh, sự kiện năm 2000. - Kon Tum, 2011 ; 25cm
      Tóm tắt: Ghi lại các hoạt động của người dân Kon Tum trên các mặt kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh bằng hình ảnh, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng pháttriển.
          ĐC/383
Kon tum một chặng đường xây dựng và phát triển: từ năm 1991-2012. - Kon Tum, 2013. - 288tr ; 25cm
          ĐC/393
Kon Tum tình yêu trong tôi. - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật, 2011. - 80tr ; 24cm
          ĐC/403
Kon Tum yêu thương: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lapạ tỉnh Kon Tum(09/02/1913- 09/02/2008). - Kon Tum, 2007. - 119tr ; 22cm
Tóm tắt: Tập hợp các hình ảnh phản ảnh các mặt cảu đời sống xã hội Kon Tum: Kinh tế, văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc hay truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dânKon Tum đã làm nên chiến thắng Măng Đen, Đắk Tô, Tân Cảnh...
          ĐC/391-392
Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum 2001- 2010. - Kon Tum, 2011. - 172tr ; 27cm
          ĐC/397
Kỷ yếu đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất 2009 - 2010. - 266tr ; 24cm
          ĐC/408
LÊ VĂN HIẾN. Ngục Kon Tum / Lê Văn Hiến. - Kon Tum : Sở văn hoá thể thao và du lịch, 2013. - 92tr ; 21cm
          ĐC/524
Lịch sử công an nhân dân tỉnh Kon Tum. - Kon Tum. - 19cm.-T.1. - 1994. - 76tr
          ĐC/496-497
Lịch sử Đảng bộ huyện Đắc Hà. - Kon Tum. - 22cm.-T.1. - 2004. - 351tr
          ĐC/430
Lịchsử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Tu Mơ Rông (1930-2005). - Kon Tum, 2012. - 344tr ; 21cm
          ĐC/429
Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Kon Tum (1930- 2000). - H : Lao động, 2003. - 307tr ; 21cm
          ĐC/431
Lịchsử tiểu đoàn đặc công 406 Kon Tum. - Kon Tum, 2008. - 184tr ; 20cm
          ĐC/427-428
Lực lượng ṿ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. - H : Quân đội nhân dân, 1980. - 389tr ; 19cm
          ĐC/472-473
Một số kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển nông nghiệp và nông thôn Tây Nguyên. - H. : Nxb: Nông nghiệp, 2004. - 398tr ; 27cm
       Tóm tắt: Tập hợp kết quả các công trình NCKH trong những năm gần đây của các bộ, sinh viên đã được nghiệm thu, ứng dụng trong thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp ở Tây Nguyên. Góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn miền núi tại Tây Nguyên.
          ĐC/382
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc Binh đoàn Tây Nguyên. - H : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.1. - 1992. - 286tr
          ĐC/447-448
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.2. - 1993. - 243tr
          ĐC/449-450
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.3. - 1995. - 191tr
          ĐC/451-452
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.4. - 1995. - 192tr
          ĐC/453-454
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.5. - 1996. - 299tr
          ĐC/455-456
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.6. - 1997. - 221tr
          ĐC/457-458
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.7. - 1999. - 287tr
          ĐC/459-460
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.8. - 2000. - 251tr
          ĐC/461-462
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.9. - 2009. - 246tr
          ĐC/463-464
Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H : Quân đội nhân dân. - 19cm.-T.10. - 2009. - 286tr
          ĐC/465-466
Nghề đan lát của người Xơ Đăng ở Kon Tum. - Kon Tum, 2011. - 104tr (+ảnh minh hoạ) ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sơ lược về người Xơ đăng, các kinh nghiệm trong thao tác nghề đan lát, kỹ thuật thực hiện các loại sản phẩm, cách thể hiện khoa học các hoa văn  truyền thống trên  sản phẩm, các câu chuyện mang tính giáo dục trong các nghề thủ công truyền thống...
          ĐC/416-418
NGUYÊN NGỌC. Rừng xà nu
 / Nguyên Ngọc. - Kon Tum, 2013. - 28tr ; 21cm
          ĐC/523
NGUYỄN HÙNG KHU. Văn hoá ứng xử của người Giẻ- Triêng / Nguyễn Hùng Khu. - H : Văn hoá dân tộc, 2006. - 253tr ; 21cm
          ĐC/526
NGUYỄN KHẮC SỬ. Khảo cổ học tiền sử Kon Tum 
/ Nguyễn Khắc Sử chủ biên. - H : Khoa học xã hội, 2007. - 403tr ; 24cm
       Tóm tắt: Công trình đã tập hợp đầy đủ những tư liệu khảo cổ hiện biết ở Kon Tum:hàng nghìn công cụ lao động, hàng triệu mảnh gốm, đồ đồng...các cuộc khai quật di chỉ Lungleng, xã sa Bình...Từ đó xác định đặc trưng, giai đoạn phát triển và diện mạo văn hoá tiền sử nơi đây, đồng thời đưa ra định hướng để bảo vệ và phát huy di sản văn hoá cổ xưa của vùng đất này.
          ĐC/398
NGUYỄN KINH CHI. Người Ba-na ở Kon Tum: Les bahnar de KonTum
 / Nguyễn Kinh Chi, Ngyuễn Đổng Chi; Nguyễn Văn Ký dịch. - H : Nxb: Viện nghiên cứu văn hoá, 2011. - 517tr ; 24cm
       Tóm tắt: Cuốn sách đã sưu tập phong phú các bộ ảnh về người ba Na ở Kon Tum trong nửa đầu thế kỷ XX, đồng thời đã tạodựng nên bức khắc hoạ sâu lắng, đầy ắp thông tin và thái độ khoan dung về nền văn minh Ba- na
          ĐC/384-390
NGUYỄN MINH TÂN. Đặc điểm khí hậu Kon Tum
 / Nguyễn Minh Tân. - Kon Tum, 2000. - 196tr ; 22cm
          ĐC/435-439
NGUYỄN PHÚC ĐOAN. Có một ngày của núi: Tập Thơ
 / Nguyễn Phúc Đoan. - H : Lao động, 2011. - 62tr ; 19cm
          ĐC/504-505
NGUYỄN THỊ KIM VÂN. Đến với lịch sử văn hóa Bắc Tây Nguyên
./Nguyễn Thị Kim Vân- Đà Nẵng : Nxb: Đà nẵng, 2007. - 343tr ; 20cm
          ĐC/419-420
NGUYỄN THỐNG NHẤT. Chiếc lá giữa rừng: Truyện ngắn
 / Nguyễn Thống Nhất. - H : Nxb Hội nhà văn, 2007. - 270tr ; 19cm
          ĐC/516-517
NGUYỄN THỐNG NHẤT. Tự tình cây thơ 
/ Nguyễn Thống Nhất. - H, 2006. - 78tr ; 19cm
          ĐC/506-507
NGUYỄN TOÀN. Mưa trên Ngọc Linh: Tập truyện ngắn
 / Ngyuễn Toàn. - H. : Nxb: Hội nhà văn, 2011. - 142tr ; 19cm
          ĐC/521
NGUYỄN TUẤN TRIẾT. Tây Nguyên những chặng đường lịch sử- văn hoá
 / Nguyễn Tuấn Triết. - H : Khoa học xã hội, 2007. - 237tr ; 24cm
          ĐC/404-405
NGUYỄN XUÂN PHƯỚC. Nghi lễ đời người Jrai Tbuăn
 / Nguyễn Xuân Phước. - H :  Văn hóa dân tộc, 2011. - 187tr ; 19cm
          ĐC/478-480
Nhà rông- Nhà rông văn hoá: Kỷ yếu hội nghị- hội thảo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-UB của UBND tỉnh Kon Tum. - Kon Tum 
: Sở văn hoá- thông tin, 2002. - 142tr ; 19cm
          ĐC/525
Phác thảo văn hoá dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
. - H : Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam, 2008. - 381tr ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đã sưu tầm, ghi chép các tư liệu về các loại hình văn hoá dân gian của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum: Văn hoá luật tục, văn hoá cư trú, văn hoá cồng chiêng và các nhạc cụ dân tộc ,văn hoá trang phục, ẩm thực...góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của vùng đất này.
          ĐC/414-415
PHAN ĐỨC LUẬN. Kon Tum niềm tự hào
. - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật, 2012. - 64tr ; 19cm
          ĐC/409-411
PHAN VĂN BÉ. Tây Nguyên sử lược: Từ thời nguyên thuỷ đến 1945
 / Phan Văn Bé. - H, 2005. - 243tr
      Tóm tắt: Nội dung đề cập đến lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục của Tây Nguyên từ thời nguyên thuỷ đến cách mạng tháng tám 1945.
          ĐC/445-446
Pháo binh miền trung trung bộ Tây Nguyên thời đánh Mỹ
. - H : Nxb: Quân đội nhân dân, 2000. - 323tr ; 30cm
          ĐC/372-374
Phòng chống tội phạm và ma túy: Sách chuyên đề
. - Kon Tum, 2004. - 248tr ; 19cm
          ĐC/481-485
PHÙNG SƠN. Một số tư liệu mỹ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon tum
 / Phùng Sơn. - Kon Tum :  Hội văn học nghệ thuật, 2007. - 119tr ; 19cm
      Tóm tắt: Cuốn sách đã ghi chép, sưu tầm lại nhỉu tài liệu về mỹ thuật dân gian, phác hoạ cho ta thấy được phần nào đời sống của dân tộc thiểu số gắn liền với nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật trang trí như một nhu cầu không thể thiếu, cho chúng ta thấy được cái đẹp trong bản sắc các dân tộc Tây nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng
          ĐC/498-503
Sổ tay tuyên truyền kiểm lâm viên địa bàn.
 - Kon Tum, 2001. - 372tr ; 20cmĐầu TTS ghi: Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum
          ĐC/527
Sống giữa lòng dân
. - Kon Tum. - 21cmĐầu TTS ghi: Tập hồi ký của nhiều tác giả.-T.1. - 2011. - 376tr
          ĐC/442
Sống giữa lòng dân
. - Kon Tum. - 21cmĐầu TTS ghi: Tập hồi ký của nhiều tác giả.-T.2. - 2011. - 376tr
          ĐC/443
Sống giữa lòng dân
. - Kon Tum. - 21cmĐầu TTS ghi: Tập hồi ký của nhiều tác gỉa.-T.3. - 2011. - 404tr
          ĐC/444
TẠ VĂN SỸ. Tạp ký Kon Tum 
/ Tạ Văn Sỹ. - H : Văn học, 2012. - 280tr ; 19cm
          ĐC/522
Tây Nguyên trên đường phát triển bền vững
. - H. :  Chính trị quốc gia, 2006. - 421tr ; 26cm
       Tóm tắt: Phác hoạ được những bước phát triển khá về KT-XH, bước đầu phát huy được lợi thế, tiềm năng, mở rộng sản xuất hàng hoá, tạo được tốc độ tăng trưởng khá cao. Cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Đồng thời còn vạch ra những yếu kém, tồn tại để có cách giải quyết trong thời gian tới.
          ĐC/378-379
Tây nguyên trong lòng Việt Nam
 / Hà Lý biên soạn. - H :  Văn hoá dân tộc, 2003. - 63tr ; 19cm
          ĐC/529-533
Tây Nguyên và thế kỷ XXI
. - TP.HCM, 2000. - 176tr ; 30cm
          ĐC/376
Thơ Kon tum: 123 tác giả- 123 bài thơ
dịp 100 năm Kon Tum / Tạ Văn Sỹ biên soạn. - H : Văn học, 2012. - 407tr ; 19cm
          ĐC/488-490
Thơ Kon Tum: Tuyển tập 2001-2005
. - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật, 2005. - 216tr ; 19cm
          ĐC/514-515
Trăm mùa xuân Kon Tum
. - Kon Tum, 2013. - 264tr ; 21cm
TRẦN VĂN BÍNH. Văn hoá các dân tộc Tây Nguyên thực trạng và những vấn đề đặt ra / Trần Văn Bính. - H : Chính trị quốc gia, 2004. - 534tr ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung phản ánh thực trạng và xu hướng phát triển của văn hoá của các dân tộc Ê đê, Xơđăng, M'Nông, Giarai...trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao và phát triển đời sống văn hoá của bà con các dân tộc, để văn hoáTây Nguyên trở thành động lực và mục tiêu của quá trình CNH-HĐH ở Tây Nguyên.
          ĐC/440-441
Trọn đời xuân: Tập thơ hội người cao tuổi tỉnh Kon tum năm 2005
. - Kon Tum, 2005. - 152tr ; 19cm
          ĐC/519
Truyền thống lực lượng vũ trang thị xã Kon Tum 30 năm chiến đấu và trưởng thành 1945-1975.
 - Đà Nẵng : Nxb: Đà Nẵng, 1999. - 170tr ; 19cm
      Tóm tắt: Ghi lại chặng đường đấu tranh đầy hi sinh gian hổ nhưng c̣ng rất anh dũng kiên cường của quân và dân thị xã. Qua đó góp phần vào việc giáo dục và phát huy truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa
Truyện cổ các dân tộc Kon Tum. - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật. - 19cm.-T.1. - 2005. - 167tr
          ĐC/491-492
Truyện cổ các dân tộc Kon tum.
 - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật. - 19cm.-T.2. - 2011. - 248tr
          ĐC/493-495
Trường sơn con đường huyền thoại
. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb: Tổng hợp, 2009. - 160tr:ảnh ; 21cm
          ĐC/476-477
Tuyển chọn 100 ca khúc về Kon Tum: Chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2013)
. - Kon Tum : Nxb: [Kn.], 2013. - 136tr ; 30cm
        Tóm tắt: Cuốn sách đã vẽ lên một bức trang toàn cảnh âm nhạc về Kon Tum, miền đất Tây Nguyên xinh đẹp, hùng vĩ và giàu truyền thốngđấu tranh cách mạng.
          ĐC/374-375
Tuyển tập truyện ngắn Kon Tum. - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật, 2005. - 240tr ; 24cm
       Tóm tắt: Tập hợp 34 truyện ngắn phản ánh nhịp sống sôi động của cộng đồng các dân tộc Kon Tum trong công cuộc đổi mới, ổn đ̃nh và phát triển theo hướng Công nghiệp hoá- hiện đại hoá trên mảnh đất Kon Tum bất khuất, kiên cường.
          ĐC/406-407
Tuyển tập văn học nghệ thuật Kon Tum (2006-2010). - Kon Tum, 2011. - 439tr ; 24cm
          ĐC/394-396
Tuyển tập văn thơ trẻ Kon tum. -  Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật, 2008. - 278tr ; 19cm
          ĐC/518
TỪ DẠ LINH. Giai điệu: Thơ 
/ Từ Dạ Linh. - H : Nxb: Hội nhà văn, 2012. - 119tr ; 19cm
          ĐC/508-509
TỪ DẠ LINH. Giấc mơ cổ tích: Thơ
 / Từ  Dạ Linh. - H : Nxb: Hội nhà văn, 2008. - 56tr ; 19cm
          ĐC/510-511
Văn bản pháp quy về văn hoá thông tin
. - Kon Tum. - 19cm.-T.1. - 2002. - 372tr
          ĐC/486
Văn bản pháp quy về văn hóa thông tin. 
-  Kon Tum. - 19cm.-T.2. - 2002. - 288tr
          ĐC/487
VĂN THẮM. Khăn quàng đỏ: Tập ca khúc thiếu nhi
. - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật , 2006. - 31tr ; 19cm
          ĐC/412
VÕ QUANG NHƠN. Sử thi anh hùng Tây Nguyên
 / Võ Quang Nhơn. - H : Giáo dục, 1997. - 147tr ; 20cm
          ĐC/432-434
VŨ ĐÌNH LỢI. Sở hữu và sử dụng đất đai ở các tỉnh Tây Nguyên
 / Vũ Đình Lợi, Bùi Minh Đạo, Vũ Thị Hồng. - H : Khoa học xã hội, 2000. - 213tr ; 19cm
       Đầu TTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện dân tộc học
          ĐC/474--475
VŨ HÙNG GIA THANH. Thảo dân
 / Vũ Hùng Gia Thanh. - H : Nxb Hội nhà văn, 2011. - 94tr ; 19cm
          ĐC/512-513
VŨ HÙNG. Huyền thoại miền đất gió: 
Thơ / Vũ Hùng. - Kon Tum : Hội văn học nghệ thuật, 1998. - 88tr ; 20cm
          ĐC/520


Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 2136
  • Tháng hiện tại: 100264
  • Tổng lượt truy cập: 2815144

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý