thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục tài liệu sách Địa chí Thư viện tỉnh Kon Tum

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục tài liệu sách Địa chí Thư viện tỉnh Kon Tum

Thư mục tài liệu sách Địa chí Thư viện tỉnh Kon Tum

Thư mục thông báo tài liệu sách Địa chí của Thư viện tỉnh Kon Tum
 
THƯ MỤC TÀI LIỆU SÁCH ĐỊA CHÍ THƯ VIỆN TỈNH KON TUM
 
1. Antomarchi, D.. Premier livre de lecture Jơrai / D. Antomarchi // Năm 1941
     Tóm tắt: Sách giáo khoa cho các trường dân tộc thiểu số ở Annam, tức Trung Kỳ thời Pháp thuộc: gồm 81 bài học và lòng về chữ, đánh vần, bài tập đọc bằng tiếng Gia Rai. Hai trang cuối là chữ hoa, các con số và 4 phép tính. Sách dùng cho lớp đồng ấu, tức lớp đầu tiên bậc tiểu học cũ.
     Phân loại: ĐC.87(3) / P000R
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000296
     Từ khoá: Địa chí; Sách giáo khoa,Tập đọc,Ngôn ngữ,Tiếng Gia Rai,Dân tộc thiểu số
2. Antomarchi, D.. Tơlơi hrăm abih mơta / D. Antomarchi // Năm 1940.-tr.8-32
     Tóm tắt: Sách giáo khoa về môn Cách trí (tức môn khoa học thường thức) dành cho lớp dự bị (tương đương lớp hai bậc tiểu học ngày nay) trường dân tộc thiểu số, bằng tiếng Gia Rai. Sách gồm 25 bài học chia thành 3 chương.
     Phân loại: ĐC.533(3)(91) / T49H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000275
     Từ khoá: Địa chí; Sách giáo khoa,Dân tộc thiểu số,Tiếng Gia Rai,Khoa học thường thức
3. B.T.V. Đồng chí Nguyễn Văn An đi nghiên cứu và kiểm tra tại các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên / B.T.V // Tạp chí xây dựng Đảng .- Năm 1998. - Từ tr.4-7,35
     Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Văn An, uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi nghiên cứu và kiểm tra tại các tỉnh, thành phố : Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, ĐăkLăk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng
     Phân loại: ĐC.15 / Đ455CH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000004
     Từ khoá: Nghiên cứu; Miền trung; Tây Nguyên; Địa chí; Chính trị,xã hội
4.  Ba-Hnas 1894
     Phân loại: ĐC.97 / B100H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000356
     Từ khoá: Địa chí
5.  35 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam (1945-1980) // Năm 1981
     Tóm tắt: Những bức ảnh về mảnh đất và con người tỉnh Kon Tum: Hội làng Tây Nguyên (tr.98); Làng của đồng bào Xơ Đăng (Kon Tum - tr.77)
     Phân loại: ĐC.11 / B100M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000250
     Từ khoá: Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Địa chí; Nhiếp ảnh,Hội làng
6. Bernier, Jean-Pierre. G.M.100 combats d''indochine après Dien Bien Phu / Jean-Pierre Bernier // 284.tr
     Tóm tắt: Lịch sử ra đời và những hoạt động tác chiến của trung đoàn G.M.100 quân đội viễn chinh Pháp tại Kon Tum, Pleiku, Đăk Lăk nguyên là một tiểu đoàn lính Pháp tại mặt trận Triều Tiên. 1953 sau đình chiến ở Triều Tiên, trở lại Việt Nam đóng quân tại An Khê. Tháng 6-1954 thua trận tại An Khê, Đakđoa và đến giữa tháng 7-1954 bị quân Việt minh tiêu diệt ở An Khê-Pleiku (trên đường số 19)
     Phân loại: ĐC.92 / G10C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000331
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử hiện đại,Việt Nam,Chiến tranh Đông Dương,Quân đội,Pháp,Kháng chiến chống Pháp,G.M.100
7. Bích Hoàng. Công tác giáo dục ở Gia Lai Kon Tum / Bích Hoàng // Năm 1982. - Số 10. - Tr.58-60 Tạp chí cộng sản
     Tóm tắt: Nội dung công tác phổ cập giáo dục ở Gia Lai Kon Tum từ sau giải phóng đến đầu những năm 80. ý nghĩa của công tác này đối với sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của tỉnh.
     Phân loại: ĐC.53 / C455T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000190
     Từ khoá: Giáo dục; Gia Lai-Kon Tum; Địa chí; Giáo dục,Phổ cập giáo dục
8. Bùi Công Quang. Một phương pháp giải bài toán dòng chảy trên sườn dốc đất bazan Tây Nguyên / Bùi Công Quang // Năm 1983. - Số 230. - Tr.9-11,Bìa 3 Thủy lợi
     Tóm tắt: Một số kết quả bước đầu của phương pháp sai phân hữu hạn để giải bài toán dòng chảy trên sườn dốc đất bazan Tây Nguyên theo mô hình thủy động một lớp và hai lớp
     Phân loại: ĐC.35 / M458P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000061
     Từ khoá: Phương pháp; Tây Nguyên; Địa chí; Địa chí; Phương pháp sai phân hữu hạn,Dòng chảy,Thủy văn
9. Bùi Hiếu. Bước đầu xác định một số thông số kỹ thuật của máy phun mưa Z50D tưới cho cà phê ở Tây Nguyên / Bùi Hiếu // Thủy lợi .- Năm 1981. - Số 216. - Tr.17-21
     Tóm tắt: Kết quả thực nghiệm tưới cho cây cà phê ở Tây Nguyên đã xác định thông số kỹ thuật của máy phun mưa Z50D là cường độ phun mưa, thời gian phun mưa cho mỗi lần tưới và diện tích của máy
     Phân loại: ĐC.423 / B557Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000096
     Từ khoá: Cà phê; Tây Nguyên; Máy phun mưa; Địa chí; Tưới cây,Cà phê-cây,Máy phun mưa Z50D,Nông nghiệp
10. Bùi Hiếu. Một số hiệu quả kinh tế kỹ thuật của hai loại kỹ thuật tưới cho cà phê ở Tây Nguyên / Bùi Hiếu // Năm 1984. - Số 240. - Tr.16-19,29;. - Tr.17-21 Thủy lợi
     Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của kỹ thuật tưới đến sự phát triển và năng suất cà phê; chi phí, giá thành và hiệu quả tưới nước cho cà phê ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.42-7 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000097
     Từ khoá: Tây Nguyên; Cà phê; Kinh tế; Địa chí; Tưới cây,Cà phê-cây,Kinh tế nông nghiệp
11. Bùi Minh Đạo. Một số vấn đề cơ bản của trồng trọt ở các dân tộc tại chỗ Tây nguyên / Bùi Minh Đạo // Tạp chí Dân tộc học. .- Năm 1999. - Số 1. - Từ tr.53-60
     Tóm tắt: Các điều kiện tự nhiên và đặc điểm con người ảnh hưởng đến trồng trọt. Các hình thức trồng trọt. Nhận xét và kiến nghị
     Phân loại: ĐC.97 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000179
     Từ khoá: Trồng trọt; Dân tộc; Tây Nguyên; Địa chí; lịch sử nông nghiệp,Dân tộc học
12. Bùi Minh Đạo. Về việc di chuyển làng của người Bana ở tỉnh Gia Lai - Kon Tum / Bùi Minh Đạo // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1980. - Số 4. - Tr. 64-70
     Tóm tắt: Phân tích các nguyên nhân kinh tế, xã hội của việc di chuyển làng của người Bana ở Gia Lai Kon Tum. Các định chế và nghi thức tế lễ khi thành lập làng mới
     Phân loại: ĐC.97 / V303D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000151
     Từ khoá: Bana; Gia Lai - Kon Tum; Địa chí; Dân tộc học,Làng,Bana-dân tộc
13. Bùi Văn Đạo. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo
     Tóm tắt: Các hình thức trồng trọt truyền thống (nương rẫy, ruộng nước, vườn) và mối quan hệ giữa trồng trọt với các hoạt động kinh tế khác ở Tây Nguyên
     Phân loại: L3647 / C101H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000102
     Từ khoá: Địa chí; Luận án,Lịch sử,Nông nghiệp
14. Bùi Đình. Tìm hiểu đồng bào miền núi Việt Nam / Bùi Đình // Năm 1950.-tr.94-99
     Tóm tắt: Địa điểm cư trú, số dân, đời sống kinh tế xã hội, phong tục tập quán của dân tộc Xơ đăng, Gia rai (Tr.95-98)
     Phân loại: ĐC.97 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000346
     Từ khoá: Địa chí; Gia rai-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc,Dân tộc học
15. Bùi Đức Long. Lũ sớm ở các tỉnh Trung bộ & Tây nguyên / Bùi Đức Long // Năm  1999. - Số 6. - Từ tr.23-27 Tạp chí Khí tượng thuỷ văn
     Tóm tắt: Nguyên nhân, đặc điểm của lũ vùng Tây Nguyên. Một số trận lũ đã xảy ra trong những năm gần đây
     Phân loại: ĐC.32 / L500S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000076
     Từ khoá: Trung bộ; Địa chí; Khí tượng,thuỷ văn
16.  Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam / Lê Ngọc Thắng: chủ biên;Lâm Bá Nam // Năm 1990.-tr.34-45,75-79,120-123,196-203
     Tóm tắt: Phân bố dân cư, đời sống kinh tế, phong tục tập quán,... của các dân tộc Bana (tr.35-40), Xơ đăng (tr.41-44), Giẻ triêng (tr.75-78), Brâu (tr.113-116), Rơ măm (tr.120-123), Gia rai (tr.197-202)
     Phân loại: ĐC.97 / B105S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000345
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Bana-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc,Gia rai-dân tộc,Giẻ triêng-dân tộc,Brâu-dân tộc,Rơ măm-dân tộc
17. Bảo Huy. Khai thác nuôi dưỡng rừng nửa rụng lá - rụng lá ưu thế bằng lăng ở Tây Nguyên / Bảo Huy // Tạp chí lâm nghiệp. .-  Năm 1993. - Số 5. - Tr. 17-18
     Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng loài và lâm phần bằng lăng. Những giải pháp kĩ thuật lâm sinh cho kiểu rừng này ở Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum.
     Phân loại: ĐC.425 / KH103T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000089
     Từ khoá: Rừng; Tây Nguyên; Địa chí; Lâm nghiệp,Trồng rừng,Rừng bằng lăng
18. Bế Viết Đẳng. Một số vấn đề về thành phần dân tộc của Tây Nguyên / Bế Viết Đẳng // Tạp chí dân tộc học. .- Năm 1978. - Số 1. - Tr.1-10
     Tóm tắt: Trình bày các quan điểm khác nhau trong giới nghiên cứu dân tộc học về thành phần các dân tộc Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.117 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000021
     Từ khoá: Dân tộc; Địa chí; Dân tộc thiểu số,Thành phần dân tộc
19. Bế Viết Đẵng. Về xã hội Trường Sơn - Tây nguyên / Bế Viết Đẵng; Đức Thịnh lược thuật // Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.24 đến Tr.27 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
     Tóm tắt: Xã hội các dân tộc Trường Sơn - Tây nguyên đã bước vào giai đoạn hiện đại giống các dân tộc khác trong cả nước. Tuy nhiên đặc thù địa phương vẫn còn thấy khá đậm nét
     Phân loại: ĐC.97 / V250X
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000183
     Từ khoá: Trường sơn; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,xã hội
20. Chu Thái Sơn. Một cách tiếp cận các trường ca Tây Nguyên / Chu Thái Sơn,Nguyễn Chí Huyên // Văn hóa dân gian .- Năm 1992. - Số 3. - Tr. 33-42
     Tóm tắt: Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của một số bản trường ca ( Khan hay H''mon) phổ biến trong các dân tộc êđê, Bana, Gia rai ở Bắc Tây Nguyên như Đam San, Xing Nhã, H''mon, Đăm Noi...
     Phân loại: ĐC.89 / M458C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000131
     Từ khoá: Trường ca; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học dân gian,Trường ca,êđê-dân tộc,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc
21. Chu Thái Sơn. Nhà rông - nhà làng / Chu Thái Sơn // TC Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật .- Năm 1993. - Số 2. - Tr.49-54
     Tóm tắt: Viết về nhà rông về các phần : - Giải thích nguồn gốc tên gọi nhà rông. - Vị trí, Kiến trúc, các kiểu nhà. - Trang trí mỹ thuật. - Phương pháp kỹ thuật làm nhà
     Phân loại: EV277 / NH100R
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000222
     Từ khoá: Địa chí; Nhà Rông,nhà làng
22. Chu Thái Sơn. Nữ phục các dân tộc vùng trường sơn Tây Nguyên / Chu Thái Sơn // Tạp chí dân tộc học. .-  Năm 1991. - Số 3. - Tr. 6-15
     Tóm tắt: Giới thiệu các kiểu quần áo, váy, khăn quàng... của phụ nữ các dân tộc sống ở Trường Sơn - Tây Nguyên. Kĩ thuật trồng bông, lanh gai, dệt vải, nhuộm vải, trang trí hoa văn trên vải của phụ nữ Trường Sơn.
     Phân loại: ĐC.97 / N550P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000168
     Từ khoá: Trang phục; Dân tộc thiểu só; Trường sơn; Địa chí; Dân tộc học,Văn hóa vật chất,Trang phục,Phụ nữ,Dân tộc thiểu số
23.  Chàng Y Ban // Năm 1968.-tr.5-77
     Tóm tắt: Một số truyện cổ tích của dân tộc Xơ đăng và Bana: Tơ Pai, Ba chàng dũng sĩ, Anh hùng Đam Dông, Tia Oang Tư
     Phân loại: ĐC.891 / CH106Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000322
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ tích,Bana-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc
24.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1954-1975) // Năm 1980.-tr.32-35,286-293
     Tóm tắt: Ban chấp hành trung ương đảng họp hội nghị lần thứ 10, hội nghị xứ ủy nam bộ. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng.
     Phân loại: ĐC.93 / C514K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000334
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến,Mỹ
25.  Các dân tộc thiểu số trưởng thành dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng / Vụ Tuyên văn giáo ủy ban Dân tộc // Năm 1960.-tr.3-13
     Tóm tắt: Khái quát về dân số, truyền thống đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Bana, Xơ đăng ở Tây Nguyên (tr. 3-13)
     Phân loại: ĐC.11 / C101D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000251
     Từ khoá: Dân tộc; Đảng; Địa chí; Dân tộc học,Truyền thống đấu tranh,Dân tộc thiểu số
26.  Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
     Tóm tắt: Đặc điểm cư trú, phân bố dân tộc, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống đấu tranh, ngôn ngữ,... của các dân tộc vùng Trường Sơn-Tây Nguyên, trong đó có Kontum (tr.193-238 + 5 ảnh)
     Phân loại: ĐC.97 / C101D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000348
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Dân số,Địa lí,Kinh tế,Lịch sử,Văn hóa,Xã hội
27.  Các tỉnh và thành phố nước ta // Năm 1977.-tr.85-87
     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về tỉnh Gia Lai-Kon Tum: điều kiện địa lý, đời sống kinh tế, lịch sử đấu tranh giải phóng (tr.84-87)
     Phân loại: ĐC.11 / C101T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000253
     Từ khoá: Tỉnh; Thành phố; Việt Nam; Địa chí; Địa lí,Địa chí
28.  Các vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu để phát triển sản xuất hàng hóa ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc // Năm 1993.-tr.138-141
     Tóm tắt: Thực trạng và giải pháp về phát triển kinh tế hàng hóa miền núi
     Phân loại: ĐC.224 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000035
     Từ khoá: Sản xuất hàng hóa; Đồng bào các dân tộc; Địa chí; Văn kiện hội thảo quốc gia
29.  Công trình nghiên cứu khoa học khoa sinh học // Năm 1986.-tr.10-14
     Tóm tắt: Cải tiến phương pháp hai điểm, nhận định về khí hậu của một số trạm phía Nam Việt Nam đối với đào lộn hột.
     Phân loại: DC.4245 / C455H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000267
     Từ khoá: Khoa học; Sinh học; Nghiên cứu; Địa chí
30.  Công trình nghiên cứu khoa học y dược năm 1983 // Năm 1984.-tr.82
     Tóm tắt: Kết quả tìm hiểu khẩu phần thực tế của 3 dân tộc Ê đê, M'Nông, Ba na ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.63 / C455T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000203
     Từ khoá: Y dược; Dinh dưỡng; Tây Nguyên; Địa chí
31.  Công trình nghiên cứu khoa học y dược năm 1986 // 11tr
     Tóm tắt: Một số bài viết về công trình nghiên cứu khoa học y dược năm 1986 của nhiều tác giả về cây lobote ở Gia Lai Kon Tum, đánh giá ảnh hưởng sinh thái môi trường của việc ủ bác tự nhiên, Tìm hiểu điều kiện sống của các dân tộc ở Tây Nguyên, một số nhận xét về môi sinh ở tây Nguyên...
     Phân loại: ĐC.68 / NGH306C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000195
     Từ khoá: y dược; Kon Tum; môi trường; Địa chí
32.  Danh lục các loài thú (mamalia) Việt nam / Đặng Huy Quỳnh, Đào Văn Tiến, Cao Văn Sung... // Năm 1994.-tr.6-7,18-19,54-55,58-65,70-71,76-77,80-81,90-91,98-99,104-105,108-113,134-157.
     Tóm tắt: Tên gọi, phân bố, giá trị, tình trạng, nơi lưu trữ vật mẫu và tài liệu xuất xứ của một số loài thú sống ở vùng Kon Tum: chuột voi đồi, chồn vàng, tê tê,... (tr.7, 16-17, 19, 54, 59-60, 62-64, 70, 76-77, 80-81, 90-91, 98-99, 104-105, 109-112, 134-136, 138-139, 142, 147-149, 151, 153, 156-157)
     Phân loại: VV734 / D197L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000264
     Từ khoá: Địa chí; Danh mục,Động vật,Thú rừng
33.  Danh mục các dân tộc Việt Nam // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1978. - Số 4. - Tr. 54-57
     Tóm tắt: Danh mục các dân tộc Việt Nam xếp theo thứ tự dân số với các chi tiết: Tên gọi chính thức, các tên gọi khác nhau và các nhóm địa phương, địa bàn cư trú chủ yếu, các hệ ngôn ngữ. Trong đó có các dân tộc ở tỉnh Kontum
     Phân loại: ĐC.117 / D107M
     Ký hiệu kho: : DC.000016
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Địa chí; Dân tộc thiểu số,Việt Nam,Thành phần dân tộc,Danh mục
34.  Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1979.- Số 1.- Tr.58-63
     Tóm tắt: Danh mục thành phần dân tộc Việt Nam với các chi tiết về tên gọi, số lượng dân cư, địa bàn cư trú (dân tộc Gia rai, Xơđăng, Bana - Tr. 60-61)
     Phân loại: ĐC.117 / D107M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000020
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Địa chí; Dân tộc,Việt Nam,Thành phần dân tộc
35.  Diện mạo Tây Nguyên hôm nay và năm 2000 // Nông nghiệp Việt Nam .- Năm 1997.-số 87/637.-2 tr
     Tóm tắt: Diện mạo Tây Nguyên thay đổi qua các năm
     Phân loại: ĐC.4 / D305M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000106
     Từ khoá: Tây Nguyên; Kon Tum; Địa chí
36. Donrnes, Jacques. Aspects de l''habitat et techniques de construction des Sre aux Jorai / Jacques Donrnes // Năm 1971. - Tom XI-Fas 3. - Tr.281-320 Objets et mondes
     Tóm tắt: Khảo sát dân tộc học kỹ thuật xây dựng các kiểu nhà của người Gia Rai và Srê: nhà ở, nhà dài, nhà mồ, nhà chòi để lương thực sau thu hoạch,...(kèm 31 ảnh minh họa)
     Phân loại: DC.97 / A78D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000150
     Từ khoá: Kĩ thuật; Nhà dài; Nhà mồ; Địa chí; Dân tộc học,Gia Rai-dân tộc,Srê-Dân tộc,Nhà ở,Nhà dài,Nhà mồ,Kĩ thuật
37. Donrnes, Jacques. La musique chez les Jorai / Jacques Donrnes // Objets et mondes .- Năm1965. - Tom V-Fas 4. - Tr.221-244
     Tóm tắt: Phân tích vai trò của âm nhạc trong đời sống tinh thần của người Jarai. Giới thiệu các loại nhạc cụ của người Jarai: chuông, chiêng, trống, sáo, đàn bằng tre nứa và các nhạc cụ khác,... và việc sử dụng nhạc cụ phù hợp cho từng lễ hội.
     Phân loại: ĐC.97 / M88C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000180
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Gia Rai-dân tộc,âm nhạc dân tộc,Nhạc cụ dân tộc,Phong tục tập quán
38. Donrnes, Jacques. Le mort, C'est l'autre la geste comparée des vivants et des défunts Jorai / Jacques Donrnes // Objets et mondes .- Năm 1975. - Tom XV-Fas 4. - Tr.351-384
     Tóm tắt: Triết lý của người Gia Rai về cái chết. Mô tả dân tộc học các nghi thức tôn giáo, ma thuật, tâm linh trong lễ tang của người Gia Rai. Giới thiệu cách làm quan tài, xây nhà mồ với 31 ảnh minh họa.
     Phân loại: ĐC.97 / L200M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000166
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Gia Rai-dân tộc,Tang lễ
39. Donrnes, Jacques. Le vêtement chez les Jorai / Jacques Donrnes // Objets et mondes .- Năm 1963. - Tom III-Fas 2. - Tr.99-114
     Tóm tắt: Nghiên cứu y phục của người Jarai: Kéo sợi, nhuộm sợi, cách dệt vải, các kiểu y phục dành cho phụ nữ, đàn ông, các kiểu hoa văn trang trí trên vải với 16 ảnh minh họa
     Phân loại: ĐC.97 / L200V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000165
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Gia Rai-dân tộc,Phong tục tập quán,Y phục
40. Dournes, Jacques. AKhan contes oraux de la forêt indochinoise / Jacques Dournes // Năm 1977.-278.tr
     Tóm tắt: Chuyên luận nghiên cứu về sử thi (AKhan), chuyện kể dân gian truyền miệng của người Jarai và nội dung các chuyện đó mà tác giả đã ghi lại được (kèm theo danh mục các chuyện, tên người kể lại và thời gian kể)
     Phân loại: ĐC.89 / A000K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000300
     Từ khoá: Địa chí; Sử thi,AKhan,Văn học dân gian,Gia Rai-dân tộc
41. Dournes, Jacques. Coordonnées structures Jorai familiales et sociales / Jacques Dournes
     Tóm tắt: Nghiên cứu cấu trúc gia đình - xã hội của người Jarai qua việc khảo sát 7 làng tại vùng Cheo Reo và Pleiku: các mối quan hệ huyết thống, vợ chồng, phả hệ, quan hệ con người với con người, với thiên nhiên. Tính nhân văn và thiêng liêng của các mối quan hệ đó
     Phân loại: ĐC.97 / C400O
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000357
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Cấu trúc,Xã hội,Gia Rai-dân tộc,Gia đình
42. Dournes, Jacques. Florilège Jorai / Jacques Dournes
     Tóm tắt: Chuyên luận nghiên cứu về các thể loại văn học truyền khẩu của người Jarai về người nông dân và những cánh rừng. Phân tích những mối quan hệ được nẩy sinh từ những văn bản đó.
     Phân loại: FV41,96 / F90J
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000301
     Từ khoá: Địa chí; Thể loại văn học,Gia Rai-dân tộc,Văn học dân gian
43. Dournes, Jacques. Forêt Femme Folie / Jacques Dournes
     Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích vai trò của phụ nữ, của rừng trong đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưàng của người Gia Rai
     Phân loại: ĐC.97 / F400R
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000359
     Từ khoá: Địa chí; Gia Rai-dân tộc,Phụ nữ,Dân tộc học
44. Dournes, Jacques. Le parler des Jorai et le style oral de leur expression / Jacques Dournes
     Tóm tắt: Nghiên cứu thổ ngữ Jarai: các vấn đề về âm vị học, ngữ nghĩa học, cấu trúc tiếng nói, tính tâm lý và logic của hệ thống ngôn ngữ nói và tâm lý học tộc người
     Phân loại: ĐC.87 / L200P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000297
     Từ khoá: Địa chí; Thành ngữ,Gia Rai-dân tộc,Ngôn ngữ học
45. Dournes, Jacques. Potao: un theorie du pouvoir chez les indochinois Jorai / Jacques Dournes
     Tóm tắt: Nghiên cứu cấu trúc quyền lực và các quyền lực của Pơtao, hay các Xá (Hỏa Xá, Thủy Xá) trong việc thực hiện các nghi lễ truyền thống, trong tôn giáo, trong truyền thuyết dân gian của người Jarai. Trong tiềm thức của người Jarai, các Pơtao tượng trưng cho Nước, Lửa, không khí.
     Phân loại: FV226 / P90U
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000358
     Từ khoá: Địa chí; Potao,Gia Rai-dân tộc,Chính quyền,Dân tộc học,Học thuyết
46.  Dân ca
     Tóm tắt: Bài hát "Đi thăm mả", dân ca Gia rai do Lê Toàn Hùng và Lê Huy ghi âm và phỏng dịch lời (tr.3)
     Phân loại: ĐC.74 / D121C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000216
     Từ khoá: Dân ca; Dân tộc; Tây Nguyên; Địa chí; âm nhạc dân gian,Dân ca,Gia rai-dân tộc
47.  Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam / Hoàng Văn Trụ: sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu // Năm 1997.-tr.44-45,tr.92-93,tr.490-491,tr.506-507,582-583
     Tóm tắt: Đầy đủ các thể: hát ru, hát đồng giao, giao duyên, hát đố, hát than thân, hát lao động, hát cầu cúng. Dân tộc Bah Nar và Ja Rai phân bố ở các trang: 44,92, 490, 507,583
     Phân loại: ĐC.891 / D121C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000320
     Từ khoá: Địa chí; Dân ca,dân tộc ít người
48.  Dân ca Tây Nguyên // Năm 1986.-tr7-204
     Tóm tắt: Một số bài ca như: Bài ca đám cưới, bài ca đưa ma, bài ca xúc cá, bài ca gieo hạt, bài ca đi tìm mật ong...
     Phân loại: ĐC.89 / D121
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000299
     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân ca; Địa chí
49.  Dân số Việt Nam 1-10-1979 // Năm 1983.-tr.22-33,58-59,130-135,160-161,176-177,202-203,218-219,244-245,304-305
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số, diện tích, mật độ dân số, số dân chia theo nam nữ, trình độ văn hóa, dân tộc,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / D121S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000258
     Từ khoá: Dân số; Diện tích; Mật độ; Địa chí; Dân số,Số liệu thống kê,Dân tộc học
50.  Dự báo dân số, học sinh đến trường và lực lượng lao động Việt Nam, 1990-2005 / Hoàng Xuyên // Năm 1994.-tr.14-15,20-23,26-27,30-31,36-39,42-43,45-46,87-92,97,100,120,160
     Tóm tắt: Dự báo số dân, số học sinh đến trường, lực lượng lao động của tỉnh Gia Lai-Kon Tum năm 1990 và phương hướng phát triển trong giai đoạn 1990-2005 (tr.14-15, 20-23, 26-27, 30-31, 36-39, 42-43, 45-46, 87-92, 97, 100-120, 160)
     Phân loại: ĐC.117 / D550B
     Ký hiệu kho: : DC.000018
     Từ khoá: Địa chí; Dân số,Lao động,Học sinh,Thống kê
51. Ezzaoui, Jacques. Une Version de la légende des deux Sadets (Le roi de l''eau et le roi du feu) / Jacques Ezzaoui // Năm1941.-8tr
     Tóm tắt: Tác giả cho biết đã được nghe một người Bana kể lại truyền thuyết về Thủy Xá và Hỏa Xá bằng tiếng Lào pha lẫn tiếng Pháp. Theo ông, câu chuyện này bắt nguồn từ truyền thuyết của người Djarai nhiều hơn các truyện tương tự của người Rađê, Xtiêng và Kha (ở Lào). Tác giả đã dịch lời kể sang tiếng Pháp và không bình luận gì, chỉ trung thành với lời kể
     Phân loại: ĐC.85(91) / U000N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000122
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Truyền thuyết
52. Fall, Bernard. Guerres d'Indochine / Bernard Fall
     Tóm tắt: Sự ra đời và những kế hoạch tác chiến của Trung đoàn cơ động quân đội Pháp (G.M.100) tại mặt trận Tây Nguyên từ 1953-1954. Tháng 7-1954 G.M.100 bị quân Việt Minh tiêu diệt tại Pleiku-Đakđoa (trên đường số 19) (tr.205-286).
     Phân loại: ĐC.92 / G21I
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000332
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử hiện đại,Chiến tranh Đông Dương,Kháng chiến chống Pháp,Việt Nam,G.M.100
53.  Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá Tây Nguyên / Chủ biên: PTS. Nguyễn Hồng Sơn, PTS. Trương Minh Dục // Năm 1996.-142.tr
     Tóm tắt: Cơ sở hình thành các giá trị văn hoá Tây Nguyên; ảnh hưởng của giá trị văn hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Tây nguyên ; các giải pháp chủ yếu để giữ gìn và nâng cao giá trị văn hoá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Tây nguyên
     Phân loại: ĐC.54 / Gi550Gi
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000276
     Từ khoá: Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Văn hoá,giữ gìn,phát huy
54. Guilleminet, P.P.. Le Sacrifice du buffle chez les Bahnar de la province de Kontum-La fete / P.P. Guilleminet
     Tóm tắt: Mô tả lễ hội đâm trâu của người Bana ở tỉnh Kon Kum: không khí buổi lễ đâm trâu, việc chuẩn bị cho buổi lễ, chọn trâu, vót lao, gậy, các lý do của việc tổ chức lễ hội, các nghi thức cầu nguyện, hát xướng, cúng thần, ăn uống và nhảy múa, hội hè. Phân biệt với lễ hội này của người Gia Rai, Sêđăng, Katu,... Có 3 phụ bản các bài cầu khấn tiếng Bana có đối chiếu tiếng Pháp, có tranh ảnh minh họa.
     Phân loại: ĐC.97 / S18D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000360
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc thiểu số,Lễ hội,Bana-dân tộc,Dân tộc học,Lễ hội cổ truyền
55. Henry, Yves. Note sur les plantations de du Kontum et du Haut-Donnai / Yves Henry // Năm 1928. - Septembre. Bulletin économique de l''Indochine
     Tóm tắt: Hoạt động trong các đồn điền trồng chè ở tỉnh Kon tum trong năm 1926-1927
     Phân loại: ĐC.42 / N400T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000099
     Từ khoá: Địa chí; Nông nghiệp,đồn điền,chè-cây
56. Hoàng Hoa Toàn. Đôi nét về ý thức tự giác tộc người và ý thức Tổ quốc thống nhất của các dân tộc ở Việt Nam / Hoàng Hoa Toàn // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1981. - Số 1. - Tr. 47-52
     Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình phát triển của ý thức tộc người và ý thức Tổ quốc thống nhất của các dân tộc thiểu số Việt Nam trong lịch sử
     Phân loại: ĐC.97 / Đ452N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000144
     Từ khoá: Ý thức; Tổ quốc; Việt Nam; Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Việt Nam,ý thức,Tộc người
57. Hoàng Kim. Nghề săn và thuần dưỡng voi ở Tây Nguyên / Hoàng Kim // Văn hóa nghệ thuật .- Năm1980. - Số 103. - Tr.57-59
     Tóm tắt: Giới thiệu nghề cổ truyền săn và thuần dưàng voi của đồng bào Tây Nguyên. Việc khôi phục lại các phường săn voi, kết hợp với bảo vệ động vật Tây Nguyên hiện nay.
     Phân loại: ĐC.427.3 / NGH250S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000113
     Từ khoá: Nghề săn; Tây Nguyên; voi; Địa chí; Săn bắn,Voi,Bảo vệ động vật,Nông nghiệp
58. Hoàng Minh Thảo. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng / Hoàng Minh Thảo // Năm 1977.-tr.7-202
     Tóm tắt: Vị trí chiến lược của địa bàn tây nguyên. Những sự kiện diễn biến chủ yếu của chiến dịch Tây Nguyên, kể từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc. ý Nghiã thắng lợi của chiến dịch Tây nguyên, nằm trong thắng lợi vĩ đại chung của toàn bộ cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
     Phân loại: ĐC.93 / CH305D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000335
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử,Chiến dịch
59. Hoàng Ngọc Phong. Tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên / Hoàng Ngọc Phong // Năm 1994. Từ tr.38-170
     Trường Đại học kinh tế quốc dân
     Tóm tắt: Thực trạng, phương hướng tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên thời kỳ 1994-2010 (tr.38-170)
     Phân loại: ĐC.43.2 / T450C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000114
     Từ khoá: Sản xuất; Địa chí; Luận án,Công nghiệp,Kinh tế
60. Hoàng Văn Hành. Góp phần luận giải về cách cấu tạo từ láy các ngôn ngữ Môn-Khơ Mer / Hoàng Văn Hành // Ngôn ngữ .- Năm 1987. - Số 1-2. - Tr.48-56
     Tóm tắt: Phân tích, so sánh cấu tạo từ láy của ngôn ngữ Môn-Khmer với ngôn ngữ tiếng Việt
     Phân loại: ĐC.87 / G434PH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000124
     Từ khoá: Từ láy; Ngôn ngữ; Môn- KhơMe; Địa chí; Ngôn ngữ học,Từ láy,Ngữ hệ Môn-Khmer
61. Hoàng Đạo Thúy. Đi thăm đất nước / Hoàng Đạo Thúy // Năm 1978.-tr.401-411
     Tóm tắt: Đặc điểm địa lý, tổ chức hành chính, đường giao thông, đời sống kinh tế, truyền thống đấu tranh của đồng bào tỉnh Gia Lai-Kon Tum (tr.401-410)
     Phân loại: ĐC.11 / Đ300T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000247
     Từ khoá: Địa chí; Địa lí,Giao thông,Kinh tế,Dân số,truyền thống đấu tranh
62. Huyền Nam. Hội đâm trâu sự trở về cội nguồn Việt cổ / Huyền Nam // Năm 1987. - Số 1. - Tr. 35-43 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình ra đời và nghi thức của lễ hội đâm trâu, đặc biệt ở các dân tộc thuộc ngữ hệ Môn-Khơme và Malayô-Pôlinêdi. ảnh hưởng qua lại của nghi thức này trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
     Phân loại: ĐC.97 / H452Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000367
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Lễ hội đâm trâu
63. Huỳnh Thị Cả. Đánh giá kinh tế tài nguyên và phát triển nông - lâm nghiệp ở Tây Nguyên / Huỳnh Thị Cả // Năm1984. - Số 1. - Tr.36-42 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
     Tóm tắt: Đánh giá kinh tế tài nguyên theo : - Điều kiện tự nhiên . - Hệ thống các yếu tố kinh tế xã hội . Hướng khai thác và bảo vệ tài nguyên nông - lâm nghiệp
     Phân loại: ĐC.3 / Đ107Gi
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000085
     Từ khoá: Nông-lâm nghiệp; Tây nguyên; Kinh tế; Địa chí; Kinh tế,bảo vệ tài nguyên
64. Hồ Khang. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại miền Nam Việt nam / Hồ Khang // Năm 1995
     Trường Đại học tổng hợp Hà Nội
     Tóm tắt: Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân tại Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.932 / C514T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000137
     Từ khoá: Tết mậu thân; Miền Nam; Việt Nam; Địa chí; Luận án,Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Tổng tiến công
65. Hồ Văn Màng. Công tác đảng viên ở đô thị các tỉnh miền Trung và Tây nguyên - Thực trạng và giải pháp. / Hồ Văn Màng // Tạp chí Sinh hoạt lý luận .- Năm 1998. - Số 3. - Từ tr.18 đến tr.20
     Tóm tắt: - Tuổi đời, trình độ lý luận và trình độ văn hoá, năng lực công tác của đảng viên 12 tỉnh trong khu vực. Tình hình phát triển đảng viên mới. - Một số giải pháp : tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt ở khu dân cư, chi đạo chống tham nhũng, đổi mới công tác phát triển đảng ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.217 / Đ455T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000188
     Từ khoá: Tây Nguyên; Xây dựng Đảng; Địa chí; Đảng viên,Xây dựng Đảng
66.  Hội hè Việt Nam // Tr.90-95
     Tóm tắt: Về lễ Hội Cốm (Sa Mơk) và lễ hội đâm trâu của dân tộc Bana, tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.97 / H452H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000342
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa dân gian,Lễ hội,Bana-dân tộc
67.  Hợp tuyển thơ văn các tác giả dân tộc thiểu số Việt Nam (1945-1980) / Nông Quốc Chấn, Kpa YLăng, Nay Phin,...; Nông Quốc Chấn viết lời tựa // Năm 1981.- Từ tr.49-50;66-68
     Tóm tắt: Hai bài thơ "Mùa rẫy mới" của Kpa Ylăng, dân tộc Bana (tr.49-50) và "Con cú đi sau lưng chúng bay" của Nay Phin, dân tộc Gia rai (tr.66-68)
     Phân loại: ĐC.85(92) / H466T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000121
     Từ khoá: Dân tộc thiểu số; Địa chí; Văn học hiện đại,Thơ,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc
68.  Inscriptions & belles - lettres
     Phân loại: ĐC.97 / I000N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000350
     Từ khoá: Địa chí
69. Kemlin, J.E.. Alliances chez les Reungao / J.E. Kemlin // 119.tr
     Tóm tắt: Nghiên cứu, khảo sát và nhận định về các hình thức của các mối quan hệ trong đời sống hàng ngày cũng như đời sống tâm linh đã trở thành tập quán và tín ngưàng ở dân tộc Rơngao. Liên minh giữa con người với nhau (bạn bè, cha con, huyết thống,...)(tr.1-26) với thần linh (thần sấm, thần nước, thần lúa gạo, nữ thần IăPôm, thần núi, thần chiến tranh, yêu thần, thần súc vật, thần cây cối)(tr.27-110). Nêu ra những nhận định chung về từng loại liên minh trên ở góc độ dân tộc học (tr.111-119).
     Phân loại: ĐC.97 / A36C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000171
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Rơngao-dân tộc,Phong tục,Phong tục tập quán,Khảo sát
70. Khuê Việt Trường. Đào giếng nghề mới ở Tây Nguyên / Khuê Việt Trường // Báo truyền hình .- Năm 1998.-2.tr
     Tóm tắt: Tây nguyên có thêm nghề đào giếng để tưới cho cây công nghiệp và phát triển kinh tế khác phục những khó khăn
     Phân loại: ĐC.42 / Đ108Gi
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000098
     Từ khoá: Đào giếng; Tây Nguyên; Địa chí
71. Khôi Nguyên. Khai thác hợp lý tiềm năng nông - lâm nghiệp ở Tây nguyên / Khôi Nguyên; Anh Tuấn // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.52-59
     Tóm tắt: Tây nguyên, tiềm năng và những thế mạnh nông lâm nghiệp. Khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh nông lâm nghiệp là nội dung chủ yếu trong chặng đường trước mắt ở Tây nguyên. Mấy yêu cầu cơ bản trong việc tổ chức thực hiện khai thác tiềm năng nông lâm nghiệp
     Phân loại: ĐC.4 / KH103T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000110
     Từ khoá: Nông - Lâm nghiệp; kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí; Kinh tế,xã hội,tài nguyên
72. Khổng Điền. Những vấn đề nghiên cứu dân số học tộc người ở nước ta / Khổng Điền // Năm 1983. - Số 4. - Tr. 52-55 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Những nội dung chính trong nghiên cứu phân bố dân cư, quá trình di dân và vấn đề dân di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: ĐC.117 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000024
     Từ khoá: Dân số; Tộc người; Địa chí; Dân số học,Dân tộc thiểu số,Việt Nam,Dân cư,Dân di cư
73.  Kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay(Tập 2) / Nguyễn Đình Chất, Nguyễn Văn Mấn,Hà Nhân Thăng,... // Năm 1991.-tr.166-177
     Tóm tắt: Vị trí địa lý, đời sống kinh tế-xã hội, phong tục tập quán, tổ chức cán bộ của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên (tr.166-177)
     Phân loại: ĐC.11 / K314T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000246
     Từ khoá: Nông thôn; Việt Nam; Kinh tế- Xã hội; Địa chí; Địa lí,Nông thôn,Xã hội,Kinh tế,Dân tộc thiểu số
74.  Kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay (tập 1)
     Tóm tắt: Hướng phát triển của vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ
     Phân loại: ĐC.4 / K314T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000269
     Từ khoá: Kinh tế; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Địa chí
75. Kpă - Y Lăng. Những nhạc cụ phổ biến của một số dân tộc ở Tây Nguyên / Kpă - Y Lăng // Văn hóa nghệ thuật .- Năm 1980. - Số 105. - Tr.49-50,55-56
     Tóm tắt: Cấu tạo và cách sử dụng những nhạc cụ phổ biến của một số dân tộc Tây Nguyên như nhạc cụ gõ: chiêng, cồng, đàn T''rưng, nhạc cụ gảy: đàn Goong, đàn Srô, nhạc cụ vỗ: đàn Klông pút, Trống. ý nghĩa âm nhạc đối với đời sống tinh thần của đồng bào Tây Nguyên.
     Phân loại: ĐC.74 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000214
     Từ khoá: Nhạc cụ; Dân Tộc; Tây Nguyên; Địa chí; Chiêng,Cồng,Đàn T''rưng,Đàn Klông pút,Trống,Đàn Goong,âm nhạc dân gian,Nhạc cụ dân gian
76.  Kết quả nghiên cứu về giáo dục-đào tạo (1991-1992) / Phạm Minh Hạc // Năm 1994.-tr.50-51,tr.94-95
     Tóm tắt: Những số liệu về trường dạy nghề địa phương năm 1990 ở Gia Lai-Kon Tum (tr.51) và số cán bộ giảng dạy đại học cao đẳng năm 1992-1993 ở Đại học Tây Nguyên (tr.95) và trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (tr.102)
     Phân loại: ĐC.53 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000274
     Từ khoá: Giáo dục; Đào tạo; Địa chí; Giáo dục,Đào tạo
77.  Kết quả điều tra toàn diện(Tập 1) // Năm 1991.-tr. 13, 47, 63-144, 195-196,  264, 289, 291-292, 326-327
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số nói chung, dân số chia theo lứa tuổi, dân tộc, giới tính, tình trạng hôn nhân,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000025
     Từ khoá: Di cư; Hôn nhân; Địa chí; Dân số,Tổng điều tra,Di cư,Hôn nhân
78.  Kết quả điều tra toàn diện(tập 3) // Năm 1991.-Tr. 185 - 190; 630 - 641
     Tóm tắt: Dân số từ 13 và 16 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nghề nghiệp, trình độ văn hóa và nhóm tuổi của tỉnh Gia Lai - Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000027
     Từ khoá: Dân số; Lao động; Địa chí; Dân số,Tổng điều tra,Lao động
79.  Kết quả điều tra toàn diện(tập 5) // Năm 1991.-Tr. 197-202; 480-485; 638-639
     Tóm tắt: Dân số từ 13 và 16 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nghề nghiệp, thành phần kinh tế, nhóm tuổi,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / K250Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000029
     Từ khoá: Dân số; Lao động; Địa chí; Dân số,Tổng điều tra,Lao động
80.  Kết quả điều tra toàn diện(Tập 6) // Năm 1991.-Tr. 104 - 106; 152 - 157; 245 - 247; 268-  272; 650 - 652
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số có trình độ chuyên môn kỹ thuật chia theo nhóm tuổi, giới tính, dân tộc, ngành kinh tế quốc dân, nghề nghiệp,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000030
     Từ khoá: Dân số; Lao động kĩ thuật; Địa chí; Dân số,Tổng điều tra,Lao động kỹ thuật
81.  Kết quả điều tra toàn diện (tập 2) // Năm1991.- tr.104 - 106,152 - 161, 224 - 225, 324 - 325,418 - 419, 256 - 259)
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số chia theo nhóm tuổi, giới tính, dân tộc , tình trạng biết đọc, biết viết, tình trạng đi học phổ thông,... của tỉnh Gia Lai - Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000026
     Từ khoá: Dân số; Điều tra toàn diện; Địa chí; Dân số,Tổng điều tra,Trình độ văn hóa
82.  Kết quả điều tra toàn diện (tập 4) // Năm 1991.-tr.197-202,386-388,806-817
     Tóm tắt: Dân số từ 1 tuổi trở lên chia theo loại hoạt động và trình độ văn hóa (); chia theo nhóm tuổi và loại hoạt động (tr.386-388); đang làm việc chia theo ngành kinh tế quốc dân và thành phần kinh tế (tr.806-817) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000028
     Từ khoá: Dân số; Kon Tum; Địa chí; Thống kê,Dân số
83.  Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học // Năm 1985.-tr.99-112,126-143
     Tóm tắt: Khu hệ bọ chét Việt Nam và vài nhận xét về vai trò của chúng trong bệnh dịch hạch, khu hệ mò Trombiculidae Việt Nam
     Phân loại: ĐC.63 / KH500H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000204
     Từ khoá: Kí sinh trùng; Sốt rét; Việt Nam; Địa chí
84.  Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học // Năm 1985.-tr.143-150
     Tóm tắt: Điều tra kháng thể với các Arbo virut trong động vật hoang dại bằng phương pháp huyết thanh học
     Phân loại: ĐC.63 / Đ310T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000205
     Từ khoá: Kí sinh trùng; Huyết thanh; Địa chí
85.  La Province de Phu- Yen // Bulletin des amis du vieux Hué .- Năm 1929. - Số 4. - Tr.199-254
     Tóm tắt: Nghiên cứu địa lý, lịch sử, kinh tế, dân cư tỉnh Phú Yên. Vùng cao Phú Yên (tr. 212-216): Nghiên cứu khu vực ảnh hưởng của Vua Nước và Vua Lửa, thủ lĩnh của dân tộc Giarai ở khu vực Chereo và vùng thượng lưu sông Đà rằng. Các vấn đề về địa lý lịch sử có liên quan đến tỉnh Kontum và Đắc Lắc
     Phân loại: ĐC.119 / L100P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000252
     Từ khoá: Địa lý; Lịch sử; Dân tộc thiểu số; Địa chí; Địa lý lịch sử,Gia rai-dân tộc,lịch sử
86. Lechesne, Paul. Des mois du centre indochinois / Paul Lechesne // Tr.5-15
     Phân loại: ĐC.97 / L200M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000142
     Từ khoá: Indochinois; Địa chí
87. Lechesne, Paul. Les Mois du centre Indochinois / Paul Lechesne
     Tóm tắt: Ghi chép về Kon Tum: các dân tộc bản địa, địa lý lịch sử, văn hóa dân gian, kinh tế xã hội. (tr.5-15).
     Phân loại: ĐC.97 / L200M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000352
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Địa lí lịch sử,Văn hóa dân gian
88. Lilienthal. Kế hoạch phát triển kinh tế miền nam Việt Nam 10 năm sau chiến tranh của Mỹ-Ngụy / Lilienthal;dịch:Trần Dũng Tiến, Huỳnh Anh Tuấn // Năm 1971.-Từ tr.324-342
     Tóm tắt: Nghiên cứu triển vọng về nông nghiệp, lâm nghiệp, dinh điền và định cư, tổ chức và tài chính vùng cao nguyên trung phần, trong đó có Pleiku(tr.324-342).
     Phân loại: ĐC.4,71 / K250H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000108
     Từ khoá: Kinh tế; Miền Nam; Địa chí; Kinh tế
89. Lâm Công Định. Xây dựng nghề rừng tiến bộ ở Tây nguyên / Lâm Công Định // Năm 1983. - Số 7. - Từ Tr.27 đến Tr.31 Tạp chí Lâm nghiệp
     Tóm tắt: Những tác dụng của phương thức lâm nông công nghiệp kết hợp. Biện pháp thay đổi tập quán sản xuất nghề rừng
     Phân loại: ĐC.425 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000088
     Từ khoá: Nghề rừng; Tây Nguyên; Địa chí; Lâm nghiệp,nghề rừng
90. Lân Tô Ngọc. Múa dân gian các dân tộc Việt Nam / Lân Tô Ngọc // Năm 1994.-tr.132-145
     Tóm tắt: Giới thiệu các điệu múa của dân tộc Gia rai, Bana: múa xoang, múa khiên, múa tung khắc, múa brim,... (tr.133-144)
     Phân loại: ĐC.75 / M501D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000283
     Từ khoá: Múa dân gian; Dân tộc; Việt Nam; Địa chí; Văn hóa dân gian,Múa,Gia rai-dân tộc,Bana-dân tộc
91. Lê Bá Thảo. Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý / Lê Bá Thảo // Năm 1998.-tr.272-273,276-278,446-474,598-600
     Tóm tắt: Dân cư và phân vùng Tây nguyên (Tr.273, 277, 279). Những vấn đề chung của vùng Tây nguyên (Tr.447 đến Tr.474). Những vấn đề mà kịch bản tổ chức lãnh thổ phải giải quyết (Tr.598 đến Tr.600)
     Phân loại: ĐC.119 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000260
     Từ khoá: Việt Nam; Địa lý; Lãnh thổ; Địa chí; Địa lý,lãnh thổ
92. Lê Công Tá. Vấn đề tiếp nhận dân cư đến Tây nguyên lập nghiệp / Lê Công Tá // Tạp chí Cộng sản .- Năm 1999. -tr.32 đến tr.36
     Tóm tắt: Những thành công và tồn tại của việc di dân tới sinh sông tại Tây Nguyên. Kế hoạch và những giải pháp trong thời gian tới
     Phân loại: ĐC.421 / V250V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000095
     Từ khoá: Dân cư; Lập nghiệp; Tây Nguyên; Địa chí; Dân số,di dân,giải pháp
93. Lê Duy Đại. Một số vấn đề về dân cư và lao động nữ các dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên / Lê Duy Đại,Ngô Đức Thịnh // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1987. - Số 3. - Tr. 59-70
     Tóm tắt: Nghiên cứu cơ cấu dân số nữ và những biến động tự nhiên, biến động cơ học dân số nữ. Khảo sát lao động nữ (trình độ văn hóa, nghề nghiệp) và việc sử dụng lao động nữ ở 4 tỉnh thuộc Tây Nguyên ( Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng)
     Phân loại: ĐC.117 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000023
     Từ khoá: Dân cư; Lao động; Địa chí; Dân số học,Lao động,Dân tộc thiểu số,Phụ nữ
94. Lê Duy Đại. Một vài đặc điểm phân bố dân cư tỉnh Gia Lai- Kon Tum / Lê Duy Đại // Tạp chí dân tộc học. .-  Năm 1980. - Số 3. - Tr. 52-61
     Tóm tắt: Tìm hiểu ảnh hưởng của chiến tranh, di dân đối với việc phân bố dân cư ở tỉnh Gia Lai Kon Tum. Khảo sát phân bố dân cư theo đơn vị hành chính: Thành phần dân tộc, số dân, mật độ người/1Km2 và diện tích (Km2) nơi cư trú
     Phân loại: ĐC.117 / M458V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000022
     Từ khoá: Dân cư; Gia Lai; Kon Tum; Địa chí; Phân bố dân cư,Dân tộc thiểu số,Dân cư
95. Lê Duy Đại. Những đặc điểm về dân cư Tây nguyên / Lê Duy Đại; Lê Duy lược thuật // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.28-31
     Tóm tắt: Quá trình phát triển dân số và những nhân tố của sự phát triển dân số. - Đặc điểm phân bố cơ cấu dân cư
     Phân loại: ĐC.117 / NH556Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000031
     Từ khoá: Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí; dân số,phân bố,Dân cư,cơ cấu
96. Lê Duẩn. Tây Nguyên đoàn kết đứng lên / Lê Duẩn // Năm 1978.-tr.7-32
     Tóm tắt: Bài nói chuyện tại cuộc mít ting ở thị xã Gia Lai-Kon Tum về tình đoàn kết giữa các dân tộc, về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện sau ngày giải phóng của đồng bào trong tỉnh
     Phân loại: ĐC.13 / T126N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000259
     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân tộc; Đoàn kết; Địa chí; Đoàn kết dân tộc,Bài nói chuyện
97. Lê Huy. Nhạc khí truyền thống Việt Nam / Lê Huy, Minh Hiến // Tr.20-115
     Tóm tắt: Xếp loại nhạc khí dân tộc Việt Nam. Hình thức cấu tạo, tầm âm và kỹ thuật diễn tấu của một số nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Gia rai, Bana, Xơ đăng,...: Gôông đe, Sáo bàn, Đinh tút, Alal, Đinh pơn,... (tr.21-115)
     Phân loại: ĐC.74 / NH101K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000281
     Từ khoá: Nhạc khí; Việt Nam; Địa chí; âm nhạc,Nhạc cụ dân tộc
98. Lê Như ứng. Vài nét về đặc điểm thủy văn khu Tây Nguyên / Lê Như ứng // Khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn .- Năm 1979. - Số 9. - Tr.24-33
     Tóm tắt: Giới thiệu địa hình, đặc điểm mạng lưới sông ở Tây Nguyên. So sánh dòng chảy của các con sông ở Tây Nguyên với các con sông ở các tỉnh khác.
     Phân loại: ĐC.352 / V103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000058
     Từ khoá: Tây Nguyên; Thủy văn; Địa chí; Sông,Thủy văn,Dòng chảy
99. Lê Như ứng. Vài nét về đặc điểm thủy văn khu Tây Nguyên / Lê Như ứng // Năm 1979. - Số 204. - Tr.18-22 T/C thủy lợi
     Tóm tắt: Một vài đặc điểm thủy văn Tây Nguyên qua phân tích đặc điểm về địa hình tự nhiên, mạng lưới sông, sự phân mùa, lượng mưa, dòng chảy
     Phân loại: ĐC.352 / V103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000059
     Từ khoá: Thủy văn; Tây Nguyên; Địa chí; Dòng chảy,Sông ngòi,Thủy văn,Mưa
100. Lê Quang Chút. Những vấn đề về bố trí sản xuất cà phê ở Tây Nguyên / Lê Quang Chút // Năm 1993.-166.tr
     Tóm tắt: Những đặc điển tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến việc bố trí sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. Thực trạng và các giải pháp chủ yếu để bố trí sản xuất cà phê đạt hiệu quả kinh tế cao
     Phân loại: ĐC.424.43-2 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000043
     Từ khoá: Kinh tế; Cà phê; Địa chí; Luận án,Kinh tế,Cà phê
101. Lê Võ Định Tường. Một số thú nhỏ trong sinh thái - dịch học các bệnh dịch hạch và sốt mò ở Việt Nam / Lê Võ Định Tường // Năm 1989.-134.tr
     Tóm tắt: Thành phần, phân bố, mật độ và biến động số lượng thú nhỏ ở Tây Nguyên. Một số kết quả nghiên cứu về thú nhỏ trong sinh thái - dịch học các bệnh dịch hạch và sốt mò ở Việt Nam nói chung, trong đó có vùng Kon Tum (tr.31-134)
     Phân loại: ĐC.38 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000052
     Từ khoá: Sinh thái; Dịch học; Việt Nam; Địa chí; Địa chí; Luận án,Dịch tễ học,Động vật,Dịch hạch,Sốt mò
102. Lê Văn Trảo. Quy luật phân bố Boxit-Laterit Nam Việt Nam và dự báo những diện tích có triển vọng / Lê Văn Trảo // Năm 1983.-189.tr
     Tóm tắt: Quy luật phân bố boxit laterit trên lãnh thổ Nam Việt Nam, trong đó có tỉnh Kon Tum. Thành phần vật chất của boxit laterit nam Việt Nam: đặc điển hình thái quặng, đặc điểm địa hóa các nguyên tố vỏ phong hóa boxit laterit,... Sự phân vùng và dự báo những diện tích có triển vọng chứa quặng
     Phân loại: ĐC.34 / Q523L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000068
     Từ khoá: Việt Nam; Địa chí; Luận án,Địa chất,Khoáng sản,Quặng,Bauxit laterit
103. Lê Xuân Phương. Sơ thảo địa lý Việt Nam(quyển 1) / Lê Xuân Phương ch.b. // Năm 1957.-tr.70-82
     Tóm tắt: Khái quát về cấu tạo, hình thế địa lí, triển vọng phát triển kinh tế của khu vực Nam Trường Sơn-Tây Nguyên (tr.70-82)
     Phân loại: ĐC.331 / S460TH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000066
     Từ khoá: Địa lý; Việt Nam; Địa chí; Địa lí
104. Lê Xuân Thanh. Đổi mới công tác giáo dục chính trị - Một biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu qủa công tác tư tưởng ở Binh đoàn Tây Nguyên / Lê Xuân Thanh // Năm 1998. - Tr.27-29 Tạp chí quốc phòng toàn dân
     Phân loại: ĐC.27 / Đ452M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000037
     Từ khoá: Tây Nguyên; Giáo dục; Chính trị; Địa chí; Giáo dục,chính trị
105. Lêxkinhen, A.N. Sự biểu hiện về cơ cấu tổ chức xã hội qua văn hóa vật chất của các dân tộc Môn-Khơme miền núi phía Nam Việt Nam / A.N, Lêxkinhen ; Nguyễn Kim Hà dịch // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1987. - Số 4. - Tr. 75-84
     Tóm tắt: Bàn về cơ cấu tổ chức xã hội của các dân tộc thuộc ngữ hệ Môn-Khơme ở Tây Nguyên qua việc nghiên cứu địa điểm cư trú, kiến trúc nhà cửa, nhà rông, trang phục dân tộc, phong tục ăn uống
     Phân loại: ĐC.97 / S550B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000176
     Từ khoá: Văn hóa; Xã hội; Nam Việt Nam; Địa chí; Dân tộc học,Văn hóa vật chất,Tổ chức xã hội,Môn-Khơme
106. Lý Thị Vi Hương. Sinh thái học và vai trò của một số loài thú nhỏ, bọ chét ký sinh trên chúng trong bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên / Lý Thị Vi Hương // Năm 1995.-129.tr
     Tóm tắt: Tình hình bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên; Những đặc điểm địa lý, khí hậu, điều kiện tự nhiên và dân cư ở Tây Nguyên có liên quan đến dịch hạch. Địa điểm, thời gian và kết quả nghiên cứu thành phần, sự phân bố, sinh thái học của một số loài thú nhỏ và bọ chét ký sinh
     Phân loại: L5083 / S312T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000197
     Từ khoá: Địa chí; Luận án,Sinh học,Sinh thái học,Bọ chét,Dịch hạch
107. Lưu Anh Hùng. Buôn làng cổ truyền các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên / Lưu Anh Hùng // Năm 1992.-182.tr
     Tóm tắt: Các tộc người ở Trường Sơn-Tây Nguyên. Hình thức quần cư, cấu trúc và quan hệ xã hội ở buôn làng
     Phân loại: ĐC.97 / B517L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000172
     Từ khoá: Buôn làng; Dân tộc; Trường Sơn; Địa chí; Luận án,Dân tộc học,Dân tộc thiểu số
108. Lưu Danh Du. Một dãy non sông cẩm tú cao nguyên Trung-Phấn / Lưu Danh Du // Chấn hưng kinh tế .- Năm 1957.-số 43.-tr.12,17,26-27
     Tóm tắt: Địa lý, dân cư,văn hóa, xã hội và kinh tế của cao nguyên trung-phần
     Phân loại: ĐC.11 / M4580
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000010
     Từ khoá: Cẩm tú; Cao nguyên trung-phần; Địa chí
109. Lưu Hùng. Tìm hiểu thêm về một khía cạnh của xã hội cổ truyền trong các dân tộc người bản địa ở Trường Sơn-Tây Nguyên: chế độ sở hữu / Lưu Hùng // Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1993. - Số 4. - Tr.59-66
     Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích các hình thức sở hữu tập thể, cá thể trong cộng đồng các dân tộc bản địa Tây Nguyên và những thay đổi của nó trong lịch sử
     Phân loại: ĐC.97 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000156
     Từ khoá: Trường Sơn - Tây Nguyên; Bản địa; Chế độ sở hữu; Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Chế độ sở hữu
110. Lưu Hùng. Vài nét về làng Tây nguyên / Lưu Hùng // Năm 1987. - Số 1-2. - Tr. 92-104 Nghiên cứu lịch sử
     Tóm tắt: Tìm hiểu về làng của các dân tộc bản địa Tây Nguyên với tư cách là một cộng đồng sở hữu địa vực sinh sống, một đơn vị tổ chức tự quản, các quan hệ cộng đồng trong sinh hoạt tín ngưỡng - tôn giáo, phân định dân cư, quan hệ kinh tế
     Phân loại: ĐC.97 / V103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000143
     Từ khoá: Làng; Tây Nguyên; Địa chí; Làng,Dân tộc thiểu số,Dân tộc học
111. Lưu Đức Hồng. Hoàn thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên thời kỳ 1991-2000 / Lưu Đức Hồng // Năm 1992.- 156.tr
     Trường Đại học kinh tế quốc dân
     Tóm tắt: Hiện trạng cơ cấu sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên trước giải phóng thời kỳ 1976-1990. Nội dung, biện pháp và chính sách hoàn thiện cơ cấu sản xuất của Tây Nguyên thời kỳ 1991-2000
     Phân loại: ĐC.42 / H406T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000101
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Kon Tum; Luận án
112.  Lịch sử Lữ đoàn phòng không 234 đoàn Tam Đảo(1963-1998) // Năm 1998.-tr.162-252
     Tóm tắt: - Lữ đoàn phòng không 234, Đoàn Tam Đảo thuộc Quân đoàn 3, ra đời trên quê hương đất tổ Hùng Vương, những năm đầu xây dựng và chiến đấu (1963-1964). - Chiến đấu và bảo vệ Hàm Rồng - phà ghép và cơ động đánh máy bay địch ở vòng ngoài Hà Nội (1965). - Bảo vệ Hà Nội và làm nhiệm vụ cơ động (1966-1972). Chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Kon Tum, tham gia chiến dịch Tây nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1973-1975). - Xây dựng Lữ đoàn trong giai đoạn mới, tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc và làm trọn nhiệm vụ quốc tế (5/1975-5/1998)
     Phân loại: ĐC.272 / L303S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000262
     Từ khoá: Lịch sử; Lữ đoàn; Tam Đảo; Địa chí; Lịch sử,lữ đoàn phòng không 234
113. Mai Trọng Nhuận. Điều kiện hóa lý thành tạo các kiểu phân đới khoáng vật trong vỏ phong hóa đá bazan Tây Nguyên / Mai Trọng Nhuận // Tạp chí Địa chất .- Năm 1986. - Số 174-175. - Tr. 34-37
     Tóm tắt: Các tổ hợp cộng sinh, các kiểu phân đới khoáng vật vỏ phong hóa đá bazan và những điều kiện hóa lý thành tạo chúng ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.32 / Đ310K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000072
     Từ khoá: Khoáng vật; Tây Nguyên; Địa chí; Địa chất,Đá bazan
114. Marchan, Jean. Dans la jungle Moi / Jean Marchan
     Tóm tắt: Ghi chép của viên tướng Pháp về địa lý, lịch sử, dân tộc, phong tục tập quán của người Mọi vùng cao nguyên Nam Trung Bộ Việt Nam (người Bana, Sêđăng, Jarai, ửđê,...). cuộc chiếm đóng trở lại (1946) của quân đội Pháp trong các bộ lạc người Mọi ở phía Bắc Tây Nguyên và những cuộc đụng độ với Việt Minh.
     Phân loại: ĐC.922 / D53L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000333
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử hiện đại,Việt Nam,Chiến tranh Đông dương,Quân đội,Pháp
115.  Mười tám năm chống Mỹ cứu nước thắng lợi // Năm 1974.-tr.34-35,46-47,52-53,82-83,118-119,
     Tóm tắt: Các tư liệu về các trận đánh của lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng ở mặt trận Tây Nguyên giai đoạn 1954-1972 (tr.35,52,46,82,118)
     Phân loại: ĐC.93 / M558T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000336
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ
116. Mạc Đường. Những đặc trưng nhân chủng tộc người ở Việt Nam / Mạc Đường // Năm 1997. - Số 3. - Tr.12-18 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Nhân chủng Indonesiens thuộc nhóm Mongoloid phương Nam là đặc trưng nhân chủng cho lớp tổ tiên các dân tộc thuộc ngữ hệ Môn-Khơ me ở Miền Nam bán đảo Đông dương ngày nay, tiêu biểu nhất là các dân tộc Tây nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / NH556Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000159
     Từ khoá: Nhân chủng; Tộc người; Việt Nam; Địa chí; Nhân chủng
117.  Một năm chiến thắng vẻ vang của quân và dân miền Nam // Năm 1966.-tr.62-68
     Tóm tắt: Diễn biến và kết quả trận đánh ở vùng Pơ lây me cuối năm 1965 (tr.62-68)
     Phân loại: DC.932 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000337
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ
118. Nghiêm Thẩm. Tìm hiểu đồng bào Thượng / Nghiêm Thẩm // Năm1961.- Số 29.-tr.140-163 Tạp chí Quê hương
     Tóm tắt: Lược khảo việc bang giao giữa Thuỷ xá và Hoả xá với triều đình Cambodge và triều đình Việt Nam.
     Phân loại: ĐC.97 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000339
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử,Thuỷ xá,Hoả xá,Jơrai
119. Nghiêm Thẩm. Tìm hiểu đồng bào thượng bộ lạc Ja rai / Nghiêm Thẩm // Tạp chí Quê hương .- Năm1961. - Số 24. - Từ tr.128 đến tr.141
     Tóm tắt: Tổng quát về các sắc dân ở cao nguyên trung phần. Phân loại các sắc dân theo ngôn ngữ, theo trình độ văn hoá xã hội, theo hình thể, phong tục, trang phục. Hầu hết các bộ lạc ở cao nguyên trung phần đều chịu ảnh hưởng của người Chàm. Ngoài các bộ lạc thuộc giống Indonésien, ở đây còn có một số đồng bào Thượng ở miền Bắc Việt Nam di dân từ năm 1954.
     Phân loại: ĐC.97 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000329
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Jơrai,Bahnar
120.  Nghệ thuật tượng gỗ dân gian Tây nguyên / Nguyễn Tấn Cứ sưu tầm và giới thiệu
     Tóm tắt: Tập sách giới thiệu các ảnh nghệ thuật tượng gỗ dân gian của các dân tộc Bah Nar và Gia Rai với hai yếu tố: tín ngưàng và nghệ thuật, trong đó chú trọng về mặt nghệ thuật
     Phân loại: ĐC.7 / NGH250TH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000206
     Từ khoá: Nghệ thuật; Tây Nguyên; Địa chí; tượng gỗ dân gian,Bahnar,Nghệ thuật,Jơrai
121. Nguyễn Công Mẫn. Nghiên cứu vỏ phong hóa bazan Tây Nguyên trong xây dựng / Nguyễn Công Mẫn // Năm 1988. - Số 260. - Tr.15-24 Thủy lợi
     Tóm tắt: Quá trình và ảnh hưởng của môi trường Tây Nguyên đến sự biến đổi feralít đá bazan; cơ chế của sự hình thành các tính chất địa kỹ thuật của vỏ phong hóa feralít trên đá bazan Tây Nguyên; Định tên và nhận biết phân loại vỏ phong hóa ferosualit trong xây dựng
     Phân loại: ĐC.32 / NGH306C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000070
     Từ khoá: Tây Nguyên; Bazan; Địa chí; Vỏ phong hóa,Đá trầm tích,Địa chất,Đá bazan
122. Nguyễn Duy Thiệu. Vài nét về quan hệ gia đình của một số tộc người Tây Nguyên / Nguyễn Duy Thiệu // Năm 1989. - Số 2. - Tr.56-65 Xã hội học
     Tóm tắt: Về quan hệ gia đình thuộc thiết chế song hệ, mẫu hệ của các dân tộc Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / V103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000139
     Từ khoá: Quan hệ gia đình; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Quan hệ gia đình
123. Nguyễn Hàng Tình. Theo dấu chân voi Tây nguyên / Nguyễn Hàng Tình // Tập san Khoa học và đời sống .- Năm 1999. - Số 121. - Từ tr.60-63
     Tóm tắt: Vị trí của voi trong đời sống vật chất, tinh thần của người Tây nguyên. Huyền thoại những thợ săn voi và tình trạng săn bắt voi hiện nay
     Phân loại: ĐC.381 / TH205D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000044
     Từ khoá: Phong tục; Thú rừng; Tây Nguyên; Địa chí; Văn hoá,phong tục,thú rừng
124. Nguyễn Hồng Nhật. Thống nhất chữ viết cho các dân tộc Tây nguyên / Nguyễn Hồng Nhật // Tạp chí Dân tộc học .- Năm1989. - Số 4. - Tr.74 - 76
     Tóm tắt: Chữ viết và chữ các dân tộc Tây nguyên thuở đầu đều do các nhà truyền giáo phương Tây dùng các ký hiệu Latinh đẻ ghi âm tiếng bản địa. Chữ Tây nguyên xuất hiện khi người Pháp quyết tâm đốc chiến miền Cao nguyên Trung phần. Đến những năm 20 thế kỷ XX, các kiểu chữ của các dân tộc đã phổ biến. Năm 1951 quy định dùng "Thổ ngữ" trong việc giáo dục. Năm 1960 - 1970 đã in 1 số giáo khoa dể học và dạy có 2 nguyên tắc chọn bộ chữ thích hợp cho dân tộc Tây nguyên  - Nguyên tắc I dựa vào các thành quả ngiên cứu ngôn ngữ hiện đại cần phải : thống nhất chữ viết dan tộc mới đủ điều kiện phát triển văn hoá, giáo dục, xã hội và không thể tách rời chữ viết tiếng Vịệt
     Phân loại: ĐC.87 / TH455NH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000125
     Từ khoá: Tây Nguyên; Chữ viết; Địa chí; Chữ viết,Jơrai,Bahnar
125. Nguyễn Hữu Hạ. Binh đoàn Tây nguyên tăng cường xây dựng cơ quan các cấp, nhân tố cơ bản xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện / Nguyễn Hữu Hạ // Năm 1999. - Số 1.- Tr.13-15 Tạp chí Quốc phòng toàn dân
     Tóm tắt: Tăng cường xây dựng cơ quan các cấp trong binh đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung  bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả  công tác chuyên môn của cơ quan...
     Phân loại: ĐC.27 / B312Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000038
     Từ khoá: Binh đoàn tây nguyên; Tư tưởng; Chính trị; Địa chí; Chính trị,tư tưởng
126. Nguyễn Hữu Phú. Lịch sử khai thác vùng cao nguyên trung phần / Nguyễn Hữu Phú // Tạp chí Chấn hưng kinh tế .- Năm 1957. - Số 27. - Tr.5, 29
     Tóm tắt: Sơ lược những điểm chính về lịch sử khai thác vùng cao nguyên như nguyên nhân tìm đường lên cao nguyên của người Pháp, linh mục Nguyễn Do, làng Kon Tum, làng Việt đầu tiên, tình hình giữa Kinh và Thượng ở buổi đầu.
     Phân loại: ĐC.97 / L303S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000181
     Từ khoá: Lịch sử; Cao Nguyên trung phần; Địa chí; Lịch sử
127. Nguyễn Hữu Thông. Tìm hiểu Khan của các dân tộc ở Trường Sơn và Tây Nguyên / Nguyễn Hữu Thông // Nghiên cứu văn học .- Năm 1981. - Số 3. - Tr. 66-70
     Tóm tắt: Định nghĩa về "Khan" (Trường ca). Nội dung và cách trình diễn "Khan". Tìm hiểu các cách gọi "Khan" khác nhau của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên.
     Phân loại: ĐC.89 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000128
     Từ khoá: Dân tộc; Trường sơn; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học dân gian,Khan,Trường ca,Dân tộc thiểu số
128. Nguyễn Khải. Tháng ba ở Tây Nguyên / Nguyễn Khải // Văn nghệ quân đội. .- Năm 1976. - Số 3. - Tr.3-42
     Tóm tắt: Về các sự kiện lịch sử trong tháng 3-1975 ở Tây Nguyên. Công tác chuẩn bị, diễn biến những trận đánh mở màn cho chiến dịch Nam Tây Nguyên (Trận đánh Đức Lập, trận đánh vào thị xã Buôn Mê Thuột,...).
     Phân loại: ĐC.85 / TH106B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000290
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ,Chiến dịch Tây Nguyên,Kí sự
129. Nguyễn Khải. Tháng ba ở Tây Nguyên / Nguyễn Khải // Năm 1976.-196.tr
     Tóm tắt: Về các trận đánh ở vùng Tây Nguyên mùa xuân năm 1975
     Phân loại: ĐC.85 / TH106B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000291
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại,Kí sự,Kháng chiến chống Mỹ
130. Nguyễn Khắc Tụng. Nhà rông các dân tộc Bắc Tây Nguyên / Nguyễn Khắc Tụng: chủ biên,Nguyễn Hồng Giáp // Năm 1991.-tr.3-177
     Tóm tắt: Nhà rông là một loại hình kiến trúc dân gian truyền thống lâu đời của các dân tộc hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đôi nét về những chủ nhân của nhà rông , nhà rông trong huyền thoại thi ca và thư tịch, hiện trạng - quy cách kỹ thuật của nhà rông và lễ thức liên quan đến việc xây dựng nhà rông. Vai trò , vị trí của nhà rông trong đời sống buôn làng như : chức năng quản lý buôn làng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, bảo tồn truyền thống và nơi thực hành những nghi thức tôn giáo tín ngưàng, nhà rông một trung tâm cộng cảm.
     Phân loại: ĐC.97 / NH100R
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000354, DC.000368
     Từ khoá: Địa chí; Nhà Rông
131. Nguyễn Khắc Viện. Kể chuyện đất nước / Nguyễn Khắc Viện // Năm 1993.-tr.115-119
     Tóm tắt: Cảnh vật, đời sống kinh tế, xã hội, phong tục tập quán ở các vùng dân tộc miền thượng Gia Lai-Kon Tum (tr.114-118)
     Phân loại: ĐC.11 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000249
     Từ khoá: Kể chuyện; Đất nước; Dân tộc; Địa chí; Dân tộc học,Bana-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc,Gia rai-dân tộc
132. Nguyễn Kim Phong. Đổi mới cơ chế quản lý ngành chè việt Nam giai đoạn 1991-2015 / Nguyễn Kim Phong // Năm 1992.-tr.59-60
     Tóm tắt: Diện tích kinh doanh, năng suất, sản lượng chè năm 1991 và kế hoạch cho giai đoạn 1992-2015 của tỉnh Gia Lai-Kon Tum (tr. 59-60)
     Phân loại: DC.424.43 / Đ452M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000092
     Từ khoá: Chè; Việt Nam; Địa chí; Luận án,Kinh tế,Chè
133. Nguyễn Kinh Chi. Mọi Kon Tum / Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Đổng Chi // 148.tr
     Tóm tắt: Địa đồ tỉnh Kon tum trong tài liệu này theo "phác họa giới hạn các bộ lạc mọi ở Kon Tum" của quan công sứ Paul Guilleminet ngừơi Pháp, bao gồm người Ba Na của các huyện An Khê, Mang Giang, Pleiku, AzunPa (ngày nay).Tài liệu gồm hai phần nghiên cứu: Tỉnh Kon Tum : địa dư, nhân dân, thành phố, chính trị, kinh tế; Phong tục mọi Ba Na : thân thể tâm tính, triết lý tính ngưàng, hương thôn giao tế, gia tộc cư xử, sinh tử giá thú vv...
     Phân loại: ĐC.9 / M428K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000362
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc ít người
134. Nguyễn Lân Cường. Phong tục và mục đích cà răng nhân một phát hiện khảo cổ học / Nguyễn Lân Cường // Năm 1980. - Số 1. - Tr. 63-66 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Tìm hiểu phong tục cà răng của một số dân tộc Tây Nguyên như người Xơđăng, Bana, Gia rai, êđê, Mnông... So sánh phong tục này với một vài nơi trên thế giới
     Phân loại: ĐC.97 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000178
     Từ khoá: Cà răng; Khảo cổ học; Phong tục; Địa chí; Phong tục,Cà răng,Dân tộc học,Dân tộc thiểu số
135. Nguyễn Minh San. Quanh hiện tượng văn hóa tín ngưỡng "Vua lửa" ở Tây nguyên / Nguyễn Minh San // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật .- Năm1993. - Số 2. - Tr.70-75
     Tóm tắt: Vua lửa là hiện tượng văn hoá tín ngưỡng của một số cư dân bản địa Tây nguyên như Gia Rai, Ba Na, Ê Đê ... Truyền thuyết về Vua lửa của mỗi dân tộc khác nhau, có nhiều dị bản nhưng đều giống nhau ở mô típ : Người đàn ông và thanh gươm thần, xoay quanh cái trục : Lửa - Nước
     Phân loại: ĐC.89 / Qu100H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000129
     Từ khoá: Tín ngưỡng; vua lửa; Tây Nguyên; Địa chí; Phong tục tập quán,vua lửa,Jơrai,Bahnar
136. Nguyễn Mậu Dựng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ các cấp ở Tây Nguyên hiện nay / Nguyễn Mậu Dựng // Năm 1996.-156.tr
     Tóm tắt: Đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của Tây Nguyên. Thực trạng, định hướng và giải pháp chủ yếu đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ các cấp ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.21 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000036
     Từ khoá: Đảng bộ; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án,Địa lí,Dân số,Cán bộ lãnh đạo,Đảng bộ
137. Nguyễn Ngọc Báu. Đặc điểm dịch học và các yếu tố nguy cơ trong bệnh dịch hạch người ở Gia Lai-Kon Tum : Luận án PTS khoa học y dược / Nguyễn Ngọc Báu // Năm 1993.-136tr
     Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu bệnh dịch hạch ở người do các loài thú nhỏ và bọ chét truyền bệnh ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.63 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000200
     Từ khoá: Địa chí; Luận án,Dịch tễ học,Dịch hạch,Y dược
138. Nguyễn Quang Quyền. Mối quan hệ giữa loại hình "Thượng" ở Tây Nguyên và loại hình Đông Nam á / Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Thiện Hùng // Khảo cổ học .- Năm 1987. - Số 4. - Tr.11-16
     Tóm tắt: Thành phần nhân chủng của các dân tộc Tây Nguyên. Mối quan hệ giữa hai loại hình Thượng và loại hình Đông Nam á (có sơ đồ kèm theo).
     Phân loại: ĐC.97 / M452Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000174
     Từ khoá: Dân tộc; Đông Nam Á; Tây Nguyên; Địa chí; Nhân chủng học,Dân tộc học
139. Nguyễn Thanh Giang. Nghiên cứu cổ từ đá bazan kainôzôi Việt Nam / Nguyễn Thanh Giang // Năm 1980.-166.tr
     Tóm tắt: Đặc điểm địa chất của các thành tạo phun trào bazan kainozoi ở Việt Nam, trong đó có vùng thuộc tỉnh Kon Tum. Các kết quả nghiên cứu độ ổn định từ, sự hình thành độ từ dư tự nhiên của đá bazan
     Phân loại: ĐC.32 / NGH306C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000079
     Từ khoá: Cổ từ; Địa chí; Địa chất,Đá bazan,Luận án,Cổ từ học
140. Nguyễn Thế Huệ. Tình trạng tảo hôn ở một số dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Thế Huệ // Năm 1998. - Số 3. - Tr.52-56 TC Dân tộc học
     Tóm tắt: Việc kết hôn sớm của nam nữ thanh niên ở một số dân tộc thiểu số là do quy định bởi những tập quán cũ, hoặc từ lý do kinh tế. Số liệu điều tra về tình trạng tảo hôn có dân tộc Ba na, Gia rai
     Phân loại: ĐC.547 / T314T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000192
     Từ khoá: Hôn nhân; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Địa chí; Phong tục,Hôn nhân,Bahnar,Jơrai
141. Nguyễn Thế Phán. Những vấn đề chủ yếu về kinh tế-tổ chức sản xuất cà phê ở nước ta / Nguyễn Thế Phán // Năm 1992.-tr.46-47,52,141
     Tóm tắt: Những số liệu về diện tích, sản lượng, năng suất cà phê ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum (tr. 46-47;52)
     Phân loại: ĐC.424.43 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000094
     Từ khoá: Kinh tế; Cà phê; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án,Kinh tế,Cà phê
142. Nguyễn Thị Huế. Sử Thi Tây Nguyên / Nguyễn Thị Huế // Tạp chí tác phẩm mới .- Năm 1998. - Số 7. - Từ Tr.88 đến Tr.92
     Tóm tắt: Sử thi Tây Nguyên là tên gọi thống nhất hiện nay, để chỉ các tác phẩm thuộc thể loại truyền miệng có vần điệu, mang nội dung ca ngợi những nhân vật kỳ vĩ. Thể loại này được người ửđê gọi là Khan hay Knăk, Chơ nănk, người Gia rai gọi là akhan hay hri, người Ba Na gọi là H''mon ...
     Phân loại: DV208 / S550TH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000126
     Từ khoá: Sử thi; Tây Nguyên; Địa chí; Sử thi,văn học dân gian
143. Nguyễn Thị Huế. Vài nét văn học dân gian các dân tộc ít người / Nguyễn Thị Huế // Tác phẩm mới .- Năm 1998.- số 7.-tr.60-62
     Tóm tắt: Giới thiệu về văn học dân gian của các dân tộc ít người cư trú ở các khu vực địa lý của đất nước ta như Việt Bắc, Tây Bắc, Miền Tây Nghệ An, Thanh Hóa, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ
     Phân loại: ĐC.89 / V103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000127
     Từ khoá: Văn học dân gian; Địa chí; Văn học dân gian,Dân tộc ít người
144. Nguyễn Trọng Lân. Tây nguyên thiên nhiên và con người / Nguyễn Trọng Lân, Huỳnh Thị Cả // Năm 1987.-192.tr
     Tóm tắt: Tây nguyên là một vùng tài nguyên thiên nhiên phong phú, là địa bàn du lịch đầy sức hấp dẫn, là "thiên đường của những nhà nghiên cứu sinh vật". Cần bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên của Tây nguyên ...
     Phân loại: ĐC.3 / T126NG
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000263
     Từ khoá: Thiên nhiên; Con người; Tây Nguyên; Địa chí; con người,Thiên nhiên
145. Nguyễn Tấn Đắc. Từ âm nhạc cồng chiêng đến văn hóa Tây Nguyên / Nguyễn Tấn Đắc // Năm 1985. - Số 3-4. - Tr. 7-9 Văn hóa dân gian
     Tóm tắt: Giới thiệu về âm nhạc cồng chiêng và ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của cư dân bản địa Tây Nguyên (Bài phát biểu tại hội thảo khoa học về âm nhạc cồng chiêng tổ chức tại Pleicu ngày 23-24 tháng 3 năm 1985)
     Phân loại: ĐC.74 / T550A
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000218
     Từ khoá: Âm nhạc cồng chiêng; Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí; âm nhạc dân gian,Cồng chiêng
146. Nguyễn Tụ. Một số vấn đề về tổ chức và chiến thuật quân y tại chiến trường Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Tụ
     Tóm tắt: Các công trình nghiên cứu về quân y tại chiến trường Tây Nguyên: Nhiệm vụ, tổ chức quân y Tây Nguyên; Sử dụng lực lượng và phương tiện quân y bảo đảm chiến dịch Tây Nguyên; Công tác bảo đảm quân y trong cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân ở chiến trường B3;...
     Phân loại: L2896 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000196
     Từ khoá: Địa chí; Luận án,Quân y,Y học,Kháng chiến chống Mỹ
147. Nguyễn Tử Bình. Tiếng Kồng / Nguyễn Tử Bình // Văn nghệ quân đội .- Năm 1960. - Số 5. - Tr.52-54
     Tóm tắt: Tình cảm của bà con Tây Nguyên đối với Bác Hồ. Tình cảm ấy được gửi vào trong ân thanh của tiếng Kồng.
     Phân loại: ĐC.85 / T307K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000123
     Từ khoá: Tiếng Kồng; Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ,Hồi kí
148. Nguyễn Văn Bổng. Ghi chép về Tây Nguyên / Nguyễn Văn Bổng // Năm 1978.-148.tr
     Tóm tắt: Gồm 2 bài viết về Gia Lai:"Ghi chép về Tây Nguyên" và "Trường ca A Dun A Pa"
     Phân loại: ĐC.85(92) / GH300CH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000294
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Văn học hiện đại,Bút kí
149. Nguyễn Văn Chiến. Một vài suy nghĩ về phương hướng phát triển kinh tế Tây Nguyên / Nguyễn Văn Chiến // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế .- Năm 1984. - Số 1. - Tr.20-23
     Tóm tắt: Phân tích các điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai và tiềm năng phát triển nông - lâm nghiệp của Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.3 / M458V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000087
     Từ khoá: Kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí; Tài nguyên
150. Nguyễn Văn Chiển. Các vùng tự nhiên Tây Nguyên / Nguyễn Văn Chiển chủ biên // Năm 1986.-tr.4--87
     Tóm tắt: Đây là 1 trong 3 tập sách tổng hợp các số liệu từ chương trình điều tra tổng hợp Tây Nguyên trong 4 năm (1978-1980). Đặc biệt là số liệu về các vùng tự nhiên thuộc tỉnh Kon Tum
     Phân loại: ĐC.3 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000084
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Thiên nhiên
151. Nguyễn Văn Chước. Một vài nhận xét sơ bộ về nguồn nước Tây Nguyên / Nguyễn Văn Chước // Năm 1984. - Số 239. - Tr.7-8 Thủy lợi
     Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm khí tượng thủy văn Tây Nguyên. Những nhận xét về nguồn nước như chế độ mưa, vần đề bốc hơi, dòng chảy nước trong sông.
     Phân loại: ĐC.35 / M458V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000062
     Từ khoá: Tây Nguyên; Nguồn nước; Địa chí; Nước tự nhiên,Thủy văn,Dòng chảy,Mưa
152. Nguyễn Văn Diệu. Những hoạt động nghiên cứu về Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ / Nguyễn Văn Diệu // Năm 1985. - Số 3. - Tr. 54-56 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Điểm lại các hoạt động nghiên cứu khoa học về hai vùng đất Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ của các nhà nghiên cứu Việt Nam, Pháp từ trước đến nay
     Phân loại: ĐC.97 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000162
     Từ khoá: Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Địa chí; Dân tộc học,Nghiên cứu khoa học
153. Nguyễn Văn Huy. Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Văn Huy // Năm 1997.-Tr.9-11;60-62
     Tóm tắt: Sách giới thiệu một bức tranh của văn hoá Việt Nam qua lăng kính dân tộc học .Phần dân tộc Bah Nar và Ja Rai ở các trang : 9-11, 60-62
     Phân loại: ĐC.97 / B552TR
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000147
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Văn hóa; Địa chí; Lịch sử,tranh văn hoá,dân tộc việt nam
154. Nguyễn Văn Huy. Một số vấn đề nghiên cứu người Việt hiện nay ở Tây nguyên / Nguyễn Văn Huy; Ngô Đức lược thuật // Năm 1984. - Số 2. - Tr.36- 37,47
     Tóm tắt: Tài nguyên thiên nhiên, cơ cấu kinh tế, phân bố dân cư và lao động ở Tây nguyên. Cách mạng quân hệ sản xuất ở Tây nguyên
     Phân loại: DV307/9 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000103
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế,dân cư,xã hội,tài nguyên
155. Nguyễn Văn Khánh. Vài nét về chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với các dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên / Nguyễn Văn Khánh // Năm 1983. - Số 3. - Tr. 55-60 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách "chia để trị" của thực dân Pháp đối với đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc và Tây Nguyên trên bình diện kinh tế và chính trị
     Phân loại: ĐC.91 / V103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000185
     Từ khoá: Thực dân Pháp; Dân tộc thiểu số; Chính sách; Địa chí; Thực dân Pháp,Chính sách cai trị,Dân tộc thiểu số
156. Nguyễn Văn Nam. Bảo vệ văn hóa truyền thống Tây Nguyên / Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thượng Hiền // Năm 1996. - Số 22. - Tr.24-27 Tạp chí cộng sản
     Tóm tắt: Thực trạng văn hoá truyền thống Tây nguyên : phong phú, độc đáo nhưng đang đứng trước một nguy cơ bị lãng quên, mai một. Những kiến nghị nhằm bảo vệ và phát huy vốn văn hoá truyền thống quý báu.
     Phân loại: ĐC.547 / B108V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000193
     Từ khoá: Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Văn hóa,truyền thống
157. Nguyễn Văn Thành. Phân bố lại dân cư và các nguồn lao động theo lãnh thổ ở Việt Nam / Nguyễn Văn Thành // Năm 1993.-Tr.101-109,111,124
     Trường Đại học kinh té quốc dân
     Tóm tắt: Tác động của sự phân bố lại dân cư và các nguồn lao động giữa các vùng đối với Tây Nguyên: tác động đến lực lượng sản xuất, sự tăng trưởng và cơ cấu dân số trong vùng và những hoạt động kinh tế xã hội khác
     Phân loại: ĐC.49 / PH121B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000120
     Từ khoá: Dân cư; Việt Nam; Địa chí; Luận án,Dân số,Di dân,Kinh tế,Lao động,Xã hội
158. Nguyễn Văn Thơ. Những kết quả dùng đất bazan để đắp đập ở Tây Nguyên / Nguyễn Văn Thơ; Phạm Văn Thìn // Thủy lợi .- Năm 1979. - Số 195. - Tr.30-33
     Tóm tắt: Kết quả dùng đất bazan để đắp đập ở Tây Nguyên như khả năng đầm nén đất bazan ở hiện trường, sự ổn định của những đập đắp bằng đất bazan, phương pháp xác định sức chống cắt của bazan lẫn hạt thô
     Phân loại: ĐC.444 / NH556K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000116
     Từ khoá: Đất bazan; Địa chí; Địa chất,Đất bazan,Đập đất,Thủy lợi,Công trình thủy lợi
159. Nguyễn Xuân Nghĩa. Thiên chúa giáo và đạo tin lành ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên / Nguyễn Xuân Nghĩa // Năm 1989. - Số 4. - Tr. 59-68,73 Tạp chí dân tộc học.
     Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển đạo Thiên chúa, Tin lành ở Tây Nguyên (khảo sát ở 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Lắc). Thống kê tổng số tín đồ, mục sư, thầy giảng người dân tộc qua các năm 1954, 1965, 1975, 1979.
     Phân loại: ĐC.593 / TH306CH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000194
     Từ khoá: Thiên chúa giáo; Đạo tin lành; Dân tộc thiểu số; Địa chí; Đạo Thiên chúa,Đạo Tin lành,Dân tộc thiểu số
160. Nguyễn Đình Khoa. Các dân tộc ở Việt Nam / Nguyễn Đình Khoa // Năm 1983.-tr.16-97,133-142,151-161
     Tóm tắt: Nghiên cứu thành phần nhân chủng, hình thái đường vân tay các tộc người thuộc ngôn ngữ Môn-Khơme (Bana, Xơ đăng,...), ngôn ngữ Mã lai-Pôlinêdi (Gia rai,Kon Tum tr.16-61, 75-97, 131-141, 149-156, 160-161)
     Phân loại: ĐC.97 / C101D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000169
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Địa chí; Nhân chủng học,Ngữ hệ Môn-Khơme,Ngữ hệ Mã lai-Polinêli
161. Nguyễn Đình Khoa. Hình thái nhân chủng người Bana và Xơđăng / Nguyễn Đình Khoa // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1979. - Số 3. - Tr. 63-71
     Tóm tắt: Khảo sát nhân chủng học (có số liệu kèm theo) người Bana và Xơđăng cư trú chủ yếu ở tỉnh Gia Lai Kon Tum
     Phân loại: ĐC.97 / H314T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000148
     Từ khoá: Nhân chủng; Bana; Xơ Đăng; Địa chí; Dân tộc học,Nhân chủng học,Bana-dân tộc,Xơđăng-dân tộc
162. Nguyễn Đình Tân. Đặc điểm dịch tễ và một số yếu tố điều kiện chi phối các vụ dịch sốt rét ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc 1976-1994 : Luận án PTS khoa học y dược / Nguyễn Đình Tân // Năm 1995.-119tr
     Tóm tắt: Tình hình phát triển bệnh sốt rét, kết quả nghiên cứu đặc điển dịch tễ và các điều kiện chi phối các vụ dịch sốt rét ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc giai đoạn 1976-1994
     Phân loại: ĐC.63 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000198
     Từ khoá: Địa chí; Y dược,Dịch tễ học,Luận án,Sốt rét
163. Nguyễn Đại Lượng. Tìm hiểu con thuyền độc mộc M'Nông / Nguyễn Đại Lượng // Văn hóa dân gian .- Năm 1992.- số 3.- Từ tr.33-42
     Tóm tắt: Đặc điểm con thuyền độc mộc của người M'Nông. Một số trường ca của dân tộc thiểu số Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.89 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000130
     Từ khoá: Thuyền độc mộc; M'Nông; Địa chí
164. Nguyễn Đổng Chi. Lược khảo về thần thoại Việt Nam / Nguyễn Đổng Chi // Năm 1956.-tr.24-37,70-75
     Tóm tắt: Lai lịch, nguồn gốc của thần thoại các dân tộc ở Tây Nguyên: thần thoại Bana, Gia rai,... (tr.25-36;70-74)
     Phân loại: ĐC.891 / L557K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000323
     Từ khoá: Địa chí; Truyện thần thoại,Bana-dân tộc,Văn học dân gian,Gia rai-dân tộc
165. Nguyễn Đức Hạnh. Khu hệ muỗi Anopheles Meigen và vai trò truyền sốt rét của chúng ở Tây Nguyên / Nguyễn Đức Hạnh // Năm 1988.-134.tr
     Tóm tắt: Đặc điểm địa lý tự nhiên và dân cư ở Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu thành phần, phân bố, sinh thái học, vai trò truyền sốt rét và biện pháp phòng chống muỗi Anopheles ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.63 / KH500H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000201
     Từ khoá: Muỗi; Sốt rét; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án,Côn trùng học,Muỗi,Sốt rét
166. Ngô Gia Thắng. Đặc điểm kiến trúc Kainozoi Việt Nam / Ngô Gia Thắng // Năm 1995.-150.tr
     Tóm tắt: Các thanh tạo, đặc điểm, lịch sử hình thành và tiến hóa kiến trúc Kainozoi ở Việt Nam, trong đó có vùng Kon Tum. Các tiền đề kiến trúc kiến tạo Kainozoi cho phân tích sinh khoáng
     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000081
     Từ khoá: Việt Nam; Địa chí; Luận án,Kiến trúc Kainozoi,Địa chất
167. Ngô Văn Doanh. Lễ bỏ mả (grong bơxát) của người Bơhnar và huyền thoại về tổ tiên đầu tiên của loài người / Ngô Văn Doanh // Văn hóa dân gian .- Năm 1991. - Số 1. - Tr. 21-26
     Tóm tắt: Phân tích các quan niệm về vũ trụ, về tổ tiên của loài người thông qua việc nghiên cứu các nghi thức múa, trống. cồng chiêng, y phục, con rối... trong đám rước của lễ bỏ mả ở dân tộc Bana Gia Lai - Kon Tum.
     Phân loại: ĐC.97 / L250B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000164
     Từ khoá: Lể bỏ mả; Dân tộc thiểu số; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Lễ bỏ mả,Bana-dân tộc,Văn hóa dân gian
168. Ngô Văn Doanh. Lễ hội bỏ mả (PơThi) các dân tộc Bắc Tây Nguyên (dân tộc Jơ Rai - Bah Nar) / Ngô Văn Doanh // Năm 1995.-355.tr
     Tóm tắt: Giới thiệu về các dân tộc Bắc Tây Nguyên, mà trong đó đời sống văn hóa của họ vẫn còn giữ lại được nhiều sắc thái văn hoá thống nhất, tiêu biểu cho nền văn hoá bản địa cổ xưa của vùng Đông Nam A. Một trong những sắc thái tiêu biểu đó mà người dân Bắc Tây Nguyên còn giữ lại được là lẽ hội bỏ mả hay gọi như người Tây Nguyên là lể hội Bơ thi hay Pơ thi
     Phân loại: ĐC.97 / L250H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000365
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa,phong tục,tập quán,Lễ bỏ mả,Jơrai,Bahnar
169. Ngô Văn Doanh. Lời cúng bỏ mả một loại hình văn học dân gian đặc biệt của Tây Nguyên / Ngô Văn Doanh // Tạp chí văn hóa dân gian .- Năm 1993. - Số 2. - Tr.32-38
     Tóm tắt: Lời cúng bỏ mả : Sản phẩm của truyền thống và ứng tác của những cá nhân không chuyên. Tính chất ma thuật đặc thù của người Tây nguyên. Thể loại thơ trữ tình đặc biệt của người Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / L462C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000182
     Từ khoá: Văn học dân gian; Tây Nguyên; Phong tục; Địa chí; Văn hoá dân gian,lời cúng bỏ mả
170. Ngô Văn Doanh. Nghệ thuật xây dựng của nhà mồ Tây Nguyên / Ngô Văn Doanh // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1991. - Số 3. - Tr. 16-21
     Tóm tắt: Quan niệm về cái chết của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Các chuẩn mực về tầm vóc con người, thiên nhiên, kích thước, vật liệu, trang trí nghệ thuật trong việc thiết kế nhà mồ Tây Nguyên.
     Phân loại: ĐC.97 / NGH250T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000167
     Từ khoá: Nhà mồ; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Văn hóa vật chất,Nghệ thuật dân gian,Nhà mồ Tây Nguyên,Dân tộc thiểu số
171. Ngô Văn Doanh. Nhà mồ Tây Nguyên và văn hóa khu vực Thái Bình Dương / Ngô Văn Doanh // Văn hóa dân gian .- Năm 1990. - Số 2. - Tr. 54-59
     Tóm tắt: Phân tích đặc điểm, tính chất văn hóa tâm linh truyền thống trong lễ bỏ mả, xây nhà mồ, tượng nhà mồ của người Bana và Gia rai ở Tây Nguyên. Những nét tương đồng với văn hóa truyền thống của các dân tộc khu vực Thái Bình Dương.
     Phân loại: ĐC.97 / NH100N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000177
     Từ khoá: Tây Nguyên; Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Văn hóa dân gian,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc,Nhà mồ,Lễ bỏ mả
172. Ngô Văn Doanh. Phong cách tượng nhà mồ Tây Nguyên (nhìn từ góc độ thi pháp học) / Ngô Văn Doanh // Năm 1991. - Số 3. - Tr. 57-61 Văn hóa dân gian
     Tóm tắt: Nghiên cứu từ góc độ thi pháp học các lớp tượng nhà mồ của dân tộc Bana, Gia rai - phong cách tạo hình và việc biểu đạt những ý nghĩa xã hội và nhân văn của nó
     Phân loại: ĐC.72 / PH431C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000366
     Từ khoá: Địa chí; Điêu khắc dân gian,Tượng nhà mồ,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc
173. Ngô Văn Doanh. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Ngô Văn Doanh // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1986. - Số 3. - Tr.60-65
     Tóm tắt: Phân tích tính chất xã hội và tâm linh của nghệ thuật điêu khắc gỗ tượng nhà mồ của dân tộc Bana, Gia rai ở Gia Lai, Kon Tum
     Phân loại: ĐC.97 / T561N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000141
     Từ khoá: Tượng nhà mồ; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc,Tượng nhà mồ,Nghệ thuật dân gian,Điêu khắc
174. Ngô Đức Thịnh. Một số vấn đề nghiên cứu về nhà ở của các dân tộc / Ngô Đức Thịnh,Chu Thái Sơn // Năm 1986. - Số 3. - Tr. 75-87 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Đặc trưng về kiến trúc nhà ở của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. So sánh với kiến trúc nhà của người Việt. Những nét tương đồng trong kiến trúc nhà giữa các dân tộc khác nhau ở Việt Nam
     Phân loại: ĐC.71 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000209
     Từ khoá: Dân tộc; Nhà ở; Địa chí; Kiến trúc,Dân tộc thiểu số,Nhà ở
175. Ngô Đức Thịnh. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh // Năm 1994.-tr.184-201
     Tóm tắt: Trang phục của các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung (tr.185-196), của dân tộc Gia rai nói riêng (tr.197-200)
     Phân loại: ĐC.97 / TR106P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000361
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,trang phục,Nghệ thuật dân gian,Gia rai-dân tộc
176. Ngô Đức Thịnh. Tây nguyên - những vấn đề dân tộc và dân cư / Ngô Đức Thịnh // Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.15-23;27 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
     Tóm tắt: Diện mạo dân tộc và đặc trưng các khu vực. Những vấn đề dân cư và lao động. Thực trạng xã hội Tây nguyên trước, sau giải phóng và phương hướng phát triển
     Phân loại: ĐC.97 / T126NG
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000155
     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân tộc; Dân cư; Địa chí; Dân tộc học,dân cư,tập quán
177. Ngô Đức Thịnh. Định hướng sản xuất và phân công lao động trong các dân tộc ít người ở Tây nguyên / Ngô Đức Thịnh; Bằng Phong lược thuật // Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.32 đến Tr.35 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
     Tóm tắt: Thực trạng định hướng sản xuất và phân công lao động truyền thống trong các dân tộc ít người. Một số kiến nghị nêu ra từ góc độ dân tộc học về định hướng lại sản xuất và phân công lại lao động trong các dân tộc ít người
     Phân loại: ĐC.97 / Đ314H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000160
     Từ khoá: Sản xuất; Lao động; Tây Nguyên; Địa chí; tập quán sản xuất,phương thức sản xuất,Dân tộc học
178.  Người và đất Tây Nguyên // Quân đội nhân dân. .- Ngày 22.3.1975.- 2.tr
     Tóm tắt: Phân tích điều kiện khí hậu, đặc điểm về thiên nhiên, đất đai, vị trí địa lý ở Tây Nguyên. Giá trị kinh tế ở vùng kinh tế này
     Phân loại: ĐC.3 / NG558V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000086
     Từ khoá: Tây nguyên; Địa chí; Tư liệu,Thiên nhiên,Tài nguyên thiên nhiên,Địa lí
179. Ngọc Anh. Bước đầu tìm hiểu về hình thức nghệ thuật của thơ ca Tây Nguyên / Ngọc Anh // Đoàn kết dân tộc .- Năm 1962. - Số 3. - Tr.33-35
     Tóm tắt: Nghiên cứu các thể loại (trường ca, lễ ca, tình ca...), ngôn ngữ và phương pháp thể hiện (ngoa dụ, hoán dụ, ẩn dụ, phóng dụ...) của thơ ca Tây Nguyên
     Phân loại: DV40 / B557Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000134
     Từ khoá: Thơ ca; Tây Nguyên; Nghệ thuật; Địa chí; Văn học dân gian,Thơ ca,Thể loại,Ngôn ngữ,Nghiên cứu văn học,Dân tộc thiểu số
180. Ngọc Anh. Sơ lược giới thiệu: Dân tộc Xơ đăng / Ngọc Anh // Năm 1960. - Số 13. - Tr. 35-39
     Tóm tắt: Giới thiệu về dân tộc Xơ đăng: địa bàn cư trú, phong tục tập quán, y phục, quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, ngôn ngữ, văn học nghệ thuật, tín ngưàng, truyền thống đấu tranh trong lịch sử
     Phân loại: ĐC.97 / S460L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000369
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Xơ đăng-dân tộc
181. Ngọc Anh. Tây Nguyên bất khuất / Ngọc Anh, Văn Lang // 47.tr
     Tóm tắt: Những bài viết về đất nước, con người, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và Mỹ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.85(92) / T126N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000285
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Văn học hiện đại,Bút kí,Kháng chiến chống Pháp,Kháng chiến chống Mỹ
182.  Ngụ ngôn các dân tộc thiểu số Việt Nam / Minh Hạnh: biên soạn // Năm 1991.-tr38-41,48-55
     Tóm tắt: Gồm một số truyện ngụ ngôn của dân tộc Bana (tr.38-41), Xê đăng (tr.48-55),...
     Phân loại: ĐC.891 / NG500N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000324
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện ngụ ngôn,Xơ đăng-dân tộc,Bana-dân tộc
183.  Những vấn đề ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam và khu vực Đông Nam á / Hố Xuân Kiểu, Hoàng Văn Ma,Nguyễn Văn Tài,... // Năm 1998
     Tóm tắt: Mối quan hệ giữa tiếng La Ha và các ngôn ngữ Môn-Khmer trên cơ sở phân tích vốn từ chung (bài của Hoàng Văn Ma, tr.7-28) và những ý kiến xung quanh vấn đề xác định của tiếng Pơnoong trong các ngôn ngữ Bana Bắc (bài của Hồ Xuân Kiểu, tr.66-85)
     Phân loại: ĐC.87 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000298
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Dân tộc; Đông Nam Á; Địa chí; Ngôn ngữ,Bana-dân tộc
184.  Niên giám 1998 // Năm 1999.-Tr.106-108,572-573,859
     Tóm tắt: Danh mục các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi cao. Nghị định về việc thành lập các xã, thị trấn thuộc huyện A Yun Pa và Chư Prông Tỉnh Gia Lai
     Phân loại: ĐC.111 / N306G
     Ký hiệu kho: : DC.000001
     Từ khoá: Niên giám; Tây Nguyên; Địa chí; Thống kê,Huyện,Văn bản,Tỉnh
185.  Niên giám thống kê ngành xây dựng 1986-1990 // Năm 1991.-tr.68-90
     Tóm tắt: Số liệu về sản xuất các loại vật liệu xây dựng và cung ứng xi măng cho nền kinh tế quốc dân ở Gia Lai-Kon Tum từ năm 1986 đến 1990 (tr.68-93)
     Phân loại: ĐC.44 / N305G
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000268
     Từ khoá: Niên giám thống kê; Xây dựng; Địa chí; Niên giám thống kê,Xây dựng,Vật liệu
186.  Notes et documents
     Phân loại: ĐC.915 / N400T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000330
     Từ khoá: Địa chí
187. Nông Quốc Chấn. Một vườn hoa nhiều hương sắc / Nông Quốc Chấn // Năm 1962.-tr.158-173
     Tóm tắt: Bài "Bản anh hùng ca của những con người thép" phân tích tác phẩm "Bài ca chim chơ rao" của Thu Bồn viết về tình thương yêu đoàn kết đấu tranh chống Mỹ-Diệm của đồng bào Kinh và Bana (tr.159-170)
     Phân loại: ĐC.85(92) / M458V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000286
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại,Tiểu luận,Thơ,Kháng chiến chống Mỹ,Bana-dân tộc
188.  Nếp sống - phong tục Tây Nguyên // Năm 1995.-tr.7-174
     Tóm tắt: Để bảo tồn nền văn hóa truyền thống của dân tộc trong trào lưu mở cửa, với xu thế hòa nhập cùng nền kinh tế thị trường, trong hội thảo khoa học về "Lễ hội truyền thống" được tổ chức hồi tháng 6/1993 các nhà quản lý đã bàn bạc và giải quyết được khá nhiều vấn đề tồn đọng từ trước xung quanh việc mở hội truyền thống và quản lý hội như thế nào? để vừa khai thác được nét đẹp của nền văn hóa cổ truyền đang tiềm ẩn trong hệ thống lễ hội và hạn chế các mặt tiêu cực như mê tín dị đoan .
     Phân loại: ĐC.97 / N257S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000355
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa,truyền thống,dân tộc
189. P. Ban. Mở đạo Kon tum / P. Ban, S. Thiệt // 243.tr
     Tóm tắt: Những câu chuyện kể lại cuộc truyền giáo gian khổ của các giáo sĩ Thiên chúa giáo tại vùng các dân tộc thiểu số ở Kon Tum (người Bana, Gia Rai, Sêđăng) từ năm 1839 thời Vua Thiệu Trị thi hành các chính sách cấm Đạo
     Phân loại: ĐC.593 / M460Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000363-364
     Từ khoá: Tôn giáo; Địa chí; Đạo Thiên chúa,Truyền giáo,Dân tộc thiểu số
190. Phan Cẩm Thượng. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Tấn Cứ // Năm1995.-159.tr
     Tóm tắt: Giới thiệu về phong tục, tập quán của các dân tộc Tây Nguyên : Các lễ hội, tục lệ bỏ mả,... của dân tộc Gia Rai và BaNa . Đặc biệt là kiến trúc nghệ thuật tạo hình và âm nhạc . Bao gồm các phần tín ngưàng và lễ bỏ mả, kiến trúc nhà mồ, cột biểu tượng hình ảnh trên nóc nhà mồ, tượng nhà mồ chủ yếu bằng hình ảnh
     Phân loại: ĐC.7 / Đ310K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000208
     Từ khoá: Nhà mồ; Tây Nguyên; Tập quán; Địa chí; Văn hoá,dân tộc,phong tục,tập quán
191. Phan Mỹ Tiên. Phân bố tiềm năng năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam / Phan Mỹ Tiên // Năm 1994.-tr.95-98,101,-102,110,113-114
     Tóm tắt: Những số liệu về tốc độ gió trung bình năm, trung bình tháng, hệ số, mật độ năng lượng gió trung bình năm và tổng năng lượng gió cả năm ở Kon Tum
     Phân loại: ĐC.36 / PH121B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000056
     Từ khoá: Năng lượng; gió; Việt Nam; Địa chí; Luận án,Địa lí,Khí hậu,Gió,Khí tượng
192. Phan Văn Liên. Những tuyến đường được đầu tư xây dựng sẽ đưa lại hiệu quả to lớn cho Tây Nguyên và các vùng phụ cận / Phan Văn Liên // Tạp chí Giao thông vận tải .- Năm 1992. - Số 8. - Tr.19-22,61
     Tóm tắt: Công tác duy tu bảo dưàng nền đường quốc lộ cũ, khảo sát thi công những tuyến đường mới ở Tây Nguyên. Những hiệu quả kinh tế khi những tuyến đường mới được đưa vào sử dụng ở vùng đất này
     Phân loại: ĐC.445 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000117
     Từ khoá: Địa chí; Giao thông,Xây dựng đường xá
193. Phan Xuân Biên. Tổ chức làng cổ truyền của các dân tộc Tây Nguyên / Phan Xuân Biên // Năm 1985. - Số 3. - Tr. 31-40 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của làng cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên với tư cách là một đơn vị xã hội và một cộng đồng kinh tế
     Phân loại: ĐC.97 / T450C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000157
     Từ khoá: Làng cổ truyền; Dân tộc; Tây Nguyên; Địa chí; Làng cổ truyền,Dân tộc thiểu số,Dân tộc học,Tổ chức
194. Phan Đăng Nhật. Sử thi Tây Nguyên với hiện thực lịch sử / Phan Đăng Nhật // Văn hóa dân gian .- Năm 1984. - Số 2. - Tr. 40-45
     Tóm tắt: Bàn về việc phản ánh hiện thực (Tự nhiên - xã hội - con người) của sử thi Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.89 / S550TH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000133
     Từ khoá: Sử thi; Lịch sử; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học dân gian,Dân tộc thiểu số,Sử thi
195. Phan Đăng Nhật. Văn hóa dân gian các dân tộc Tây Nguyên trong nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Phan Đăng Nhật // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1987. - Số 1. - Tr. 29-34
     Tóm tắt: Phân tích tính đặc thù của văn hóa dân gian Tây Nguyên. Những vấn đề cần quan tâm trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển nền văn hóa đa dạng này
     Phân loại: ĐC.54 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000191
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Xã hội chủ nghĩa; Việt Nam; Địa chí; Văn hóa dân gian,Dân tộc thiểu số
196. Phùng Quốc Chương. Tình hình nhiễm Salmonella ở lợn vùng Tây Nguyên và khả năng phòng trị / Phùng Quốc Chương // Tr.30-49,122
     Bộ giáo dục và đào tạo- Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội
     Tóm tắt: Những số liệu về tình hình chăn nuôi và bệnh tật ở đàn lợn của tỉnh Gia Lai - Kon Tum giai đoạn 1991-1994 (tr. 30-49;122)
     Phân loại: ĐC.426.2 / T314H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000112
     Từ khoá: Tây Nguyên; Thú Y; Địa chí; Luận án,Thú y,Lợn
197. Phúc Minh. Âm thanh cồng chiêng ngôn ngữ tình cảm máu thịt của đồng bào Tây Nguyên / Phúc Minh // Văn hóa dân gian .- Năm 1986. - Số 2. - Tr. 40-46
     Tóm tắt: Tầm quan trọng của âm nhạc cồng chiêng trong các lễ hội ( làm mùa, mừng nhà mới, lễ bỏ mả, hội đâm trâu...) của các dân tộc bản địa Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / A120TH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000145
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Lễ hội,Dân tộc thiểu số,âm nhạc cồng chiêng
198. Phạm Cao Đạt. Suy nghĩ về việc cải tiến chiêng hiện nay ở Gia Lai-Kon Tum / Phạm Cao Đạt // Văn hóa dân gian .- Năm 1986. - Số 1. - Tr. 34-37
     Tóm tắt: Giới thiệu các loại chiêng mà đồng bào dân tộc ở Gia Lai Kon Tum thường dùng. Việc cải tiến chiêng và sự bất cập của vấn đề này trong việc bảo tồn âm nhạc dân tộc
     Phân loại: ĐC.74 / S523N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000215
     Từ khoá: Cồng chiêng; Tây Nguyên; Địa chí; Nhạc cụ dân tộc,Cồng chiêng
199. Phạm Chào. Làm tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi - Một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Binh đoàn Tây Nguyên / Đại tá Phạm Chào // Tạp chí Quốc phòng toàn dân .- Năm 1998.- Tr.46-48
     Tóm tắt: Để công tác dân vận có hiệu quả, Binh đoàn đã thực hiện các bước : - Khảo sát, nghiên cứu phân tích làm rõ đặc điểm địa bàn. - Tập trung góp phần khắc phục những khó khăn, yếu kém, đặc biệt là những vấn đề bức xúc về KT-XH mà cơ sở đặt ra. - Chú trọng vận dụng các phương thức, kinh nghiệm dân vận sát với vùng dân tộc ít người, bồi dưàng nhận thức cho chiến sĩ về công tác dân vận trong giai đoạn mới của cách mạng .
     Phân loại: ĐC.27 / L104T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000039
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Chính trị; Dân tộc; Địa chí; Công tác dân vận
200. Phạm Huy Thông. Tây Nguyên xưa và nay / Phạm Huy Thông // Văn hóa nghệ thuật .- Năm 1978. - Số 79. - Tr.59-60
     Tóm tắt: Từ những dẫn liệu khảo cổ học, ngôn ngữ học, phân tích truyền thống văn hóa lâu đời ở Tây Nguyên và sự hòa nhập của nó trong nền văn hóa Việt Nam
     Phân loại: ĐC.74 / T126N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000221
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Truyền thống văn hóa,Văn hóa nghệ thuật
201. Phạm Ngọc Toàn. Khí hậu Việt Nam / Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc // Năm 1978.-Từ tr.239-249
     Tóm tắt: Khí hậu Tây nguyên
     Phân loại: ĐC.36 / KH300H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000055
     Từ khoá: Khí hậu; Tây Nguyên; Việt Nam; Địa chí; Khí hậu
202. Phạm Như Cương. Mấy vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội của Tây Nguyên / Phạm Như Cương // Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1989. - Số 1. - Tr. 1-6,12
     Tóm tắt: Phân tích các thế mạnh của Tây Nguyên, vấn đề xã hội hóa nền sản xuất, cơ cấu và cơ chế quản lý kinh tế vườn ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.11 / M126V
     Ký hiệu kho: : DC.000013
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế,Xã hội
203. Phạm Nhật. Góp phần nghiên cứu thú linh trưởng và đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái khỉ vàng (macaca mulatta zim.), khỉ cộc (macaca arctoides geof.), chà vá (pygathrix nemacus lin.) và voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus dol.) ở Việt Nam / Phạm Nhật // Năm 1993.-200tr
     Tóm tắt: Khái quát về khu hệ thú Linh trưởng Việt Nam. Hình thái, sinh học, sinh thái, phân bố của khỉ vàng, khỉ cộc, chà vá ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Kon Tum. ý nghĩa kinh tế, sinh thái, hiện trạng và các giải pháp quản lý thú Linh trưởng
     Phân loại: ĐC.38 / G434PH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000051
     Từ khoá: Linh trưởng; Việt Nam; Khỉ; Địa chí; Luận án,Động vật học,Linh trưởng,Khỉ,Khỉ vàng,Khỉ cộc,Chà vá
204. Phạm Phúc Minh. Tìm hiểu dân ca Việt Nam / Phạm Phúc Minh // Năm 1994.-328 tr
     Tóm tắt: Nghiên cứu những đặc điểm nghệ thuật, lời ca của các bài dân ca các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân ca Bana, Xơ đăng, Gia rai,... Có ảnh và các bài dân ca minh họa
     Phân loại: VV441,94 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000303
     Từ khoá: Địa chí; âm nhạc dân gian,Dân ca,Gia rai-dân tộc,Bana-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc
205. Phạm Sĩ Thái. Một số vấn đề kinh tế - xã hội Tây Nguyên / Phạm Sĩ Thái // Năm 1984. - Số 1. - Tr.24-35,53 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
     Tóm tắt: Kết cấu kinh tế - xã hội Tây Nguyên : trước - trong chủ nghĩa thực dân cũ, và trong chủ nghĩa thực dân mới. Một số vấn đề kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.24 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000034
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Tây Nguyên; Địa chí; Kinh tế,xã hội
206. Phạm Sỹ Thái. Những vấn đề kinh tế ở Tây Nguyên / Phạm Sĩ Thái // Thông tin khoa học và xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.38 đến Tr.47
     Tóm tắt: Tài nguyên thiên nhiên, cơ cấu kinh tế, phân bố dân cư và lao động ở Tây nguyên. Cách mạng về quan hệ sản xuất ở Tây nguyên
     Phân loại: ĐC.4 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000107
     Từ khoá: Kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí; Kinh tế,Tây nguyên,dân cư,lao động
207. Phạm Thành Vinh. Kinh tế miền nam / Phạm Thành Vinh // Năm 1957.-tr.44-55
     Tóm tắt: Đặc điểm kinh tế ở vùng đồi núi thuộc miền Nam. Vấn đề khai thác các vùng đất đỏ và trồng cây công nghiệp (tr.44-54)
     Phân loại: ĐC.4 / K312T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000270
     Từ khoá: Kinh tế; Địa lý; Nam Trung Bộ; Địa chí; Kinh tế,Địa lí,Đất đỏ
208. Phạm Văn Khánh. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Tây nguyên / PTS. Phạm Văn Khánh // Năm 1999. - Số 21. - Từ tr.38 đến tr.41 Tạp chí Cộng sản
     Tóm tắt: Cơ cấu đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở và chất lượng hoạt động. Một vài đặc trưng trong hoạt động của cán bộ chủ chốt ở cơ sở của Tây nguyên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ chốt
     Phân loại: ĐC.266 / C105B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000040
     Từ khoá: Cán bộ; Tây Nguyên; Cán bộ; Địa chí; Cán bộ
209. Phạm Văn Khánh. Đội ngũ cán bộ Tây Nguyên / Phạm Văn Khánh // Năm 1998. - Số 4. - Tr.39-42 Tạp chí cộng sản
     Tóm tắt: Cán bộ khoa học kỹ thuật vừa thiếu vừa yếu. Cán bộ lãnh đạo, quản lý về năng lực có sự bất cập khá lớn so với nhiệm vụ được giao. Cán bộ cơ sở hoàn toàn hụt hẫng và bất cập
     Phân loại: ĐC.266 / Đ452N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000042
     Từ khoá: Địa chí; Công nhân viên chức
210. Phạm Văn Sơn. Đánh giá kết quả dòng chảy bùn cát trên sông SêSan / Phạm Văn Sơn // Khí tượng thủy văn .- Năm 1998.- số 2.-tr.29-34
     Tóm tắt: Đánh giá kết quả dòng chảy bùn cát trên sông SêSan( Nội dung và phương pháp đo đạt)
     Phân loại: ĐC.36 / Đ107G
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000057
     Từ khoá: SêSan; Dòng chảy; Địa chí
211. Phạm Văn Thanh. Đặc điểm địa hóa các đá bazan Việt Nam / Phạm Văn Thanh, Nguyễn Tiến Dũng // Tạp chí Địa chất. .- Năm 1989. - Số 190-191. - Tr. 23-26
     Tóm tắt: Một số đặc điểm địa hóa và tham số phân bố các nguyên tố hóa học trong các đá bazan ở một số địa điểm Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đắc Nông
     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000069
     Từ khoá: Việt Nam; Đá bazan; Địa chí; Địa chất,Đá bazan
212. Phạm Văn Thành. Chuyển nền nông nghiệp nương rẫy sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa trong các tộc người ở Tây Nguyên / Phạm Văn Thành // Năm 1989. - Số 4. - Tr.27-33 Nghiên cứu kinh tế.
     Tóm tắt: Những ý kiến xung quanh việc chuyển nền nông nghiệp nương rẫy sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.42 / CH527N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000100
     Từ khoá: Nông nghiệp; Tây Nguyên; Địa chí; Nông nghiệp,Phát triển nông nghiệp
213. Phạm Văn Thìn. Nghiên cứu sử dụng đất đỏ badan ở Tây Nguyên làm vật liệu đắp đập / Phạm Văn Thìn // Năm 1991.-130.tr
     Tóm tắt: Lịch sử nghiên cứu địa chất công trình vỏ phong hóa bazan Tây Nguyên và sử dụng đất đỏ bazan làm vật liệu đắp đập. Khái quát về vỏ phong hóa bazan kainozoi Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.32 / NGH305C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000080
     Từ khoá: Tây nguyên; Địa chí; Luận án,Địa chất công trình,Đập đất,Đất đỏ bazan
214. Phạm Văn Trình. Nhà ở tại các vùng khí hậu Việt Nam / Phạm Văn Trình // Năm 1991.-tr.49-53
     Tóm tắt: Đặc điểm địa hình, khí hậu và nhà ở vùng núi Tây Nguyên; Bảng đặc trưng khí hậu Pleiku (tr.49-53)
     Phân loại: ĐC.711 / NH100Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000210
     Từ khoá: Khí hậu; Việt Nam; Nhà ở; Địa chí; Kiến trúc,Khí hậu,Nhà cửa
215. Phạm Văn Vang. Một số quan điểm cơ bản về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây nguyên / Phạm Văn Vang // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.60-68,80
     Tóm tắt: Vị trí và đặc điểm các tỉnh Tây nguyên. Những quan điểm cơ bản về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây nguyên
     Phân loại: DV307/9 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000104
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế,xã hội,phát triển
216. Phạm Đức Dương. Môi trường sinh thái nhân văn và con đường phát triển bền vững của các dân tộc miền núi / Phạm Đức Dương // Năm 1997. - Số 3. - Tr.19-24 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Vùng sinh thái tác động tích cực đến  sự hình thành và phát triển văn hoá Đông Nam á, trong đó có Tây nguyên là mái nhà chung của cả đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ
     Phân loại: ĐC.97 / M452T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000173
     Từ khoá: Sinh thái; Dân tộc; Miền núi; Địa chí; Nhân văn,sinh thái
217.  Quyết định của thủ tướng chính phủ số 133-TTG ngày 31-3-1994 phê duyệt dự án tiền khả thi đầu tư xây dựng rừng phòng hộ nguồn sông Sê San // Công báo .- Ngày 31.5.1994.- số 10.- Tr.271-273
     Tóm tắt: Tên dự án, phạm vi, địa điểm dự án, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản
     Phân loại: ĐC.425 / QU528Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000002
     Từ khoá: Quyết định; Xây dựng; Sông Sê San; Địa chí
218.  Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 656-TTG ngày 13/9/1996 về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010 // Công báo .- Ngày 31.12.1996.-Tr.1036-1046
     Tóm tắt: Quyết định có 4 phần lớn: - Vị trí, tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế - xã hội Tây nguyên. - Mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Tây nguyên thời kỳ 1996 - 2000 và 2010. - Những giải pháp cơ bản. - Tổ chức thực hiện
     Phân loại: ĐC.13 / QU528Đ
     Ký hiệu kho: : DC.000003
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế,xã hội
219.  Sud indo - Chinois
     Phân loại: ĐC.97 / S500D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000351
     Từ khoá: Địa chí
220.  Sách đỏ Việt Nam / Đặng Huy Huỳnh, Võ Quý, Mai Đình Yên,... // Năm 1992.-tr25-26,34-35,37-38,44-45,50-56,61-63,66-67,73-74,78-79,85-86,89-93,121-122,124-125,127,131-132,136-137,144-146,149-151,157,160-161,169-172,263,284-285
     Tóm tắt: Tên gọi, mô tả, sinh học, nơi sống và sinh thái, phân bố, giá trị, tình trạng và biện pháp bảo vệ một số loài thú (tr.25-26, 34-35, 37-38, 44-45, 50-56, 61-63, 66-67, 69, 73-74, 78-79, 85-86, 89-93), chim (tr.121-122, 124-125, 127, 131-132, 136-137, 144-146, 149-151, 157, 160-161, 169-172), cá (tr.246, 263) và côn trùng (tr. 384-385) ở tỉnh Kon Tum
     Phân loại: ĐC.38 / S102Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000050
     Từ khoá: Chim; Cá; Thú rừng; Côn trùng; Địa chí; Động vật,Sinh thái,Thú rừng,Chim,Cá,Côn trùng
221.  Số liệu thống kê 5 năm xây dựng và phát triển thủy lợi (1986-1990) / Bộ Thủy lợi, Tổng cục Thống kê // Năm 1992.-tr.9-157
     Tóm tắt: Những số liệu về lao động làm việc trong ngành thủy lợi, thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, năng lực công trình thủy lợi thực hiện tưới tiêu nước,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum trong 5 năm 1986-1990
     Phân loại: ĐC.423.1 / S450L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000273
     Từ khoá: Thống kê; Thủy lợi; Kon tum; Địa chí; Thống kê,Thủy lợi,Nông nghiệp
222.  Số liệu thống kê 1984 / Tổng cục Thống kê // Năm 1985.-tr.7-9,51-53
     Tóm tắt: Những số liệu về diện tích, dân số, đơn vị hành chính, khí hậu thủy văn (tr.7-9), diện tích gieo trồng cây lương thực, sản lượng lương thực quy thóc (tr.50-53) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum giai đoạn 1976-1984
     Phân loại: ĐC.11 / S450L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000254
     Từ khoá: Thống kê; Kinh tế; Nông nghiệp; Địa chí; Thống kê,Dân số,Kinh tế,Nông nghiệp
223.  Số liệu thống kê cộng hòa XHCN Việt nam 1976-1990 / Tổng cục Thống kê // Năm 1991.-tr.30-33,44-49,52-61,66-71,76-83,111-119,136-143,148-159
     Tóm tắt: Những số liệu về công, nông, lâm nghiệp, các chỉ số thống kê xã hội của tỉnh Gia Lai-Kon Tum giai đoạn 1976-1990
     Phân loại: ĐC.11 / S450L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000256
     Từ khoá: Thống kê; XHCN Việt Nam; Địa chí; Thống kê,Nông nghiệp,Lâm nghiệp,Công nghiệp,Xã hội,Giáo dục,Dân số
224.  Số liệu thống kê lâm nghiệp 1986-1988 / Bộ Lâm nghiệp, Tổng cục Thống kê // Năm 1989.-tr.34-156
     Tóm tắt: Những số liệu về tài nguyên rừng, đất rừng, vốn đầu tư, sản lượng gỗ khai thác,... của vùng Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.245-7(1) / S450L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000271
     Từ khoá: Lâm nghiệp; Thống kê; Địa chí; Thống kê,Lâm nghiệp,Kinh tế,Số liệu thống kê
225.  Số liệu thống kê thủy lợi Việt Nam (1986-1990) / Bộ Thủy lợi,Tổng cục Thống kê // Năm 1994.-tr.35-66,236-239
     Tóm tắt: Những số liệu về lao động, diện tích tưới lúa, kết quả thu thủy lợi phí, cơ cấu đầu tư xây dựng cơ bản, hiện trạng sử dụng đất, dân số,... của vùng Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai-Kon Tum giai đoạn 1986-1990
     Phân loại: ĐC.423.1(1) / S450L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000272
     Từ khoá: Thống kê; Thủy lợi; Việt Nam; Địa chí; Thống kê,Thủy lợi,Lao động,Dân số
226. Thanh Hà. Ký hiệu thẩm mỹ và tính thời đại của âm nhạc cồng chiêng Tây nguyên / Thanh Hà // Tạp chí Văn hoá dân gian .- Năm 1985. - Số 3+4. - Từ tr.53-56
     Tóm tắt: Mỗi tộc người hoặc mỗi nhóm các tộc người thường yêu thích sử dụng một loại nhạc khí riêng, dùng nó để biểu đạt đời sống tinh thần, tình cảm của cộng đồng bằng hệ thống ký hiệu thẩm mỹ âm nhạc của mình. Kí hiệu thẩm mỹ của đồng bào các sắc tộc Tây nguyên được biểu hiện rõ qua những đặc điểm về cấu tạo và nghệ thuật tinh diễn của những dàn chiêng. Chiêng là 1 loại nhạc khí gõ, thời đại công nghiệp đòi hỏi con người phải có 1 nhịp sống sôi động và khẩn trương. Nhạc chiêng nói riêng và nhạc khí gõ nói chung có 1 sở trường đặc biệt để phản ánh cái tốc độ sôi động khẩn trương ấy, phải chăng cũng là sự biểu hiện về tính thời đại của dàn chiêng Tây nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / K600H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000154
     Từ khoá: Thẩm mỹ; Thời đại; Âm nhạc; Địa chí; Âm nhạc,cồng chiêng
227. Thu Bồn. Ba-Dan khát / Thu Bồn // Tr.7-90
     Tóm tắt: Tình yêu của chàng trai Bana với cô gái Gia rai chống chọi với thiên nhiên, với quân xâm lược để ngăn đập giữ nước tưới đất bazan khô cằn của vùng Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.85(92) / B100D
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000287
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Văn học hiện đại,Trường ca
228. Thu Bồn. Bài ca chim chơ-rao / Thu Bồn // Năm 1964.-tr.5-69
     Tóm tắt: Mối tình đoàn kết keo sơn Kinh-Thượng và tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.85(92) / B103C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000288
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại,Trường ca,Kháng chiến chống Mỹ
229. Thùy Linh. Suối đất hoa / Thùy Linh // Năm 1994.-tr.88-149
     Tóm tắt: Kịch bản tuồng, viết dựa trên tiểu thuyết Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của đồng bào Tây Nguyên (tr.89-148)
     Phân loại: ĐC.85(92) / S515Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000292
     Từ khoá: Địa chí; Sân khấu,Tuồng,Kịch bản,Bana-dân tộc,Kháng chiến chống Pháp
230. Thạch Phương. 60 lễ hội truyền thống Việt nam / Thạch Phương, Lê Trung Vũ // Năm 1995.-tr.403-433
     Tóm tắt: Gồm các lễ hội của Việt Nam, trong đó có Kon Tum
     Phân loại: ĐC.97 / S111M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000341
     Từ khoá: Địa chí; Lễ hội
231. Trang Hiếu Dũng. Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho dân di chuyển ra khỏi vùng hồ Yaly tỉnh Gia Lai-Kon Tum / Trang Hiếu Dũng // Năm1995.-Từ tr.58 -150
     Trường Đại học kinh tế quốc dân
     Tóm tắt: Ảnh hưởng của công trình thủy điện Yaly và những vấn đề cần giải quyết để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho nhân dân di chuyển ra khỏi vùng hồ (tr. 58-150)
     Phân loại: ĐC.4 / NH556G
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000109
     Từ khoá: Kinh tế; Sản xuất; Gia Lai-Kon Tum; Địa chí; Luận án,Kinh tế,Thủy điện
232. Trung Giang Vim. Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Tây Nguyên / Trung Giang Vim // Năm 1988.-121tr
     Học viện Nguyễn Aí Quốc
     Tóm tắt: Đặc điểm kinh tế-xã hội Tây Nguyên. Các hình thức đặc thù đưa Tây Nguyên lên CNXH: xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất, cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN,...
     Phân loại: ĐC.4 / S550V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000111
     Từ khoá: Kinh tế; Tây Nguyên; Chủ nghĩa xã hội; Địa chí; Luận án,Triết học,Quan hệ sản xuất,Lực lượng sản xuất
233.  Trung Trung Bộ và Tây nguyên đặc sắc liên vùng văn hoá // Năm 1999.-183.tr
     Tóm tắt: Nét đặc trưng văn hoá truyền thống Trung Trung bộ và Tây nguyên. Bản sắc văn hoá Kon Tum. Sưu tầm nghiên cứu truyện cổ. Cồng chiêng ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.54 / TR513TR
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000277
     Từ khoá: Trung Trung Bộ; Tây Nguyên; Văn hóa; Địa chí; Văn hoá,dân tộc học,phong tục
234. Trung Đông. Mùa xuân Tây Nguyên / Trung Đông // Năm 1979.-146.tr
     Phân loại: ĐC.85(92) / M501X
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000293
     Từ khoá: Tây Nguyên; Mùa Xuân; Địa chí; Văn học hiện đại,Truyện
235.  Truyện cổ Ba na tây nguyên (tập 1) // Năm 1965.-tr.5-224
     Tóm tắt: Vài nét về địa lý, văn hóa, xã hội của người ba na. Một số truyện cổ đặc sắc như: con cọp 6 đuôi, Di - Ông, Đánh giặc...
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000314
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ
236.  Truyện cổ Ba na Tây Nguyên (tập 2) // Năm 1965.-tr.5-212
     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện như: Bót rớ kén rể,sáo tiên, Tia ông tư kén vợ...
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.00015
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ
237.  Truyện cổ các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên(tập 1) / Đặng Nghiêm Vạn, Đặng Văn Lung, Tăng Kim Ngân tuyển chọn // Năm 1985.-Tr.58-72; Tr.81-97;Tr.128-130;Tr.133-154 (T1)
     Tóm tắt: Truyện cổ Jơrai
     Phân loại: VV(698-699),86 / Tr527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000306
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ
238.  Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam(Tập 1) // Năm 1994.-tr.70-123,164-200.293-318
     Tóm tắt: Một số truyện của dân tộc Giẻ triêng, Bana, Xơ đăng: Hang thần Kê Reo, nàng Bia Nát, Nuang và Bia Brót,...
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000310
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ,Bana-dân tộc,Giẻ triêng-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc
239.  Truyện cổ Gia Rai / Nông Quốc Thắng, Rơ Madel, Võ Quang nhơn // Năm 1988.-104 tr
     Tóm tắt: Gồm các truyện : - Chàng Lít. - Pui Pong - Đăm Chơ ring. - Chàng Riăn. - Nàng Ching, Nàng Cheng. - Pìa Nghìn, Pìa Rá. - Chàng Reng. - Chàng K''roa. - Con lươn khổng lồ.
     Phân loại: VV(967-968) / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000302
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,truyện cổ Gia Rai
240.  Truyện cổ tích Việt Nam
     Tóm tắt: Hai truyện cổ của dân tộc Bana và Xơ đăng: Anh hùng Đăm Dông, Nữ thần Đăng Giai (tr.209-221)
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000316
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ,Xơ đăng-dân tộc,Bana-dân tộc
241. Trương Chính. Truyện cổ dân gian Việt Nam / Trương Chính // Năm 1985.-tr.111-113
     Tóm tắt: Truyện "Vợ cả vợ lẽ" của dân tộc Gia rai (tr.111-113)
     Phân loại: ĐC.891,86 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000317
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ,Gia rai-dân tộc
242. Trương Minh Dục. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ dân tộc cấp huyện ở Tây nguyên và miền núi các tỉnh Duyên Hải Miền Trung / Trương Minh Dục // Tạp chí Thông tin lý luận .- Năm 1999. - Số 10. - Từ tr.17 đến tr.21
     Tóm tắt: Thực trạng năng lực lãnh đạo và quản lý. - Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ
     Phân loại: ĐC.266 / N122C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000041
     Từ khoá: Cán bộ; Tây Nguyên; Duyên Hải Miền Trung; Địa chí; Cán bộ
243.  Trường ca Tây nguyên / Lê Mai giới thiệu và tuyển chọn // Năm 1975.-209.tr
     Tóm tắt: Bài ca Đăm San, Xinh Nhã, Y Ban
     Phân loại: ĐC.8 / TR561
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000284
     Từ khoá: Trường ca; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học,trường ca
244. Trần Anh Phương. Hội nghị khoa học xã hội lần thứ nhất về Tây Nguyên / Trần Anh Phương // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế .- Năm 1984. - Số 1. - Tr.67-75
     Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Phương hướng chủ yếu về phát triển kinh tế -xã hội
     Phân loại: JP18 / H452NG
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000105
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế,xã hội
245. Trần Cát. Những nghi lễ có liên quan tới cây lúa của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum / Trần Cát // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1979. - Số 3. - Tr. 30-36
     Tóm tắt: Phân tích ý nghĩa xã hội và tâm linh ở các nghi lễ nông nghiệp trồng lúa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai Kon Tum
     Phân loại: ĐC.97 / NH556L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000161
     Từ khoá: Nghi lễ; Cây lúa; Gia Lai-Kon Tum; Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Nghi lễ nông nghiệp
246. Trần Hữu Sơn. Vai trò của già làng, trưởng bản với vấn đề truyền thông dân số ở vùng đồng bào các dân tộc ít người / Trần Hữu Sơn // Năm 1999. - Số 2. - Từ tr.14 đến tr.18 Tạp chí Dân tộc học
     Tóm tắt: Vai trò chung của già làng, trưởng bản trong xã hội tiền nông nghiệp và nông nghiệp với vấn đề truyền thông dân số ở Gia lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.117 / V103TR
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000032
     Từ khoá: Già làng; Dân số; Dân tộc ít người; Địa chí; Dân số,già làng,trưởng bản,bahnar,Jơrai
247. Trần Hữu Đính. Tìm hiểu quá trình hình thành căn cứ địa miền núi khu V trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Trần Hữu Đính // Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1986. - Số 3. - Tr.11-19
     Tóm tắt: Vai trò, vị trí của các khu căn cứ địa miền núi ở khu V và Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mĩ giai đoạn 1954-1960
     Phân loại: ĐC.931 / T311Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000138
     Từ khoá: Căn cứ; Kháng chiến chống Mỹ; Tây Nguyên; Địa chí; Kháng chiến chống Mĩ,Căn cứ địa,Miền núi
248. Trần Mạnh Cát. Tang ma dân cư bản địa Tây Nguyên / Trần Mạnh Cát // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1990.-số 4.- Tr.48-52
     Tóm tắt: Phong tục tang ma của các dân tộc bản địa Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / T106M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000153
     Từ khoá: Tây Nguyên; Tang ma; Dân cư; Địa chí
249. Trần Phúc Đồng. Cân bằng nước trên đất nông nghiệp Tây Nguyên (bazan chưa thoái hóa) và vận dụng xác định mức chuẩn nước tưới cho cây công nghiệp / Trần Phúc Đồng // Năm 1985.-tr.13-20
     Tóm tắt: Đặc điểm về địa hình, đất đai, khí hậu vùng Tây Nguyên (tr. 13-20)
     Phân loại: ĐC.31 / C121B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000083
     Từ khoá: Tây Nguyên; Nông nghiệp; Cây công nghiệp; Địa chí; Luận án,Địa lí,Khí hậu
250. Trần Trung Trực. Các hình thế Synop xác định quá trình thiết lập gió mùa Tây nam trên khu vực Tây nguyên - Nam bộ / Trần Trung Trực, Phạm Thanh Hương // Tạp chí Khí tượng thuỷ văn. - 1999. - Số 2. - Tháng 2. - Từ Tr.16 đến Tr.24
     Tóm tắt: Những chỉ tiêu xác định thời đoạn thiết lập gió Tây nam ở khu vực Tây nguyên. Các kết qủa phân tích, các hệ thống Synop xác định thời kỳ bắt đầu của gió Tây nam. Quá trình mưa diện rộng ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.32 / C101H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000077
     Từ khoá: Tây Nguyên; Nam bộ; Địa chí; Khí tượng,thuỷ văn
251. Trần Từ. Bố cục của hoa văn trên trang phục các dân tộc Ja Rai, Ba Na / Trần Từ // TC Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật .- Năm 1993. - Số 2. - Tr.60-63
     Tóm tắt: Bố cục thành giải hoa văn trên trang phục Ba Na và Gia Rai. - Tác động của hình hoạ lên bố cục trang trí tạo ra sự khác nhau trong hoa văn của hai dân tộc Ba Na và Gia Rai
     Phân loại: ĐC.73 / B450C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000213
     Từ khoá: Hoa văn; Trang phục; Dân tộc; Địa chí; trang phục,JơRai,Hoa văn,BahNar
252. Trần Việt Liễn. Phân vùng khí hậu xây dựng Việt Nam / Trần Việt Liễn // Năm 1990.-132tr
     Tóm tắt: Nghiên cứu vùng khí hậu Tây Nguyên phục vụ thiết kế nhà ở
     Phân loại: ĐC.36 / PH121V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000054
     Từ khoá: Khí hậu; Xây dựng; Việt Nam; Địa chí; Luận án,Khí hậu,Nhà cửa
253. Trần Văn Côn. Khả năng ứng dụng mô phỏng toán để nghiên cứu một vài đặc trưng cấu trúc và động thái của hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên / Trần Văn Côn // Năm 1990.-142.tr
     Tóm tắt: Khái quát về địa hình, khí hậu, đất, thảm thực vật và cấu trúc rừng khộp ở Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu khả năng ứng dụng mô phỏng toán trong nghiên cứu định lượng một số đặc trưng cấu trúc và động thái của rừng khộp
     Phân loại: ĐC.425.1 / KH100N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000090
     Từ khoá: Hệ sinh thái; Rừng khộp; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án,Lâm nghiệp,Rừng khộp
254. Trần Đình Các. Sơ lược về điều kiện địa chất thủy văn trong bazan ở Bắc Tây Nguyên / Trần Đình Các, Quách Văn Đơn // Tạp chí Địa chất .- Năm 1979. - Số 145. - Tr. 11-13,16
     Tóm tắt: Về phức hệ chứa nước trong bazan có tuổi giả định Pleitoxen giữa - Holoxen, Pleitoxen sớm và Neogen tại các cao nguyên ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.35 / S460L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000060
     Từ khoá: Địa chất; Bắc Tây Nguyên; Thủy văn; Địa chí; Địa chất,Thủy văn,Đất bazan
255. Trần Đình Giản. Địa lý Việt Nam / Trần Đình Giản // Năm 1990.- tr.113-118,132-134,139,328-345
     Tóm tắt: Đặc điểm các dân tộc, số dân, đời sống kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.11 / Đ301L
     Ký hiệu kho: : DC.000007
     Từ khoá: Dân tộc; Kinh tế; Xã hội; Địa chí; Dân số,Địa lí,Kinh tế,Xã hội
256.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật (1986-1990) // Năm 1990.-tr.19-22,41-46
     Viện khoa học Việt Nam. Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
     Tóm tắt: Các loài chim quý hiếm thuộc bộ trĩ ở Việt Nam, các loại bọ xít heteroptera trên lúa ở Tây Nguyên...
     Phân loại: ĐC.38 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000047
     Từ khoá: Sinh thái; Sinh vật; Tài Nguyên; Địa chí; Sinh thái,Động vật
257.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật 1986-1990 // Năm 1990.-tr.29-34,202-206
     Viện khoa học Việt Nam. Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
     Tóm tắt: Hình thái tuyến xạ các loại cầy Việt Nam, thành phần hóa học của một số giống sả trồng ở Hà Nội và Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.38 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000046
     Từ khoá: Sinh thái; Động vật; Địa chí; Sinh thái,Động vật
258.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật 1990-1992 // Năm 1993.-tr.294-298
     Viện khoa học Việt Nam. Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
     Tóm tắt: Nghiên cứu hiện trạng và việc bảo vệ loài công quý hiếm
     Phân loại: ĐC.38 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000048
     Từ khoá: Sinh thái; Động vật; Địa chí; Sinh thái,Động vật
259.  Tuyển tập truyện cổ tích các dân tộc Việt Nam(tập 2b) / Thạch Phương: chủ biên; Nguyễn Thị Kin Anh Lê Thị Hoàng Mai
     Tóm tắt: Gồm một số truyện cổ tích của dân tộc Giẻ Triêng và Xơ Đăng ở Kon Tum: Bờ Hơ, Chim Brây-moor, hang thần Kê Rao, Xú và Bai, Chàng Cóc, sự tích cây quế, Y Róc (tr.33-66, 205-236)
     Phân loại: ĐC.89,962,94 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000309
     Từ khoá: Địa chí; văn học dân gian,truyện cổ,dân tộc thiểu số,Giẻ Triêng-dân tộc,XơĐăng-dân tộc
260.  Tuyển tập văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam / Đặng Nghiêm Vạn; Đặng Văn Lung, Lương Minh, Lục Văn Bảo...
     Tóm tắt: 4 bài thơ của dân tộc Xơ đăng và Bana: Píi pút cheng choong, Bài ca thợ rèn, Đam So, Khóc Đúp (tr.444-451)
     Phân loại: DC.891 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000312
     Từ khoá: Địa chí; Thơ,Bana-dân tộc,Văn học dân gian,Xơ đăng-dân tộc
261. Tu Chi. Decorative motifs among the Gia Rai and Bana / Tu Chi // Vietmamese studies. - 191. - Số 4. - Tr.35-73
     Tóm tắt: Tìm hiểu lối sống truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên. Đi sâu nghiên cứu nghệ thuật dệt, đặc biệt là các họa tiết trang trí trong nghệ thuật dệt của người Bana và Gia Rai. (Có hình vẽ minh họa các hình mẫu trang trí).
     Phân loại: ĐC.73 / D200M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000279
     Từ khoá: Địa chí; Nghệ thuật trang trí,Gia Rai-dân tộc,Dệt thủ công,Bana-dân tộc
262.  Tây nguyên // 23.tr
     Tóm tắt: Gồm 20 bài do bạn Lê Toàn Hùng trong ban nghiên cứu nhạc vụ nghệ thuật sưu tầm ghi âm và phỏng lời dịch.
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000321
     Từ khoá: Địa chí; Dân ca,Âm nhạc
263.  Tây nguyên trên đường phát triển // Năm 1989.-519.tr
     Tóm tắt: Những biện pháp ổn định và phát triển Tây Nguyên: Thực hiện định canh định cư và tiếp nhận thêm lao động để phát triển kinh tế ở Gia Lai - Kon Tum. Những vấn đề xã hội hiện nay ở Tây nguyên. Cách mạng tư tưởng - văn hoá và chiến lược con người ở Tây nguyên. Những vấn đề kinh tế : 10 vấn đề liên quan đến việc quản lý kinh tế hàng hoá. - Kết hợp quản lý ngành và quản lý lãnh thổ ...
     Phân loại: ĐC.24 / T126NG
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000261
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Tây Nguyên; Địa chí; Kinh tế,xã hội
264.  Tóm tắt kết quả tổng điều tra dân số 1989 // Năm 1991.-tr.5-26
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số của tỉnh Gia Lai-Kon Tum: tổng số, mật độ, dân số chia theo dân tộc, trình độ văn hóa,...
     Phân loại: ĐC.117 / T429T
     Ký hiệu kho: : DC.000014
     Từ khoá: Địa chí; Dân số,Dân tộc học
265.  Tóm tắt tình hình khí tượng, thuỷ văn và hải văn tháng 1 năm 1999 // Tạp chí Khí tượng thuỷ văn .- Năm 1999. - Số 2.- Từ Tr.50-56
     Tóm tắt: Tình hình khí tượng, thuỷ văn, hải văn, biểu đặc trưng một số yếu tố khí tượng của các trạm tháng 1/1999
     Phân loại: ĐC.35 / T429T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000063
     Từ khoá: Khí tượng; Thủy văn; Hải văn; Địa chí; Khí tượng,thuỷ văn
266. Tô Vũ. Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam / Tô Vũ // Năm 1996.-tr.131-148,218-245
     Tóm tắt: Phần viết về nghệ thuật cồng chiêng ở Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng Tr. 219-245
     Phân loại: ĐC.74 / S552S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000280
     Từ khoá: Âm nhạc; Việt Nam; Địa chí;  nhạc truyền thống,cồng chiêng
267. Tô Đông Hải. Một vài suy nghĩ về cải tiến đàn chiêng ở Gia Lai - Kon Tum dưới góc độ âm nhạc học và dân tộc học / Tô Đông Hải // Văn hóa dân gian .-  Năm 1985. - Số 2. - Tr. 81-85
     Tóm tắt: Những nguyên tắc dưới góc độ âm nhạc học, dân tộc học trong việc tổ chức dàn chiêng, trình diễn và chế tạo của các dân tộc ở Gia Lai Kon Tum. Những kiến nghị để tránh việc cải tiến dàn chiêng tùy tiện.
     Phân loại: ĐC.74 / M458V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000220
     Từ khoá: Đàn chiêng; Âm nhạc học; Dân tộc học; Địa chí; Nhạc cụ dân tộc,Dàn chiêng
268.  Tư liệu Tây Nguyên : Tư liệu // Tạp chí quân đội nhân dân .- Năm 1975.- số 4.-tr.92-95
     Tóm tắt: Vị trí địa lý và lịch sử của các Tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắc, Lâm Đồng
     Phân loại: ĐC.11 / T126N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000009
     Từ khoá: Tư liệu; Tây Nguyên; Địa chí
269. Tương Lai. Cách mạng tư tưởng - văn hóa và chiến lược con người trong chiến lược kinh tế xã hội ở Tây Nguyên / Tương Lai // Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1986. - Số 3. - Tr. 59-64,74
     Tóm tắt: Từ những đặc thù của Tây Nguyên, phân tích tầm quan trọng của chiến lược con người trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.11 / C102M
     Ký hiệu kho: : DC.000012
     Từ khoá: Cách mạng tư tưởng; Chiến lược con người; Tây Nguyên; Địa chí; Kinh tế,Xã hội,Chiến lược con người
270. Tương Lai. Khảo sát xã hội học về những cộng đồng người Kinh đang sinh tụ và phát triển ở Tây Nguyên. / Tương Lai // Xã hội học .- Năm 1989.- Số 3.- Tr.24-48,66
     Tóm tắt: Khảo sát xã hội học về đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế của đồng bào dân tộc Kinh di cư vào Tây Nguyên trước năm 1975 và sau năm 1975
     Phân loại: ĐC.117 / KH108S
     Ký hiệu kho: : DC.000017
     Từ khoá: Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí; Xã hội học,Dân cư,Đời sống văn hóa,Đời sống xã hội
271. Tạ Minh Hội. Lấy vợ tiên / Tạ Minh Hội, Đào Tử Chí // Năm 1957.-tr10-16,17-20
     Tóm tắt: Truyện "ông vua tham lam và con thỏ mưu trí" của dân tộc Bana (tr.10-16) và "Chuyện cây đàn" của dân tộc Gia rai (tr.17-20)
     Phân loại: VN6656 / L126V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000325
     Từ khoá: Địa chí; Truyện cổ tích,Bana-dân tộc,Văn học dân gian,Gia rai-dân tộc
272.  Tổng quan phát triển ngành cao su Việt Nam thơì kỳ 1996 - 2005 // Năm 1997.-90.tr
     Tóm tắt: Về 3 vùng trồng cao su của Việt Nam, trong đó có vùng Tây Nguyên, sách gồm các phần: Quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt tổng quan phát triển ngành cao su VN từ 1996 đến 2005; Hiện trạng sản xuất ngành cao su VN; Lao động và tổ chức quản lý; Phương hướng phát triển ngành cao su Việt Nam đến năm 2000 và sau năm 2000; Bố trí diện tích cao su theo các tỉnh đến năm 2000
     Phân loại: ĐC.424.45 / T455Q
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000091
     Từ khoá: Cao su; Việt Nam; Địa chí; Nông nghiệp,cao su
273.  Từ Plây-me đến Bàu- Bàng / Lê Liêm, Hoàng Nguyễn, Nguyễn Văn Tý, Văn Chung // Tr.1-11
     Tóm tắt: Bài hát "Từ Pây-me đến Bàu Bàng" do Lê Liêm viết nhạc và lời dựa theo dân ca Gia rai và Bana
     Phân loại: ĐC.714 / T550P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000282
     Từ khoá: Địa chí; Bài hát,âm nhạc
274. Từ Vân. Xuân 1975 một chiến công kỳ diệu / Từ Vân // Năm 1975.-tr.28-41
     Tóm tắt: Cuộc chiến đấu tiêu diệt quân đoàn II ngụy, giải phóng Tây Nguyên trong chiến dịch mùa xuân 1975 (tr.28-41)
     Phân loại: ĐC.932 / X502M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000338
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ,Chiến dịch Hồ Chí Minh
275.  Vietnam a multicultural mosaic
     Tóm tắt: Tập ảnh giới thiệu các dân tộc thiểu số Việt nam xếp theo nhóm dân tộc, ngữ hệ (người Bana-ảnh số 36, người Sêđăng-ảnh số 37, người Gia Rai-ảnh số 44)
     Phân loại: ĐC.97 / V309N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000343
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Tập ảnh
276.  Việt Nam những sự kiện 1945-1975(Tập 1:1945-1964) // Năm 1975.-tr.14-15,30-31,36-37,60-61,126-127,282-283,326-327
     Phân loại: ĐC.9 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000326
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử,Quân sự
277.  Việt Nam những sự kiện 1945-1975(Tập 2:1965-1975) // Năm 1976.-tr.282-283,294-295,304-305,310-313,316-317,326-327,338-339,352-355,360-361,382-383,412-413,418-419,426-427,436-441,494-495,518-519,522-523
     Tóm tắt: Những sự kiện quân và dân tỉnh Gia Lai Kon Tum chiến đấu chống xâm lược Mỹ giai đoạn 1965-1975 .
     Phân loại: ĐC.932 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000327
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử,Quân sự
278.  Việt nam những sự kiện từ Cách mạng Tháng Tám / Phạm Quang Toàn, Cao Văn Lượng, Ngô Tiến Chất,...b.s. // Năm 1974.-tr.83,86,92,107,122,137,80
     Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam
     Tóm tắt: Những chiến công diệt Mỹ ngụy của quân và dân tỉnh Gia Lai và Kon Tum giai đoạn 1966-1973
     Phân loại: ĐC.932,75 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000136
     Từ khoá: Cách mạng tháng tám; Việt Nam; Địa chí; Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ
279.  Việt Nam ý nghĩa của những con số // Năm 1977.-tr.14-17
     Tóm tắt: Diện tích, dân số, đơn vị hành chính, thành phần dân tộc của tỉnh Gia Lai-Kon Tum tính đến hết năm 1976 (tr.15-17)
     Phân loại: ĐC.117 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000257
     Từ khoá: Việt Nam; Dân số; Dân tộc; Địa chí; Thống kê,Dân số,Dân tộc học,Số liệu thống kê
280.  Việt Nam đánh giá tổng quan ngành thủy lợi // tr.100-108,114-117
     Tóm tắt: Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế về nguồn nước ở Việt nam nói chung; về đặc điểm, tiềm năng nông nghiệp ở lưu vực các sông Srepok (tr. 100-108), sông Ba (tr.114-118),...
     Phân loại: ĐC.423.1 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000093
     Từ khoá: Thủy lợi; Việt Nam; Địa chí; Thủy lợi,Nông nghiệp
281.  Việt nam đất nước lịch sử văn hóa / Nguyễn Văn Chiển, Đặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Kim Thản,... // Năm 1991.-tr.5-120
     Tóm tắt: Điều kiện địa lý vùng Trường Sơn Nam. Những vấn đề về xã hội, văn hóa, ngôn ngữ,... của các dân tộc ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.11 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000244
     Từ khoá: Lịch sử; Văn hóa; Việt Nam; Địa chí; Địa lí,Ngôn ngữ,Tôn giáo,Văn hóa,Dân tộc thiểu số
282. Võ Công Nghiệp. Về nhóm nước nóng silíc ở Việt Nam / Võ Công Nghiệp // Tạp chí Địa chất .- Năm 1983. - Số 159. - Tr. 4-9, 21
     Tóm tắt: Tên và thành phần hóa học của các mạch nước khoáng nóng silic ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum: Cheo Reo, Kon Plông, Đac Glay...
     Phân loại: ĐC.32 / V250N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000075
     Từ khoá: Việt Nam; Nước nóng; Địa chí; Địa chất,Thành phần hóa học,Nước khoáng
283. Võ Quang Nhơn. Về thể loại sử thi anh hùng của các dân tộc ở Tây Nguyên / Võ Quang Nhơn // Năm 1981.-121.tr
     Tóm tắt: Nội dung và nghệ thuật của sử thi anh hùng; Mối quan hệ giữa sử thi anh hùng với các thể loại văn học dân gian khác
     Phân loại: ĐC.89 / V250T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000132
     Từ khoá: Dân tộc; Tây Nguyên; Sử thi; Địa chí; Luận án,Văn học dân gian,Sử thi,Trường ca
284. Võ Quý. Chim Việt Nam hình thái và phân loại(tập1) / Võ Quý // Năm 1981.-tr.194-197, 240-243
     Tóm tắt: Tên gọi, hình thái, kích thước, phân bố một số loài diều và gà đã tìm thấy ở tỉnh Kon Tum.
     Phân loại: ĐC.382 / CH311V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000266
     Từ khoá: Sinh vật; Việt Nam; Chim; Địa chí; Sinh vật,Chim,Động vật,Sinh thái học
285. Võ Quý. Chim Việt Nam hình thái và phân loại(tập 2) / Võ Quý // Năm 1981.-tr.69-70, 149, 242, 325, 338-339, 349, 352, 360-361
     Tóm tắt: Tên gọi, hình thái, phân loại, đặc điểm, kích thước, phân bố một số loài chim đã tìm thấy ở tỉnh Kon Tum: oanh lưng xanh, khướu mào bụng trắng, vành khuyên họng vàng,...
     Phân loại: ĐC.382 / CH311V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000045
     Từ khoá: Sinh vật; Việt Nam; Chim; Địa chí; Sinh vật,Chim,Động vật,Sinh thái học
286.  Văn hóa ba nước Đông Dương / Cao Xuân Phổ, Ngô Văn Doanh, Phan Ngọc, Ngô Thế Phong // Năm 1992.-tr51-56
     Tóm tắt: Kiến trúc nhà sàn của các dân tộc Gia rai, Bana,... ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.711 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000278
     Từ khoá: Đông Dương; Văn hóa; Địa chí; Dân tộc học,Kiến trúc,Nhà sàn
287. Văn Tạo. Chúng ta kế thừa di sản nào, từ bỏ di sản nào trong nông thôn, nông nghiệp Việt Nam / Văn Tạo // Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1990. - Số 1. - Tr. 1-51
     Tóm tắt: Bàn về tàn dư công xã thị tộc ở Tây Nguyên - chế độ nhà dài và việc kế thừa di sản này trong việc củng cố chính quyền và phát triển sản xuất (tr.5-6)
     Phân loại: ĐC.97 / CH513T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000186
     Từ khoá: Di sản; Nông nghiệp; Việt Nam; Địa chí; Dân tộc học,Chế độ nhà dài,Công xã thị tộc
288. Vĩnh Hoàng. Đàn KLông pút / Vĩnh Hoàng // T/C văn hóa nghệ thuật,T/C giao thông vận tải .- Năm 1976. - Số 2. - Tr.61-62.Năm 1986. - số 4.-tr.47-52
     Tóm tắt: Cấu tạo, cách chơi, sự tạo thành âm thanh (giai điệu, tiết tấu) của đàn Klông pút. Vai trò của đàn Klông pút đối với đời sống tinh thần của đồng bào Tây Nguyên. Sự tìm tòi nghiên cứu của đồng bào và các đoàn văn công để đưa đàn Klông pút thành một loại nhạc cụ biểu diễn.
     Phân loại: ĐC.74 / Đ105K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000217
     Từ khoá: Nhạc cụ; Dân tộc; Đàn Klông pút; Địa chí; Đàn Klông pút,âm nhạc dân tộc,âm nhạc,Nhạc cụ dân tộc
289. Vũ Hồng. Giới thiệu một số đặc điểm về mưa và dòng chảy ở Tây Nguyên / Vũ Hồng // Thủy lợi .- Năm1982. - Số 224. - Tr.9-12
     Tóm tắt: Các số liệu và bảng thống kê về chế độ mưa và dòng chảy ở Tây nguyên
     Phân loại: ĐC.35 / GI462TH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000065
     Từ khoá: Mưa; Dòng chảy; Tây Nguyên; Địa chí; Mưa,Dòng chảy,Số liệu thống kê,Thủy văn
290. Vũ Hồng. Một số đặc điểm về lưu lượng đỉnh lũ trên các sông suối ở Tây Nguyên / Vũ Hồng // Năm 1985. - Số 245. - Tr.28-31 Thủy lợi
     Tóm tắt: Hệ thống sông suối, mạng lưới trạm thủy văn, đặc điểm lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất, ý kiến về tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế từ mưa rào cho lưu vực nhỏ ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.35 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000064
     Từ khoá: Thủy văn; Tây nguyên; Địa chí; Lưu lượng nước,Lưu vực nhỏ,Thủy văn,Lũ
291. Vũ Ngọc Khánh. Danh nhân các dân tộc thiểu số Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh // Năm 1992.-tr122-123,166-169
     Tóm tắt: Những tài liệu sưu tầm về cuộc đời của Bok Kiơm, Yă Đố (thế kỷ 18), người dân tộc Bana (tr.122-125) và Pơ Tao Pui (đầu thế kỷ 20) là Vua Lửa (Hỏa Xá) của dân tộc Gia rai (tr.166-168)
     Phân loại: ĐC.91 / D107N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000328
     Từ khoá: Địa chí; Danh nhân,Nhân vật lịch sử,Gia rai-dân tộc,Bana-dân tộc
292. Vũ Thị Hồng. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1977. - Số 4. - Tr. 59-71
     Tóm tắt: Khảo sát nhân chủng học một nhóm người Gia rai ở xã Iaphin, huyện Chưprông, có so sánh với nhóm dân tộc khác
     Phân loại: ĐC.97 / H312T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000163
     Từ khoá: Nhân chủng; Tây Nguyên; Dân tộc thiểu số; Địa chí; Nhân chủng học,Gia rai-dân tộc,Dân tộc học
293. Vũ Thị Hồng. Nghiên cứu nhân học tộc người ở Tây Nguyên / Vũ Thị Hồng // Năm 1996.-tr.94-110
     Tóm tắt: Địa bàn cư trú, đời sống kinh tế, văn hóa, đặc điểm nhân chủng người Bana, Xơ đăng, Giẻ triêng (tr. 94-110)
     Phân loại: ĐC.97 / NGH305C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000187
     Từ khoá: Nhân học; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Bana-dân tộc,Giẻ triêng-dân tộc,Luận án,Xơ đăng-dân tộc
294. Vũ Đình Lợi. Hình thức và khuynh hướng tiến triển của gia đình mẫu hệ vùng Trường Sơn - Tây Nguyên / Vũ Đình Lợi // Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1994. - Số 2. - Tr. 49-54
     Tóm tắt: Nghiên cứu hình thức, thiết chế, nền tảng kinh tế, vai trò của người phụ nữ và người đàn ông trong các đại gia đình mẫu hệ, và tiểu gia đình mẫu hệ của các cư dân bản địa Tây Nguyên. Các xu hướng phát triển của các hình thức gia đình này
     Phân loại: ĐC.97 / H314TH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000149
     Từ khoá: Gia đình mẫu hệ; Trương Sơn - Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Dân tộc thiểu số,Gia đình mẫu hệ
295. Vương Hoàng Tuyên. Sự phân bố dân tộc và cư dân ở miền Bắc Việt Nam / Vương Hoàng Tuyên // Năm 1966.-tr.18-25
     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về các dân tộc vùng Nam Trường Sơn và Tây Nguyên: địa điển cư trú, ngôn ngữ, đời sống kinh tế, xã hội,... (tr.18-25)
     Phân loại: ĐC.97 / S550P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000347
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học
297. Vị Hoàng. Vài nét về tục cưới xin của người Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum / Vị Hoàng // Năm 1975. - Số 4. - Từ Tr.109 đến Tr.114 Tạp chí Dân tộc học
     Tóm tắt: Những quy tắc cổ truyền trong cưới xin. Quan niệm lựa chọn vợ chồng và các lễ nghi phổ biến trong cưới xin
     Phân loại: ĐC.97 / V103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000184
     Từ khoá: Cưới; Phong tục; Xơ Đăng; Địa chí; Phong tục,cưới,Xơ Đăng
298. Vị Hoàng. Về sự phân bổ cư dân, nguồn gốc, tên gọi và tổ chức xã hội người Xơ Đăng ở Đông Bắc Tỉnh Kon Tum (Tây Nguyên) / Vị Hoàng // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1974.- số 1.-Tr.82-88
     Tóm tắt: Sự phân bố cư trú của từng nhóm địa phương và truyền thuyết về nguồn gốc
     Phân loại: ĐC.97 / V250S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000140
     Từ khoá: Kon Tum; Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí
299.  Xơp hră phun Tơlơi djarai / Lâm Quang Thọ
     Tóm tắt: Sách giáo khoa chính thức dùng cho các trường tiểu học bản xứ để học vần tiếng Gia Lai. Dạy cách phát âm các nguyên âm, phụ âm, cách đánh vần. Từng âm có các cột ghi từ tương ứng của tiếng Gia Rai, có từ tiếng Pháp đi cùng để chua nghĩa hoặc để minh họa âm và có cột ghi các điều đặc biệt trong cách phát âm nếu có.
     Phân loại: ĐC.87 / X460P
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000295
     Từ khoá: Địa chí; Sách giáo khoa,Ngôn ngữ,Tiếng Gia Rai
300. Y Brơm. Cồng chiêng và múa dân gian Tây nguyên / Y Brơm // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật .- Năm 1993. - Số 2. - Tr.85-86
     Tóm tắt: Nghệ thuật âm nhạc cồng chiêng đối với đồng bào dân tộc đã trở thành sinh hoạt thường xuyên không thể thiếu được, như cơm ăn, nước uống, cồng chiêng và xoang là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong các lễ hội
     Phân loại: ĐC.74 / C455CH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000219
     Từ khoá: Cồng chiêng; Múa dân gian; Tây Nguyên; Địa chí; Nghệ thuật âm nhạc,Cồng chiêng,múa dân gian
301. Y Ngông - Nie KĐăm. Tây nguyên và con người Tây nguyên đi lên CNXH / Y Ngông - Nie KĐăm // Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.8-14 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
     Tóm tắt: Con người của Tây nguyên hiện nay và tương lai.Vị trí của Tây Nguyên về phát triển kinh tế của Việt Nam
     Phân loại: ĐC.25 / T126N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000033
     Từ khoá: Con người; Tây Nguyên; Chủ nghĩa xã hội; Địa chí; Con người,lao động
302. Y Son Châu. Một số vấn đề văn hóa và xã hội ở Tây nguyên / Y Son Châu tổng thuật // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.69 đến Tr.80
     Tóm tắt: Các bản báo cáo về văn hoá xã hội Tây nguyên. Những vấn đề thuộc phạm trù của văn hoá tinh thần, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưàng, phong tục tập quán, văn hoá vật chất (ăn uống, nhà cửa, y phục,...), tổ chức xã hội, quan hệ dòng họ, hôn nhân gia đình, giao tiếp giữa các khối cộng đồng ...
     Phân loại: ĐC.97 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000175
     Từ khoá: Văn hóa; Xã hội; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,phong tục,văn hoá,JơRai,BahNar
303. Ây - Dun. Về Tây Nguyên / Ây - Dun // Văn hóa nghệ thuật .- Năm 1975. - Số 46. - Tr.83-86
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hóa Tây Nguyên: phong cảnh, đời sống sinh hoạt, phong tục, lễ hội, âm nhạc dân gian, văn nghệ quần chúng, tình yêu quê hương và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của các dân tộc Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.11 / V250T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000011
     Từ khoá: Tây Nguyên; Phong Tục; Nghệ thuật; Địa chí; Lễ hội,âm nhạc dân gian,Phong tục,Truyền thống yêu nước,Truyền thống văn hóa,Nghệ thuật
304. Đinh Gia Khánh. Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại. / Đinh Gia Khánh,Lê Hữu Tầng // Năm 1993.-128-139
     Tóm tắt: Lễ hội Pơ thi trong đời sống của người Ba na và người Gia rai
     Phân loại: ĐC.97 / L250H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000340
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa,Lễ hội
305. Đinh Văn Liên. Thử tìm hiểu về cơ cấu dân số và đặc điểm dân cư ở Tây Nguyên trước và sau năm 1975 / Đinh Văn Liên // Năm 1984. - Số 3. - Tr. 15-25 Nghiên cứu lịch sử
     Tóm tắt: Phân tích quá trình phát triển dân số Tây Nguyên bao gồm dân bản địa và dân di cư. Đặc điểm cấu trúc dân số và những nguyên nhân làm thay đổi cấu trúc dân số của Tây Nguyên trong lịch sử.
     Phân loại: ĐC.117 / TH550T
     Ký hiệu kho: : DC.000015
     Từ khoá: Dân số; Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí; Dân số học,Cấu trúc dân số,Dân tộc thiểu số
306. Đinh Xuân Lâm. Những trang sử vẻ vang của các dân tộc ít người (miền Nam) / Đinh Xuân Lâm; Trần Quốc Vượng // Năm 1969.-tr.5-17,30-40,60-77,90-93,98-103,114-123,126-162
     Tóm tắt: Khái quát về vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất chống thực dân Pháp và Mỹ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.02(92) / NH556S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000223
     Từ khoá: Dân tộc ít người; Tây Nguyên; Địa chí; Kháng chiến chống Pháp,Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử
307. Đào Huy Quyền. Các nhạc cụ Tây nguyên / Đào Huy Quyền // Năm 1993. - Số 2 . - Tr.82-84 TC Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật
     Tóm tắt: Nhạc cụ Tây nguyên được chế tác bằng chất liệu thiên nhiên chia làm các nhóm sau: Nhạc cụ gõ, nhạc cụ thổi hơi, nhạc cụ dây gẩy
     Phân loại: ĐC.7 / C101NH
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000207
     Từ khoá: Nhạc cụ; Tây Nguyên; Địa chí; dân tộc,Nhạc cụ
308. Đào Huy Quyền. Mỹ thuật dân gian Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra / Đào Huy Quyền // Văn hóa .- Năm1993. - Số 23. - Tr.1,7
     Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ giữa mỹ thuật dân gian và đời sống tinh thần, phong tục tập quán của người dân Tây Nguyên. Kiến nghị về việc quản lý đội ngũ sáng tác và bảo tồn nền mỹ thuật dân gian Tây Nguyên.
     Phân loại: ĐC.72 / M600T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000211
     Từ khoá: Mỹ thuật; Dân gian; Tây Nguyên; Địa chí; Mỹ thuật,Văn hóa dân tộc,Văn hóa truyền thống,Mỹ thuật dân gian,Bảo tồn
309. Đào Văn Tập. Khoa học xã hội trong cách mạng XHCN ở Tây nguyên / Đào Văn Tập // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.2,7 đến Tr.14
     Tóm tắt: Vai trò của các ngành khoa học xã hội trong tiến trình phát triển của Tây Nguyên. Phương hướng chủ yếu của chương trình phát triển các ngành KHXH sắp tới
     Phân loại: ĐC.51 / KH401H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000189
     Từ khoá: Khoa học xã hội; Cách mạng xã hội chủ nghĩa; Tây Nguyên; Địa chí; Xã hội,khoa học
310. Đào Xuân Vinh. Đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn dịch hạch (Y.Pestis) phân lập ở Tây Nguyên / Đào Xuân Vinh // Năm 1989.-131tr
     Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu vi khuẩn dịch hạch ở Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của gần 200 chủng Y.Pestis phân lập ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.63 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000199
     Từ khoá: Kon Tum; Địa chí; Luận án,Y học,Vệ sinh dịch tễ,Dịch hạch
311.  Đại nam thực lục(Tập 15) : chính biên đệ nhị kỷ XI
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000227
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
312.  Đại nam thực lục(Tập 19) : chính biên đệ nhị kỷ XV
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000228
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
313.  Đại nam thực lục(Tập 22) : chính biên đệ nhị kỷ XVIII
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000229
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
314.  Đại nam thực lục(Tập 23) : chính biên đệ tam kỷ I
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000230
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
315.  Đại nam thực lục(Tập 24) : chính biên đệ tam kỷ II
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000231
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
316.  Đại nam thực lục(Tập 26) : chính biên đệ tam kỷ IV
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000232
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
317.  Đại nam thực lục(Tập 27) : chính biên đệ tứ kỷ II
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000233
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
318.  Đại nam thực lục(Tập 28) : chính biên đệ tứ kỷ II
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000234
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
319.  Đại nam thực lục(Tập 29) : chính biên đệ tứ kỷ III
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000235
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
320.  Đại nam thực lục(Tập 30) : chính biên đệ tứ kỷ IV
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000236
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
321.  Đại nam thực lục(Tập 31) : chính biên đệ tứ kỷ I
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000237
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
322.  Đại nam thực lục(Tập 33) : chính biên đệ tứ kỷ VII
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000238
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
323.  Đại nam thực lục(Tập 34) : chính biên đệ tứ kỷ
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000239
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
324.  Đại nam thực lục(Tập 36) : chính biên đệ ngũ kỷ
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000240
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
325.  Đại nam thực lục(Tập 3) : chính biên đệ nhất kỷ II
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000224
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
326.  Đại nam thực lục(Tập 5) : chính biên đệ nhị kỷ I
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000225
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
327.  Đại nam thực lục(Tập 9) : chính biên đệ nhị kỷ V
     Phân loại: ĐC.0(91) / Đ103N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000226
     Từ khoá: Địa chí; Sử học,Đại Nam
328.  Đất nước ngàn năm(Tập 2) / Thi Sảnh, Ay Dun, Lê Tấn, Nguyễn Văn Thạch // Năm 1975.-tr.26-28
     Tóm tắt: Vài nét về địa lý, phong cảnh, kiến trúc của thị xã Kon Tum
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000242
     Từ khoá: Địa lý; Kon Tum; Địa chí; Địa lý
329.  Đất nước ta (tập 1) / Hoàng Văn Huyền, Trịnh Văn Ngàn, Nguyễn Vinh Phúc, Trần Dũng Thắng // Năm 1997.-tr.72-89
     Tóm tắt: Vài nét về địa hình Tây Nguyên, phong tục tập quán của người thượng.
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000241
     Từ khoá: Phong tục; Tây Nguyên; Kon Tum; Địa chí
330.  Đất nước Việt Nam giàu, đẹp / Trần Văn Quốc, Lê Đức Thuyết, Hoàng Hỷ,... // Năm 1995.-tr.30-33,40-43
     Tóm tắt: Khái quát về miềm đất và các dân tộc ở Tây Nguyên: đặc điểm địa lý, đời sống kinh tế, truyền thống đấu tranh,...(tr.30-32, 40-43)
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000243
     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân tộc; Đời sống; Địa chí; Địa lí,Dân tộc học
331.  Đất nước Việt Nam qua một chặng điều tra cơ bản / Nguyễn Ngọc Sinh, Tôn Thất Chiểu, Đặng Huy Huỳnh,... // Năm 1985.-tr.106-111
     Tóm tắt: Đánh giá khái quát tình hình tài nguyên vùng Trường Sơn Nam, trong đó có tỉnh Gia Lai-Kon Tum
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000245
     Từ khoá: Địa lý; Khí hậu; Tài Nguyên; Địa chí; Địa lí,Khí hậu,Tài nguyên
332.  Đặc điểm địa mạo các vùng bazan miền Nam Việt Nam / Nguyễn Xuân Đạo, Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Công Tuyết, Lê Minh Tâm // Năm 1986. - Số 172. - Tr. 17-20 Tạp chí Địa chất
     Tóm tắt: Đặc điểm các thành tạo địa mạo bề mặt nằm ngang hoặc hơi nghiêng và bề mặt sườn các vùng bazan ở miền Nam Việt Nam nói chung, trong đó có Kon Tum
     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000071
     Từ khoá: Địa mạo; Bazan; Địa chí; Địa chất,Địa mạo,Bazan
333. Đặng Huy Huỳnh. Sinh thái học và sinh thái của các loài thú móng guốc ở Việt Nam / Đặng Huy Huỳnh // Năm 1986.-tr15-21,34-47,65-76,81-96
     Tóm tắt: Tên gọi, mô tả, phân bố, tập tính, sinh sản, giá trị kinh tế,... của các loài bò tót, hươu, nai, hoẵng, cheo ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum (Tr.15-21, 34-47, 65-76, 81-96)
     Phân loại: ĐC.38 / S312H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000049
     Từ khoá: Địa chí; Sinh thái; Sinh học; Động vật,Sinh thái,Thú móng guốc
334. Đặng Nghiêm Vạn. Bàn về lịch sử tộc người và đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa cư dân Tây Nguyên / Đặng Nghiêm Vạn // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1980. - Số 3. - Tr. 1-12
     Tóm tắt: Quá trình hình thành, phát triển phân chia của các nhóm tộc người ở Tây Nguyên trong lịch sử. Những đặc điểm trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu xã hội và văn hóa truyền thống của cư dân Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / B105V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000146
     Từ khoá: Văn hóa; Cư dân; Tây nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Tộc người,Kinh tế,Xã hội,Văn hóa,Dân tộc thiểu số
335. Đặng Nghiêm Vạn. Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về kinh tế-xã hội hiện nay ở Tây Nguyên / Đặng Nghiêm Vạn // Thông tin khoa học xã hội. .-  Năm 1986. - Số 2. - Tr. 11-22
     Tóm tắt: Những nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội Tây Nguyên. Đặc thù của Tây Nguyên về kinh tế-xã hội. Những giải pháp cần và đủ để phát triển kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.11 / M458S
     Ký hiệu kho: : DC.000008
     Từ khoá: Địa chí; Xã hội,Kinh tế
336. Đặng Nghiêm Vạn. Những điều cần biết khi lên Trường Sơn-Tây Nguyên / Đặng Nghiêm Vạn, Lưu Hùng
     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về địa lý, tài nguyên, tiềm năng kinh tế, con người, phong tục, tập quán ở vùng Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.1145 / NH556Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000248
     Từ khoá: Địa lý; Trường Sơn; Tây Nguyên; Địa chí; Địa lí,Dân tộc học
337. Đặng Nghiêm Vạn. Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia dân tộc / Đặng Nghiêm Vạn // Năm 1993.-tr.94-105,120-123
     Tóm tắt: Về các tộc người ở Việt Nam: các cư dân thuộc ngôn ngữ Môn-Khơme (Bana,...)(tr.94-105), Malayô-Pôlinêxia (Gia rai,...)(tr.120-123)
     Phân loại: ĐC.97 / QU105H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000344
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc
338. Đặng Nghiêm Vạn. Tuyển tập văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam(Quyển thứ 4) / Đặng Nghiêm Vạn; Đặng Văn Lung, Lương Ninh, Lục Văn Pảo...
     Tóm tắt: Trường ca Đăm Noi của dân tộc Ba na, trường ca Hơ Bia Đơ Rang của dân tộc Gia rai
     Phân loại: DC.891 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000313
     Từ khoá: Địa chí; Thơ,Bana-dân tộc,Văn học dân gian,Gia rai-dân tộc
339. Đặng Nghiêm Vạn. Tết ở Tây Nguyên / Đặng Nghiêm Vạn // Xã hội học .- Năm 1985. - Số 1. - Tr.34-37,42
     Tóm tắt: Giới thiệu những phong tục tập quán trong những ngày Tết của bà con dân tộc Tây Nguyên
     Phân loại: ĐC.97 / T258Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000152
     Từ khoá: Tết; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học,Phong tục tập quán,Dân tộc thiểu số
340. Đặng Nghiêm Vạn. Đặc điểm kinh tế - xã hội truyền thống các dân tộc ít người ở miền núi Việt Nam / Đặng Nghiêm Vạn // 1982. - Số 1. - Tr. 11-18 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình của các hình thái trồng trọt (làm rẫy, làm ruộng, làm vườn), tính chất của nền kinh tế cổ truyền (hái lượm, săn bắn, chăn nuôi, đan lát...), các vấn đề liên quan đến sở hữu, giai cấp xã hội trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: ĐC.97 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000158
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Việt Nam; Địa chí; Kinh tế,Xã hội,Dân tộc thiểu số,Dân tộc học
341. Đặng Thu. Quan niệm và tâm lý sinh con của một số dân tộc theo chế độ gia đình mẫu hệ ở Tây Nguyên / Đặng Thu,Doãn Mậu Diệp,Hoàng Xuân Quyến // Năm 1987. - Số 2. - Tr. 11-17 Tạp chí dân tộc học
     Tóm tắt: Khảo sát về tâm lí sinh con trai hay gái của dân tộc ửđê, Gia rai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc
     Phân loại: ĐC.97 / QU105N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000170
     Từ khoá: Sinh con; Chế độ mẫu hệ; Tây Nguyên; Địa chí; Gia rai-dân tộc,êđê-dân tộc,Dân số học
342. Đặng Trung Thuận. ý kiến ban đầu về kirắc sắt - một loại hình khoáng sản có giá trị trong vỏ phong hóa các đá bazan ở Tây Nguyên / Đặng Trung Thuận, Hồ Vương Bính, Mai Trọng Nhuận // Tạp chí Địa chất .- Năm 1985. - Số 170. - Tr. 18,30-32, bìa 3
     Tóm tắt: Những biểu hiện kirắc sắt ở một số địa điểm thuộc Tây Nguyên, trong đó có khu vực Kon Tum. Thành phần khoáng vật và hóa học của kirắc sắt ở khu vực này
     Phân loại: ĐC.343 / Y600K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000067
     Từ khoá: Khoáng sản; Phong hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Địa chất,Khoáng sản,Quặng sắt
343. Đặng Tuấn Đạt. Bọ chét Xenopsylla Cheopis Rothschild, 1903 (Pulicidae, Siphonaptera) và vai trò truyền bệnh dịch hạch của chúng ở Tây Nguyên / Đặng Tuấn Đạt // Năm 1989.-124.tr
     Tóm tắt: Vài nét về đặc điển địa lý tự nhiên và dân cư Tây Nguyên. Đặc điểm sinh học, sinh thái học và vai trò của X.Cheopis trong bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên và các biện pháp phòng diệt bọ chét
     Phân loại: ĐC.63 / B400C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000202
     Từ khoá: Bọ chét; Dịch hạch; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án,Y học,Kí sinh trùng,Bọ chét,Dịch hạch
344.  Địa chất - Tài nguyên / Kiều Quý Nam, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Công Tuyết,... // Năm 1991.-tr.48-49,74-77
     Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu sự phân bố bazan ở Nam Trung Bộ (tr.48-49) và những nhận xét về caolin Tây Nguyên (tr.74-77)
     Phân loại: ĐC.32 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000082
     Từ khoá: Địa chất; Tây Nguyên; Nam Trung Bộ; Địa chí; Địa chất
345.  Đồng chí Nguyễn Văn An đi nghiên cứu và kiểm tra tại các tỉnh, thành phố khu vực miền trung và Tây Nguyên // Tạp chí xây dựng Đảng .- Năm 1998.- số 4.- tr.4-8
     Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Văn An nghiên cứu về tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, về tình hình và kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng
     Phân loại: ĐC.15 / Đ455C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000006
     Từ khoá: Miền Trung; Tây Nguyên; Nguyễn Văn An; Địa chí
346.  Đồng chí Tố Hữu thăm hai tỉnh Gia Lai-Kon Tum và Đắc Lắc // Nhân dân .- Ngày 23.1.1978.- Tr.1,6
     Tóm tắt: Về chuyến đi thăm một số điển hình ở Gia Lai-Kon Tum và Đắc Lắc nhân dịp Tết Mậu Ngọ của đồng chí Tố Hữu: Làng Đôr, nông trường Hà Nam Ninh, công trường thủy lợi Ia Phìn, xã Bơ Ngong, xã Diên Bình, xã Tân Cảnh, xã Đăk Lắc, công trình thủy lợi Đăk Uy,... Đồng chí góp ý kiến về việc khai thác tiềm năng của Tây Nguyên trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
     Phân loại: ĐC.15 / Đ455C
     Ký hiệu kho: : DC.000005
     Từ khoá: Tố Hữu; Kon Tum; Đăk Lắc; Địa chí; Chuyến đi thăm
347. Đỗ Bình Trị. Văn học dân gian Việt Nam / Đỗ Bình Trị // Năm 1991.- tr184-242
     Tóm tắt: Những nét đặc sắc của các thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: thần thoại và sử thi, truyện cổ, dân ca và truyện thơ,... (tr.184-242)
     Phân loại: VV316 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000304
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Sử thi,Truyện cổ
348. Đỗ Thanh Phương. Mấy suy nghĩ về rừng và kinh tế rừng ở Tây nguyên hiện nay / Đỗ Thanh Phương // Tạp chí cộng sản .- Năm 1997. - Số 19. - Tr.37-40
     Tóm tắt: Thực trạng rừng Tây nguyên. - Cần bảo vệ và nâng cao chất lượng các loại rừng, trồng mới thêm hơn 80 vạn ha rừng
     Phân loại: ĐC.371 / M126S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000053
     Từ khoá: Rừng; Kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí; Rừng,kinh tế
349. Đỗ Thiện. Truyện cổ Tây Nguyên / Đỗ Thiện // Tr.5-10,59-145,241-254
     Tóm tắt: Các truyện cổ của dân tộc Bana (tr.5-10), Xơ đăng (tr.59-145), Gia rai (tr.241-254),...
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000318
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc
350. Đỗ Tiến Dũng. Tác động của tăng trưởng dân số đến môi trường tự nhiên vùng Tây Nguyên / Đỗ Tiến Dũng // Năm 1996.-184tr
     Tóm tắt: Thực trạng tăng trưởng dân số và vấn đề khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên vùng Tây Nguyên; Các quan điểm và giải pháp nhằm ổn định dân số cho phát triển bền vững
     Phân loại: ĐC.117 / T101Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000019
     Từ khoá: Địa chí; Luận án,Dân số,Tài nguyên,Môi trường,Kinh tế
351. Đỗ Tuyết. Đặc điểm địa mạo kiến tạo để đánh giá triển vọng Bauxit Laterit trên các cao nguyên bazan Nam Việt Nam / Đỗ Tuyết // Năm 1987.-177.tr
     Tóm tắt: Đặc điểm địa mạo các cao nguyên Pleiku, Kon Hà Nừng,... Các dấu hiệu địa mạo tân kiến tạo dự báo triển vọng bauxit laterit trên các cao nguyên bazan Nam Việt Nam nói chung, trong đó có vùng thuộc tỉnh Kon Tum
     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000078
     Từ khoá: Cao Nguyên; Việt Nam; Địa chí; Luận án,Địa chất,Khoáng sản,Quặng Bauxit
200 - TÔN GIÁO
352.  Nghệ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam // 12.tr
     Tóm tắt: Danh mục các tác phẩm nghệ thuật truyền thống và hiện đại của các dân tộc bana, Xơ đăng, Gia rai (y phục, đồ dùng bằng mây tre, bằng da, tượng gỗ,...) được trưng bày ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật
     Phân loại: 2171 / NGH250T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000212
     Từ khoá: Dân tôc ít người; Việt Nam; Địa chí; Nghệ thuật,Bana-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc,Danh mục,Gia rai-dân tộc
353. Nguyễn Văn Huy. Kể chuyện về phong tục các dân tộc Việt nam / Nguyễn Văn Huy // Năm 1990.-86.tr
     Tóm tắt: Phong tục tập quán của các dân tộc Việt nam, trong đó có dân tộc Bana, Gia rai, Xơ đăng,...: uống rượu cần, đón khách, sinh hoạt nhà rông,...
     Phân loại: 2565,90 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000349
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
354.  Truyện cổ Bana Tây Nguyên(tập 2) / Ngọc Anh, Dương Đắc Kiểm, Hữu Tấn,... sưu tầm, b.s.
     Phân loại: 3101,ĐC.97 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000315
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ,Bana-dân tộc
355.  Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam(Tập 3) // Năm 1994.-tr36-51,56-65,150-175,192-199,212-225,260-263,317,360-369
     Tóm tắt: Gồm các truyện trẻ mồ côi, hang thần kê reo, chàng a rin, bờ hơ...
     Phân loại: 317,ĐC.891 / T527t
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000311
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ,Khơ me dân tộc,Môn- Khơ me
357.  Tuyển tập truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam(TẬP 1) / Võ Quang Nhơn, Nguyễn Đình Bưu, Lê Chí Quế, Nguyễn Hùng Vĩ // Năm 1983.-tr1-25,95-119
     Tóm tắt: Gồm các truyện Diông lấy mặt trời, Chàng Xin Xay (dân tộc Gia rai - tr.2-24;102-119); Anh hùng Đăm Dông (dân tộc Bana - tr.94-101)
     Phân loại: 317,ĐC.891 / T527t
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000307
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ,Gia rai-dân tộc,Bana-dân tộc
358. Võ Quang Nhơn. Văn học dân gian Việt Nam / Võ Quang Nhơn,Nguyễn Hùng Vĩ; Ch.b.: Lê Chí Quế // Năm 1990.-tr.82-129
     Tóm tắt: Nội dung, đặc điểm nghệ thuật của sử thi anh hùng các dân tộc Tây Nguyên: ửđê, Bana, Gia rai,... (tr.83-128)
     Phân loại: 3169,90 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000305
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Bana-dân tộc,Gia rai-dân tộc,Sử thi
400 - NGÔN NGỮ
360. Thiên Lương. Chim Tây nguyên / Thiên Lương // Năm 1996.-46.tr
     Tóm tắt: Vùng cư trú, thức ăn, đặc điểm cấu tạo của các loài chim sống ở Tây Nguyên như : Chim Anh vũ, chim kơ Piêu, chim Pút cút, chim rôộc, chim trĩ, chim cú mèo, chim cà tâng và chim ưng
     Phân loại: 440ĐC.382 / CH310T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000265
     Từ khoá: Chim; Tây Nguyên; Địa chí; Chim
Tác giả bài viết: Thư viện tỉnh Kon Tum
Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1948
  • Tháng hiện tại: 100076
  • Tổng lượt truy cập: 2814956

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý