thu vien kon tum
sự kiện

Tài liệu số - Trích các bài viết từ TCVH

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Tài liệu số - Trích các bài viết từ TCVH

Tài liệu số - Trích các bài viết từ TCVH

Tài liệu số - Trích từ Tạp chí Văn hóa - TT & DL Kon Tum
 1. Hôn nhân của người Ba Na Rơngao ở Kon Tum/ Nguyễn Thị Nguyên Lê // Tạp chí văn hóa, số 81, tr.61-63
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Hôn nhân, Kon Tum
 2. H'môch -gỏi kiến-Món ăn độc đáo trong ẩm thực của người Ba Na/ Phan Võ Diệu An // Tạp chí văn hóa, số 51, tr.89-90
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Ẩm thực, Dân tộc Ba Na, Kon Tum
 3. Giới thiệu một số cuốn sách mà Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum đã xuất bản/ Sở VHTTDL // Tạp chí văn hóa, phòng Di sản văn hóa, số 69-70, tr.178-180
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Tài liệu, Kon Tum
 4. Góp phần bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số ở Kon Tum/ Nguyên Lê // Tạp chí văn hóa, số 75 tr48-49
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Ngôn ngữ, Kon Tum
 5. Et Pơlêh - lễ mừng năm mới của người Ba Na ở Kon Tum/ Hoàng Hùng // Tạp chí văn hóa, số 69-70, tr.139-142
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, /Văn hóa/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Lễ mừng năm mới, Kon Tum
 6. Đình Lương Khế chứng tích của người Kinh ở Kon Tum/ Sỹ Nguyên // Tạp chí văn hóa, số 69-70, tr.151-153
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Di tích lịch sử, Đình Lương Khế, Kon Tum
 7. Ding nơna sơnăm neo của người Xơ Đăng/ Phan Văn Hoàng // Tạp chí văn hóa số, số 89-90
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Xơ Đăng, Lễ mừng năm mới, Kon Tum
 8. Diện mạo văn hóa tinh thần của đời sống đồng bào các dân tộc Kon Tum/ Phùng Sơn // Tạp chí văn hóa, số 81, tr.87-88
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, /Văn hóa/, Dân tộc ít người/, Dân tộc thiểu số/, Kon Tum
 9. Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia của tỉnh Kon Tum/ VHKT // Tạp chí văn hóa, số 69-70, tr.126-128
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Di tích, /Lịch sử/, Cách mạng, Kon Tum
 10. Di sản văn hóa và trách nhiệm bảo vệ, phát huy trong đời sống xã hội hiện nay/ Trần Vĩnh // Tạp chí văn hóa, số 75, tr.28-30
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Di sản văn hóa, Dân tộc ít người, Kon Tum
 11. Di sản văn hóa cồng chiêng huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum/ Sở VHTTDL // Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum, 500 cuốn, 80tr
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Di sản văn hóa Thế giới, Cồng chiêng, Sa Thầy, Kon Tum
 12. Dệt thổ cẩm của người Gia Rai/ Lê Hùng // Tạp chí văn hóa, số 68, tr.52-53
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Gia Rai, Dệt thổ cẩm, Kon Tum
 13. Dân tộc Xơ Đăng/ Đặng Nghiêm Vạn // Trích từ cuốn Các dân tộc tỉnh Gia Lai Công Tum, tr.158-234
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người/, Dân tộc Xơ Đăng/, Kon Tum
 14. Dân tộc Giẻ Triêng/ Đặng Nghiêm Vạn // Trích từ cuốn Các dân tộc tỉnh Gia Lai Công Tum, tr.235-273
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Kon Tum
 15. Dân tộc Gia rai/ Đặng Nghiêm Vạn // Trích từ cuốn Các dân tộc tỉnh Gia Lai Công Tum, tr.53-104
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người/, Dân tộc Gia Rai/, Kon Tum
 16. Dân tộc Ba Na/ Đặng Nghiêm Vạn // Trích từ cuốn Các dân tộc tỉnh Gia Lai Công Tum, tr.105-157
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Kon Tum
 17. Chiêng tre-Nhạc cụ độc đáo của người Ba Na ở Kon Tum/ Mai Văn Nhưng // Tạp chí văn hóa, Số 72, tr.83-84
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, /Văn hóa/, Dân tộc ít người/, Dân tộc Ba Na/, Chiêng tre, Kon Tum
 18. Chiêng Tha trong đời sống của tộc người B'râu/ Vũ Thị Mai // Tạp chí văn hóa, Số 69-70, tr.154-156
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người/, /Văn hóa/, B'râu, Chiêng Tha
 19. Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh qua nhận định của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước/ Phạm Bình Vương // Tạp chí văn hóa, số 91
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Nguyễn Quốc Thước, Đắk Tô, Tân Cảnh, /Lịch sử/, Kháng chiến chống Mỹ
 20. Chiếc gùi nét văn hóa đặc trưng của người Xơ Đăng ở Kon Tum/ Phạm Bình Vương // Tạp chí văn hóa, 69-70
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Gùi, Dân tộc ít người, /Văn hóa/
 21. Cùng nhặt tranh lợp nhà rông/ Lâm Tiểu Hà // Tạp chí văn hóa, số 72, tr.27
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Nhà rông, Kon Tum, /Văn hóa/, Cộng đồng
 22. Bóng cây Kơ nia với đất và người Kon Tum/ Trần Vĩnh // Tạp chí văn hóa, số 81, tr57-58
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Cây Kơ nia, /Văn hóa/, Kon Tum, Âm nhạc, /Nghệ thuật/
 23. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Kon Tum/ Phan Văn Hoàng // Tạp chí văn hóa số 69-70, tr.114-117
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Cồng chiêng, /Văn hóa/, Kon Tum
 24. Cây nêu trong lễ hội của người đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum/ Văn Hiển // Tạp chí Văn hóa, số 63-64, tr.60-62
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc thiểu số, Cây nêu, Kon Tum
 25. Cách bảo tồn báu vật chiêng Tha độc đáo của người B'râu/ Tú Quyên // Tạp chí Văn hóa, số 75, tháng 11-2013, tr. 69-70
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, /Văn hóa/, Bảo tồn, Chiêng Tha, B'râu
 26. Các lễ hội về cây lúa của người Xơ Đăng (Xơ Teng-Đăk Tô Kon Tum)/ Kim Sơn // Tạp chí Văn hóa, số 76-77, tháng 01-2014, tr. 160-162
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc thiểu số, Xơ Đăng, Lễ hội, Cây lúa, Đắk Tô, Kon Tum, /Văn hóa/, Truyền thống
 27. Sâm củ Ngọc Linh được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý/ T.T. Nhi // Tuổi trẻ Online, 22/08/2016 15:41 GMT+7
  Chủ đề: Sâm Ngọc Linh
 28. Kon Tum thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Dương Nương // Báo Điện tử Chính phủ, 01/09/2016
  Chủ đề: Ứng dụng công nghệ cao, Kỹ thuật nông nghiệp, Măng Đen
 29. Hôn nhân của người Ba Na Rơngao ở Kon Tum/ Nguyễn Thị Nguyên Lê // Tạp chí văn hóa, số 81, tr.61-63
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Hôn nhân, Kon Tum
 30. Kon Tum qua những phát hiện khảo cổ học/ Dạ Thảo // Tạp chí văn hóa, số 69-70, tr.111-113
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Khảo cổ học, Lung leng, Kon Tum
 31. Khai thác và phát triển vốn âm nhạc truyền thống các dân tộc bản địa tỉnh Kon Tum/ Bùi Thị Thanh Vân // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.122-124
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Kon Tum
 32. Khố trang phục truyền thống của cư dân bản địa Kon Tum/ Mai Văn Nhưng // Tạp chí văn hóa, số 68, tr.87-88
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Khố, Kon Tum
 33. Không có nhà Rông sao coi là Làng/ Đông A // Tạp chí văn hóa, số 71, tr.70-71
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/
 34. Làng của người Ba Na ở Kon Tum/ Tiến Dũng // Tạp chí văn hóa, số 91
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Làng, Kon Tum
 35. Làng Đắk Mế nơi gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Brau/ Tây Phi // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.120-121
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc B'râu, Kon Tum
 36. Lễ ăn lúa kho (tết của người Xơ Đăng)/ Y Thi // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.163-164
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Xơ Đăng, Lễ ăn lúa, Kon Tum
 37. Lễ ăn lúa mới của tộc người Ba Na ở Kon Tum/ Pa Hùng // Tạp chí văn hóa, số 68, tr.72-74
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Lễ ăn lúa mới, Kon Tum
 38. Lễ cầu an (Puh Hơ Drih) của người Ba Na Rơ Ngao/ Văn Hiển // Tạp chí văn hóa, số 71, tr.82-83
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Lễ cầu an, Kon Tum
 39. Lễ cưới của người Ba Na/ Bùi Thị Thương // Tạp chí văn hóa, số 63-64, tr.129-131
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Lễ cưới, Kon Tum
 40. Lễ đâm trâu mừng về làng mới của người Brau/ Phan Thanh Bàng // Tạp chí văn hóa, số 59-60, tr.142-144
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc B'râu, Lễ đâm trâu, Kon Tum
 41. Lễ hội Chong Õ Bơn H'Lư của dân tộc Brau/ Nguyễn Tấn Hỷ // Tạp chí văn hóa, số 63-64, tr.82
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc B'râu, Lễ ăn lúa mới, Kon Tum
 42. Lễ bỏ mả của người Rơ Măm ở Kon Tum/ Nguyễn Thị Liên // Tạp chí văn hóa, số 78, tr.88-89
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc Rơ Măm, Lễ bỏ mả, Kon Tum
 43. Loang Xi Mai-Nguyên liệu dệt thổ cẩm truyền thống của người Xơ Đăng S'Teng/ A Định Hanh // Tạp chí văn hóa, số 61, tr.57-59
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Xơ Đăng, Đệt thổ cẩm, Kon Tum
 44. Loong Chi Ar Nơi gửi tình của cô gái Giẻ-Triêng/ Phan Thanh Bàng // Tạp chí văn hóa, số 56-57, tr.115-117
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Củi hứa hôn, Kon Tum
 45. Nét độc đáo trong nghề rèn của người Xơ Đrá/ Phạm Bình Vương // Tạp chí văn hóa, số 71, tr.56-58
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Xơ Đăng, Nghề rèn, Kon Tum
 46. Ngày xuân kể chuyện sử thi/ Trần Vĩnh // Tạp chí văn hóa, số 56-57, tr.34-37
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Sử thi, Tây Nguyên, Kon Tum
 47. Nghề dệt của đồng bào các dân tộc Kon Tum đã thức dậy nhờ quyết định 1956 của Chính phủ/ Phùng Sơn // Tạp chí văn hóa, số 78, tr.91-92
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Nghề dệt, Kon Tum
 48. Nghề rèn của người Giẻ Triêng/ Thế Phiệt // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.132-133
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Nghề rèn, Kon Tum
 49. Nghệ thuật dân gian của người Giẻ Triêng ở Kon Tum/ Phan Văn Hoàng // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.116-118
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Nghệ thuật dân gian, Kon Tum
 50. Nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian ở Kon Tum Di sản văn hóa độc đáo của Tây Nguyên/ Văn Phát // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.102-103
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người/, Nghệ thuật tạc tượng, Tây Nguyên, Kon Tum
 51. Nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Kon Tum/ Hồng Nguyên // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.136-137
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Nghề truyền thống, Kon Tum
 52. Ngục Đắk Tô - Di tích còn nhiều dấu tích/ Phạm Bình Vương // Tạp chí văn hóa, số 67, tr.39-41
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Di tích lịch sử, Ngục Đắk Tô, Đắk Tô, Kon Tum
 53. Ngục Kon Tum - Nơi ghi dấu chiến công oanh liệt, sự hy sinh anh dũng, bất khuất của các chiến sỹ cách mạng/ Hà Ban // Tạp chí văn hóa, số 63-64
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Di tích lịch sử, Ngục Kon Tum, Kon Tum
 54. Người Brau/ Đặng Nghiêm Vạn // Trích từ cuốn Các dân tộc tỉnh Gia Lai Công Tum, tr.274-284
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc B'râu, Kon Tum
 55. Người Rơ Măm/ Đặng Nghiêm Vạn // Trích từ cuốn Các dân tộc tỉnh Gia Lai Công Tum, tr.285-292
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc Rơ Măm, Kon Tum
 56. Nhà bếp và bếp lửa truyền thống của người Xơ Đăng Tơdrã/ Dam Aleah // Tạp chí văn hóa, số 63-64, tr.132-134
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Xơ Đăng, Bếp lửa truyền thống, Nhà bếp, Kon Tum
 57. Nhà mồ của các dân tộc tỉnh Kon Tum nơi sản sinh ra nền nghệ thuật điêu khắc độc đáo/ Phùng Sơn // Tạp chí văn hóa, số 71
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Nhà mồ, Kon Tum
 58. Nhà ở truyền thống của người Giẻ Triêng (nhóm Triêng) ở Kon Tum/ Mai Văn Nhưng // Tạp chí văn hóa, số 67, tr.69-70
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Nhà truyền thống, Kon Tum
 59. Nhà rông Ba Na/ Thế Phiệt // Tạp chí văn hóa, số 68, tr.54-56
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Nhà rông, Kon Tum
 60. Nhà rông biểu tượng, niềm tự hào Tây Nguyên/ Tôn Bảo // Tạp chí văn hóa, số 75, tr.31-32
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Nhà rông, Kon Tum, Tây Nguyên
 61. Nhà rông của tộc người Brau/ Ai Thành // Trích từ cuốn: Nhà rông Kon Tum Bắc Tây Nguyên, tr.100-102
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc B'râu, Nhà rông, Kon Tum
 62. Nhà rông của tộc người Rơ Măm/ Đông A // Trích từ cuốn: Nhà rông Kon Tum Bắc Tây Nguyên, tr.97-99
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, dân tộc Rơ Măm, Nhà rông, Kon Tum
 63. Nhà rông Kon Tum Bắc Tây Nguyên/ Sở VHTTDL // Sở VHTT&DL
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Nhà rông, Kon Tum
 64. Nhà rông truyền thống của dân tộc Ba Na/ A Định Hănh // Tạp chí văn hóa, số 59-60, tr.145-148
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Nhà rông, Kon Tum
 65. Nhận diện văn hóa Kon Tum thời hội nhập/ Trần Vĩnh // Tạp chí văn hóa, số 87, tr.107-110
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Kon Tum, Hội nhập
 66. Phế tích Hơnang Bia di tích Chăm cổ nhất ở Tây Nguyên/ Phạm Bình Vương // Tạp chí văn hóa, số 91
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Di tích lịch sử, Dân tộc Chăm, Kon Tum, Tây Nguyên
 67. Phương thức làm men truyền thống của người Ba Na - Rơ Ngao/ A Định Hănh // Tạp chí văn hóa, số 56-57, tr.55-57
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Men truyền thống, Men rượu, Kon Tum
 68. Quà mừng cưới của người Ba Na/ Tú Quyên // Tạp chí văn hóa, số 89-90
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Đám cưới, Kon Tum
 69. Quan niệm truyền thống về hôn nhân của tộc người Xơ Đăng ở Kon Tum/ Phan Văn Hoàng // Tạp chí văn hóa, số 91
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Xơ Đăng, Hôn nhân, Đám cưới, Kon Tum
 70. Rìu của người Giẻ Triêng ở Kon Tum/ Mai Văn Nhưng // Tạp chí văn hóa, số 59-60, tr.161-162
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người/, Dân tộc Giẻ Triêng, Rìu, Kon Tum
 71. Sắc phong làng Lương Khế một di sản quí cần được bảo tồn/ Phạm Bình Vương // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.130-131
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Di tích lịch sử, Di sản văn hóa, Đình Lương Khế, Kon Tum
 72. Sử thi ở Kon Tum/ Phạm Cao Đạt // Tạp chí văn hóa, số 51, tr.67-68
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Sử thi, Kon Tum
 73. Sử thi Tây Nguyên những giá trị văn hóa cần tiếp tục được khai thác/ Hằng Nga // Tạp chí văn hóa, số 69-70, tr.160-161
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Sử thi, Kon Tum, Tây Nguyên
 74. Tập tục hôn nhân của người Giẻ Triêng ở Kon Tum/ Tôn Bảo // Tạp chí văn hóa, số 59-60, tr.163-165
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Hôn nhân, Đám cưới, Kon Tum
 75. Tết Cha Kchah của tộc người Giẻ Triêng ở Kon Tum/ Hoàng Hùng // Tạp chí văn hóa, số 71, tr.93-94
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Tết than, Kon Tum
 76. Tết Cha Kchan của tộc người Giẻ Triêng ở Kon Tum/ Pa Hùng // Tạp chí văn hóa, số 76-77, tr.92-93
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Tết than, Kon Tum
 77. Tìm hiểu âm nhạc dân gian của người Triêng ở Kon Tum/ Phạm Cao Đạt // Tạp chí văn hóa, số 69-70, tr.158-159
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người/, Dân tộc Giẻ Triêng, Âm nhạc dân gian, Kon Tum
 78. Tục phạt vạ các dân tộc bản địa Kon Tum/ Thế Phiệt // Tạp chí văn hóa, số 71, tr.65-67
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc thiểu số, Tục phạt vạ, Kon Tum
 79. Tục thiên táng - táng treo - của người Giẻ Triêng ở Kon Tum/ Mai Văn Nhưng // Tạp chí văn hóa, số 71, tr.72-73
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Tục thiên táng, Thiên táng, Kon Tum
 80. Từ trang phục nghĩ về nghề truyền thống ở Kon Tum/ Huyền Trang // Tạp chí văn hóa, số 75, tr.79-80
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Nghề truyền thống, Trang phục, Kon Tum
 81. Thiện và ác trong quan niệm của người Ba Na/ Hằng Nga // Tạp chí văn hóa, số 72, tr.68-69
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Ba Na, Quan niệm dân gian, Kon Tum
 82. Thiết thực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng/ Phan Văn Hoàng // Tạp chí văn hóa, số 87, tr.25-28
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Cồng chiêng, Kon Tum
 83. Thuyền độc mộc trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ven sông Đắk Bla/ Bình Minh // Tạp chí văn hóa
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Thuyền độc mộc, Sông ĐăkBla, Kon Tum
 84. Tri thức dân gian về quản lý cộng đồng của tộc người Giẻ Triêng ở Kon Tum/ Pa Hùng // Tạp chí văn hóa, số 61, tr.50-52
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Tri thức cộng đồng, Kon Tum
 85. Tri thức truyền thống của các cộng đồng thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong phòng tránh rủi ro thiên tai/ Phạm Thị Trung // Tạp chí văn hóa, số 89-90
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Tri thức cộng đồng, Kinh nghiệm, Hiện tượng tự nhiên, Phòng chống thiên tai, Tây Nguyên
 86. Trống - Nét đẹp văn hóa truyền thống/ PV // Tạp chí văn hóa, số 54, tr.99
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Truyền thống, Trống, Kon Tum
 87. Truyền thuyết dân tộc Giẻ-nhóm Tà Re Thần sét y lúc đay - Kơ Rơ E/ A Thiên-Phùng Sơn // Tạp chí văn hóa, số 56-57, tr.119
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Giẻ Triêng, Truyền thuyết, Thần sét, Kon Tum
 88. Vài nét về đặc điểm văn hóa các tộc người bản địa ở tỉnh Kon Tum/ Hoàng Hùng // Tạp chí văn hóa
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Văn hóa, Kon Tum
 89. Vài suy nghĩ về lễ hội dân gian các dân tộc tại chỗ ở Kon Tum/ Pa Hùng // Tạp chí văn hóa, số 91
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Lễ hội dân gian, Kon Tum
 90. Vài suy nghĩ về trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc Kon Tum/ Hà Nhân Nghĩa // Tạp chí văn hóa, số 75, tr.65-66
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Trang phục truyền thống, Kon Tum
 91. Vai trò già làng xưa và nay/ A Ja // Tạp chí văn hóa, số 73, tr.90-91
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Vai trò, Già làng, Xưa và nay
 92. Văn hóa tâm linh người Việt nhìn từ góc độ tín ngưỡng/ Mai Văn Nhưng // Tạp chí văn hóa, số 61, tr.32-34
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Tâm linh, Người Việt, Tín ngưỡng
 93. Việc bảo quản lưu giữ cồng chiêng của dân tộc Rơ Măm làng Le xã Mo Rai huyện Sa Thầy/ Sở VHTTDL // Trích từ cuốn: Di sản văn hóa cồng chiêng huyện Sa Thầy (khảo sát năm 2013) tr.23-31
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Văn hóa, Cồng chiêng, Làng Le, Sa Thầy, Dân tộc ít người, dân tộc Rơ Măm, Kon Tum
 94. Yếu tố nhân văn trong lễ Pơ Thi của người Gia Rai/ Trần Duy Tiên // Tạp chí văn hóa
  Chủ đề: /Địa chí Kon Tum/, Dân tộc ít người, Dân tộc Gia Rai, Lễ hội dân gian, Kon Tum
Tác giả bài viết: Thư viện tỉnh
Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên




Thống kê

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 2052
 • Tháng hiện tại: 100180
 • Tổng lượt truy cập: 2815060

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý