thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục sách chủ đề biển đảo

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục sách chủ đề biển đảo

Thư mục sách chủ đề biển đảo

Thư mục sách về biển đảo của Thư viện tỉnh Kon Tum, thực hiện kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL ngày 8/3/2017 v/v "tổ chức, tuyên truyền biển đảo năm 2017"
THƯ MỤC SÁCH
CHỦ ĐỀ; BIỂN ĐẢO
 
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
1.  Những yêu sách đối kháng của Việt nam và Trung quốc ở khu vực bãi ngầm Tư chính và Thanh long trong biển Đông / Brice M. Claget, Covington, Burling, Wáhington D. C.. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 134tr ; 19cm
     Tóm tắt: Quan điểm lập trường đúng dắn phù hợp với luật pháp của nước ta trong việc xác định phạm vi chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa Việt nam
     Phân loại: 341.16 / NH556Y
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.003892
                          Kho Mượn: MVV.001166-1167
     Từ khoá:Lãnh thổ,Trung quốc,Luật pháp quốc tế,Việt nam
2. Trần Công Trục. Dấu ấn Việt Nam trên biển đông / Trần Công Trục. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 423tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí vai trò của biển, đảo Việt Nam trong biển Đông, cơ sở pháp lý để xác lập các vùng biển và thêm lục địa Việt Nam và quá trình xác lập và thực thi chủ quyền  và tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng sa, Trường sa
     Phân loại: 327.1 / D125A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003472
                          Kho Mượn: MVL.009817-9819
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường sa; Chủ quyền; Pháp lý; Chính trị
3.  Việt Nam và tranh chấp Biển Đông / Nhiều tác giả. - H. : Tri thức, 2012. - 233tr ; 21cm
     Tóm tắt: Nói về tình hình tranh chấp trên Biển Đông trong đó nhấn mạnh đến chủ quyền của VN trên Biển Đông, tham vọng của TQ và các quốc gia chung Biển Đông, đồng thời đề xuất một số giải pháp giải quyết tranh chấp.
     Phân loại: 320.109597 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019759
                          Kho Mượn: MVV.044485-44487
     Từ khoá:Chính trị,tranh chấp,biển đông,Việt Nam
4.  Xung đột trên biển đông không còn là nguy cơ tiềm ẩn / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Nxb Tri thức, 2014. - 315tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả trong nước và ngoài nước về biển đông: Việc tranh chấp lãnh hải, xung đột chiến lược hải quân và ý đồ của Trung Quốc trên biển đông
     Phân loại: 372.11709597 / X513Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003470
                          Kho Mượn: MVL.009811-9813
     Từ khoá: Biển đông; Xung đột; Chính trị
5.  Đảo Trường Sa lớn thủ phủ tiền tiêu của Việt Nam trên Biển Đông / Lam Hồng, Thuỵ An, Hạnh Nguyên: tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 255tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
     Tóm tắt: Những tài liệu cứ liệu lịch sử quan trọng mang tính pháp lý về chủ quyền không thể phủ nhận của Việt Nam trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những luật pháp công ước quốc tế giúp Việt Nam có cơ sở quan trọng để đấu tranh chủ quyền biển đảo.
     Phân loại: 320.1509597 / Đ108T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021506
                          Kho Mượn: MVV.048175-48177
     Từ khoá:Chủ quyền,Đảo Hoàng sa,Đảo Trường sa
6.  Biển đảo lãnh thổ thiêng liêng của người dân Việt Nam / Lam Hồng, Thuỵ An, Hạnh Nguyên: Tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 251tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
     Tóm tắt: Gồm những bài viết thể hiện những suy nghĩ cảm nhận của các thế hệ người Việt Nam về biển đảo một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.
     Phân loại: 320.1509597 / B305Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021514
                          Kho Mượn: MVV.048199-48201
     Từ khoá:Chủ quyền,biển,Việt Nam,đảo
7.  Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc / Nhiều tác giả. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 223tr ; 21cm
     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về con người, sự kiện gắn liền với những phần lãnh hải của đất nước Việt Nam. Hình ảnh người chiến sĩ hải quân nhân dân kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của đất liền với quân dân trên các đảo.
     Phân loại: 320.109597 / CH500Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020678
                          Kho Mượn: MVV.046509-46511
     Từ khoá:Chủ quyền,đảo,Việt Nam,biển
8. Hồ Sơn Đài. Hoàng sa Trường sa biển đảo quê hương / Hồ Sơn Đài. - Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2014. - 389tr ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về biển đông Hoàng Sa, Trường sa. Hoàng sa Trường sa là của Việt Nam, Hoàng sa Trường sa VN trong tiến trình hội nhập và phát triển.
     Phân loại: 320.150959751 / H407S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003386
     Từ khoá:Trường sa,Hoàng sa,đảo,Việt Nam,Chính trị,biển
9.  Kiên quyết giữ vững chủ quyền biển đảo tổ quốc Việt Nam / Nhiều tác giả. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 407tr ; 27cm
     Tóm tắt: Gồm một số bài phát biểu của Thủ tướng chính phủ và một số học giả phản đối trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, cung cấp những bằng chính lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa.
     Phân loại: 341.2609597 / K305Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003394
     Từ khoá:Pháp luật,chủ quyền,biển đảo,Việt Nam
10.  Những vấn đề chung về biển đảo Việt Nam / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2014. - 207tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý biển đảo nước ta, những vấn đề về biển đảo đáng quan tâm hiện nay,vấn đề chủ quyền của  Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  và chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam
     Phân loại: 320.1509597 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021659
                          Kho Mượn: MVV.048765-48767
     Từ khoá: Chủ quyền; Biển; Việt Nam; Đảo; Chính trị
11.  Những vị thần bảo vệ biển đảo và ngư dân Việt / Lê Minh, Phạm Đăng: biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 231tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
     Tóm tắt: Vài nét về mối quan hệ của người Việt với biển. Các thiên thần bảo vệ biển đảo và ngư dân Việt Nam. Các nhân thần bảo vệ biển đảo và ngư dân Việt Nam.
     Phân loại: 398.4109597 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021511
                          Kho Mượn: MVV.048190-48192
     Từ khoá:Tín ngưàng dân gian,thần biển,thờ cúng,Việt Nam,phong tục
12.  Phát triển kinh tế và bảo về chủ quyền biển, đảo Việt Nam : Sách tham khảo. - H : Chính trị quốc gia, 2008. - 232tr ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí, vai trò và tiềm năng của biển Việt Nam. Những lĩnh vực kinh tế trên biển và sự phát triển của các ngành như: dầu khí, hàng hải, đóng tàu, khai thác thủy sản. Vấn đề bảo vệ và phát triển tài nguyên môi trường biển
     Phân loại: 333.91009597 / PH109T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014964
                          Kho Mượn: MVV.030547-30550
     Từ khoá:Kinh tế,biển,đảo,Việt Nam,tài nguyên,chủ quyền
13.  Quan điểm của Đảng nhà nước Chính Phủ Quốc hội về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2014. - 278tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
     Tóm tắt: Gồm những bài viết, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam về quan điểm nhất quán kiên quyết trong bảo vệ lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc của hai quần đảo Trường Sa Trường Sa.
     Phân loại: 320.1509597 / QU105Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021513
                          Kho Mượn: MVV.048196-48198
     Từ khoá:biển,đảo,Chủ quyền,Việt Nam
14.  Toàn cảnh biển đảo Việt Nam / Nhiều tác giả; Sông Lam, Thái Quỳnh: tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 248tr ; 21cm
     ĐTTS ghi: Chủ quyền biển đảo Việt Nam
     Tóm tắt: Tổng quan biển Việt Nam và những cứ liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Những phát biểu quan trọng về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Một số đảo và quần đảo tiêu biểu của Việt Nam.
     Phân loại: 320.109597 / T406C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019697
                          Kho Mượn: MVV.044304-44306
     Từ khoá:Biển,đảo,lịch sử,Việt Nam,chủ quyền
15. Trần Viết Lưu. Giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam / Trần Viết Lưu(ch.b), Đặng Công Minh, Đinh Văn Bắc. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 206tr ; 24cm
     Tóm tắt: Khái quát thực trạng giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ tại các trường phổ thông. Nêu bật sự cần thiết về giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ; giới thiệu công ước của liên hiệp quốc về luật biển
     Phân loại: 341.2609597 / GI108D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003398
                          Kho Mượn: MVL.009531-9533
     Từ khoá:Pháp luật,biển đảo,giáo dục,Việt Nam
16.  Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. - In lần thứ hai. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 275tr ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về biển, đảo Việt Nam. Đảo và quần đảo của Việt Nam. Một số vịnh, vũng ở biển Việt Nam. Các bãi biển ở nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
     Phân loại: 333.9109597 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020679
                          Kho Mượn: MVV.046512-46514
     Từ khoá:đảo,tiềm năng phát triển,Biển,Việt Nam
17.  Kỷ yếu Hoàng Sa. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Nxb Thông tin và truyền thông, 2014
     ĐTTS ghi:Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
     Tóm tắt: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.Công tác quản lý nhà nước với quần đảo Hoàng Sa, Huyện đảo Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử và những cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa
     Phân loại: 320.1509597 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003323
                          Kho Mượn: MVL.009097-9099
     Từ khoá:chủ quyền,kỷ yếu,Quần đảo Hoàng Sa
18. Chi Phan. Hoàng Sa Trường Sa trong ta / Chi Phan. - H. : Thanh niên, 2014. - 235tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạn)
     Tóm tắt: Giới thiệu những bút ký ghi chép về con người và cuộc sống sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân dân huyện đảo Trường Sa hiện nay.
     Phân loại: 320.109597 / H407S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021521
                          Kho Mượn: MVV.048220-48222
     Từ khoá:Chủ quyền,quần đảo Trường Sa,Việt Nam,quần đảo Hoàng Sa
19.  Chính nghĩa Việt Nam về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2014. - 279tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
     Tóm tắt: Tập hợp phản ánh những dư luận của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ yêu chuộng hoà bình tự do trên toàn thế giới lên án hành động khiêu khích Trung Quốc  khi đơn phương hạ đặt giàn khoan HD 981, leo thang đưa hàng loạt tàu quân sự máy bay quân sự xâm phạm vùng trời vùng biển Việt Nam, đe doạ trực tiếp đến an ninh hàng hải, an ninh chính trị, trật tự khu vực đối với Việt Nam và các quốc gia có quyền lợi liên quan.
     Phân loại: 320.1509597 / CH312N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021512
                          Kho Mượn: MVV.048193-48195
     Từ khoá:Chủ quyền,đảo Trường Sa,Việt Nam,đảo Hoàng Sa
20.  Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa / Đinh Kim Phúc: chủ biên. - H. : Tri thức, 2010. - 150tr ; 19cm. - (Tủ sách tri thức phổ thông)
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
     Tóm tắt: Trình bày khái niệm pháp lý có liên quan đến tranh chấp biển đảo. Cung cấp một số thông tin cơ bản về vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển đông và 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa. Tính phi lý trong yêu sách "Đường lưài bò" trên biển Đông của Trung Quốc
     Phân loại: 320.109597 / CH500Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017783
                          Kho Mượn: MVV.039215-39217
     Từ khoá:Nhà nước,chủ quyền,quần đảo,Trường Sa,Hoàng Sa,Việt Nam
21.  Hoàng Sa, Trường Sa khát vọng hòa bình / Bùi Tất Tươm, Vũ Bá Hòa: Biên soạn, tuyển chọn. - H. : Giáo dục, 2013. - 198tr. ; 23cm
     Tóm tắt: Khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam và khá vọng hòa bình của con người Việt nam
     Phân loại: 320.1509597 / H407S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003465
                          Kho Mượn: MVL.009801
     Từ khoá: Việt Nam; Hoàng Sa; Trường Sa; Hòa bình; Chủ quyền; Chính trị
22.  Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam = Paracel và Spratly Islands Belong To Viet Nam / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014. - 357tr. ; 23cm
     Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý
     Tóm tắt: Nói về Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc, đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển đông một yêu sách phi lý
     Phân loại: 320.109597 / B116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003488
                          Kho Mượn: MVL.009865-9867
     Từ khoá: Hoàng Sa; Việt Nam; Trường Sa; Chính trị
23. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. - H. : Giáo dục, 2014. - 279tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Liệt kê những minh chứng, tư liệu của Việt Nam, của phương tây và Trung Quốc trước năm 1909 chứng tỏ quần đảo  Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
     Phân loại: 320.1509597 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003462
                          Kho Mượn: MVL.009798
     Từ khoá: Việt Nam; Hoàng Sa; Trường Sa; Chủ quyền; Chính trị
24.  Hải chiến Gạc Ma Trường Sa 1988 khúc tráng ca bất tử / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2014. - 278tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạn)
     Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, những ký ức của cán bộ chiến sĩ đã tham gia cuộc Hải Chiến Gạc Ma Trường Sa bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo năm 1988 và những kỷ niệm tâm sự của những người lính trẻ hiện nay đang ngày đêm không ngủ canh giữ Trường Sa bảo vệ sự bình yên, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ Quốc.
     Phân loại: 320.1509597 / H103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021520
                          Kho Mượn: MVV.048217-48219
     Từ khoá:Chủ quyền,biển,Việt Nam,đảo
25. Hồ Sơn Đài. Hoàng sa Trường sa biển đảo quê hương / Hồ Sơn Đài.-Đồng Nai:NxbĐồng Nai,2014.-389tr;24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về biển đông Hoàng Sa, Trường sa. Hoàng sa Trường sa là của Việt Nam, Hoàng sa Trường sa VN trong tiến trình hội nhập và phát triển.
     Phân loại: 320.150959751 / H407S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003386
     Từ khoá:Trường sa,Hoàng sa,đảo,Việt Nam,Chính trị,biển
26.  Ký ức lịch sử hải chiến Trường Sa những người con bất tử / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2013. - 407tr. ; 27cm
     Tóm tắt: Nhằm phác họa lại những trận chiến đầy bi hùng và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ, anh hùng, liệt sĩ.
     Phân loại: 359.009597 / K600Ư
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003489
                          Kho Mượn: MVL.009868-9870
     Từ khoá: Hải chiến; Trường Sa; Việt Nam; Lực lượng
27. Lưu Văn Lợi. Cuộc tranh chấp Việt - Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Lưu Văn Lợi. - H. : Nxb Công an nhân dân, 1995. - 215tr ; 19cm
     Tóm tắt: Trình bày danh nghĩa pháp lý, lịch sử của Trung Quốc về Tây Sa và Nam Sa. Danh nghĩa lịch sử pháp lý của Việt Nam về Hoàng Sa và Trường Sa thời kỳ trước năm 1804 và sau năm 1884.
     Phân loại: 32(V)8,34(V)13 / C514TR
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.000706
     Từ khoá:Chính trị,Đối ngoại,Lịch sử,Pháp lý,Chủ quyền quốc gia,Tranh chấp,TrườngSa,Hoàng Sa,Việt Nam,Trung Quốc
28. Nguyễn Như Mai. Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa Trường Sa / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - In lần thứ 3. - H. : Nxb Kim đồng, 2014. - 157tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về quần đảo Hoàng  Sa, Trường Sa. Đó là bãi cát vàng, bãi cát dài nổi lên giữa mênh mông trùng khơi đã được cha ông ta khám phá, khai thác và quản lý với đầy đủ chứng cứ lịch sử về quyền và chủ quyền của mình hàng trăm năm trước.
     Phân loại: 320.109597 / C513E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.21691
                          Kho Mượn: MVV.048861-48863
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường Sa; Chính trị
29. Nguyễn Như Mai. Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Như Mai,.... - In lần thứ 2. - H., 2014. - 157tr ; 21cm
     Phân loại: 333.91009597 / C513E
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: MTN.017856
     Từ khoá:Sách thiếu nhi,Hoàng sa,Trường sa,Việt Nam
30. Nguyễn Việt Long. Hoàng Sa- Trường Sa các sự kiện tư liệu lịch sử pháp lý chính / Nguyễn Việt Long. - H. : Nxb Trẻ, 2014. - 2t. ; 19cm
     Phân loại: 320.109597 / H407S
31. Nguyễn Việt Long. Lẽ phải luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa- Trường sa / Nguyễn Việt Long. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. - 256tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Hoàng Sa, Trường Sa, luật quốc tế và chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng sa- Trường sa
     Phân loại: 320.1509597 / L200P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003487
                          Kho Mượn: MVL.009862-9864
     Từ khoá: Chủ quyền; Việt nam; Quân hệ quốc tế; Hoàng Sa; Trường Sa; Trung quốc; Chính trị
32.  Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.-H : Nxb Sự thật,1982.-65tr;19cm
     Tóm tắt: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Để thực hiện âm mưu bành trướng xng Đông Nam á, giới cầm quyền phản động ở Trung Quốc đã chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và tuyên bố phi pháp về "chủ quyền" của họ đói với hai quần đảo này ở Việt Nam. Vạch trần bộ mặt xâm lươc, bành trướng và những lý lẽ giả dối, phản khoa học
     Phân loại: 32(V),91(V) / Q502
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.007353
     Từ khoá:Địa lý,Hoàng Sa,Trường Sa,đảo,Việt Nam
33.  Quần đảo Trường Sa Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam / Lam Hồng, Thuỵ An, Hạnh Nguyên: tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 259tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
     Tóm tắt: Những bài viết hướng về biển đảo trong những ngày nóng bỏng khi Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan 981 trên vùng lãnh thổ Việt Nam, thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc
     Phân loại: 320.1509597 / Q502Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021517
                          Kho Mượn: MVV.048208-48210
     Từ khoá:biển,đảo,Chủ quyền,Việt Nam
34. Trương Minh Dục. Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài. / Trương Minh Dục. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 343tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu địa lý về 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa và sự tiếp cận của các tộc người Việt Nam trước thế kỷ XV, các tư liệu của Việt Nam và nước ngoài khẳng định chủ quyền của Việt nam tại 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa từ thế kỷ Xv đến trước 1975, và sự đấu tranh để khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt nam tại Hoàng Sa, Trường sa từ sau khi thống nhất đất nước đến nay.
     Phân loại: 320.1509597 / CH500Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003471
                          Kho Mượn: MVL.009814-9816
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường Sa; Chủ quyền; tư liệu; Việt Nam; Chính trị
35.  Đảo Trường Sa lớn thủ phủ tiền tiêu của Việt Nam trên Biển Đông / Lam Hồng, Thuỵ An, Hạnh Nguyên: tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 255tr ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
     Tóm tắt: Những tài liệu cứ liệu lịch sử quan trọng mang tính pháp lý về chủ quyền không thể phủ nhận của Việt Nam trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những luật pháp công ước quốc tế giúp Việt Nam có cơ sở quan trọng để đấu tranh chủ quyền biển đảo.
     Phân loại: 320.1509597 / Đ108T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021506
                          Kho Mượn: MVV.048175-48177
     Từ khoá:Chủ quyền,Đảo Hoàng sa,Đảo Trường sa
400 - NGÔN NGỮ
36. Trần Viết Lưu. Một trăm câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam / Trần Viết Lưu. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 198tr ; 24cm
     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp những hiểu biết cần thiết về biển đông và quần đảo Hoàng sa, Trường sa; giới thiệu một số văn bản pháp lý liên quan tới biển, đảo Việt Nam
     Phân loại: 431.2609597 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003397
                          Kho Mượn: MVL.009528-9530
     Từ khoá:Pháp luật,biển đảo,câu hỏi đáp,Việt Nam
500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN
37. Trần Ngọc Toản. Biển đông yêu dấu / Trần Ngọc Toản. - Tái bản lần 1. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. - 216tr. : 42 tranh ảnh, hình vẽ ; 21cm
     Phân loại: 551.4609597 / B305D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021669
                          Kho Mượn: MVV.048798-48800
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Địa chất học
38.  Hỏi-đáp về biển đảo Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh: biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 147tr ; 21cm
     ĐTTS ghi: Chủ quyền biển đảo Việt Nam
     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam
     Phân loại: 551.4609597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019691
                          Kho Mượn: MVV.044286-44288
     Từ khoá:sách hỏi đáp,đảo,Việt Nam,Biển
39. Nguyễn Huy Yết. Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Huy Yết: chủ biên; Đặng Ngọc Thanh. - H : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009. - 199tr ; 27cm
     ĐTTS ghi: Viện khoa học và công nghệ Việt Nam
     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đặc điểm điều kiện tự nhiên liên quan đến môi trường sống, các hệ sinh thái, nguồn lợi sinh vật biển và phương hướng khai thác, quản lý bảo vệ
     Phân loại: 577.709597 / NG517L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002169
                          Kho Mượn: MVL.005563-5564
     Từ khoá:Sinh vật,hệ sinh thái,quản lý,quần đảo Hoàng Sa,quần đảo Trường Sa,Việt Nam
40. Nguyễn Thế Tiệp. Địa chất và địa vật lý vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Thế Tiệp: chủ biên; Nguyễn Biểu, Lê ĐIfnh Nam, Trần Xuân Lợi. - H : Nxb Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009. - 300tr ; 27cm
     ĐTTS ghi: Viện khoa học và công nghệ Việt Nam
     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa mạo, địa chất, tiềm năng khoáng sản, trường trọng lực, cấu trúc sâu vỏ trái đất... vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
     Phân loại: 551.09 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002166
                          Kho Mượn: MVL.005557-5558
     Từ khoá:Địa chất,địa vật lí,quần đản Hoàng Sa,quần đảo Trường Sa,Việt Nam
700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ
41.  Một trăm Ca khúc về biển đảo Việt Nam. - H. : Nxb ụm nhạc, 2013. - 195tr ; 27cm
     Tóm tắt: Tập hợp 100 ca khúc viết về biển đảo quê hương Việt Nam
     Phân loại: 782.42 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003288
                          Kho Mượn: MVL.008969-8972
     Từ khoá:âm nhạc,bài hát,biển,đảo,bản nhạc,Việt Nam
42.  Mỹ thuật với biển đảo quê hương. - H. : Nxb Mỹ thuật, 2013. - 130tr ; 30cm
     Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm đã được sáng tác về đề tài này trải qua các thời kỳ từ Cách mạng tháng tám đến nay
     Phân loại: 709.9597 / M600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003351
     Từ khoá:Mỹ thuật,biển đảo,Việt Nam
43.  Trường Sa thân yêu. - H. : Nxb Thông tấn, 2014. - 74tr ảnh ; 30cm
     Tóm tắt: Bộ ảnh giới thiệu 38 bức ảnh ghi lại nét đẹp đời thường nhưng đầy sinh động về cuộc sống bình dị của những người lính, người dân sống và làm việc nơi biển đảo Trường Sa để canh giữ biển trời của Tổ quốc.
     Phân loại: 779.0959756 / TR561S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003401
                          Kho Mượn: MVL.009540
     Từ khoá:Trường Sa,Khánh Hoà,bộ sưu tập ảnh,Việt Nam
800 - VĂN HỌC
44.  Biển đảo Tổ quốc tôi / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2013. - 799tr ; 24cm
     Phân loại: 895.9221008 / B105Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003381
                          Kho Mượn: MVL.009433-9435
     Từ khoá:Văn học hiện đại,biển,đảo,thơ,Việt Nam
45.  Cha và con là lính Trường Sa : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2014. - 227tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / CH100V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021657
                          Kho Mượn: MVV.048759-48761
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
46.  Không xa đâu trường sa ơi : Tuyển chọn và giới thiệu thơ văn viết về Trường Sa / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Hà Nội, 2013. - 446tr ; 22cm
     Phân loại: 895.92208 / KH455X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020864
                          Kho Mượn: MVV.047036
     Từ khoá:Văn học hiện đại,thơ,văn,sưu tập,Việt Nam
47.  Trong giông gió Trường Sa : Những bút ký hay về Trường Sa / Nhiều tác giả. - In lần thứ 3. - H. : Nxb Kim đồng, 2014. - 122tr. ; 21cm
     Phân loại: 895922803 / TR431G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021677
                          Kho Mượn: MVV.048822-48824
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Ký sự; Việt Nam; Trường sa; Văn học
48.  Trường sa biển đảo yêu thương / Nhiều tác giả. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 296tr ; 21cm
     Phân loại: 895.922808 / TR561S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020680
                          Kho Mượn: MVV.046515-46517
     Từ khoá:Văn học hiện đại,bài viết,Việt Nam
49.  Trường sa vang mãi bản hùng ca : Ký sự về biển đảo Việt Nam / Nhiều tác giả; Sông Lam, Thái Quỳnh: tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 232tr ; 21cm
     ĐTTS ghi: Chủ quyền biển đảo Việt Nam
     Phân loại: 895.922803 / TR561S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019690
                          Kho Mượn: MVV.044283-44285
     Từ khoá:Văn học hiện đại,bài viết,quần đảo Trường Sa,Việt Nam
50. Trần Đăng Khoa. Trường Sa / Trần Đăng Khoa. - H. : Văn học, 2014. - 235tr ; 21cm
     Phân loại: 895.92214 / TR561S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021448
                          Kho Mượn: MVV.048001-48003
     Từ khoá:Văn học hiện đại,tiểu thuyết,Việt Nam,thơ
51. Lê Văn Chương. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa / Lê Văn Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014. - 295tr. ; 24cm
     Phân loại: 895.922803 / NH550C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003469
                          Kho Mượn: MVL.009808-9810
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường Sa; Văn học hiện đại
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
52.  Sổ tay biển đảo Việt Nam. - H. : Lao động, 1996. - 107tr ; 19cm
     Tóm tắt: Phạm vi lãnh thổ của quốc gia và tiềm năng giàu có của tổ quốc, các chủ trương pháp luật của nhà nước và tập quán quốc tế về các vấn đề có liên quan đến bảo vệ chủ quyền tài phán quốc gia
     Phân loại: 91(V4),341.16 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.005184
                          Kho Lưu động: LD.001678
                          Kho Mượn: MVV.011191-11193
     Từ khoá:Địa lý,Biển đảo,Việt Nam
53. Nguyễn Q. Thắng. Hoàng Sa - Trường Sa lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công phápQuốc tế / Nguyễn Q. Thắng. - H : Tri thức, 2008. - 399tr ; 24cm
     Tóm tắt: Các chứng cứ lịch sử và công pháp quốc tế khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam
     Phân loại: 911.0959 / H407S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.001801
                          Kho Mượn: MVL.004482-4485
     Từ khoá:Địa lý lịch sử,Trường Sa,Việt Nam,Hoàng Sa
54. Nguyễn Xuân Thuỷ. Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa / Nguyễn Xuân Thuỷ. - In lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2011. - 90tr ; 21cm
     Phân loại: 915.97 / T452K
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: MTN.017814
     Từ khoá:Trường Sa,Việt Nam,Địa lý,sách thiếu nhi
55. Nguyễn Đình Đầu. Việt Nam quốc hiệu và cương vực Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. - 208tr. ; 20cm
     Phân loại: 929.909597 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003486
                          Kho Mượn: MVL.009859-9861
     Từ khoá: Việt Nam; Quốc hiệu; Hoàng Sa; Trường Sa; Lịch sử
56.  Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lãnh thổ Việt Nam. - H : NXB Khoa học và xã hội, 1984. - 25tr. ; 27cm. - (Bộ ngoại giao nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
     Tóm tắt: tài liệu trình bày về phàn lãnh thổ chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đồng thời vạch trần trước dư luận thế giới những bừng chứng giả tạo và luanạ điệu bịp bợm của nhà cầm quyền phản động Trung Quốc về vấn đề này; góp phần tích cực bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Việt Nam.
     Phân loại: 91(V4) / Q502Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.000339
                          Kho Mượn: MVL.000000
     Từ khoá:quần đảo,lãnh thổ,địa lý,việt nam
57.  Biển đông và hải đảo Việt Nam : Kỷ yếu toạ đàm khoa học / Nhiều tác giả. - H. : Tri thức, 2010. - 164tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết tại buổi toạ đàm khoa học về biển Đông và hải đảo Việt Nam, chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên vùng biển Đông
     Phân loại: 915.9 / B306Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.018809
                          Kho Mượn: MVV.042182-42183
     Từ khoá:Địa lý,biển đông,quần đảo Hoàng Sa,quần đảo Trường Sa,lãnh thổ,Việt Nam
58.  Biển đông và hải đảo Việt Nam : Kỷ yếu tọa đàm khoa học / Thiện Cẩm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Thái Hợp.... - H. : Nxb Tri thức, 2014. - 164tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sử liệu của thời Nguyễn và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa, cùng một số bản đồ cổ thềm lục địa, biển đông và hải đảo Việt nam, cũng như vạch trần tính phi lí của yêu sách "đường lưỡi bò" ở biển đông.
     Phân loại: 915.9 / B305Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021679
                          Kho Mượn: MVV.048828-48830
     Từ khoá: Lịch sử; Biển đông; Việt Nam; địa lý
59.  Côn đảo anh hùng biển đông dậy sóng / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Hà Nội, 2013. - 435tr ; 21cm
     ĐTTS ghi: Ban liên lạc tù chính trị côn đảo
     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc nổi dậy giải thoát tù nhân ở côn đảo 12/12/1952, cuộc nổi dậy của các chiến sĩ cách mạng ở nhà tù côn đảo. Kỷ niệm 60 năm vượt ngục của anh em tù binh côn đảo.
     Phân loại: 959.7041 / C454Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020677
                          Kho Mượn: MVV.046506-46508
     Từ khoá:kháng chiến chống pháp,nhà tù côn đảo,Vịệt Nam,Lịch sử hiện đại,vượt ngục
60. Nguyên Ngọc. Có một con đường mòn trên biển đông : Ký sự / Nguyên Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014. - 221tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách nói về lịch sử của con đường mòn trên biển đông,  với những số phận con người, đặc biệt là những con người lẩn khuất vô danh trên một trong nhưng mặt trận kỳ lạ nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Chính họ là nền tàng mênh mông, vô tận và vô địch làm nên sức mạnh thần kỳ đưa đến thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
     Phân loại: 959.7043 / C400M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021670
                          Kho Mượn: MVV.048801-48803
     Từ khoá: Chiến tranh Việt Nam1961- 1975; ; Việt Nam; Biển đông; Lịch sử
61. Nguyễn Văn Âu. Địa lý tự nhiên biển đông / Nguyễn Văn Âu. - In lần thứ 2 có bổ sung. - H. : Nxb Đại học quốc gia, 2000. - 180tr ; 19cm
     Tóm tắt: Điều kiện địa lý tự nhiên của vùng lưu vực biển đông như: địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, thổ những, sinh vật, ... và việc phân vùng biển đông
     Phân loại: 91(N4) / Đ301L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006491
                          Kho Mượn: MVV.014049-14050
     Từ khoá:Địa lý,Biển đông
 
 

Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thông tin mới

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa thể thao Du lịch về việc tuyên truyền tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo Tàng - Thư Viện tỉnh tuyên truyền giới thiệu sách, tặng sách
Thực hiện Công văn số 2513/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020"
Chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH "Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2020
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2020
Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một vài cuốn sách liên quan đến chủ đề “Hạnh phúc” hiện có trong Thư viện

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 3264
  • Tháng hiện tại: 27503
  • Tổng lượt truy cập: 2604268

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý