thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục sách pháp luật TV

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục sách pháp luật TV

Thư mục sách pháp luật TV

SÁCH PHÁP LUẬT TẠI CÁC KHO

61.  Một số quy định pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2001. - 182tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tập hợp 1 số văn bản pháp luật về chế độ tiền lương, sinh hoạt phí, BHXH, BHYT, giáo dục và đào tạo, thi đua khen thưởng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
     Phân loại: 34(V)04 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006551
                          Kho Mượn: MVV.014169-14170
     Từ khoá:Pháp luật,Chế độ,Chính sách,Cán bộ lãnh đạo,Xã,Phường,Thị trấn,Việt Nam
62.  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 966tr ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2004
     Phân loại: 346.597 / NGH300Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003023
     Từ khoá:Luật đất đai,văn bản hướng dẫn
63. Nguyễn Chi Mai. Hỏi đáp tìm hiểu về Luật hôn nhân và gia đình / Nguyễn Chi Mai. - Thanh Hoá : Nxb Thanh Hoá, 2005. - 92tr ; 19cm
     Tóm tắt: Sách trình bày dạng hỏi - đáp về Luật hôn nhân và gia đình
     Phân loại: 34(V)7 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.006559-6563
     Từ khoá:Pháp luật,luật hôn nhân và gia đình
64. Nguyễn Thị Mai. Hỏi đáp luật đất đai / Nguyễn Thị Mai, Trần Minh Sơn. - H : Nông Nghiệp, 2004. - 300tr ; 20,5cm
     Tóm tắt: Sách gồm hai phần: Phần một: Hỏi đáp luật đất đai được chia thành 5 chương gồm 164 câu hỏi và trả lời. Phần hai: Các văn bản quy phạm pháp luật gồm toàn văn luật đất đai và chỉ thị số 05/2004/CT-TT, ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai luật đất đai
     Phân loại: 34(V)3 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.019132
     Từ khoá:Pháp luật,Luật đất đai,Hỏi đáp
65. Nguyễn Văn Nam. Luật hôn nhân gia đình và các văn bản có liên quan / Nguyễn Văn Nam. - H : Nxb Tư pháp, 2005. - 201tr ; 20cm
     Phân loại: 34(V)7 / L504H
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.012347-12350
     Từ khoá:Pháp luật,luật hôn nhân và gia đình
66. Ngô Quang Vũ. Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức và bảo hộ lao động / Ngô Quang Vũ. - H. : Giao thông vận tải, 2004. - 706tr ; 28cm
     Tóm tắt: Gồm các quy định pháp luật chung đối với cán bộ công chức, quy định pháp luật về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, công chức, đào tạo, bồi dưàng cán bộ, công chức, thi tuyển, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, tinh giảm biên chế và sắp xếp lại lao động, về bảo hộ lao động
     Phân loại: 342.597 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002948
     Từ khoá:Pháp luật,bảo hộ lao động,quy định pháp luật
67. Ngô Quỳnh Hoa. Hỏi đáp về chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp / Ngô Quỳnh Hoa, Đặng Văn Được. - H. : Tư pháp, 2008. - 191tr ; 20cm
     Tóm tắt: Trình bày 122 câu hỏi đáp về chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp. Giới thiệu những văn bản pháp luật về chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp.
     Phân loại: 346.597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.027376-27380
     Từ khoá:Phap sluật,doanh nghiệp,sách hỏi đáp
68. Ngô Thị Hường. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hướng dẫn học tập, tìm hiểu, trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm : Dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên nghành luật / Ngô Thị Hường, Bùi Thị Hường: Đồng chủ biên. - H. : Chính trị-hành chính, 2012. - 229tr ; 21cm
     ĐTTS ghi: Trường Đại học luật Hà Nội
     Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung môn học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam dưới dạng đặt câu hỏi tự luận và trả lời. Giải đáp các câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm; giải đáp các bài tập tình huống điển hình thường gặp.
     Phân loại: 346.597 / L504H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019713
                          Kho Mượn: MVV.044352-44354
     Từ khoá:hôn nhân,gia đình,tài liệu học tập,Pháp luật,Việt Nam
69.  Những quy định pháp luật về chế độ tài chính kế toán của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2001. - 570tr ; 20cm
     Tóm tắt: Gồm các văn bản pháp luật quy định chế độ kế toán tài chính với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh
     Phân loại: 34(V)8 / NH556Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006565
                          Kho Mượn: MVV.014196-14197
     Từ khoá:Pháp luật,Quy định pháp luật,Tài chính,Kế toán,Hộ kinh doanh,Chế đệ,Doanh nghiệp
70.  Những văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động. - H. : Lao động. - 19cm
          T.1. - 1995. - 179tr
     Tóm tắt: Tuyên truyền, giới thiệu bộ luật lao động cho mọi tầng lớp công nhân viên chức nhà nước
     Phân loại: 34(V)9 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.002753-2754
     Từ khoá:Pháp luật,Bộ luật lao động
71.  Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2001. - 22tr ; 19cm
     Tóm tắt: Gồm 34 điều của uỷ ban thường vụ Quốc hội và thu thuế đối với những người có thu nhập cao
     Phân loại: 34(V)82 / PH109L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006514
                          Kho Mượn: MVV.014095-14096
     Từ khoá:Pháp luật,Pháp lệnh,Thuế thu nhập,Thu nhập cao,Việt Nam
72. Phạm Kim Dung. Tìm hiểu những quy định hướng dẫn thực hiện luật đất đai / Phạm Kim Dung. - H : Lao động, 2005. - 286tr ; 20cm
     Tóm tắt: Những quy định hướng dẫn thi hành luật đất đai và một số văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai
     Phân loại: 34(V)3 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.005554
                          Kho Mượn: MVV.020135-20137
     Từ khoá:Pháp luật,luật đất đai
73. Quang Dương. Tư vấn hướng nghiệp / Quang Dương. - Tái bản lần 1 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb Trẻ. - 20cm
          T.1: Học cách tích cực chọn nghề phù hợp. - 2010. - 155tr
     Tóm tắt: Tập hợp những thông tin và giải pháp dưới dạng hỏi đáp trong định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các bạn trẻ tự tham khảo khi chọn nghề và trang bị các kỹ năng sống phù hợp với bản thân
     Phân loại: 331.702 / T550V
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.030640-30648
     Từ khoá:Pháp luật,hướng nghiệp,tư vấn
74. Quang Dương. Tư vấn hướng nghiệp / Quang Dương. - Tái bản lần 1 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb Trẻ. - 20cm
          T.2: Tự hướng nghiệp và rèn luyện kỹ năng vào đời. - 2010. - 183tr
     Tóm tắt: Tập hợp những thông tin và giải pháp dưới dạng hỏi đáp trong định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các bạn trẻ tự tham khảo khi chọn nghề và trang bị các kỹ năng sống phù hợp với bản thân
     Phân loại: 331.702 / T550V
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.030649
     Từ khoá:Nghề nghiệp,hướng nghiệp,tư vấn
75.  Quy định mới về tội phạm và hình phạt trong bộ luật hình sự / Linh Giang: biên soạn. - H. : Dân trí, 2010. - 102tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề mới về tội phạm và hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự
     Phân loại: 345.597 / QU600Đ
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.030135-30139
     Từ khoá:Luật hình sự,tội phạm,Việt Nam,Luật pháp,hình phạt
76. Quảng Văn. Hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 283tr ; 19cm
     Tóm tắt: Trình bày một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế cho bộ đội xuất ngũ. Hướng dẫn quy trình thành lập một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn. Giới thiệu một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của bộ đội xuất ngũ và trong thanh niên nông thôn những năm gần đây
     Phân loại: 331.702 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017287
                          Kho Lưu động: LD.030702-30707
                          Kho Mượn: MVV.037806-37808
     Từ khoá:Hướng nghiệp,nghề nghiệp,nông thôn,việc làm,bộ đội xuất ngũ
77. Quảng Văn. Tủ sách hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ. Tôi học nghiệp gì / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 191tr ; 19cm
     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, cơ hội và thách thức trong tìm kiếm việc làm, các kỹ năng cần có khi xin việc, cách tự đánh giá bản thân, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho bộ đội xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
     Phân loại: 331.702 / T500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017288
                          Kho Lưu động: LD.030690-30695
                          Kho Mượn: MVV.037809-37811
     Từ khoá:Hướng nghiệp,nghề nghiệp,bộ đội xuất ngũ,việc làm
78. Quảng Văn. Tủ sách hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 199tr ; 19cm
     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề học nghề và việc làm của thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ. Cung cấp những thôn tin cơ bản về thế giới nghề nghiệp, thị trường việc làm trong nước theo từng vùng kinh tế. Giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp công ty cụ thể nhằm giúp thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ đánh giá năng lực bản thân, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
     Phân loại: 331.702 / T500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017289
                          Kho Lưu động: LD.030696-30701
                          Kho Mượn: MVV.037812-37814
     Từ khoá:Hướng nghiệp,nông thôn,thanh niên,việc làm,nghề nghiệp,bộ đội xuất ngũ
79.  Sổ tay hỏi đáp pháp luật hôn nhân và gia đình. - H : [kxđ], 2003. - 39tr ; 19cm
     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và đáp về luật hôn nhân và gia đình cho người dân tộc thiểu số
     Phân loại: 34(V)7 / S450
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.004105-4110
     Từ khoá:Pháp luật,luật hôn nhân,dân tộc ít người,gia đình,Việt Nam
80.  Sổ tay pháp luật cán bộ mặt trận, đoàn thể ở cơ sở : (Dùng cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn). - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2000. - 249tr ; 19cm
     Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Nội dung pháp luật cần thiết cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cán bộ mặt trận, đoàn thể ở cơ sở. Một số hình thức, biện pháp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với hoạt động mặt trận, đoàn ở cơ sở
     Phân loại: 34(V)90 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006274
                          Kho Mượn: MVV.013606-13608
     Từ khoá:Nhà nước và pháp luật,Pháp luật,Mặt trận,Cơ sở,Việt Nam,Cán bộ,Đoàn thể
81.  Thuế thu nhập cá nhân những quy định cần biết / Anh Thơ: biên soạn. - H : Lao động, 2008. - 147tr ; 21cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Các văn bản pháp luật liên quan được ban hành năm 2006, 2007
     Phân loại: 343.59706 / TH507T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014564
                          Kho Lưu động: LD.024068-24072
                          Kho Mượn: MVV.029214-29216
     Từ khoá:Luật pháp,thuế thu nhập,Việt Nam
82. Thy Anh. Cá nhân và quyền nhân thân trong bộ luật dân sự / Thy Anh: biên soạn. - H : Lao động xã hội, 2008. - 215tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản về cá nhân và quyền nhân thân trong bộ luật dân sự, một số quyền và nghĩa vụ dân sự khác của cá nhân, một số văn bản liên quan đến quyền thân nhân của cá nhân
     Phân loại: 342.59708 / C100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014614
                          Kho Lưu động: LD.024176-24180
                          Kho Mượn: MVV.029414-29416
     Từ khoá:Pháp luật,quyền nhân tân,cá nhân,văn bản pháp luật,Việt Nam,luật dân sự,quyền công dân
83. Thy Anh. Tìm hiểu nội dung luật ban hành quy phạm pháp luật / Thy Anh: sưu tầm, biên soạn. - H : Lao động xã hội, 2008. - 91tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Những quy định chung, điều khoản thi hành
     Phân loại: 340.09597 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014618
                          Kho Lưu động: LD.020496-20500, LD.024322-24325
                          Kho Mượn: MVV.029426-29428
     Từ khoá:Luật pháp,Việt Nam,văn bản pháp luật
84. Thy Anh. Tìm hiểu nội dung luật năng lượng nguyên tử / Thy Anh: sưu tầm, biên soạn. - H : Lao động xã hội, 2008. - 98tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung, điều khoản thi hành luật năng lượng nguyên tử ở Việt Nam
     Phân loại: 343.59709 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014625
                          Kho Lưu động: LD.020466-20470
                          Kho Mượn: MVV.029447-29449
     Từ khoá:Pháp luật,năng lượng nguyên tử,Việt nam
85. Thy Anh. Tìm hiểu nội dung luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước / Thy Anh: sưu tầm, biên soạn. - H : Lao động, 2008. - 30tr ; 19cm
     Tóm tắt: Toàn văn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008
     Phân loại: 343.597 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014619
                          Kho Lưu động: LD.020481-20485
                          Kho Mượn: MVV.029429-29431
     Từ khoá:Pháp luật,quản lý,tài sản quốc gia,văn bản pháp luật,Việt Nam
86. Thy Anh. Tìm hiểu nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý / Thy Anh: sưu tầm, biên soạn. - H : Lao động xã hội, 2008. - 19tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu luật phòng chống ma tuý và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma tuý năm 2008
     Phân loại: 345.597 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014620
                          Kho Lưu động: LD.020486-20490
                          Kho Mượn: MVV.029432-29434
     Từ khoá:Pháp luật,ma tuý,tệ nạn xã hội,Việt Nam,phòng chống,văn bản pháp luật
87. Thy Anh. Tìm hiểu nội dung luật thuế giá trị gia tăng / Thy Anh: sưu tầm, biên soạn. - H : Lao động, 2008. - 22tr ; 19cm
     Tóm tắt: Toàn văn luật thuế giá trị gia tăng năm 2008
     Phân loại: 343.59705 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014621
                          Kho Lưu động: LD.020471-20475
                          Kho Mượn: MVV.029435-29437
     Từ khoá:Pháp luật,luật thuế,thuế giá trị gia tăng,văn bản pháp luật,Việt Nam
88. Thy Anh. Tìm hiểu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp / Thy Anh: sưu tầm, biên soạn. - H : Lao động, 2008. - 22tr ; 19cm
     Tóm tắt: Toàn văn luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
     Phân loại: 343.59705 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014623
                          Kho Lưu động: LD.002091-2095
                          Kho Mượn: MVV.029441-29443
     Từ khoá:Pháp luật,luật thuế,thuế thu nhập,văn bản pháp luật,doanh nghiệp,Việt Nam
89. Thy Anh. Tìm hiểu nội dung luật trưng mua, trưng dụng tài sản / Thy Anh: sưu tầm, biên soạn. - H : Lao động, 2008. - 38tr ; 19cm
     Tóm tắt: Toàn văn luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008
     Phân loại: 343.59705 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014622
                          Kho Lưu động: LD.020476-20480
                          Kho Mượn: MVV.029438-29440
     Từ khoá:Pháp luật,trưng dụng tài sản,trưng mua tài sản,văn bản pháp luật,Việt Nam
90. Truy Anh. 119=Một trăm mười chín câu hỏi về luật đất đai năm 2003 / Truy Anh. - H : Nxb Tư Pháp, 2004. - 249tr ; 20cm. - (1000b) (30.000đ)
     Tóm tắt: Gồm 119 câu hỏi - đáp về luật đất đai năm 2003 của nhà nước Việt Nam. Các câu hỏi đáp xung quanh các vấn đề như: Quản lý nhà nước về đất đai, chế độ sử dụng các loại đất, quyền-nghĩa vụ của người sử dụng đất, thủ tục hành chính về quản lý - sử dụng đất...
     Phân loại: 34(V)3 / M458TR
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011185
                          Kho Mượn: MVV.007867-7869
     Từ khoá:luật pháp,luật đất đai,việt nam
91. Trần Minh Hưởng. Tìm hiểu bộ luật hình sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam va những văn bản hướng dẫn thi hành : Bình luận và chú giải / Trần Minh Hưởng. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H : Lao động, 2007. - 987tr ; 24cm
     Tóm tắt: Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21-12-1999. Các quy định của Bộ luật được phân tích một cách khoa học và cập nhật các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ luật
     Phân loại: 345.597 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.001725
                          Kho Lưu động: LD.020291-20295
                          Kho Mượn: MVL.004201-4203
     Từ khoá:Pháp luật,luật hình sự,Việt Nam
92. Trần Minh Hưởng. Tìm hiểu bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trần Minh Hưởng. - H : Nxb Lao động. - 20cm
          T.2: phần tội phạm. - 2002. - 716tr
     Tóm tắt: Thay thế bộ luật hình sự năm 1985 và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự vào các năm 1989, năm 1991, năm 1992 và năm 1997
     Phân loại: 34(V)52 / TR121M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010770
                          Kho Mượn: MVV.017036-17037
     Từ khoá:luật hình sự,Việt Nam,Pháp luật
93. Trần Minh Hưởng. Tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự và các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân / Trần Minh Hưởng, Nguyễn Đức Phúc. - H. : Nxb Thanh niên, 2002. - 161tr ; 19cm
     Phân loại: 34(V)03 / T311
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009032
                          Kho Mượn: MVV.016529-16531
     Từ khoá:Pháp luật,luật nghĩa vụ quân sự,Việt Nam
94. Trần Minh Sơn. Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai / Trần Minh Sơn. - H : Tư pháp, 2009. - 166tr ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành
     Phân loại: 346.59704 / CH300D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015799
                          Kho Mượn: MVV.033241-33243
     Từ khoá:Luật đất đai,Việt Nam,văn bản pháp luật
95. Trần Mạnh Dũng. Tìm hiểu những điểm mới của luật công đoàn và bộ luật lao động năm 2012 / Trần Mạnh Dũng:. - H : Lao động, 2012. - 318tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những điểm mới của Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012, nhằm giúp các cán bộ công đoàn các cấp và đội ngũ công nhân viên chức, lao động hiểu sâu hơn về những điểm mới của hai luật nêu trên.
     Phân loại: 344.59701 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020246
                          Kho Mượn: MVV.045668-45670
     Từ khoá:Pháp luật,lao động,Việt Nam,luật công đoàn
96. Trần Văn Chung. Giải đáp luật bảo vệ môi trường / Trần Văn Chung. - Thanh Hoá : Nxb Thanh Hoá, 2006. - 98tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giải đáp luật bảo vệ môi trường và giới thiệu các nghị định của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ môi trường
     Phân loại: 34(V)33 / GI103Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.004682
                          Kho Mượn: MVV.019865-19867
     Từ khoá:Pháp luật,luật bảo vệ môi trường
97. Trọng Thắng. Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường / Trọng Thắng. - H : Nxb lao động, 2006. - 231tr ; 19cm
     Tóm tắt: Những nội dung chủ yếu của luật bảo vệ môi trường: Chính sách hoạt động, quản lý chất thải, nguồn lực, thanh tra xử lý vi phạm và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường...
     Phân loại: 34(V)33 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.004150
                          Kho Lưu động: LD.008952-8956
                          Kho Mượn: MVV.019712-19714
     Từ khoá:pháp luật,luật bảo vệ môi trường,việt nam
98.  Tìm hiểu Bộ luật hình sự mới của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - In lần thứ 3. - Tp Hồ Chí Minh : Nxb Tp Hồ Chí Minh, 2003. - 574tr ; 20cm. - (800b) (56.000đ)
     Tóm tắt: Sự cần thiết sửa đổi Bộ luật hình sự, vấn đề tội phạm và hình phạt trong Bộ luật hình sự mới, các tội phạm cụ thể qui định của Bộ luật hình sự, các tội danh với khung hình phạt của Bộ luịât hình sự năm 1999.
     Phân loại: 34(V)5 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011071
                          Kho Mượn: MVV.007719-7721
     Từ khoá:bộ luật hình sự,việt nam,pháp luật
99.  Tìm hiểu bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Bình luận và chú giải / Trần Minh Hưởng: chủ biên. - H : Nxb Lao động, 2002. - 308tr ; 19cm
     Tóm tắt: Phân tích các quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự nhằm nâng cao hiểu biết về những quy định chung nhất về tội phạm và hình phạt trong Bộ luật hình sự năm 1999
     Phân loại: 34(V)51 / T310
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010719
                          Kho Mượn: MVV.016593-16594
     Từ khoá:Pháp luật,Việt Nam,bộ luật hình sự
100.  Tìm hiểu bộ luật lao động / Ngọc Linh: tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2012. - 146tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu bộ luật lao động; những quy định chung; hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, bồi dưàng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; những quy định riêng đối với lao động nữ, với lao động chưa thành niên...
     Phân loại: 344.59701 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019841
                          Kho Mượn: MVV.044656-44658
     Từ khoá:Việt Nam,Luật lao động
101.  Tìm hiểu các quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. - H. : Lao động, 2010. - 101tr ; 19cm
     Tóm tắt: Nghị định 127/2008 của Chính phủ, Thông tư 04/2009 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp
     Phân loại: 344.59702 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.016458
                          Kho Lưu động: LD.031110-31115
                          Kho Mượn: MVV.035296-35298
     Từ khoá:Pháp luật,bảo hiểm xã hội,thất nghiệp,luật bảo hiểm
102.  Tìm hiểu luật cán bộ, công chức / Thy Anh: tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2010. - 47tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những quy định pháp luật về nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Vấn đề quản lý cán bộ, công chức, các điều kiện đảm bảo thi hành công vụ, thanh tra công vụ, khen thưởng,  xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành trong luật cán bộ, công chức.
     Phân loại: 342.597 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.016587
                          Kho Mượn: MVV.035685-35687
     Từ khoá:Pháp luật,cán bộ,Việt Nam,luật công chức
103.  Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình năm 2000. - H : Nxb Thanh niên, 2001. - 200tr ; 19cm
     Tóm tắt: Luật này được thông qua ngày 9-6-2000 để thay thế luật năm 1986. Gồm các câu hỏi và trả lời xung quanh vấn đề hôn nhân và gia đình
     Phân loại: 34(V)7 / T310
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.002626-2628
     Từ khoá:Pháp luật,luật hôn nhân và gia đình,Việt Nam
104.  Tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng / Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn. - H : Nxb Lao động, 2006. - 142tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của luật phòng chống tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng, trách nhiệm và hoạt động giữa các cơ quan tổ chức trong phòng chống tham nhũng, vai trò và trách nhiệm của xã hội trong việc phòng chống tham nhũng.
     Phân loại: 34(V)134 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.004148
                          Kho Lưu động: LD.008977-8981
                          Kho Mượn: MVV.019724-19726
     Từ khoá:Pháp luật,Phòng chống,Việt Nam,Tham nhũng
105.  Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhà ở / Ngọc Linh: Sưu tầm. - H. : Dân trí, 2014. - 78tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhà ở
     Phân loại: 346.597 / T301H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020611
                          Kho Mượn: MVV.046309-46311
     Từ khoá:Pháp luật,luật nhà ở,Việt Nam
106.  Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng / Hà Phương: tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 22tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng ở Việt Nam
     Phân loại: 345.597 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020097
                          Kho Mượn: MVV.045438-45440
     Từ khoá:Pháp luật,sửa đổi,Việt Nam,tham nhũng
107.  Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế / Hà Phương: tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 31tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế ở Việt Nam
     Phân loại: 343.59704 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020098
                          Kho Mượn: MVV.045441-45443
     Từ khoá:Pháp luật,thuế,Việt Nam,sửa đổi
108.  Tìm hiểu luật tần số vô tuyến điện. - H. : Dân trí, 2010. - 50tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu một số quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện như: quy định hoạch tần số vô tuyến điện, quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện và tương tích điện tử, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
     Phân loại: 343.59709 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.030140-30144
     Từ khoá:văn bản pháp luật,tần số vô tuyến điện,Pháp luật
109.  Tìm hiểu nội dung của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. - H. : Lao động, 2010. - 75tr ; 19cm
     Tóm tắt: Nghị định 190/2007 của Chính phủ và Thông tư 02/2008 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện
     Phân loại: 344.59702 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.016459
                          Kho Lưu động: LD.031098-31103
                          Kho Mượn: MVV.035299-35301
     Từ khoá:Pháp luật,bảo hiểm xã hội,Việt Nam,luật bảo hiểm
110.  Tìm hiểu quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai / Đỗ Thắng: biên soạn. - H. : Dân trí, 2010. - 145tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất, các văn bản pháp luật liên quan
     Phân loại: 346.597 / T312H
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.030130-30134
     Từ khoá:Pháp luật,phạt hành chính,xử lý,Việt Nam,Luật đất đai,vi phạm
111.  Đảng và Nhà nước với công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí phát huy dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ mới / Đào Thanh Hải: Sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Lao động xã hội, 2005. - 552tr ; 27cm
     Tóm tắt: Cập nhật những thông tin về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, phát huy dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ đổi mới như các văn bản của Đảng về chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc thực hiện những nhiệm vụ trên
     Phân loại: 324.259707 / Đ106V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002926
     Từ khoá:Đảng Cộng sản Việt Nam,chống tham nhũng,chống tiêu cực,tiết kiệm
700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ
112.  Luật bóng chuyền. Luật bóng chuyền bãi biển. - H. : Thể dục thể thao, 1997. - 143tr ; 19cm. - (Tổng cục Thể dục thể thao)
     Tóm tắt: Luật bóng chuyền chính thức 1997-2000, luật bóng chuyền bãi biển chính thức: thi đấu, trọng tài-quyền hạn, trách nhiệm và hiệu tay chính thức
     Phân loại: 7A8.2 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.003659
                          Kho Lưu động: LD.001079
                          Kho Mượn: MVV.002716-2718
     Từ khoá:Thể thao,Bãi biển,Luật bóng chuyền
113.  Luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển. - H : Nxb Thể dục thể thao, 2006. - 167tr ; 19cm
     Tóm tắt: Đặc điểm của môn bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển, luật thi đấu, sân bãi và dụng cụ, thể thức thi đấu, hoạt động thi đấu, hành vi của câud thủ, trọng tài quyền hạn trách nhiệm và hiệu tay chính thức
     Phân loại: 7A8.2 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.012556
                          Kho Mượn: MVV.022728-22730
     Từ khoá:Thể dục thể thao,luật bóng chuyền,luật bóng chuyền bãi biển
114.  Luật bóng rổ. - H : Nxb Thể dục thể thao, 2006. - 187tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu luật chơi bóng rổ, các trận đấu, kích thước sân và trang thiết bị thi đấu, đội bóng thời gian thi đấu, bắt đầu và kết thúc hiệp đấu. Phạm luật, lỗi, các điều khoản chung. Ban trọng tài, trọng tài giám sát trận đấu, nhiệm vụ và thẩm quyền. Trách nhiệm và quyền hạn các trọng tài
     Phân loại: 718.1 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.012555
                          Kho Mượn: MVV.022725-22727
     Từ khoá:Thể dục thể thao,luật chơi,bóng rổ
115.  Luật bóng đá. - Tái bản. - H. : Thể dục thể thao, 2008. - 107tr ; 19cm
     ĐTTS ghi: Uỷ ban thể dục thể thao
     Tóm tắt: Giới thiệu các điều luật về bóng đá như: sân thi đấu, trang phục, cầu thủ, trọng tài, thời gian thi đấu
     Phân loại: 796.334 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.025020-25025
     Từ khoá:Thể thao,luật thi đấu,bóng đá
116.  Luật thi đấu bóng bàn. - H. : Nxb Hà Nội, 2009. - 208tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu luật thi đấu bóng bàn như: trình tự thi đấu, chọn giao bóng, đà giao bóng và bên bàn đường, điều hành trận đấu, quy định đppí với các cuộc thi đấu giành danh hiệu Olympic và thế giới
     Phân loại: 796.34 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.027020-27024
     Từ khoá:Thể dụct hể thao,thi đấu,bóng bàn,luật
117.  Luật thi đấu bóng ném. - H. : Thể dục thể thao, 2009. - 128tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu luật thi đấu bóng ném như: sân bãi, thời gian thi đấu, tín hiệu kết thúc và tạm dừng trận đấu, thủ môn, vùng cấm địa, thi đấu, giao bóng, ném phạt đền...
     Phân loại: 796.31 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.026891-26895
     Từ khoá:Thể thao,luật thi đấu,bóng ném
118.  Luật thi đấu các môn thể thao dân tộc. - H. : Thể dục thể thao, 2012. - 119tr ; 19cm
     ĐTTS ghi: Tổng cục thể dục thể thao
     Tóm tắt: Giới thiệu một số luật thi đấu của các môn thể thao như môn: vật dân tộc, kéo co, đẩy gậy.
     Phân loại: 796.8 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019839
                          Kho Mượn: MVV.044650-44652
     Từ khoá:Thể thao,võ thuật,dân tộc,luật thi đấu
119.  Luật thi đấu Karatedo. - H. : Thể dục thể thao, 2013. - 124tr ; 19cm
     ĐTTS ghi: Tổng cục thể dục thể thao
     Tóm tắt: Gồm 22 điều luật thi đấu Karatedo và các phụ lục liên quan
     Phân loại: 796.815 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020290
                          Kho Mượn: MVV.045822-45824
     Từ khoá:luậtthi đấu,Thể thao
120.  Luật thi đấu karate-do. - H. : Thể dục thể thao, 2009. - 127tr ; 19cm
     Tóm tắt: Những quy định cụ thể trong luật thi đấu karate-do. Thảm thi đấu, trang phục, tổ chức thi đấu, tổ trọng tài, thời gian của trận đấu, các hành vi bị cấm, hình phạt, quyền hạn và trách nhiệm
     Phân loại: 796.815 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.027002-27006
     Từ khoá:Thể thao,luật thi đấu,karate
121.  Luật thi đấu Vovinam. - H. : thể dục thể thao, 2013. - 96tr ; 19cm
     ĐTTS ghi:Tổng cục thể dục thể thao
     Tóm tắt: Gồm 7 chương và 28 điều qui định luật thi đấu Vovinam
     Phân loại: 796.815 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020291
                          Kho Mượn: MVV.045825-45827
     Từ khoá:Thể thao,Luật thi đấu
122.  Luật thi đấu Wushu Taolu - Sanshou. - H. : Thể dục thể thao, 2012. - 167tr ; 19cm
     ĐTTS ghi: Bộ văn hoá, thể thao và du lịch. Tổng cục thể dục thể thao
     Tóm tắt: Giới thiệu luật thi đấu môn Wushu Taolu - sanshou về cơ câúi tổ chức, các điều luật chung, phương pháp và tiêu chuẩn chấm điểm, các quy định cho điểm, trọng tài và nhiệm vụ của trọng tài...
     Phân loại: 796.815 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019840
                          Kho Mượn: MVV.044653-44655
     Từ khoá:Thể thao,wushu,luật thi đấu
123.  Luật thi đấu điền kinh. - H. : Thể dục thể thao, 2009. - 419tr ; 19cm
     ĐTTS ghi: Bộ VHTT&DL. Tổng cục thể dục thể thao
     Tóm tắt: Giới thiệu luật thi đấu điền kinh bao gồm các điều luật quy định về các cuộc thi đấu quốc tế, vận động viên đủ tư cách thi đấu, các điều luật về kỹ thuật thi đấu điền kinh
     Phân loại: 796.02 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.027633-27637
     Từ khoá:Thể dục thể thao,luật thi đấu,điền kinh
124. Trịnh Quốc Dương. Luật thi đấu các môn bóng : Những điều luật cơ bản / Trịnh Quốc Dương. - H. : Thể dục thể thao, 2008. - 187tr ; 20,5cm
     Tóm tắt: Trình bày luật thi đấu các môn bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, cầu mây.
     Phân loại: 796.3 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.023620-23625
     Từ khoá:Thể thao,luật thi đấu
125. Đinh Can. Hai trăm mười hai câu hỏi và trả lời luật bóng rỗ / Đinh Can. - H. : Thể dục Thể thao, 1980. - 170tr ; 13cm
     Tóm tắt: Những câu hỏi và câu trả lời các khúc mắc thường gặp khi vận dụng các điều luật trong các trận thi đấu bóng rỗ
     Phân loại: 7A8.1 / M458TR
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVN.000025
     Từ khoá:Luật bóng rỗ,Thể thao
Từ khóa:

pháp luật

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Kon Tum

Thông tin mới

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa thể thao Du lịch về việc tuyên truyền tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo Tàng - Thư Viện tỉnh tuyên truyền giới thiệu sách, tặng sách
Thực hiện Công văn số 2513/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020"
Chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH "Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2020
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2020
Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một vài cuốn sách liên quan đến chủ đề “Hạnh phúc” hiện có trong Thư viện

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3544
  • Tháng hiện tại: 27783
  • Tổng lượt truy cập: 2604548

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý