thu vien kon tum
sự kiện
Đăng lúc: 12-10-2017 09:45:39 PM | Đã xem: 1650 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch tuyên truyền biển đảo

Kế hoạch tuyên truyền biển đảo

Kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2017

Đăng lúc: 04-04-2017 04:18:17 AM | Đã xem: 3756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền

Luật thủy sản

Luật thủy sản (thông tin tuyện truyền)

Đăng lúc: 17-03-2017 04:54:25 AM | Đã xem: 1737 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền

Luật hàng hải Việt Nam

Luật hàng hải Việt Nam (thông tin tuyên truyền)

Đăng lúc: 17-03-2017 04:53:04 AM | Đã xem: 2076 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Một số cuốn sách tiêu biểu về Hoàng Sa - Trường Sa

Một số cuốn sách tiêu biểu về Hoàng Sa - Trường Sa

Thư viện tỉnh Kon Tum xin trân trọng giới thiệu với độc giả một số cuốn sách hay về Hoàng Sa - Trường Sa

Đăng lúc: 17-03-2017 04:44:38 AM | Đã xem: 2739 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền

Luật biển Việt Nam

LUẬT BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.

Đăng lúc: 17-03-2017 04:11:00 AM | Đã xem: 1207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
Tin: Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017

Tin: Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017

Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017 tại Thư viện tỉnh

Đăng lúc: 05-02-2017 10:19:15 PM | Đã xem: 2118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin ảnh hoạt động Thư viện , Thông tin tuyên truyền
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo về mức thu phí, lệ phí cấp thẻ của Thư viện tỉnh Kon Tum

Đăng lúc: 09-01-2017 02:54:19 AM | Đã xem: 2939 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Thông tin tuyên truyền , Dịch vụ thư viện

Lớp đào tạo cuối cùng trong khuôn khổ Dự án BMGF-VN cho 16 điểm TVCC huyện, xã và 16 điểm BĐVH trong toàn tỉnh Kon Tum

Vừa qua, từ ngày 24-27/11/2016, tại Thư viện tỉnh Kon Tum, Dự án BMGF-VN đã tổ chức lớp tập huấn, nội dung:

Đăng lúc: 05-12-2016 09:58:32 PM | Đã xem: 1943 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Thư mục tài liệu sách Địa chí Thư viện tỉnh Kon Tum

Thư mục tài liệu sách Địa chí Thư viện tỉnh Kon Tum

Thư mục thông báo tài liệu sách Địa chí của Thư viện tỉnh Kon Tum

Đăng lúc: 13-10-2016 04:12:42 AM | Đã xem: 5521 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tài liệu mới , Thông tin tuyên truyền , Tài liệu Địa chí tham khảo liên kết ngoài Thư viện , Thư mục tài liệu địa chí
Danh mục các bài viết trong chuyên mục "Tài liệu số"

Danh mục các bài viết trong chuyên mục "Tài liệu số"

Một số bài viết về đất và người Kon Tum, được chọn lọc từ các số của Tạp chí Văn hóa - Thể thao & Du lịch Kon Tum

Đăng lúc: 13-07-2016 05:05:10 AM | Đã xem: 2608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tài liệu mới , Thông tin tuyên truyền
Hỏi đáp pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính

Hỏi đáp pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính

Hỏi đáp về cung cấp thông tin, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. (Thông tin tuyên truyền của Sở tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2016)

Đăng lúc: 10-07-2016 11:32:35 PM | Đã xem: 1984 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Những hình ảnh kỷ niệm 70 năm quân đội nhân dân Việt Nam

Những hình ảnh kỷ niệm 70 năm quân đội nhân dân Việt Nam

Một số hình ảnh qua các thời kỳ lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đăng lúc: 26-12-2014 09:22:30 PM | Đã xem: 9641 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
Phẩm chất trung hậu của người phụ nữ Việt Nam

Phẩm chất trung hậu của người phụ nữ Việt Nam

Trung hậu là gì? Trung hậu là trung thực và nhân hậu với mọi người, có những tình cảm tốt đẹp và chân thành, trước sau như một trong quan hệ đối xử với mọi người.

Đăng lúc: 01-12-2014 08:45:16 PM | Đã xem: 7400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Phẩm chất đảm đang của người phụ nữ Việt Nam

Phẩm chất đảm đang của người phụ nữ Việt Nam

Khái niệm -Biểu hiện? Đảm đang (tương tự đảm đương) là khái niệm chỉ (người phụ nữ) đảm đang việc nhà; người đàn bà gánh vác giỏi công việc trong gia đình (Theo Từ điển tiếng Việt). Theo quan niệm cũ, đảm đang là khái niệm chỉ phẩm chất người phụ nữ giỏi giang trong công việc, thường là lo toan việc gia đình. Ngày nay, khái niệm đảm đang đã có những phát triển, mở rộng về nghĩa. Đó là khả năng quán xuyến việc nước, việc nhà. Người phụ nữ đảm đang là người biết sắp xếp hài hòa công việc gia đình và công việc xã hội.

Đăng lúc: 01-12-2014 08:42:13 PM | Đã xem: 10839 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Phẩm chất tự tin của người phụ nữ Việt Nam

Phẩm chất tự tin của người phụ nữ Việt Nam

Khái niệm -Biểu hiện Tự tin là tin vào bản thân mình, sẵn sàng vượt lên trên định kiến giới, dám nghĩ, dám làm, dám tin vào khả năng thành công của mình.

Đăng lúc: 01-12-2014 08:36:55 PM | Đã xem: 4851 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Phẩm chất tự trọng của phụ nữ Việt Nam

Phẩm chất tự trọng của phụ nữ Việt Nam

Khái niệm - Biểu hiện Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình. Hiểu một cách đầy đủ, tự trọng chính là có ý thức về giá trị của bản thân mình, tự mình tôn trọng mình, coi trọng danh dự của mình. Theo nghĩa này, tự trọng đồng nghĩa với tự tôn. Đây là một trong những yếu tố nền tảng quan trọng nhất để làm nên giá trị của một con người chân chính, là giá trị đảm bảo cho tất cả các giá trị của nhân cách mỗi con người. Biểu hiện của phẩm chất tự trọng có thể khái quát thành mấy nét chính sau đây:

Đăng lúc: 01-12-2014 08:34:40 PM | Đã xem: 3312 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Tấm lòng thủy chung của người phụ nữ Việt Nam

Tấm lòng thủy chung của người phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam là những người chung thủy, sống trọn tình vẹn nghĩa.

Đăng lúc: 01-12-2014 08:27:47 PM | Đã xem: 13424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước

Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đất nước đang được chứng kiến những tăng trưởng vượt bậc về mặt kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, người phụ nữ Việt Nam vừa tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống đạo đức quý báu, tốt đẹp mà các thế hệ trước để lại, mặt khác không ngừng hình thành, phát triển những phẩm chất tiên tiến phù hợp với các yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từng bước góp phần tạo dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Đăng lúc: 01-12-2014 08:25:08 PM | Đã xem: 4779 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
Tài liệu tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam học tập, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”

Đăng lúc: 01-12-2014 08:21:55 PM | Đã xem: 7370 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyên truyền
1 2  Trang sau
 

Giới thiệu Kon Tum

Thông tin mới

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa thể thao Du lịch về việc tuyên truyền tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo Tàng - Thư Viện tỉnh tuyên truyền giới thiệu sách, tặng sách
Thực hiện Công văn số 2513/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020"
Chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH "Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2020
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2020
Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một vài cuốn sách liên quan đến chủ đề “Hạnh phúc” hiện có trong Thư viện

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1143
  • Tháng hiện tại: 58789
  • Tổng lượt truy cập: 2495708

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý