thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục thông báo sách mới (tháng 7/2015)

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục thông báo sách mới (tháng 7/2015)

Thư mục thông báo sách mới (tháng 7/2015)

77.  Giấc mơ hoa súng tím : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 227tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / GI119M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021655
                          Kho Mượn: MVV.048753-48755
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
78. HeMingWay, Ernest. Biển đổi thay : Truyện ngắn đặc sắc của HeMingWay / Ernest HeMingWay. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 271tr. ; 21cm. - (Văn học nước ngoài. Văn học Mỹ)
     Phân loại: 813.52 / B305Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021651
                          Kho Mượn: MVV.048741-48743
     Từ khoá: Truyện ngắn; Mỹ; Văn học
79. Herfkens, Annette. 192 Hours giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh / Annette Herfkens; An Điền: dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 286 tr. ; cm
     Phân loại: 839.3164 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021605
                          Kho Mượn: MVV.048587-48589
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Ký; Tự truyện; Hà Lan
80. Hoàng Long. Bông hồng cho ngày tháng không tên : Tiểu luận và dịch thuật văn học Nhật Bản / Hoàng Long. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 276tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.646 / B455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021662
                          Kho Mượn: MVV.048777-48779
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Dịch thuật; Nhật Bản; Văn học hiện đại
81.  Hơi thở đêm : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 231 tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / H462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021645
                          Kho Mượn: MVV.048723-48725
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
82. Hạnh Nguyên. Bần khô bãi cạn : Tập truyện ngắn / Hạnh Nguyên: Tuyển chọn. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 207tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / B121K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021649
                          Kho Mượn: MVV.048735-48737
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
83. Hạnh Nguyên. Chiều đông hửng nắng : Tập truyện ngắn / Hạnh Nguyên: Tuyển chọn. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 227tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / CH309Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021648
                          Kho Mượn: MVV.048732-48734
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
84. Hạnh Nguyên. Mơ ước bình dị : Tập truyện ngắn / Hạnh Nguyên. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 243tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92232 / M460Ư
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021642
                          Kho Mượn: MVV.048714-48716
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
85.  Hỏi đáp về văn học 10 : 150 câu hỏi và đáp biên soạn theo chương trình sách giáo khoa ngữ văn 10 mới của Bộ Giáo dục - Đào tạo / Nguyễn Xuân Lạc: Lê Bảo, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Thị Bích Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2006. - 250tr. ; 20cm
     Phân loại: 801 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048575-48578
     Từ khoá: Sách hỏi đáp; Lớp 10; Nghiên cứu văn học
86. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015. - 163tr. ; 18cm
     Phân loại: 895.922132 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021611
                          Kho Mượn: MVV.048633-48635
     Từ khoá: Thơ; Việt Nam; Văn học hiện đại
87. James, Julie. Gã điển trai quyến rũ / Julie James; Vũ Uyên Phương: dịch. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 445tr. ; 17cm
     Phân loại: 813.6 / G100Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVN.000540
                          Kho Mượn: MVN.001750-1752
     Từ khoá: Truyện ngắn; Mỹ; Văn học
88. Leblanc, Maurice. Nữ gián điệp : Tiểu thuyết / Maurice Leblanc. - H. : Nxb Quân đội nhân dân, 2004. - 350tr ; 21cm
     Phân loại: 843 / N55OG
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021632
                          Kho Mượn: MVV.048684-48686
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Pháp; Văn học hiện đại
89. Lim Jeong Ja. Bán em giá rẻ / Lim Jeong Ja: viết lời; Lê Thị Thu Giang: dịch. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 35tr. ; 25cm
     Phân loại: 895.7 / B105E
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.018559-18562
     Từ khoá: Truyện tranh; Hàn Quốc; Văn học thiếu nhi
90. Lê Ngọc Minh. Hạc Thành lung linh miền nhớ : Truyện ký / Lê Ngọc Minh. - H. : Văn học, 2014. - 252tr. : Minh họa ảnh ; 21cm
     Phân loại: 895.9228403 / H101T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021689
                          Kho Mượn: MVV.048855-48857
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ký; Việt Nam; Văn học
91. Lê Ngọc Sơn. Những ngày đợi nắng : Kỷ niệm 11 năm làm báo / Lê Ngọc Sơn. - H. : Nxb Hồng Đức, 2014. - 243tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021654
                          Kho Mượn: MVV.048750-48752
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
92. Lê Văn Chương. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa / Lê Văn Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014. - 295tr. ; 24cm
     Phân loại: 895.922803 / NH550C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003469
                          Kho Mượn: MVL.009808-9810
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường Sa; Văn học hiện đại
93.  Mùa đông trong ký ức / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2014. - 195tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92230108 / M501Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021688
                          Kho Mượn: MVV.048852-48854
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học
94. Mặc Bảo Phi Bảo. Vĩnh An / Mặc bảo Phi Bảo; Phương Anh, Vân Anh: dịch. - H. : Văn học, 2014. - 590tr. ; 19cm
     Phân loại: 895.13
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003485
                          Kho Mượn: MVL.009856-9858
     Từ khoá: Truyện lịch sử; Trung quốc; Văn học
95.  Một chuyến vô Nam : Tập truyện ngắn / Linh Chi: Tuyển chọn. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 219tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92230134 / M458C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021656
                          Kho Mượn: MVV.048756-48758
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
96.  Nghìn thu nhớ Bác. - H. : Nxb Thanh niên, 2009. - 310tr ; 19cm
     Phân loại: 895.92280334 / NGH311T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021623
                          Kho Mượn: MVV.048657-48659
     Từ khoá: Nhật ký; Ghi chép; Hồi ký; Việt Nam; Văn học
97.  Ngoại tình thám tử ký / Nhiều tác giả (Văn phòng thám tử Hoàng Nhân cung cấp). - H. : Công an nhân dân, 2011. - 215tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9228034 / NG404T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021631
                          Kho Mượn: MVV.048681-48683
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tập truyện; Việt Nam
98. Nguyễn Bá Ngãi. Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức ngữ văn 10 / Nguyễn Bá Ngãi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ. - 24 cm
          T.1. - 2009. - 243tr.
     Phân loại: 807.6 / C125H
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009680-9683
     Từ khoá: Ngữ văn; Trắc nghiệm; Lớp 10; Nghiên cứu văn học
99. Nguyễn Hoài Bình. 101 bài văn hay lớp 7 / Nguyễn Hoài Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Hồng Bàng, 2013. - 215tr ; 24cm
     Phân loại: 807.6 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009750-9753
     Từ khoá: Ngữ Văn; Bài văn; Lớp 7; Văn học
100. Nguyễn Khắc Phê. Tài danh và số phận / Nguyễn Khắc Phê. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 319tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9228 / T103D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021627
                          Kho Mượn: MVV.048669-48671
     Từ khoá: Ký sự; Việt Nam; Văn học hiện đại
101. Nguyễn Minh Châu. Dấu chân người lính / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 519tr. ; 19cm
     Phân loại: 895.922334 / D125C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021626
                          Kho Mượn: MVV.048666-48668
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
102. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ hai mươi chín. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2015. - 173 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / B431B
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048600-48603
     Từ khoá: Văn  học hiện  đại; Truyện dài; Việt Nam
103. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ bốn mươi bảy. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2015. - 217tr. ; 20cm
     Phân loại: 895.922334 / CH400T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048612-48615
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
104. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In nối bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014. - 282tr. ; 20cm
     Phân loại: 895.9223 / CH506M
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048608-48611
     Từ khoá: Truyện; Việt Nam; Văn học thiếu nhi
105. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật ÁNh. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2015. - 130tr. ; 20cm
     Phân loại: 895.92234 / TH305N
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048604-48607
     Từ khoá: Truyện dài; Việt Nam; Văn học thiếu nhi
106. Nguyễn Nhật Ánh. Thương nhớ Trà Long : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ năm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2015. - 211 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9228084 / TH561N
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048593-48596
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tạp văn; Việt Nam; Sách thiếu nhi
107. Nguyễn Phước Tính. Dân gian dị truyện / Nguyễn Phước Tính. - Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2013. - 170tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / D121G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021628
                          Kho Mượn: MVV.048672-48674
     Từ khoá: Truyện ngắn; Văn học hiện đại
108. Nguyễn Thi. Người mẹ cầm súng / Nguyễn Thi. - In lần thứ 9. - H. : Kim đồng, 2014. - 119tr. ; 19cm
     Phân loại: 895.922334 / NG527M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021666
                          Kho Mượn: MVV.048789-48791
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học
109. Nguyễn Thị Việt Hà. Vẫn còn mưa ngoài hiên : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 294tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / V121C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021663
                          Kho Mượn: MVV.048780-48782
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
110. Nguyễn Thừa Nghiệp. Chuyện công nhân Sài Gòn trước 30 - 4 - 1975 : Với các tài liệu, người thật, việc thật / Nguyễn Thừa Nghiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. - 310 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9228033 / CH527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021616
                          Kho Mượn: MVV.048636-48638
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Hồi ký; Việt Nam; Văn học
111. Nguyễn Việt Nga. Nước nguồn xuôi mãi : Tập truyện ngắn / Nguyễn Việt Nga. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 239tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.922334 / N557N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021650
                          Kho Mượn: MVV.048738-48740
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
112. Nguyễn Văn Học. Bình minh lúc nửa đêm : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 247 tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / B312M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021644
                          Kho Mượn: MVV.048720-48722
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
113. Nguyễn Xuân Thủy. Biển xanh màu lá : Cuốn tiểu thuyết đầu tiên về Trường Sa / Nguyễn Xuân Thủy. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2014. - 402tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.922334 / B305X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021668
                          Kho Mượn: MVV.048795-48797
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt nam; Văn học
114. Nguyệt Xuất Vân. Phiên ngoại phượng ẩn thiên hạ. Cẩm tú lương duyên / Nguyệt Xuất Vân; Mạn Lam Trân: dịch. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 293tr. ; 17cm
     Phân loại: 895.136 / PH305N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVN.000539
                          Kho Mượn: MVN.001747-1749
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Trung Quốc; Văn học
115.  Ngày cuối năm : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 222tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / NG112C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021652
                          Kho Mượn: MVV.048744-48746
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
116.  Những bài tập làm văn chọn lọc 10 / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Ngọc Hà, Thái Thành Vinh.... - H. : Nxb: Hà Nội, 2014. - 232tr. ; 24cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003474
                          Kho Mượn: MVL.009823-9825
     Từ khoá: Bài tập làm văn; Lớp 10; Văn học
117.  Những bài văn nghị luận đặc sắc 10 / Tạ Thanh Sơn, Lê Bảo Châu, Thái Thành Vinh,.... - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 261tr ; 24cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009782-9785
     Từ khoá: Ngữ văn; Bài văn; Nghị luận; Lớp 10; Văn học
118.  Những mùa hoa muống biển / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 171tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021675
                          Kho Mượn: MVV.048816-48818
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
119.  Phía mặt trời : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2015. - 231tr. ; 19cm
     Phân loại: 895.9223014 / PH301M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021685
                          Kho Mượn: MVV.048843-48845
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học
120. Phạm Ngọc Thắm. Những bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng ngữ văn 8 : Có nhiều câu hỏi mở và giảm tải nội dung / Phạm Ngọc Thắm. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 270tr. ; 24cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009754-9757
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 8; Sách học thêm
121. Phạm Thị Bích Thủy. Đồi cát bay : Tiểu thuyết / Phạm Thị Bích Thủy. - H. : Nxb Hội nhà văn. - 199tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ452C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021682
                          Kho Mượn: MVV.048834-48836
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học
122. Phạm Xuân Hiếu. Cây đèn gia bảo : Tập truyện ngắn / Phạm Xuân Hiếu. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2014. - 255tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / C126Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021640
                          Kho Mượn: MVV.048708-48710
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
123. Phạm Đan Quế. Lục bát hậu truyện Kiều / Phạm Đan Quế. - H. : Thanh Niên, 2002. - 313tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.922134 / L506B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021629
                          Kho Mượn: MVV.048675-48677
     Từ khoá: Thơ; Lục bát; Truyện kiều
124.  Quê chồng : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 271tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / QU250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021646
                          Kho Mượn: MVV.048726-48728
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
125.  Sóng trên đỉnh núi : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 227 tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / S431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021643
                          Kho Mượn: MVV.048717-48719
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
126. Taradankin, Alesandr. Hiệp hai : Tiểu thuyết phản gián / Alesandr Taradankin. - H. : Nxb Văn học, 2011. - 475tr ; 21cm
     Phân loại: 891.7 / H307H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021633
                          Kho Mượn: MVV.048687-48689
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Nga; Văn học hiện đại
127. Thúy Toàn. Sức lan tỏa của thi ca và cuộc đời Hồ Chí Minh / Thúy Toàn. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 264tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.922108 / S552L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021671
                          Kho Mượn: MVV.048804-48806
     Từ khoá: Thi ca; Cuộc đời; Việt Nam; Văn học
128.  Trong giông gió Trường Sa : Những bút ký hay về Trường Sa / Nhiều tác giả. - In lần thứ 3. - H. : Nxb Kim đồng, 2014. - 122tr. ; 21cm
     Phân loại: 895922803 / TR431G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021677
                          Kho Mượn: MVV.048822-48824
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Ký sự; Việt Nam; Trường sa; Văn học
129.  Tuyển tập Thế Lữ : Truyện trinh thám / Song Kim, Nguyễn Mạnh Pha: Sưu tầm và biên soạn. - H. : Nxb Thanh niên, 2006. - 634tr ; 21cm
     Phân loại: 895.92230872 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021634
                          Kho Mượn: MVV.048690-48692
     Từ khoá: Tuyển tập; Truyện trinh thám; Văn học hiện đại
130.  Tuổi học trò và ngôi trường em yêu / Cao Văn Quyền, Sao Băng,Vũ Thị Huyền Trang...; Ngô Thảo: s.t,b.s. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2014. - 228tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.922808 / T515H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021664
                          Kho Mượn: MVV.048783-48785
     Từ khoá: Tản văn; Việt Nam; Văn học hiện đại
131. Tạ Đức Hiền. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 6 : Miêu tả- tự sự- biểu cảm; 155 bài văn đặc sắc chọn lọc. Sách để tự đọc và tự học, vươn lên học giỏi / Tạ Đức Hiền. - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 184tr ; 24cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009742-9745
     Từ khoá: Miêu tả; Tự sự; Biểu cảm; Lớp 6; Văn học
132. Việt Anh. Một cơn mưa đi qua / Việt Anh. - H. : Văn học, 2014. - 188tr. ; 19cm
     Phân loại: 895.92234 / M458C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021686
                          Kho Mượn: MVV.048846-48848
     Từ khoá: văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; văn học
133. Vu Gia. Khái Hưng người đổi mới văn chương / Vu Gia. - H. : Nxb Thanh niên, 2011. - 942tr ; 21cm
     Phân loại: 895.92280083 / KH103H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021637
                          Kho Mượn: MVV.048699-48701
     Từ khoá: Hồi ký; Ghi chép; Việt Nam; Văn học cận đại
134.  Văn lớp 9 không khó như bạn nghĩ / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2005. - 218tr ; 20cm
     Phân loại: 808.076 / V115L
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048579-48582
     Từ khoá: Lớp 9; Ngữ văn
135. Văn Tình Giải Bội. Hoàng cung cẩm tú / Văn Tình Giải Bội. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 424tr. ; 24cm
     Phân loại: 895.136 / H407C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003481
                          Kho Mượn: MVL.009844-9846
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Trung Quốc; Văn học
136. Vũ Trọng Phụng. Cơm thầy cơm cô và cạm bẫy người / Vũ Trọng Phụng. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 227tr. ; 16cm
     Phân loại: 895.922332 / C463T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVN.000538
                          Kho Mượn: MVN.001744-1746
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học
137. Vương Tâm. Nỗi đau đắng ngắt : Tập truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 239tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / N452Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021676
                          Kho Mượn: MVV.048819-48821
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
138. Đoàn Lư. Giấc mơ có thật hay chỉ là một giấc mơ : Thơ / Đoàn Lư. - H. : Nxb Văn học, 2018. - 116tr. ; 19cm
     Phân loại: 895.92214 / GI119M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVN.000542
                          Kho Mượn: MVN.001756-1758
     Từ khoá: Thơ; Việt Nam; Văn học hiện đại
139. Đoàn Lư. Mệnh phụ của Cáo : Tập truyện ngắn / Đoàn Lư. - H. : Nxb Thanh niên, 2015. - 234tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / M256P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021661
                          Kho Mượn: MVV.048774-48776
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
140.  Biển đông và hải đảo Việt Nam : Kỷ yếu tọa đàm khoa học / Thiện Cẩm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Thái Hợp.... - H. : Nxb Tri thức, 2014. - 164tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sử liệu của thời Nguyễn và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa, cùng một số bản đồ cổ thềm lục địa, biển đông và hải đảo Việt nam, cũng như vạch trần tính phi lí của yêu sách "đường lưỡi bò" ở biển đông.
     Phân loại: 915.9 / B305Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021679
                          Kho Mượn: MVV.048828-48830
     Từ khoá: Lịch sử; Biển đông; Việt Nam; địa lý
141.  Bác Hồ Ở Tân Trào / Ngô Quân Lập sưu  tầm, tuyển chọn. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 252tr. ; 15cm
     Phân loại: 959.704092 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVN.001729-1732
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; Tân Trào; Hồi Ký
142. Bùi Thị Thu Hà. Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam : Phong trào đồng khởi 1959- 1960 / Bùi Thị Thu Hà (ch.b); Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Minh Chí. - TP.Hồ Chí Minh : Nxb trẻ, 2010. - 162tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc sống và cuộc đấu tranh của nhân dân miền nam chống chế độ Mỹ - Diệm 1954- 1959 và những trận đánh trong phong trào đồng khởi 1959- 1960
     Phân loại: 959.7043 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009656-9659
     Từ khoá: Lịch sử; Chiến tranh Việt Nam; Đồng Khởi Bến Tre
143. Dũng Quyết. Địa chỉ đỏ dọc đường Hồ Chí Minh huyền thoại / Dũng Quyết: biên soạn. - H. : Nxb Thanh niên, 2014. - 147tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý,lịch sử, di tích và các trận đánh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đi qua 20 tỉnh ở Việt Nam
     Phân loại: 959.7043 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021660
                          Kho Mượn: MVV.048771-48773
     Từ khoá: Đường Hồ Chí Minh; Việt Nam; Lịch sử
144. Hoàng Đình Long. Tam hùng tranh thiên hạ / Hoàng Đình Long. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2014. - 392tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Khái quát giai đoạn lịch sử từ cuối Lê Mạc đến hết đời Vua đầu Nhà Nguyễn, đồng thời phát họa hình ảnh một "Chiến binh" Nguyễn Phúc Ánh : giàu nghị lực , đầy quyết tâm, và là người con hiếu thuận,...
     Phân loại: 959.7028092 / T104H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021639
                          Kho Mượn: MVV.048705-48707
     Từ khoá: Nhà Tây Sơn; Nhà Nguyễn; Việt Nam; Lịch sử
145.  Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang / Ngô Quân Lập sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Chính Trị Quốc Gia, 2015. - 248tr. ; 15cm
     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người sống và hoạt động cách mạng  tại Tuyên Quang, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
     Phân loại: 959.704092 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVN.001725-1728
     Từ khoá: Lịch sử; Bác Hồ; Tuyên Quang; Kể chuyện
146. Nguyên Ngọc. Có một con đường mòn trên biển đông : Ký sự / Nguyên Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014. - 221tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách nói về lịch sử của con đường mòn trên biển đông,  với những số phận con người, đặc biệt là những con người lẩn khuất vô danh trên một trong nhưng mặt trận kỳ lạ nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Chính họ là nền tàng mênh mông, vô tận và vô địch làm nên sức mạnh thần kỳ đưa đến thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
     Phân loại: 959.7043 / C400M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021670
                          Kho Mượn: MVV.048801-48803
     Từ khoá: Chiến tranh Việt Nam1961- 1975; ; Việt Nam; Biển đông; Lịch sử
147. Nguyễn Đình Đầu. Việt Nam quốc hiệu và cương vực Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. - 208tr. ; 20cm
     Phân loại: 929.909597 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003486
                          Kho Mượn: MVL.009859-9861
     Từ khoá: Việt Nam; Quốc hiệu; Hoàng Sa; Trường Sa; Lịch sử
148.  Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam : Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 / Phan Ngọc Liên (ch.b), Nguyễn Minh Đức, Bùi Thị Thu Hà.... - TP.Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2010. - 184tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu địa danh, cương lực địa lý, lịch sử, truyền thống các dân tộc Điện Biên và những chiến dịch  lịch sử, ý nghĩ của chiến thắng Điện Biên Phủ
     Phân loại: 959.7043 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009652-9655
     Từ khoá: Điện Biên Phủ; Chiến tranh Việt Nam; Lịch sử
149.  Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam : Rừng Sác- chiến thắng lãy lừng / Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Thế Vỵ (đồng chủ biên); Lê Văn Đạt, Trương Công Huỳnh Kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb: trẻ, 2010. - 162tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu địa danh, điều kiện tự nhiên, cư dân, lịch sử của rừng Sắc trước cách mạng tháng 8. và những chiến công rừng Sác trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
     Phân loại: 959.7043 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009648-9651
     Từ khoá: Rừng Sác; Chiến tranh Việt Nam; Lịch sử
150.  Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta / Nguyễn Sông Lam: tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2005. - 223tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Qua những câu chuyện chân thực, cảm động, những nhân chứng lịch sử, cuốn sách giúp bạn đọc có thêm nhiều tư liệu quý về Bác Hồ- Vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam
     Phân loại: 959.704092 / T100B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021630
                          Kho Mượn: MVV.048678-48680
     Từ khoá: Bác Hồ; Lịch sử
151.  Thế giới những sự kiện lịch sử thế kỷ XX (1901 - 1945) / Lê Trung  Dũng (ch.b), Ngô Phương Bá, Võ Kim Cương, .... - Tái bản lần thứ hai. - H. : Nxb Giáo dục, 2003. - 441 tr. ; 24cm + Ảnh tư liệu
     ĐTTS ghi: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện sử học
     Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử diễn ra khoảng thời gian từ năm 1901 đến năm 1945
     Phân loại: 909.82 / TH250G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003466
                          Kho Mượn: MVL.009802-9804
     Từ khoá: Lịch sử; Sự kiện; Thế giới; Lịch sử
152.  Tổ quốc nơi đầu sóng / Đoàn Bắc, Trịnh Phú sơn, Nguyễn Hồng Kỳ.... - H. : Kim đồng, 2013. - 43tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Thông qua những bức ảnh cuốn sách miêu tả một cách sinh động và chân thật về thiên nhiên, cuộc sống của đồng bào và chiến sĩ Việt Nam ở quần đảo Trường sa, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biển đảo và chủ quyền biển đảo  Việt Nam cho thế hệ trẻ đặc biệt là các em nhỏ yêu thương
     Phân loại: 915.97 / T450Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021690
                          Kho Mượn: MVV.048858-48860
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường Sa; Việt Nam; Địa lý

Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1782
  • Tháng hiện tại: 88089
  • Tổng lượt truy cập: 2802969

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý