thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục thông báo sách mới (tháng 7/2015)

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục thông báo sách mới (tháng 7/2015)

Thư mục thông báo sách mới (tháng 7/2015)

Thư mục sách tháng 7 năm 2015
 
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
1.  Bài tập trắc nghiệm toán 4 / Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương, Tô Thị Yến, .... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Đại học quốc gia, 2015. - 114 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 372.7 / B103T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.018551-18554
     Từ khoá: Toán; Bài tập trắc nghiệm; Lớp 4
2.  90 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật : Dành cho học sinh trung học cơ sở. - H. : Hồng Đức, 2014. - 222tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Tập hợp 90 câu hỏi tình huống pháp luật về quyền trẻ e, quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình, quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ moi trường...dành cho học sinh trung học cơ sở.
     Phân loại: 340.597 / CH311M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021680
                          Kho Mượn: MVV.048831-48833
     Từ khoá: Câu hỏi; Pháp luật; Việt Nam; Pháp luật
3.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền ngoại giao cách mạng Việt Nam = President Hồ Chí Minh and the Vietnamese Revolutionary Diplomacy / Trần Mạnh Thường Sưu tầm và biên soạn. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2013. - 305 tr. ; 29 cm + Ảnh
     Tóm tắt: Giới thiệu hành trình đi tìm đường cứu nước và đường lối ngoại giao nhân dân  của  Chủ tịc Hồ Chí Minh  với 700 bức ảnh về người  của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường sưu  tầm
     Phân loại: 327.597 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003467
     Từ khoá: Ngoại giao; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam; Ngoại giao
4.  Con đường trở thành thủ khoa / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Dân trí, 2014. - 238tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Tổng hợp một số kỹ năng và phương pháp để đạt được kết quả cao trong kỳ thi. Cổ vũ tinh thần học tập tạo động lực cho các em học sinh tự tin bước vào mùa thi...
     Phân loại: 378.170281 / C430Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021673
                          Kho Mượn: MVV.048810-48812
     Từ khoá: Thủ khoa; Đại học; Phương pháp học tập; Giáo dục
5.  Các nền văn hóa biển Việt Nam / Nhiều tác giả. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 223tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu các nền văn hóa biển Việt Nam qua các thời kỳ trong mối giao lưu với biển: văn hóa Sa Huỳnh, Bàu Tró, Đa Bút , Óc Eo ... Và các di tích, Di chỉ khảo cổ , chính sách giữ gìn, bảo tồn và phát triển tài nguyên biển.
     Phân loại: 306.459597 / C101N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021681
                          Kho Mượn: MVV.048768-48770
     Từ khoá: Văn hóa biển; Việt Nam; Văn hóa
6.  Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Nxb Chính trị quốc gia- sự thật, 2014. - 72 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Gồm 11 chương kế thừa hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp  năm 1992 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013
     Phân loại: 342.597023 / H305P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021610
                          Kho Mượn: MVV.048630-48632
     Từ khoá: Pháp luật; Hiến pháp; Việt Nam
7.  Hoàng Sa, Trường Sa khát vọng hòa bình / Bùi Tất Tươm, Vũ Bá Hòa: Biên soạn, tuyển chọn. - H. : Giáo dục, 2013. - 198tr. ; 23cm
     Tóm tắt: Khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam và khá vọng hòa bình của con người Việt nam
     Phân loại: 320.1509597 / H407S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003465
                          Kho Mượn: MVL.009801
     Từ khoá: Việt Nam; Hoàng Sa; Trường Sa; Hòa bình; Chủ quyền; Chính trị
8.  Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam = Paracel và Spratly Islands Belong To Viet Nam / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014. - 357tr. ; 23cm
     Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý
     Tóm tắt: Nói về Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc, đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển đông một yêu sách phi lý
     Phân loại: 320.109597 / B116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003488
                          Kho Mượn: MVL.009865-9867
     Từ khoá: Hoàng Sa; Việt Nam; Trường Sa; Chính trị
9. Huỳnh Công Bá. Định chế hành chính - Quân sự triều Nguyễn (1802- 1885) / Huỳnh Công Bá: chủ biên. - Huế : Nxb Thuận Hóa, 2014. - 556tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu một cách có hệ thống về pháp luật của Triều Nguyễn, và những đóng góp  của Triều đai Nguyễn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
     Phân loại: 342.597
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003468
                          Kho Mượn: MVL.009805-9807
     Từ khoá: Pháp luật; Hành chính; Quân sự; Lịch sử; Triều Nguyễn; Pháp luật
10. Huỳnh Tấn Phương. Bồi dưỡng kĩ năng toán 2 / Huỳnh Tấn Phương. - H. : Nxb Đại học quốc gia, 2014. - 96 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 372.7 / B452D
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.018547-18550
     Từ khoá: Toán; Sách bồi dưỡng; Lớp 2
11. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. - H. : Giáo dục, 2014. - 279tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Liệt kê những minh chứng, tư liệu của Việt Nam, của phương tây và Trung Quốc trước năm 1909 chứng tỏ quần đảo  Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
     Phân loại: 320.1509597 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003462
                          Kho Mượn: MVL.009798
     Từ khoá: Việt Nam; Hoàng Sa; Trường Sa; Chủ quyền; Chính trị
12.  Hỏi đáp về 54 dân tộc Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 432tr. ; 15cm
     Phân loại: 305.895922 / H428V
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVN.001741-1743
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Sách hỏi đáp
13.  Ký ức lịch sử hải chiến Trường Sa những người con bất tử / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2013. - 407tr. ; 27cm
     Tóm tắt: Nhằm phác họa lại những trận chiến đầy bi hùng và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ, anh hùng, liệt sĩ.
     Phân loại: 359.009597 / K600Ư
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003489
                          Kho Mượn: MVL.009868-9870
     Từ khoá: Hải chiến; Trường Sa; Việt Nam; Lực lượng
14.  Luật người khuyết tật. - H. : Nxb Hồng Đức, 2011. - 40 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Gồm mười chương và năm mươi hai điều qui định về quyền của người khuyết tật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010
     Phân loại: 344.5970324002632 / L504N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021609
                          Kho Mượn: MVV.048627-48629
     Từ khoá: Pháp luật; Luật người khuyết tật; Việt Nam
15.  Luật nuôi con nuôi. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2011. - 42tr ; 19cm
     Tóm tắt: giới thiệu những quy định chung về luật nuôi con nuôi ở Việt Nam. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về nuôi con nuôi và các điều khoản thi hành.
     Phân loại: 346.59701002632 / L504N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021608
                          Kho Mượn: MVV.048624-48626
     Từ khoá: Luật nuôi con nuôi; Văn bản pháp luật; Việt Nam; Pháp luật
16.  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật luật sư. - H. : Hồng Đức, 2014. - 114tr. ; 19cm
     Tóm tắt: cuốn sách giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của luật luật sư như: thù lao, chi phí, tiền lương, vấn đề hành nghề, quản lý, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp...
     Phân loại: 347.597 / L504S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021684
                          Kho Mượn: MVV.048840-48842
     Từ khoá: luật sư; sửa đổi; Luật pháp
17.  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. - H. : Hồng Đức, 2014. - 46tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, trong xây dựng chiếu sáng công cộng, trong giao thông vận tải, trong hoạt động dịch vụ và hộ gia đình...cùng trách nhiệm và biện pháp của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết  kiệm và hiệu quả.
     Phân loại: 343.59709 / L504S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021683
                          Kho Mượn: MVV.048837-48839
     Từ khoá: năng lượng; Tiết kiệm; biện pháp; Pháp luật
18.  Luật đất đai. - H. : Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 234 tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Gồm 14 chương và 212 điều qui định về quyền và trách nhiệm của nhà nước  đối với đất đai và quyền và nghĩa vụ đối với người sử dụng đất và các điều khoàn thi hành
     Phân loại: 346.59704302632 / L504Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021606
                          Kho Mượn: MVV.048590-48592
     Từ khoá: Luật đất đai; Việt Nam; Pháp luật
19. Nguyễn Như Mai. Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa Trường Sa / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - In lần thứ 3. - H. : Nxb Kim đồng, 2014. - 157tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về quần đảo Hoàng  Sa, Trường Sa. Đó là bãi cát vàng, bãi cát dài nổi lên giữa mênh mông trùng khơi đã được cha ông ta khám phá, khai thác và quản lý với đầy đủ chứng cứ lịch sử về quyền và chủ quyền của mình hàng trăm năm trước.
     Phân loại: 320.109597 / C513E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.21691
                          Kho Mượn: MVV.048861-48863
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường Sa; Chính trị
20. Nguyễn Việt Long. Lẽ phải luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa- Trường sa / Nguyễn Việt Long. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. - 256tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Hoàng Sa, Trường Sa, luật quốc tế và chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng sa- Trường sa
     Phân loại: 320.1509597 / L200P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003487
                          Kho Mượn: MVL.009862-9864
     Từ khoá: Chủ quyền; Việt nam; Quân hệ quốc tế; Hoàng Sa; Trường Sa; Trung quốc; Chính trị
21.  Những vấn đề chung về biển đảo Việt Nam / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2014. - 207tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý biển đảo nước ta, những vấn đề về biển đảo đáng quan tâm hiện nay,vấn đề chủ quyền của  Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  và chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam
     Phân loại: 320.1509597 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021659
                          Kho Mượn: MVV.048765-48767
     Từ khoá: Chủ quyền; Biển; Việt Nam; Đảo; Chính trị
22. Phạm Thành Công. Hướng dẫn giải chi tiết Violympic toán 5 / Phạm Thành Công. - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 111 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 372.7 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.018555-18558
     Từ khoá: Toán; Giải chi tiết; Violympic; Lớp 5
23. Trương Minh Dục. Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài. / Trương Minh Dục. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 343tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu địa lý về 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa và sự tiếp cận của các tộc người Việt Nam trước thế kỷ XV, các tư liệu của Việt Nam và nước ngoài khẳng định chủ quyền của Việt nam tại 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa từ thế kỷ Xv đến trước 1975, và sự đấu tranh để khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt nam tại Hoàng Sa, Trường sa từ sau khi thống nhất đất nước đến nay.
     Phân loại: 320.1509597 / CH500Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003471
                          Kho Mượn: MVL.009814-9816
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường Sa; Chủ quyền; tư liệu; Việt Nam; Chính trị
24. Trần Công Trục. Dấu ấn Việt Nam trên biển đông / Trần Công Trục. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 423tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí vai trò của biển, đảo Việt Nam trong biển Đông, cơ sở pháp lý để xác lập các vùng biển và thêm lục địa Việt Nam và quá trình xác lập và thực thi chủ quyền  và tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng sa, Trường sa
     Phân loại: 327.1 / D125A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003472
                          Kho Mượn: MVL.009817-9819
     Từ khoá: Hoàng Sa; Trường sa; Chủ quyền; Pháp lý; Chính trị
25. Trần Quang Nhiếp. Dân chủ với phát triển cộng đồng / Trần Quang Nhiếp. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 391tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về dân chủ, vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân
     Phân loại: 323
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021624
                          Kho Mượn: MVV.048660-48662
     Từ khoá: Dân chủ; Việt Nam; Chính trị
26. Trần Xuân Kiên. Việt Nam tầm nhìn 2050 / Trần Xuân Kiên. - H. : Thanh niên, 2006. - 326tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu chiến lược, định hướng, biện pháp để tạo vốn trong nước phát triển công nghiệp và tầm nhìn đến 2050
     Phân loại: 330.9597 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021625
                          Kho Mượn: MVV.048663-48665
     Từ khoá: Vốn; Công nghiệp; Việt Nam; Kinh tế
27.  Xung đột trên biển đông không còn là nguy cơ tiềm ẩn / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Nxb Tri thức, 2014. - 315tr. ; 24cm
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả trong nước và ngoài nước về biển đông: Việc tranh chấp lãnh hải, xung đột chiến lược hải quân và ý đồ của Trung Quốc trên biển đông
     Phân loại: 372.11709597 / X513Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003470
                          Kho Mượn: MVL.009811-9813
     Từ khoá: Biển đông; Xung đột; Chính trị
400 - NGÔN NGỮ
28. Bùi Thanh Tùng. Từ điển tiếng Việt : Dành cho học sinh / Bùi Thanh Tùng, Ngô Thu Phương, Nguyễn Huy Hoàn. - H. : Nxb Hồng Đức, 2015. - 489tr. ; 18cm
     Phân loại: 495.9223 / T550Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVN.000541
                          Kho Mượn: MVN.001753-1755
     Từ khoá: Từ điển; Tiếng việt; Ngôn ngữ
29. Nguyễn Bình Minh. 720 câu trắc nghiệm tiếng anh 8 : (không đáp án) / Nguyễn Bình Minh. - H. : Đại học quốc gia, 2014. - 136tr. ; 24cm
     Phân loại: 428.0076 / B112T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009758-9761
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tiếng anh; Lớp 8; Trắc nghiệm
30.  Nâng cao hiệu quả luyện thi lớp 10 môn tiếng anh / Phan Văn Tuyền, Nguyễn Ngọc Bách, Nguyễn Quách Phương Anh, Phan Đinh Thiện Thanh. - Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2011. - 166tr. ; 24cm
     Phân loại: 428.076 / N122C
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009732-9734
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tiếng anh; Nâng cao; Lớp 10
31. Phan Văn Tuyền. Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng anh 8 : Trắc nghiệm & tự luận / Phan Văn Tuyền, Nguyễn Ngọc Bách, Nguyễn Quách phương Anh. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2011. - 194tr. ; 24cm
     Phân loại: 428.076 / S550D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009668-9672
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Lớp 8
32.  Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng anh 6 : Trắc nghiệm và tự luận / Phan Văn Tuyền, Nguyễn Tân, Nguyễn Quách Phương Anh, Trần Thị Thu Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2001. - 171tr. ; 24cm
     Phân loại: 428.076 / S550D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009660-9663
     Từ khoá: Dạy và học; Lớp 6; Trắc nghiệm; Tự luận; Ngôn ngữ
33.  Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng anh 7 : Trắc nghiệm & tự luận / Phan Văn Tuyền, Nguyễn Tân, Nguyễn Quách Phương Anh, Phan Đinh Thiện Thanh. - Tái bản lần thư 4. - Tp. Hồ Chí Minh : NXb Trẻ, 2011. - 183tr. ; 24cm
     Phân loại: 428.076 / S550D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009664-9667
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Sách giáo khoa; Lớp 7
34.  Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng anh 9 : Trắc nghiệm & tự luận / Phan Văn Tuyền, Nguyễn Ngọc Bách, Phan Đinh Thiện Thanh, Nguyễn Quách Phương Anh. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2011. - 172tr. ; 24cm
     Phân loại: 428.076 / S550D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009673-9675
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Lớp 9
35.  Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng anh 11 : Trắc nghiệm & tự luận / Phan Văn Tuyền, Nguyễn Ngọc Bách, Phan Đinh Thiện Thanh, Nguyễn Quách Phương Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2009. - 195 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 428.076 / S550D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009700-9703
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Lớp 11
36.  Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh 12 : Trắc nghiệm và tự luận / Phan Văn Tuyền, Nguyễn Tân, Vũ Mai Hường.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2011. - 215tr. ; 24cm
     Phân loại: 428 / S550D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009708-9711
     Từ khoá: Tiếng Anh; Trắc nghiệm; Tự luận; Lớp 12; Ngôn ngữ
37. Tôn Nữ Cẩm Tú. Đề kiểm tra tiếng anh 6 : 15 phút, 1 tiết và học kỳ / Tôn Nữ Cẩm Tú. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Nxb Đại học sư phạm, 2013. - 135tr ; 24cm
     Phân loại: 428 / Đ250K
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009746-9749
     Từ khoá: Tiếng anh; Kiểm tra; Lớp 6; Ngôn ngữ
500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN
38. Cao Cự Giác. Tự học giỏi hóa học 10 : Bồi dưỡng học sinh giỏi / Cao Cự Giác. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. - 298tr ; 24cm
     Phân loại: 546 / T550H
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009778-9781
     Từ khoá: Tự học; Bồi dưỡng; Lớp 10; Hóa học
39. Cù Thanh Toàn. Rèn luyện kỹ năng giải nhanh bài tập hóa học 10 / Cù Thanh Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2009. - 161tr. ; 24cm
     Phân loại: 540 / R203L
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009676-9679
     Từ khoá: Hóa học; bài tập; Lớp 10
40. Cù Thanh Toàn. Rèn luyện kỹ năng giải nhanh bài tập hóa học lớp 11 / Cù Thanh Toàn. - Tp. Hồ ChíMinh : Nxb Trẻ, 2010. - 255tr ; 24cm
     Phân loại: 540 / R203L
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009696-9699
     Từ khoá: Bài tập; Rèn luyện; Kỹ năng; Hóa học
41. Cù Thanh Toàn. Rèn luyện kỹ năng giải nhanh bài tập hóa học lớp 12 / Cù Thanh Toàn. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2010. - 204tr ; 24cm
     Phân loại: 540 / R203L
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009704-9707
     Từ khoá: Bài tập; Rèn luyện; Lớp 12; Hóa học
42. Lê Hoành Phò. Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 11 / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học quốc gia, 2013. - 352tr. ; 24cm
     Phân loại: 516.0076 / PH561P
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009786-9789
     Từ khoá: Toán học; Hình học; Phương pháp giải
43. Lê Hoành Phò. Phương pháp giải các chủ đề căn bản đại số - giải tích 11 / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học quốc gia, 2013. - 381tr. ; 24cm
     Phân loại: 512.0076 / PH561P
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009790-9793
     Từ khoá: Toán học; Đại số; Giải tích; Lớp 11
44. Nguyễn Hoài Thu. Giải bài tập vật lý 9 : Sách có nhiều bài tập mở rộng và nâng cao. / Nguyễn Hoài Thu, Phạm Văn Quang. - H. : Nxb: Hà Nội, 2014. - 190tr. ; 24cm
     Phân loại: 530.076 / GI103B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003475
                          Kho Mượn: MVL.009826-9828
     Từ khoá: Bài tập; Lớp 9; Vật lý
45. Nguyễn Thanh Hải. Ôn tập vật lý 9 / Nguyễn Thanh Hải, Lê Thi Thu Hà. - Tái bản lần thữ ba. - H. : Nxb Đại học quốc gia, 2013. - 143tr ; 24cm
     Phân loại: 53.075.1 / Ô545T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009770-9773
     Từ khoá: Ôn tập; Lớp 9; Vật lý
46. Nguyễn Thế Giang. Tuyển tập bài tập trắc nghiệm - Tự luận sinh học THPT : Dùng cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT, ĐH- CĐ. / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb: Hà Nội, 2014. - 311tr. ; 24cm
     Phân loại: 570.76 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003473
                          Kho Mượn: MVL.009820-9822
     Từ khoá: Bài tập; Trắc nghiệm; Tự luận; THPT; sinh học
47. Nguyễn Xuân Trường. 900 câu trắc nghiệm hóa học 9 / Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Đại học quốc gia, 2015. - 221tr ; 24cm
     Phân loại: 540.075.1 / CH311T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009766-9769
     Từ khoá: Trắc nghiệm; Lớp 9; Hóa học
48. Nguyễn Xuân Trường. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương. - H. : Đại học Quốc gia, 2013. - 509tr. ; 24cm
     Phân loại: 540.076 / C101CH
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009794-9797
     Từ khoá: Hóa học; Lớp 11; Bồi dưỡng học sinh giỏi
49. Phạm Văn Quang. Giải bài tập vật lý cơ bản và nâng cao 11 / Phạm Văn Quang, Nguyễn Hoài Thu. - H. : Nxb: Hà Nội, 2014. - 171tr. ; 24cm
     Phân loại: 530.076 / GI103B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003476
                          Kho Mượn: MVL.009829-9831
     Từ khoá: Bài tập; Lớp 11; Nâng cao; Vật lý
50.  Sổ tay toán lý hóa cấp 2 / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Vĩnh Cận, Dương Đức Kim, .... - Tái bản lần thứ ba. - H. : Nxb Đại học quốc gia, 2015. - 344 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 510.76 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.048583-48586
     Từ khoá: Toán; Lý; Hóa; Sách tham khảo; Cấp 2
51. Trần Dư Sinh. Hướng dẫn sử dụng phần mềm toán học Geometers Sketchpad / Trần Dư Sinh, Phan Hữu Thiềm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2007. - 279tr ; 24cm
     Phân loại: 510.0285 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009735-9737
     Từ khoá: Toán học; Phần mềm
52. Trần Ngọc Toản. Biển đông yêu dấu / Trần Ngọc Toản. - Tái bản lần 1. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. - 216tr. : 42 tranh ảnh, hình vẽ ; 21cm
     Phân loại: 551.4609597 / B305D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021669
                          Kho Mượn: MVV.048798-48800
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Địa chất học
53. Trần Quốc Huy. Tự học và ôn thi trắc nghiệm hóa Đại Cương và vô cơ : Tài liệu dành cho học sinh chuẩn bị thi tú tài, cao đẳng và đại học theo định  hướng của bộ giáo dục và đào tạo / Trần Quốc Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2007. - 147tr. ; 24cm
     Phân loại: 546.076 / T550H
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009720-9723
     Từ khoá: Hóa học; Trắc nghiệm; lớp 12
54.  Tổng hợp các bài toán phổ dụng Hình học 9 : Hệ thức lượng trong tam giác vuông; đường trong- Góc với đường tròn / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Khắc An, Nguyễn Vĩnh Cận, Trần Mạnh Hưng. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 399tr. ; 24cm
     Phân loại: 516 / T455H
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009762-9765
     Từ khoá: Toán học; Hình Học; Lớp 9
55.  Tổng hợp các bài toán phổ dụng đại số 9 / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Khắc An, Nguyễn Vĩnh Cận, Hoàng Thanh Liêm. - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 334tr ; 24cm
     Phân loại: 512 / T455H
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009774-9777
     Từ khoá: Bài toán; Đại số; Lớp 9; Toán học
56. Võ Đại Mau. Bất phương trình hệ bất phương trình vô tỷ : Gồm 198 bài toán tự luận và trắc nghiệm dùng cho học sinh các  lớp bậc phổ thông trung học luyện thi vào các trường đại học và cao đẳng / Võ Đại Mau. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2007. - 199tr. ; 24cm
     Phân loại: 512.9426 / B124P
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVL.009740-9741
     Từ khoá: Toán học; Tự luận và trắc nghiệm; Lớp 11; Lớp 12
57. Vũ Ninh Giang. Giải bài tập toán 6 : Sách có nhiều bài tập mở rộng và nâng cao / Vũ Ninh Giang. - H. : Nxb Hà Nội. - 24cm
          T.1. - 2014. - 130tr.
     Phân loại: 510.76 / Gi103B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003477
                          Kho Mượn: MVL.009832-9834
     Từ khoá: Giải bài tập; Nâng cao; Toán 6; Toán học
58. Vũ Ninh Giang. Giải bài tập toán 6 : Sách có nhiều bài tập mở rộng và nâng cao / Vũ Ninh Giang. - H. : Nxb Hà Nội. - 24cm
          T.2. - 2014. - 114tr.
     Phân loại: 510.76 / Gi103B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003478
                          Kho Mượn: MVL.009835-9837
     Từ khoá: Giải bài tập; Nâng cao; Toán 6; Toán học
600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG
59. Nguyễn Văn Tuyến. Kỹ thuật nuôi heo rừng : Giúp nhà nông làm giàu / Nguyễn Văn Tuyến. - H. : Nxb Thanh niên, 2011. - 55tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật nuôi heo rừng thuần chủng và kỹ thuật nuôi heo rừng lai.  Nói về cách nhân  giống  phòng bệnh và trị bệnh cho heo rừng.
     Phân loại: 636.4 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021622
                          Kho Mượn: MVV.048654-48656
     Từ khoá: Kỹ thuật; Nuôi; Heo rừng; Chăn nuôi
60. Nguyễn Văn Tuyến. Kỹ thuật trồng chôm chôm, bơ / Nguyễn Văn Tuyến. - H. : Nxb Thanh niên, 2012. - 64 tr. ; 19 cm
     Giúp nhà nông làm giàu
     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm, nguồn gốc, giá trị kinh tế và kỹ thuật trồng cây chôm chôm và cây bơ
     Phân loại: 634.1 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021619
                          Kho Mượn: MVV.048642-48644
     Từ khoá: Cây chôm chôm; Kỹ thuật trồng; Cây ăn quả; Nông nghiệp
61. Nguyễn Văn Tuyến. Kỹ thuật trồng các loại rau sạch / Nguyễn Văn Tuyến. - H. : Nxb Thanh niên, 2012. - 81 tr. ;  19 cm
     Tóm tắt: Trình bày lợi ích từ việc trồng rau sạch, kỹ thuật trồng các loại rau sạch , phương pháp nhân giống rau
     Phân loại: 635 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021621
                          Kho Mượn: MVV.048651-48653
     Từ khoá: Trồng trọt; Rau sạch; Kỹ thuật trồng; Trồng trọt
62. Nguyễn Văn Tuyến. Kỹ thuật trồng mít và chuối / Nguyễn Văn Tuyến. - H. : Thanh niên, 2012. - 82 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc và phương pháp thu hoạch Mít và Chuối
     Phân loại: 634.772 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021617
                          Kho Mượn: MVV.048639-48641
     Từ khoá: Nông nghiệp; Kỹ thuật; Cây ăn quả; Nông nghiệp
63. Nguyễn Văn Tuyến. Kỹ thuật trồng đu đủ / Nguyễn Văn Tuyến. - H. : Nxb Thanh niên, 2012. - 47 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu lợi ích, đặc điểm , kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại đu đủ như: đu đủ Đài Loan, đu đủ Hồng Phi 786  Và cách phòng trị bệnh cho cây đu đủ
     Phân loại: 634.651 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021620
                          Kho Mượn: MVV.048648-48650
     Từ khoá: Kỹ thuật trồng; Cây ăn quả; Cây đu đủ; Nông nghiệp
64. Nguyễn Văn Tuyến. Kỹ thuật trồng ổi và khế / Nguyễn Văn Tuyến. - H. : Nxb Thanh niên, 2012. - 56 tr. ; 19 cm
     Giúp nhà nông làm giàu
     Tóm tắt: Giới đặc điểm sinh học, ký thuật trồng và chăm sóc ổi, khế và na
     Phân loại: 634.421 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021618
                          Kho Mượn: MVV.048645-48647
     Từ khoá: Nông nghiệp; Ký thuật trồng; Cây ăn quả; Nông nghiệp
65. Phan Cử. Chuẩn đoán bệnh theo phương pháp y tướng học Phương Đông qua khí sắc hình của tướng tay và nhân trung / Phan Cử: Sưu tầm. - H. : Nxb Hồng Đức, 2014. - 239tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Chuẩn bệnh tổng thể qua khí, sắc, hình của từng bộ phận cơ thể. Về chuẩn đoán học của đông y , ....
     Phân loại: 616.075 / CH502Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021672
                          Kho Mượn: MVV.048807-48809
     Từ khoá: Chuẩn đoán; Bệnh; Phương đông; Đông y; Y học
66. Đỗ Đức Ngọc. Tìm nguyên nhân và cách chữa bệnh / Đỗ Đức Ngọc. - H. : Nxb Mỹ thuật, 2014. - 255 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách y học)
     ĐTTS ghi: Khí công y đạo. Ngành y học bổ sung
     Tóm tắt: Tiến trình khám và tìm nguyên nhân gây bệnh, phân biệt các dấu hiệu lâm sàng và chức năng khí hóa của huyệt theo bát pháp và huyệt vị
     Phân loại: 613 / T310N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021607
                          Kho Mượn: MVV.048597-48599
     Từ khoá: Khám chữa bệnh; Đông y; Khí công; Y học
800 - VĂN HỌC
67. Aitơmatốp, Tsinghiz. Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên : Giải thưởng văn học Lê Nin năm 1963 / Tsinghiz Aitơmatốp. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 299tr. ; 21cm
     Phân loại: 891.7344 / GI104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021641
                          Kho Mượn: MVV.048711-48713
     Từ khoá: Truyện ngắn; Nga; Văn học
68.  Biển vẫn bình yên : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 223tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / B305V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021647
                          Kho Mượn: MVV.048729-48731
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
69. Boissard, Janine. Bố, hãy là một người đàn ông / Janine Boissard; Trần Thị Huế dịch. - H. : Văn học, 2014. - 360tr. ; 19cm
     Phân loại: 843.914
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021665
                          Kho Mượn: MVV.048786-48788
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp; Văn học
70.  Bão lạc mùa : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 225tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / B401L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021653
                          Kho Mượn: MVV.048747-48749
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
71. Cao Thị Đào. Nỗi buồn xin hãy tan đi / Cao Thị Đào. - H. : Văn học, 2014. - 118tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.92234 / N452B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021667
                          Kho Mượn: MVV.048792-48794
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Việt Nam; truyện ngắn; Văn học
72.  Cha và con là lính Trường Sa : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn hóa thông tin, 2014. - 227tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / CH100V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021657
                          Kho Mượn: MVV.048759-48761
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
73.  Chuyện nhỏ ở đảo : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 219tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / CH527N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021658
                          Kho Mượn: MVV.048762-48764
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
74.  Chạm vào giấc mơ : Truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2014. - 175tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / CH104V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021678
                          Kho Mượn: MVV.048825-48827
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học
75.  Cuối mùa nhan sắc : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Nxb Văn học, 2015. - 226tr. ; 21cm
     Phân loại: 895.9223014 / C515M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021674
                          Kho Mượn: MVV.048813-48815
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
76. Diêm Liên Khoa. Kiên ngạnh như thủy : Tiểu thuyết / Diêm Liên Khoa. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2014. - 439tr ; 21cm
     Phân loại: 895.136 / K305N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021638
                          Kho Mượn: MVV.048702-48704
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Trung Quốc; Văn học


Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Từ khóa:

thư mục

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 2056
  • Tháng hiện tại: 88363
  • Tổng lượt truy cập: 2803243

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý