thu vien kon tum
sự kiện

Sách mới năm 2016 - Kho thiếu nhi

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Sách mới năm 2016 -  Kho thiếu nhi

Sách mới năm 2016 - Kho thiếu nhi

Thư mục thông báo sách thiếu nhi năm 2016
 
000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1. Connor, Jo. Em muốn biết...ai - con gì / Jo Connor; Hà Trần: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 68 tr. ; 20 cm
     50 câu hỏi và tất cả các câu trả lời
     Phân loại: 001 / E202M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020711-20714
     Từ khoá: Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức
2. Connor, Jo. Em muốn biết...cái nào / Jo Connor; Hoàng Kim Thi:  Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 68 tr. ; 20 cm
     50 câu hỏi và tất cả các câu trả lời
     Phân loại: 001 / E202M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020715-20718
     Từ khoá: Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức
3. Connor, Jo. Em muốn biết...là gì? / Jo Connor; Hà Trần:  Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 68 tr. ; 20 cm
     50 câu hỏi và tất cả các câu trả lời
     Phân loại: 001 / E202M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020731-20734
     Từ khoá: Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức
4. Connor, Jo. Em muốn biết...như thế nào? / Jo Connor; Hà Trần:  Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 68 tr. ; 20 cm
     50 câu hỏi và tất cả các câu trả lời
     Phân loại: 001 / E202M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020727-20730
     Từ khoá: Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức
5. Connor, Jo. Em muốn biết...tại sao? / Jo Connor; Hà Trần:  Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 68 tr. ; 20 cm
     50 câu hỏi và tất cả các câu trả lời
     Phân loại: 001 / E202M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020723-20726
     Từ khoá: Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức
6. Connor, Jo. Em muốn biết... ở đâu? / Jo Connor; Hương Nhi:  Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 68 tr. ; 20 cm
     50 câu hỏi và tất cả các câu trả lời
     Phân loại: 001 / E202M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020719-20722
     Từ khoá: Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
7.  Anh chàng Học khôn : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / A107C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020483-20486
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
8.  Anh chàng nhanh trí : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / A107C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020479-20482
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
9.  Anh học trò  và 3 con quỷ : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / A107H
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020475-20478
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
10.  An dương vương xây thành ốc : Truyện tranh / Tranh: Chu Linh Hoàng; Nguyễn Huy Tưởng b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / A105D
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020635-20638
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
11.  Ba Giai - Tú xuất : Truyện tranh màu / Vẽ tranh: Nguyễn Quang Toàn; Tuyển chọn, b.s lời: Trần Đình Nam, lê Thanh Nga, Nguyễn Hường Lý. - H. : Kim đồng, 2015. - 68 tr. ; 25 cm. - (inh hoa văn học dân gian người Việt. Những ông trạng dân gian lừng danh)
     Phân loại: 398.209597 / B100Gi
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020779-20782
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
12.  Bác ba phi : Truyện tranh màu / Vẽ tranh: Nguyễn Tiến Dũng; Tuyển chọn, b.s lời: Trần Đình Nam, lê Thanh Nga, Nguyễn Hường Lý. - H. : Kim đồng, 2015. - 100 tr. ; 25 cm. - (inh hoa văn học dân gian người Việt. Những ông trạng dân gian lừng danh)
     Phân loại: 398.209597 / B101B
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020783-20786
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
13.  Bó củi biết bay : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn;  Hồng Hà b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / B400C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020511-20514
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
14.  Bảy điều ước : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / B112Đ
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020651-20654
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
15.  Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể : Truyện tranh / Tranh: Kim seung Hyun; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / CH100M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020696-20699
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
16.  Chàng học trò có chí : Truyện tranh / Tranh: Vũ Duy Nghĩa; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / CH106H
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020647-20650
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
17.  Chàng học trò và con chó đá : Truyện tranh / Tranh: Kim Seung Hyun; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / CH106H
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020627-20630
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
18.  Chàng học trò và con yêu tinh : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Trung Dũng; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / CH106H
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020631-20634
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
19.  Chàng ngốc và gã bợm : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải ; Hồng Hà b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / CH106N
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020587-20590
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
20.  Chàng ngốc được kiện : Truyện tranh / Tranh: Phạm Huy Thông; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / CH106N
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020643-20646
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
21.  Con chim khách màu nhiệm : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Thảo Hương b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / C430C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020463-20466
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
22.  Con gái nàng tiên núi : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan;  Minh Quốc b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / C430G
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020527-20530
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
23.  Cây khế : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Bích;  Hồng Hà b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / C126K
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020507-20510
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
24.  Có công mài sắt có ngày nên kim : Truyện tranh / Tranh:Lê Minh Hải; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5.. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / C400C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020708-20710
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
25.  Của thiên trả địa : Truyện tranh / Tranh: Tô Chiêm; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / C501T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020655-20658
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
26.  Cứu vật vật trả ơn : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Thụy Anh b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / C566V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020451-20454
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
27.  Dũng sĩ Đam Dông : Truyện tranh / Tranh: Tạ Huy Long; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / D513S
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020639-20642
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
28.  Hai anh em và ba con yêu tinh : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Trung Dũng  Hồng Hà b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / H103A
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020499-20502
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
29.  Hai anh em và cây thuốc thần : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Trung Dũng;  Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / H103A
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020539-20542
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
30.  Hạt lúa thần : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan;  Thụy Anh b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / H110L
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020543-20546
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
31. Hải Hà. Tiếng sáo thần kì Bắt đối tượng ném đá xe khách : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan; Thụy Anh b.s; Hải Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Tóm tắt: Ngày 4.5, công an huyện Đăk Tô cho biết dã xác định và bắt giữ Phạm Văn Hiền(22 tuổi ngụ tại khối 6, TT Đăk Tô) là người ném đá làm vỡ kính chắn gió phía trước xe ô tô khách để xử lý theo pháp luật. Trước đó chiều ngày 30.4, tài xế Nguyễn Văn Dũng đang điều khiển xe ô tô loại 16 chỗ ngồi, lưu thông trê đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Đăk Tô thì bị Hiền ném đá vào trước xe ô tô rồi bỏ chạy.
     Phân loại: 398.209597 / T306S
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020455-20458
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
32.  Lưu Bình Dương lễ : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Lê Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / L566B
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020467-20470
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
33.  Ngôi đền giữa biển : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / NG452Đ
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020683-20687
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
34.  Ngưu lang chức nữ : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan;  Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / NG566L
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020515-20518
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
35.  Người bán trống và lũ quỷ : Truyện tranh / Tranh: Vũ Xuân Hoàn; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / NG558B
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020555-20558
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
36.  Người cha và ba con trai : Truyện tranh / Tranh: Hồ Quảng ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / NG558C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020567-20570
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
37.  Người con nuôi hiếu thảo : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / NG558C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020688-20691
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
38.  Người vợ thông minh : Truyện tranh / Tranh: Tô Chiêm; Trần Ngọc b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / NG558V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020671-20674
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
39.  Nàng tiên cua : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / N106T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020667-20670
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
40.  Nàng tiên cóc : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải;  Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / N106T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020547-20550
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
41.  Nàng tiên hổ : Truyện tranh / Tranh: Huy Tuấn;  Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / N106T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020519-20522
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
42.  Năm hũ vàng : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Thụy Anh b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / N114H
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020692-20695
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
43.  Phiên chợ hẹn ước : Truyện tranh / Tranh: Trương Hiếu; Nguyễn Trung Hậu b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / PH305C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020591-20594
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
44.  Quan âm thị kính : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải;  Thụy Anh b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / QU105 Â
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020551-20554
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
45.  Sọ dừa : Truyện tranh / Tranh: Anh Phương ; Hồng Hà b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S400D
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020571-20574
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
46.  Sự tích ao phật : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020675-20678
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
47.  Sự tích bánh chưng bánh dày : Truyện tranh / Tranh: Tạ Thúc Bình; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020607-20610
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
48.  Sự tích chú cuội cung trăng : Truyện tranh / Tranh: Tạ Huy Long; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020700-20703
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
49.  Sự tích con cóc : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Thụy Anh b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020603-20606
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
50.  Sự tích con dã tràng : Truyện tranh / Tranh: Phạm Minh Trí;  Diêm Điền b.s. - Tái bản. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020523-20526
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
51.  Sự tích con khỉ : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020679-20682
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
52.  Sự tích con muỗi : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020704-20707
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
53.  Sự tích con thạch sùng : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan; Hiếu Minh b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020599-20602
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
54.  Sự tích cái chổi : Truyện tranh / Tranh: Lê Hinh Hải; Thụy Anh b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020595-20598
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
55.  Sự tích hoa đào, hoa mai : Truyện tranh / Tranh: Chu Linh Hoàng;  Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020535-20538
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
56.  Sự tích hạt thóc : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải;  Hiếu Minh b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020503-20506
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
57.  Sự tích hồ ba bể : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn;  Hồng Hà b.s. - Tái bản. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020491-20494
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
58.  Sự tích hồ gươm : Truyện tranh / Tranh: Vũ Duy Nghĩa; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020615-20618
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
59.  Sự tích phật bà quan âm : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan;  Lê Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020531-20534
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
60.  Sự tích tháp báo ân : Truyện tranh / Tranh: Chu Linh Hoàng; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020559-20562
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
61.  Sự tích trầu cau : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020611-20614
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
62.  Sự tích ông ba mươi : Truyện tranh / Tranh: Kim Seung Hyun;  Hồng Hà b.s. - Tái bản. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020487-20490
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
63.  Thàng Quấy : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Nguyễn Huy Tưởng b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / TH116Q
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020471-20474
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
64.  Thạch Sanh : Truyện tranh / Tranh: Tạ Thúc Bình ; Hồng Hà b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / TH102S
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020575-20578
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
65.  Trạng Lợn : Truyện tranh màu / Vẽ tranh: Tạ Huy Long; Tuyển chọn, b.s lời: Trần Đình Nam, Lê Thanh Nga, Nguyễn Hường Lý. - H. : Kim đồng, 2015. - 64 tr. ; 25 cm. - (Tinh hoa văn học dân gian người Việt. Những ông trạng dân gian lừng danh)
     Phân loại: 398.209597 / TR106L
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020767-20770
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
66.  Trạng Quỳnh : Truyện tranh màu / Vẽ tranh: Nguyễn bích; Tô màu: Tạ Huy Long; Tuyển chọn, b.s lời: Ngân Hà. - H. : Kim đồng, 2015. - 92 tr. ; 25 cm. - (inh hoa văn học dân gian người Việt. Những ông trạng dân gian lừng danh)
     Phân loại: 398.209597 / TR106Q
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020771-20774
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
67.  Tìm mẹ : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan; Nguyễn Huy Tưởng b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / T310M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020659-20662
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
68.  Tấm cám : Truyện tranh / Tranh: Mai Long;  Hồng Hà b.s. - Tái bản. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / T120C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020495-20498
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
69.  Từ thức gặp tiên : Truyện tranh / Tranh: Phương Hoa ; Hồng Hà b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020583-20586
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
70.  Viên ngọc ước : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / V305N
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020663-20666
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
71.  Vua heo : Truyện tranh / Tranh: Trương Hiếu; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / V501H
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020623-20626
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
72.  Xiển Bột : Truyện tranh màu / Vẽ tranh: Lê Minh Hải; Tuyển chọn, b.s lời: Trần Đình Nam, lê Thanh Nga, Nguyễn Hường Lý. - H. : Kim đồng, 2015. - 64 tr. ; 25 cm. - (inh hoa văn học dân gian người Việt. Những ông trạng dân gian lừng danh)
     Phân loại: 398.209597 / X305B
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020775-20778
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
73.  Ông quan thông minh : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải; Lê Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim đồng. - 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / Ô- 455Q
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020619-20622
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
74.  Ông trạng quyét : Truyện tranh / Tranh: Vũ Xuân Hoàn; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / Ô 455T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020563-20566
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
75.  Đi ở học thành tài : Truyện tranh / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn; Bùi Lâm Bằng b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2015. - 32 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / Đ300 Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020459-20462
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
76.  Đồng tiền vạn lịch : Truyện tranh / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; Lê Thanh Nga b.s. - H. : Kim đồng, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
     Phân loại: 398.209597 / Đ455T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020579-20582
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam; Văn học dân gian
800 - VĂN HỌC
77. Aoyama, Gosho. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.64. - 2015. - 177 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019927-19931
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
78. Aoyama, Gosho. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.85. - 2015. - 177 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019932-19936
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
79. Aoyama, Gosho. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.86. - 2015. - 177 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019937-19941
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
80.  Doraemon đội thám hiểm tại sao : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.1. - 2015. - 191tr.
     Phân loại: 895.63 / D400R
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019917-19921
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
81.  Doraemon đội thám hiểm tại sao : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.2. - 2015. - 191tr.
     Phân loại: 895.63 / D400R
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019922-19926
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
82. F.Fujio, Fujiko. Nobita và viện bảo tàng bảo bối : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio; Nguyễn Thanh Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2015. - 144 tr. ; 18 cm. - (Doraemon hoạt hình màu)
     Phân loại: 895.63 / D400R
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020402-20406
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
83. Murphy, jtll. Phù thủy xui xẻo : Biến cố năm thứ nhất / Jill Murphy; Phan Hồng Vinh: Dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng, 2015. - 95 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / PH500T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020431-20434
     Từ khoá: Truyện; Anh; Văn học thiếu nhi
84. Murphy, jtll. Phù thủy xui xẻo : Câu thần chú xấu xa / Jill Murphy; Phan Hồng Vinh: Dịch. - Tái bản lần thứ ba. - H. : Kim đồng, 2015. - 120 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / PH500T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020447-20450
     Từ khoá: Truyện; Anh; Văn học thiếu nhi
85. Murphy, jtll. Phù thủy xui xẻo : Lại nổi tiếng / Jill Murphy; Phan Hồng Vinh: Dịch. - Tái bản lần thứ ba. - H. : Kim đồng, 2015. - 92 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / PH500T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020443-20446
     Từ khoá: Truyện; Anh; Văn học thiếu nhi
86. Murphy, jtll. Phù thủy xui xẻo : Một cuộc giải cứu / Jill Murphy; Phan Hồng Vinh: Dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng, 2015. - 164 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / PH500T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020427-20430
     Từ khoá: Truyện; Anh; Văn học thiếu nhi
87. Murphy, jtll. Phù thủy xui xẻo : Vị cứu tinh / Jill Murphy; Phan Hồng Vinh: Dịch. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / PH500T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020435-20438
     Từ khoá: Truyện; Anh; Văn học thiếu nhi
88. Murphy, jtll. Phù thủy xui xẻo : Ở biển / Jill Murphy; Phan Hồng Vinh: Dịch. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Kim đồng, 2015. - 196 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / PH500T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020439-20442
     Từ khoá: Truyện; Anh; Văn học thiếu nhi
89.  Những câu chuyện chia sẻ : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Nhiên Hà: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020735-20738
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
90.  Những câu chuyện cho bé chăm ngoan : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Lê Thu Hạnh: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020739-20742
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
91.  Những câu chuyện hài hước : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Lê Thu Hạnh: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020743-20746
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
92.  Những câu chuyện hóm hỉnh : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Vũ Hà: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020747-20750
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
93.  Những câu chuyện sáng tạo : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Minh Hoàng: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020751-20754
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
94.  Những câu chuyện thông minh : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Minh Hoàng: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020755-20758
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
95.  Những câu chuyện vui nhộn : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Vũ Hà: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020759-20762
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
96.  Những câu chuyện yêu thương : Truyện tranh / Jilin Fine Art; Nhiên Hà: Dịch. - H. : Kim đồng, 2015. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020763-20766
     Từ khoá: Truyện tranh; Trung Quốc; Văn học thiếu nhi
97.  Nobita tây du kí : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18cm
          T.1. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019907-19911
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
98.  Nobita tây du kí : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18cm
          T.2. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019912-19916
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
99.  Nobita và chuyến du hành biển phương nam : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18cm
          T.1. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019887-19891
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
100.  Nobita và chuyến du hành biển phương nam : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18cm
          T.2. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N400V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019892-19896
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
101.  Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.1. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019877-19881
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; văn học thiếu nhi
102.  Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.2. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019882-19886
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; văn học thiếu nhi
103.  Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót : Truyện tranh / Fujiko F.Fujio. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.1. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019857-19861
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
104.  Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót : Truyện tranh / Fujiko F.Fujio. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.2. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019862-19866
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
105.  Nobita và truyền thuyết vua mặt trời : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18cm
          T.1. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N400V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019897-19901
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
106.  Nobita và truyền thuyết vua mặt trời : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18cm
          T.2. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N400V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019902-19906
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
107.  Nobita- vũ trụ phiêu lưu kí : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon)
          T.1. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418B
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019867-19871
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
108.  Nobita- vũ trụ phiêu lưu kí : Truyện tranh / Fujiko.F.Fujio. - H. : Kim đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon)
          T.2. - 2015. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / N418B
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019872-19876
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
109. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.1 : Romance dawn - Bình minh của cuộc phiêu lưu. - 2015. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019942-19946
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
110. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.2 : Versus!! Binh đoàn hải tặc Buggy. - 2015. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019947-19951
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
111. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.3 : Thứ không thể nói dối. - 2015. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019952-19956
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
112. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.4 : Trăng lưỡi liềm. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019957-19961
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
113. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.5 : Chuông nguyện vì ai. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019962-19966
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
114. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.6 : Lời thề. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019967-19971
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
115. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.7 : Lão già mắc bịnh. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019972-19976
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
116. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.8 : Đừng chết. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019977-19981
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
117. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.9 : Nước mắt. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019982-19986
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
118. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.10 : OK, Let'sstand up. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019987-19991
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
119. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.11 : Đại ác tặc phía đông. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019992-19996
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
120. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.12 : Truyền thuyết bắt đầu. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019997-20001
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
121. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.13 : Không sao. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020002-20006
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
122. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.14 : Bản năng. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020007-20011
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
123. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.15 : Thẳng tiến. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020012-20016
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
124. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.16 : Ý chí được kế thừa. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020017-20021
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
125. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.17 : Hoa anh đào của Hiluluk. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020022-20026
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
126. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.18 : Ace xuất hiện. - 2015. - 224 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020027-20031
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
127. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.19 : Phản loạn. - 2015. - 224 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020032-20036
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
128. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.20 : Quyết chiến ở Alubarana. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020037-20041
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
129. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.21 : Quê hương lí tưởng. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020042-20046
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
130. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.22 : Hope. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020047-20051
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
131. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.23 : Cuộc phiêu lưu của Vivi. - 2015. - 232 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020052-20056
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
132. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.24 : Giấc mơ của con người. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020057-20061
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
133. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.25 : Người đàn ông trị giá 100 triệu. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020062-20066
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
134. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.26 : Phiêu lưu trên đảo của thần. - 2015. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020067-20071
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
135. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.27 : Dạo khúc. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020072-20076
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
136. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.28 : Chiến quỷ Wiper. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020077-20081
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
137. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.29 : oratorio. - 2015. - 232 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020082-20086
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
138. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.30 : Caprccio. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020087-20091
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
139. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.31 : Chúng tôi luôn ở đây. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020092-20096
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
140. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.32 : Tiếng hát của đảo. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020097-20101
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
141. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.33 : Davy Back fight. - 2015. - 232 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020102-20106
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
142. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.34 : Thủ đô nước Water seven. - 2015. - 232 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020107-20111
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
143. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.35 : Thuyền trưởng. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020112-20116
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
144. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.36 : Chính nghĩa thứ 9. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020117-20121
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
145. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.37 : Thầy Tom. - 2015. - 236 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020122-20126
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
146. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.38 : Rocketman. - 2015. - 220 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020127-20131
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
147. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.39 : Cuộc chiến cướp đoạt. - 2015. - 220 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020132-20136
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
148. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.40 : Gear. - 2015. - 236 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020137-20141
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
149. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.41 : Lời tuyên chiến. - 2015. - 236 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020142-20146
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
150. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.42 : Hải tặc VS CP9. - 2015. - 220 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020147-20151
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
151. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.43 : Truyền thuyết anh hùng. - 2015. - 228 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020152-20156
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
152. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.44 : Về thôi. - 2015. - 236 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020157-20161
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
153. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.45 : Thấu hiểu tâm can. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020162-20166
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
154. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.46 : Phiêu lưu trên đảo ma. - 2015. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020167-20171
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
155. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.47 : Trời âm u, thỉnh thoảng có xương. - 2015. - 224 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020172-20176
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
156. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.48 : Cuộc phiêu lưu của Oars. - 2015. - 224 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020177-20181
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
157. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.49 : Nightmare luffy. - 2015. - 232 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020182-20186
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
158. Oda, Ellchiro. One piece / Ellchiro Oda; Takara h.đ. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.50 : Lại tới. - 2015. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020187-20191
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học hiện đại
159. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.1 : Son Goku và các bạn. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020192-20196
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
160. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.2 : Dragon ball - Hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020197-20201
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
161. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.3 : Đại hội võ thuật thiên hạ vô địch khởi tranh. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020202-20206
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
162. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.4 : Trận chung kết. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020207-20211
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
163. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.5 : Nỗi kinh hoàng tháp muscle. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020212-20216
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
164. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.6 : Sai lầm của Mulma. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020217-20221
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
165. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.7 : Theo dấu tướng quân Blue. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020222-20226
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
166. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.8 : Son Goku đột kích. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020227-20231
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
167. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.9 : Bà thầy bói. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020232-20236
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
168. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.10 : Đại hội võ thuật lần thứ 22. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020237-20241
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
169. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.11 : Trận đấu đỉnh cao. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020242-20246
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
170. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.12 : Đại ma vương piccolo. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020247-20251
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
171. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.13 : Son Goku trả thù. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020252-20256
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
172. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.14 : Bước đại nhảy vọt. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020257-20261
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
173. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.15 : Anh hùng hảo hán. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020262-20266
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
174. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.16 : Kì phùng địch thủ. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020267-20271
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
175. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.17 : Mối đe dọa. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020272-20276
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
176. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.18 : Son Gohan và đại ma vương Piccolo. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020277-20281
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
177. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.19 : Nhanh lên Son Goku!. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020282-20286
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
178. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.20 : Trời long đất lở. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020287-20291
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
179. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.21 : Hướng về Namek. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020292-20296
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
180. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.22 : Người Namek phản kháng. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020297-20301
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
181. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.23 : Đội đặc nhiệm Ginyu. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020302-20306
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
182. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.24 : Goku hay Ginyu. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020307-20311
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
183. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.25 : Frieza siêu biến hình. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020312-20316
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
184. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.26 : Son Goku hồi phục. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020317-20321
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
185. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.27 : Siêu Saiya, chiến binh huyền thoại. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020322-20326
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
186. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.28 : Cậu thiếu niên đến từ tương lai. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020327-20331
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
187. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.29 : Goku thất bại. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020332-20336
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
188. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.30 : Linh cảm xấu. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020337-20341
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
189. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.31 : Truy lùng Cell bọ hung. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020342-20346
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
190. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.32 :  Cell bọ hung hoàn thiện. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020347-20351
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
191. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.33 :  Ngoại truyện về Trunks. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020352-20356
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
192. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.34 : Người kế thừa của Goku. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020357-20361
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
193. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.35 : Tạm biệt người anh em. - 2015. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020362-20366
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
194. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.36 : Thời thế tạo anh hùng. - 2015. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020367-20371
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
195. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.37 : Khởi động kế hoạch tác chiến. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020372-20376
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
196. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.38 : Son Goku vs vegeta, cuộc đối đầu định mệnh. - 2015. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020377-20381
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
197. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.39 : Vĩnh biệt chiến binh kiêu hãnh. - 2015. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020382-20386
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
198. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.40 : Vũ khí cuối cùng của trái đất. - 2015. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020387-20391
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
199. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.41 : Cố lên siêu gotenks. - 2015. - 240 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020392-20396
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
200. Toriyama, Akira. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball / Akira Torika; Barbie Ayumi hiệu đính. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.42 : Tạm biệt ngọc rồng. - 2015. - 244 tr.
     Phân loại: 895.63 / B112V
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020397-20401
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
201. Usui, Yoshito. Shin cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.32 : Bé ai gia nhập đội phòng vệ Kasukabe. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019847-19851
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
202. Usui, Yoshito. Shin cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.33 : Vận động viên lướt sóng Shinnosuke. - 2015. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.019852-19856
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
203. USui, Yoshito. Shin cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui; Hà Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng. - 21 cm
          T.47. - 2015. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / Sh311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020407-20411
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
204. USui, Yoshito. Shin cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui; Hà Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng. - 21 cm
          T.48. - 2015. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / Sh311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020412-20416
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
205. USui, Yoshito. Shin cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui; Hà Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng. - 21 cm
          T.49. - 2015. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020417-20421
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
206. USui, Yoshito. Shin cậu bé bút chì : Truyện tranh / Yoshito Usui; Hà Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim đồng. - 21 cm
          T.50. - 2015. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020422-20426
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi

Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 760
  • Tháng hiện tại: 95610
  • Tổng lượt truy cập: 2810490

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý