thu vien kon tum
sự kiện

Sách mới năm 2016 - Kho đọc và Kho mượn

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Sách mới năm 2016 - Kho đọc và Kho mượn

Sách mới năm 2016 - Kho đọc và Kho mượn

Thư mục thông báo sách mới năm 2016 tại Kho đọc và Kho mượn
 
000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1. Nguyễn Tường Bách. Lưới trời ai dệt : Tiểu luận về khoa học và triết học / Nguyễn Tường Bách. - H. : Thời đại, 2015. - 439 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: rình bày của tác giả về các vấn đề khó hiểu của khoa học và triết học; về tư tưởng Phật giáo để lý giải thế giới hiện tượng; các chặng đường quan trọng trong quá trình phát triển của ngành vật lý và triết học về khoa học tự nhiên của hơn 25 thế kỷ qua.
     Phân loại: 001 / L558T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022090
                          Kho Mượn: MVV.049935-49937
     Từ khoá: Tiểu luận; Tư tưởng; Đạo phật; Triết học
100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC
2.  Cô bé chăm chỉ / Vân Phong: B.s. - H. : Dân Trí, 2015. - 178 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách đạo đức)
     Phân loại: 179.9 / C450B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022070
                          Kho Mượn: MVV.049875-49877
     Từ khoá: Truyện; Việt Nam; Đạo đức
3. Hà Sơn. Bách gia Chư tử trong cách đối nhân xử thế / Hà Sơn b.s. - H. : Lao động, 2015. - 312 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách tri thức cổ Trung Hoa)
     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại: Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia...và cách đối nhân xử thế thể hiện qua những tư tưởng này
     Phân loại: 181.11 / B102G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022061
                          Kho Mượn: MVV.049848-49850
     Từ khoá: Tư tưởng triết học; Giao tiếp; Ứng xử; Trung Quốc; Triết học cổ đại
4. Lã Thúc Xuân. Học trong sử sách / Lã Thúc Xuân; Nguyễn Thị Thại: dịch. - H. : Lao động, 2015. - 208 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Bằng việc phân tích và tìm hiểu những điển tích, câu chuyện nhỏ trong sử sách giúp ta khám phá những điều kì diệu của nhân tính, phát huy ưu điểm của nhân tính, biết cách đối nhân xử thế và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân
     Phân loại: 158.2 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022062
                          Kho Mượn: MVV.049851-49853
     Từ khoá: Giáo tiếp; Ứng xử; Tâm lý học ứng dụng
5. Lý Cư Minh. Tự xem phong thủy / Lý Cư Minh, Đại Đức Thích Minh Nghiêm: Soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2015. - 287 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn sử dụng la bàn phong thủy, xác lập tạo hướng, đoán định cát hung cho nơi ở của mình...
     Phân loại: 133 / T550X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003566
                          Kho Mượn: MVL.010018-10020
     Từ khoá: Tham khảo; Phong thủy
6. Nguyễn An. Quan hệ tốt sinh giá trị tốt / Nguyễn An, Khánh Linh: B.s. - H. : Lao động, 2015. - 236 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gợi mở những bí quyết nhằm giúp bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp như: Bí quyết để đồng nghiệp ủng hộ, cấp dưới kính nể, bạn bè giúp đỡ, khách hàng tín nhiệm
     Phân loại: 150.1
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022056
                          Kho Mượn: MVV.049833-49835
     Từ khoá: Cuộc sống; Bí quyết thành công; Tâm lý học ứng dụng
7.  Những sai lầm dễ mắc phải trong cuộc sống / Nam Việt, Hà Anh: B.s. - H. : Lao động, 2105. - 216 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày một số sai lầm mà con người dễ mắc phải trong cuộc sống, nhằm giúp bạn đọc rút ra bài học cho bản thân để dễ thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp
     Phân loại: 158.1 / NH556S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022080
                          Kho Mượn: MVV.049905-49907
     Từ khoá: Cuộc sống; Tâm lý học ứng dụng
8. Đức Dalai LaMa. Bên ngoài tôn giáo : Đạo đức cho toàn thế giới / Đức Dalai LaMa; Trần Ngọc Bảo: dịch. - H. : Tôn giáo, 2015. - 295 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày các yếu tố cốt lõi trong lối tiếp cận vấn đề đạo đức thế tục nhằm quảng bá những giá trị căn bản của con người
     Phân loại: 170.44 / B254N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022093
                          Kho Mượn: MVV.049944-49946
     Từ khoá: giá trị; Đạo đức
200 - TÔN GIÁO
9.  Gươm báu trao tay = Handing Down the precious Sword : Viết về kinh Kim Cang Bát - nhã / Đỗ Hồng Ngọc; Diệu Hạnh Giao Trinh: dịch. - H. : Văn hóa- văn nghệ TP. HCM, 2015. - 190 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Phân tích nội dung kinh Kim Cang và những lời dạy của Phật một cách đơn giản, dễ hiểu
     Phân loại: 294.382 / G559B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022082
                          Kho Mượn: MVV.049911-49913
     Từ khoá: giảng dạy; Đạo Phật
10.  Lời dạy của Rumi / Nguyễn Kim Liên, Trần Thị Ánh Ngọc: dịch. - H. : Văn hóa Thông tin; Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2015. - 258 tr. ; 15 cm
     Phân loại: 297.4 / L462D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVN.000545
                          Kho Mượn: MVN.001765-1767
     Từ khoá: Lời dạy; Đạo hồi
11. Nguyễn Phước Minh Mẫn. Truyện tranh Đức phật thích ca : Từ xuất gia đến hành đạo / Nguyễn Phước Minh Mẫn. - H. : Tôn giáo, 2015. - 149 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 294.363 / TR527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022086
                          Kho Mượn: MVV.049923-49925
     Từ khoá: cuộc đời; Tu hành; Truyện tranh; Thích ca mâu ni
12. Nguyễn Tường Bách. Mùi hương trầm : Ký sự du hành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng / Nguyễn Tường Bách. - H. : Nxb Thời đại, 2015. - 439tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm những bài kí sự du hành qua đất nước Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng; khám phá những miền tâm linh của Phật giáo, sự hoà quyện của đạo và đời, sự đan xen của những triết lý thâm sâu và hiện thực cuộc sống giản dị, để từ đó khám phá văn hoá, phong tục và đời sống nhân dân của những vùng đất thánh
     Phân loại: 294.3 / M510H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022054
                          Kho Mượn: MVV.049827-49829
     Từ khoá: Du hành; Ấn Độ; Trung Quốc; Tây Tạng; Đạo Phật
13. Revel, Jean FranCois. Nhà tu hành và nhà triết học : Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và Triết học Phương Tây / Jean FranCois Revel, Mathiew Ricard; dịch; Triệu Việt Tân, Dương Thắng. - H. : Khoa học xã hội. - 23 cm
     Phân loại: 294.3 / NH100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003561
                          Kho Mượn: MVL.010003-10005
     Từ khoá: Triết học Phương Tây; Đối thoại; Đạo phật
14. Song Hào Lý Việt Dũng. Cao tăng truyện sơ tập : Lương Cao Tăng truyện / Song Hào Lý Việt Dũng. - H. : Nxb Hồng Đức, 2015. - 615 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt:    Giới thiệu truyện tích về thân thế xuất gia và sự nghiệp tu hành chính quả của gần 500 vị cao tăng ở Trung Quốc từ niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10 đời Đông Hán Minh Đế
     Phân loại: 294.3092251 / C108T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022052
                          Kho Mượn: MVV.049821-49823
     Từ khoá: Nhà sư; Tu hành; Truyện; Trung Quốc; Đạo phật
15. Thích Nhất Hạnh. Hơi thở nuôi dưỡng hơi thở trị liệu / Thích Nhất Hạnh; Chân Pháp Niệm: dịch. - H. : Hồng Đức, 2015. - 384 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: cuốn sách liệt kê những phép thở từ 5 đên 16 giúp chúng ta  chế tác niềm vui, nhận diện và ôm ấp những cảm thọ, tạo cho khả năng sống vững chãi vafg hạnh phúc...
     Phân loại: 294.3 / H462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003562
                          Kho Mượn: MVL.010006-10008
     Từ khoá: Tác dụng trị bệnh; Thiền định; Tập thở
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
16.  Bánh chanh ơi!chúng tớ cần cậu.. - H. : Nxb Mỹ Thuật, 2015. - 36 tr. ; 21 cm. - (Tình bạn lấp lánh)
     Phân loại: 372.21 / B107C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020787-20790
     Từ khoá: Truyện tranh; Việt Nam; Văn học thiếu nhi
17. Bùi Thiết. 54 các dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác / Bùi Thiết. - H. : Lao động, 2015. - 224 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 305.8009597 / N114M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022075
                          Kho Mượn: MVV.049890-49892
     Từ khoá: Tên gọi; Việt Nam; Dân tộc
18.  100 truyện ngụ ngôn hay nhất / Đặng Hà Linh: sưu tầm. B.s. - H. : Thông tấn, 2015. - 223 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 398.2 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022071
                          Kho Mượn: MVV.049878-49880
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngụ ngôn; Văn học dân gian
19. Nguyễn Thanh Tú. Hồ Chí Minh một tâm hồn nghệ sĩ : Nghiên cứu, lý luận / Nguyễn Thanh Tú. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 337 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Nghiên cứu về Hồ Chí Minh với phác thảo người nghệ sĩ ở nhiều phương diện: Quan niệm về nghệ thuật và cuộc sống; các yêu cầu của một tư chất nghệ sĩ; những thành tố cần có ở một nghệ sĩ ngôn từ, biểu diễn tạo hình
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022083
                          Kho Mượn: MVV.049914-49916
     Từ khoá: Nghệ sĩ; Hồ Chí Minh
20.  Những tố chất cần bồi dưỡng cho học sinh tiểu học / Đỗ Hồng Ngọc: b.s. - H. : Dân trí, 2014. - 139 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp kiến thức bồi dưỡng những phẩm chất tốt cho học sinh tiểu học: Phẩm chất tự tin, Phát triển ổn định, mạnh mẽ, tự lập, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, quý trọng thời gian,...
     Phân loại: 372.01 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003564
                          Kho Mượn: MVL.010012-10014
     Từ khoá: Tố chất; Bồi dưỡng; Học sinh tiểu học; Giáo dục
21.  Tai họa từ súng đồ chơi / Nguyễn Thị Ngọc Lý: người dịch. - H. : Nxb Mỹ Thuật, 2015. - 77 tr. ; 25 cm. - (Rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ)
     Phân loại: 372.21 / T303H
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TNM.020791-20794
     Từ khoá: Truyện tranh; Việt Nam; Văn học thiếu nhi
22. Trần Vỹ. Tôi là Jack ma / Trần Vỹ; An Lạc Group. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2015. - 475 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện đời thường trong cuộc sống của nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc Alibaba Jack Ma
     Phân loại: 381.142092 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022053
                          Kho Mượn: MVV.049824-49826
     Từ khoá: Jack ma; Trung Quốc; Tiểu sử; Sự nghiệp; Doanh nhân
23. Võ Nguyên Giáp. Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân / Võ Nguyên Giáp. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 92 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Nêu lịch sử ra đời, ý nghĩa và nhiệm vụ chính trị của đội tuyên truyền Việt Nam  giải phóng quân
     Phân loại: 355.009597 / Đ452T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022115
                          Kho Mượn: MVV.050010-50012
     Từ khoá: Tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân; Chính trị; Việt Nam; Quân sự
24. Vũ Hoàn. Phương pháp giáo dục mới giúp trẻ thông minh, sáng tạo / Vũ Hoàn, Hà Sơn: biên soạn. - H. : Lao động, 2015. - 268 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp giáo dục giúp trẻ phát triển trí thông minh và sự sáng tạo gồm: Giáo dục tinh thần trách nhiệm; nhân cách; khả năng sáng tạo; tự tin lạc quan; nghiêm khắc với bản thân; hợp tác cùng phát triển; nỗ lực theo đuổi
     Phân loại: 370.152
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022055
                          Kho Mượn: MVV.049830-49832
     Từ khoá: Trẻ em; Thông minh; sáng tạo; Phương pháp giáo dục
25. Đỗ Hồng Ngọc. Già sao cho sướng : Để có một tuổi già hạnh phúc / Đỗ Hồng Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa - văn nghệ, 2015. - 192 tr. ; 17 cm
     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện liên quan đến tuổi già: Sức khỏe, hạnh phúc, ăn uống, chất lượng cuộc sống...
     Phân loại: 305.26 / GI100S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVN.000544
                          Kho Mượn: MVN.001762-1764
     Từ khoá: Người cao tuổi; Tuổi già
500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN
26. Nguyễn văn Thang. Lịch can chi 28 sao. Thứ tuần lễ ngàn năm, Dương - Âm lcihj Lịch thời châm cứu 2 thế kỷ (XX- XXI) / Nguyễn văn Thang. - H. : Nxb Y học, 2015. - 282 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 529.3 / L302C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003567
                          Kho Mượn: MVL.010021-10023
     Từ khoá: Lịch can chi; Dương - âm lịch; Thế kỷ XX- XXI; Niên đại học
27.  Thí nghiệm khoa học vui : Dành cho học sinh THCS / Trương Hùng chủ biên; Dương Thùy Trang: dịch; Dương Minh Hào: Hiệu đính. - H. : Dân trí, 2015. - 203 tr. ; 25 cm. - (Tủ sách phát triển trí tuệ dành cho học sinh trung học cơ sở)
     Phân loại: 500.78 / TH300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003565
                          Kho Mượn: MVL.010015-10017
     Từ khoá: thí nghiệm; Học sinh trung học cơ sở; Khoa học tự nhiên
800 - VĂN HỌC
28.  Biển gọi / Nhiều tác giả; Trong Văn tuyển chọn. - H. : Thông tấn, 2015. - 230 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / B305G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022087
                          Kho Mượn: MVV.049926-49928
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
29. Bùi Việt Sỹ. Chim ưng và chàng đan sọt : Tiểu thuyết / Bùi Việt Sỹ. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 298 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / CH301Ư
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022102
                          Kho Mượn: MVV.049971-49973
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
30. Chu Văn Khoái. Vượt qua hoàn cảnh số phận : Tiểu thuyết / Chu Văn Khoái. - H. : Nxb Hội nhà văn. - 19 cm
          T.1. - 2015. - 319 tr.
     Phân loại: 895.92234 / V563Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022105
                          Kho Mượn: MVV.049980-49982
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
31.  Cành đào phiên chợ cuối năm : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Thông tấn, 2015. - 229 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / C106Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022088
                          Kho Mượn: MVV.049929-49931
     Từ khoá: truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
32. Dickens,Charles. Bài ca mừng giáng sinh : Một truyện ma trong dịp Giáng sinh / Charles Dickens; Thanh Vân: dịch. - H. : Văn học, 2015. - 158 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 823.8 / B103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022084
                          Kho Mượn: MVV.049917-49919
     Từ khoá: Truyện ma; Anh; Văn học hiện đại
33. Hoàng Long. Vọng, mộng, không : Tập truyện cực ngắn / Hoàng Long. - H. : Văn học, 2015. - 196 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / V431M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022065
                          Kho Mượn: MVV.049860-49862
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
34. Hữu Trung. Ký sự đời : Truyện ký / Hữu Trung. - H. : Lao động, 2015. - 267 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9228403 / K600S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022106
                          Kho Mượn: MVV.049983-49985
     Từ khoá: Truyện ký; Việt Nam; Văn học hiện đại
35. Lê Minh Phúc. Tín đồ không tôn giáo / Lê Minh Phúc. - H. : văn học, 2015. - 279 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / T311Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022113
                          Kho Mượn: MVV.050004-50006
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
36. Lưu Thị Mười. Trăng khóc / Lưu Thị Mười. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 212 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / TR116K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022058
                          Kho Mượn: MVV.049839-49841
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
37.  Lời nhắn nhủ của cha / Nguyễn Nga: sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 244 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.922808 / L462N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022060
                          Kho Mượn: MVV.049845-49847
     Từ khoá: Tản Văn; Việt Nam; Văn học hiện đại
38.  Lời nhắn nhủ của mẹ / Bùi Sao: B.s. - H. : Văn học, 2015. - 108 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.922808 / L462N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022059
                          Kho Mượn: MVV.049842-49844
     Từ khoá: Tản Văn; Việt Nam; Văn học hiện đại
39. Lữ Đằng. Chuyện : Tản văn / Lữ Đằng. - H. : Văn học, 2015. - 247 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9228403 / CH527
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022094
                          Kho Mượn: MVV.049947-49949
     Từ khoá: Tản văn; Việt Nam; Văn học hiện đại
40. Mai Phương. Phù sa mặn : Tản văn / Mai Phương. - H. : Văn học, 2015. - 238 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.922803 / PH500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022073
                          Kho Mượn: MVV.049884-49886
     Từ khoá: Tản văn; Việt Nam; Văn học hiện đại
41. Mắt Trong Veo. Em khóc ư, ngày hôm qua : Tiểu thuyết / Mắt Trong Veo. - H. : Văn học, 2015. - 399 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9224 / E202K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022068
                          Kho Mượn: MVV.049869-49871
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
42. Nguyễn Hữu Tuân. Chuyện cũ kể lại : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hữu Tuân. - H. : Thông tấn, 2015. - 223 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / CH527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022089
                          Kho Mượn: MVV.049932-49934
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
43. Nguyễn Quang Lập. Tình cát / Nguyễn Quang Lập. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 309 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / T312C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022076
                          Kho Mượn: MVV.049893-49895
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
44. Nguyễn Thu Phương. Khỏa thân trắng : Truyện ngắn / Nguyễn Thu Phương. - H. : Nxb Hội nhà vắn, 2015. - 213 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / KH401T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022072
                          Kho Mượn: MVV.049881-49883
     Từ khoá: truyện ngắn; Văn học Việt Nam
45. Nguyễn Tiến Lộc. Chân trời tuyết phủ : Truyện ký / Nguyễn Tiến Lộc. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 222 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9228403 / CH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022108
                          Kho Mượn: MVV.049989-49991
     Từ khoá: Truyện ký; Việt Nam; Văn học hiện đại
46. Nguyễn Trọng Luân. Chiều cuối năm : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trọng Luân. - H. : Nxb Hồng Đức, 2015. - 275 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / CH309C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022100
                          Kho Mượn: MVV.049965-49967
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
47. Nguyễn Văn. Danh gia đất mỏ : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn. - H. : văn học, 2015. - 279 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / D107G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022107
                          Kho Mượn: MVV.049986-49988
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
48. Nguyễn Đình Bổn. Mút mùa lệ thủy : Truyện dài / Nguyễn Đình Bổn. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 126 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / M522M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022097
                          Kho Mượn: MVV.049956-49958
     Từ khoá: Truyện dài; Việt Nam; Văn học hiện đại
49. Nguyễn Đình Chiến. Nguyễn Đình Chiến tuyển tập tác phẩm / Nguyễn Đình Chiến. - H. : Nxb Hội nhà văn; Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây. - 21 cm
          T.1. - 2014. - 532 tr.
     Phân loại: 895.922134 / NG527Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003559
                          Kho Mượn: MVL.009997-9999
     Từ khoá: Thơ; Việt Nam; Văn học hiện đại
50. Nguyễn Đình Chiến. Nguyễn Đình Chiến tuyển tập tác phẩm / Nguyễn Đình Chiến. - H. : Nxb Hội nhà văn; Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây. - 21 cm
          T.2 : Một khúc quê hương. - 2014. - 532 tr.
     Phân loại: 895.922134 / NG527Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003560
                          Kho Mượn: MVL.010000-10002
     Từ khoá: Thơ; Việt Nam; Văn học hiện đại
51. Ngô Gia. Những người như chúng tôi / Ngô Gia. - H. : Văn học, 2015. - 431 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022091
                          Kho Mượn: MVV.049938-49940
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
52. Ngô Vĩnh Xuân Lôi. Tiếng hót hoàng hôn : Tập truyện ngắn / Ngô Vĩnh Xuân Lôi. - H. : Văn học, 2015. - 171 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / T306H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022103
                          Kho Mượn: MVV.049974-49976
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
53.  Những món quà kỳ diệu / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 180 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92230108 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022078
                          Kho Mượn: MVV.049899-49901
     Từ khoá: Truyện ngắn; Tản văn; Việt Nam; Văn học hiện đại
54.  Nơi có lời du ngọt ngào / Phạm Phương Anh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 259 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92230108 / N462C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022109
                          Kho Mượn: MVV.049992-49994
     Từ khoá: Truyện; Việt Nam; Văn học hiện đại
55. Phan Nhân. Nổi loạn / Phan Nhân. - H. : Văn học, 2015. - 375 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / N452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022092
                          Kho Mượn: MVV.049941-49943
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
56. Phan Thái. Sóng bên ngày nắng : Tiểu thuyết / Phan Thái. - H : Nxb Hồng Đức, 2015. - 231 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / S431B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022112
                          Kho Mượn: MVV.050001-50003
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
57. Phạm Hoàng Hải. Hoa Thùy Miên : Tiểu thuyết / Phạm Hoàng Hải. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 351 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 895.92234 / H401T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003563
                          Kho Mượn: MVL.010009-10011
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
58. Phạm Xuân Đào. Người đàn bà nuoi chim trời / Phạm Xuân Đào. - H. : Lao động, 2015. - 242 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.922334 / NG558Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022111
                          Kho Mượn: MVV.049998-50000
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
59. ROSIE Trương. Que kem nhà tôi / Rosie Trương. - H. : Văn học, 2015. - 294 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / QU200K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022069
                          Kho Mượn: MVV.049872-49874
     Từ khoá: Truyện; Việt Nam; Văn học hiện đại
60.  Sương mù trên thành phố / Trần Kim Đình: Tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 307 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.922301108 / S561M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022104
                          Kho Mượn: MVV.049977-49979
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
61. Thăng Sắc. Đi trong lốc xoáy : Tiểu thuyết / Thăng Sắc. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 335 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022081
                          Kho Mượn: MVV.049908-49910
     Từ khoá: tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
62. Thế Hùng. Lời thề non tản : Tiểu thuyết / Thế Hùng. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 277 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / L462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022110
                          Kho Mượn: MVV.049995-49997
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
63.  Trần Nhuận Minh và một hướng tìm diện mạo mới cho tuổi thơ : Tiểu luận phê bình / Trần Minh Hà - Trần Nhuận Vinh sưu tầm, b.s. - H. : Nxb Hội Nhà văn, 2015. - 336 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92214 / TR121N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022079
                          Kho Mượn: MVV.049902-49904
     Từ khoá: Trần Nhuận Minh; Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại
64. Trần Trọng Đăng Đàn. Văn học trong cuộc đấu tranh tư tưởng tại miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 / Trần Trọng Đăng Đàn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 240 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.922090034 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022057
                          Kho Mượn: MVV.049836-49838
     Từ khoá: Đấu tranh tư tưởng; Miền nam 1954 - 1975; Việt Nam; Nghiên cứu văn học
65. Trần Văn Miều. Hạnh phúc đớn đau / Trần Văn Miều. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 299 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / H107P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022098
                          Kho Mượn: MVV.049959-49961
     Từ khoá: Truyện; Việt Nam; Văn học hiện đại
66. Trần Vĩnh Phúc. Những trải nghiệm hạnh phúc : Tập truyện ngắn / Trần Vĩnh Phúc. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 192 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022063
                          Kho Mượn: MVV.049854-49856
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
67. Trần Đình Thắng. Đời thường : Tập truyện ngắn / Trần Đình Thắng. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 199 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022101
                          Kho Mượn: MVV.049968-49970
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
68. Trẫn Nguyễn Anh. Chân trời của tôi : Tập truyện ngắn / Trẫn Nguyễn Anh. - H. : Văn học, 2015. - 255 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / CH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022095
                          Kho Mượn: MVV.049950-49952
     Từ khoá: truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
69. Tô Hoài. Ba người khác / Tô Hoài. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 252 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / B105M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022064
                          Kho Mượn: MVV.049857-49859
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam
70. Tú Mỡ. Ông và cháu : Thơ thiếu nhi / Tú Mỡ, Nguyễn Triều. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2015. - 118 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9221 / Ô 455V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022085
                          Kho Mượn: MVV.049920-49922
     Từ khoá: THơ thiếu nhi; Việt Nam; Văn học hiện đại
71. Tạ Bảo. Trái tim người mẹ : Tiểu thuyết / Tạ Bảo. - H. : Lao động, 2015. - 164 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / TR103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022077
                          Kho Mượn: MVV.049896-49898
     Từ khoá: Tiểu thuyết; Việt Nam; Văn học hiện đại
72. Văn Giá. Một ngày lưng lửng : Tập truyện ngắn / Văn Giá. - H. : Văn học, 2015. - 201 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022074
                          Kho Mượn: MVV.049887-49889
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
73.  Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa / ZuZu Linh. - H. : Văn học, 2015. - 335 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ100C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022067
                          Kho Mượn: MVV.049866-49868
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
74. Đỗ Kim Cuông. Người lính trẻ tóc bạc : Tập truyện ngắn / Đỗ Kim Cuông. - H. : văn học, 2015. - 281 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92234 / NG558L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022099
                          Kho Mượn: MVV.049962-49964
     Từ khoá: Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
75. Kim Khanh. Khi các vương triều thay đổi / Kim Khanh, Nguyễn Lê Hiếu. - H. : Nxb Hồng Đức, 2015. - 226 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách mô tả lại diễn biến của những cuộc chuyển giao quyền lực của các vương triều từ thời họ Khúc (năm 988)  đến năm 1945, kết thúc bằng sự thaois vị của ông vua triều Nguyễn Bảo Đại.
     Phân loại: 959.7 / Kh300C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022114
                          Kho Mượn: MVV.050007-50009
     Từ khoá: Việt Nam; Lịch sử
76. Nguyễn Thị Ngọc Hải. Trần Quốc Hương- người chỉ huy tình báo / Nguyễn Thị Ngọc Hải. - H. : Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 232 tr. ; 20 cm
     Tóm tắt: ìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Quốc Hương - một nhà tình báo huyền thoại đã tham dự vào nhiều sự kiện lịch sử lớn lao của đất nước và có những hoạt động tình báo đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
     Phân loại: 959.704092 / TR121Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022066
                          Kho Mượn: MVV.049863-49865
     Từ khoá: Nhà tình báo; Việt Nam; Trần Quốc Hương
77. Phùng Văn Khai. Người cận vệ của Bác Hồ : Chân dung văn học / Phùng Văn Khai. - H. : Lao động, 2015. - 130 tr. ; 20 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp các mạng của Thượng tướng Phùng Thế Tài - vị tướng cận vệ thân thiết bên Bác Hồ, người gắn liền với chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, người tham dự chỉ đạo xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 959.704092 / NG558C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.022096
                          Kho Mượn: MVV.049953-49955
     Từ khoá: Cuộc đời; Phùng Thế Tài; Thượng tướng; Sự nghiệp
78. Đoàn tử Huyến. Đức Thọ đất và người / Đoàn Tử Huyến. - Vinh : ĐH Vinh; Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2015. - 1000 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người của huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
     Phân loại: 959.743 / Đ552T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003568
                          Kho Mượn: MVL.010024
     Từ khoá: Vùng đất; Con người; Đức Thọ; Hà Tĩnh; Lịch sử

Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Từ khóa:

thư mục, thông báo

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3224
  • Tháng hiện tại: 6847
  • Tổng lượt truy cập: 2329490

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý